Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-12-08T02:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
50888
Očekávaná návratnost
- 26665
Očekávaná koncová cena
24223

27 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
28 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
34 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
27 Pepper Steak - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
27 Plate of Coriander Crusted Meat - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
14 Plate of Roast Meat with Mint Sauce - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
27 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
27 Plate of Steak and Asparagus - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
27 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
5888

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 595
Remaining Cost
5888

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (9 za)
Stick of Butter (245 za)
Turnip (12 za)
Head of Garlic (120 za)
Black Peppercorn (93 za)
Bay Leaf (19 za)
Thyme Leaf (73 za)
Chili Pepper (93 za)
Head of Cabbage (7 za)
Rosemary Sprig (86 za)
Dill Sprig (7 za)
Cayenne Pepper (99 za)
Asparagus Spear (35 za)
Tarragon Leaves (77 za)
Parsnip (9 za)
Coriander Seed (8 za)
Rutabaga (70 za)
Mint Leaf (8 za)
Slab of Red Meat (37 za)
Passion Fruit (12 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 17 Loaf of Bread
Vytvoř:122 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 54 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 16 Roasted Meaty Sandwich

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pepper Steak

Level:125

Vytvoř: 28 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Bottle of Tropical Dressing

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 26 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Plate of Coriander Crusted Meat

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Jar of Mint Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 13 Plate of Roast Meat with Mint Sauce
Vytvoř: 14 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Plate of Steak and Asparagus

Level:350

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Spicier Flank Steak

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!