Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-09-21T18:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
61644
Očekávaná návratnost
- 21297
Očekávaná koncová cena
40347

27 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
28 Pile of Paprika - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
27 Plate of Coriander Crusted Meat - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
27 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
27 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
28 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
28 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
24 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
61644

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 574
Remaining Cost
61644

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (29 za)
Turnip (11 za)
Head of Garlic (114 za)
Chocolate Bar (404 za)
Black Peppercorn (119 za)
Strawberry (117 za)
Raspberry (87 za)
Chili Pepper (61 za)
Head of Cabbage (7 za)
Rosemary Sprig (101 za)
Sesame Seed (60 za)
Cayenne Pepper (98 za)
Tarragon Leaves (92 za)
Parsnip (15 za)
Coriander Seed (8 za)
Rutabaga (167 za)
Mint Leaf (17 za)
Slab of Red Meat (92 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 54 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 23 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Vytvoř: 28 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 26 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Plate of Coriander Crusted Meat

Level:275

Vytvoř: 28 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Vytvoř: 26 Chocolate Raspberry Cream

Level:350

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Spicier Flank Steak

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!