Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-12T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
245664
Očekávaná návratnost
- 26263
Očekávaná koncová cena
219401

5 Standard Sharpening Stone - Prodáváno za 190 za pomocí Max Buyout
5 Quality Sharpening Stone - Prodáváno za 501 za pomocí Max Buyout
5 Hardened Sharpening Stone - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Sword - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Sword - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Shield - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Shield - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Shield - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Dagger - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Dagger - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Dagger - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Greatsword - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Spear - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Dagger - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Shield - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Shield - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Axe - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 351 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Hammer - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Spear - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Dagger - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Dagger - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Dagger - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Shield - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Shield - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Axe - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Axe - Prodáváno za 454 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Axe - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Dagger - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Dagger - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 1974 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Mace - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Mace - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Mace - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Mace - Prodáváno za 328 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Mace - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 210 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Shield - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Shell - Prodáváno za 1279 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 2000 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 3382 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Axe - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Axe - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Axe - Prodáváno za 470 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Axe - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Hammer - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Hammer - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Hammer - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Spear - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Spear - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Dagger - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Dagger - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Sword - Prodáváno za 282 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Mace - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Mace - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Axe - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Axe - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Hammer - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Hammer - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Spear - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Spear - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Mace - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1649 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Axe - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Hammer - Prodáváno za 210 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Spear - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
245664

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
245664

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (32 za)
Iron Ore (100 za)
Mithril Ore (56 za)
Platinum Ore (174 za)
Elder Wood Log (41 za)
Green Wood Log (14 za)
Hard Wood Log (111 za)
Soft Wood Log (24 za)
Seasoned Wood Log (87 za)
Pile of Radiant Dust (606 za)
Pile of Luminous Dust (515 za)
Pile of Incandescent Dust (149 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (67 za)
Full Venom Sac (519 za)
Potent Venom Sac (90 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (69 za)
Scale (450 za)
Smooth Scale (399 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (70 za)
Vial of Blood (377 za)
Vial of Thick Blood (411 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (65 za)
Totem (275 za)
Intricate Totem (123 za)
Large Bone (90 za)
Tiny Claw (8 za)
Large Claw (89 za)
Large Fang (85 za)
Engraved Totem (399 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
250 Copper Ore (32 za)
25 Lump of Tin (8 za)
120 Green Wood Log (14 za)
22 Tiny Venom Sac (5 za)
48 Tiny Scale (5 za)
1 Vial of Weak Blood (8 za)
22 Tiny Totem (5 za)
6 Tiny Claw (8 za)

Cena: 10396 (Kumulativní cena: 10396)


Level: 0

Vytvoř: 40 Green Wood Plank
Vytvoř: 24 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 14 Green Wood Dowel
Vytvoř: 7 Bronze Dagger Blade
Vytvoř: 7 Bronze Dagger Hilt
Vytvoř: 6 Bronze Shield Backing
Vytvoř: 6 Bronze Shield Boss
Vytvoř: 3 Small Green Haft
Vytvoř: 3 Large Green Haft
Vytvoř: 2 Bronze Sword Hilt
Vytvoř: 2 Bronze Sword Blade
Vytvoř: 2 Bronze Mace Head
Vytvoř: 2 Bronze Spear Head
Vytvoř: 2 Malign Green Inscription
Vytvoř: 1 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 1 Bronze Greatsword Blade
Vytvoř: 1 Bronze Greatsword Hilt
Vytvoř: 1 Bronze Hammer Head
Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 8 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 2 Healing Green Inscription
Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Sword Hilt (1)
Bronze Sword Blade (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Greatsword Blade (1)
Bronze Greatsword Hilt (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 7 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 3 Resilient Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Malign Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Healing Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Sword Hilt (1)
Bronze Sword Blade (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
243 Iron Ore (100 za)
134 Soft Wood Log (24 za)
27 Small Venom Sac (67 za)
12 Small Scale (69 za)
12 Vial of Thin Blood (70 za)
44 Small Totem (65 za)

Cena: 33853 (Kumulativní cena: 44249)


Level: 75

Vytvoř: 81 Iron Ingot
Vytvoř: 67 Soft Wood Plank
Vytvoř: 13 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 11 Small Soft Haft
Vytvoř: 9 Large Soft Haft
Vytvoř: 6 Iron Mace Head
Vytvoř: 5 Iron Axe Blade
Vytvoř: 5 Iron Hammer Head
Vytvoř: 4 Iron Spear Head
Vytvoř: 1 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 4 Hearty Soft Inscription
Vytvoř: 4 Strong Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 7 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 4 Rejuvenating Iron Plated Inscription
Vytvoř: 3 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
276 Iron Ore (100 za)
150 Seasoned Wood Log (87 za)
92 Lump of Coal (16 za)
3 Pile of Radiant Dust (606 za)
3 Scale (450 za)
15 Vial of Blood (377 za)
74 Totem (275 za)

Cena: 71295 (Kumulativní cena: 115544)


Level:150

Vytvoř: 92 Steel Ingot
Vytvoř: 50 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 12 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 6 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 6 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 4 Steel Shield Backing
Vytvoř: 4 Steel Shield Boss
Vytvoř: 3 Steel Mace Head
Vytvoř: 3 Steel Axe Blade
Vytvoř: 3 Steel Hammer Head
Vytvoř: 3 Steel Spear Head
Vytvoř: 2 Steel Dagger Blade
Vytvoř: 2 Steel Dagger Hilt
Vytvoř: 1 Steel Sword Hilt
Vytvoř: 1 Steel Sword Blade
Objev:

Steel Ingot (3)
Pile of Radiant Dust (3)


Level:175

Vytvoř: 6 Rejuvenating Seasoned Inscription
Vytvoř: 5 Strong Seasoned Inscription
Vytvoř: 1 Hearty Seasoned Inscription
Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 7 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 7 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Sword Hilt (1)
Steel Sword Blade (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
178 Platinum Ore (174 za)
150 Hard Wood Log (111 za)
89 Lump of Primordium (48 za)
3 Pile of Luminous Dust (515 za)
3 Full Venom Sac (519 za)
24 Smooth Scale (399 za)
23 Vial of Thick Blood (411 za)
42 Engraved Totem (399 za)

Cena: 90783 (Kumulativní cena: 206327)


Level:225

Vytvoř: 89 Darksteel Ingot
Vytvoř: 50 Hard Wood Plank
Vytvoř: 12 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 8 Small Hard Haft
Vytvoř: 6 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 6 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 4 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 4 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 4 Large Hard Haft
Vytvoř: 2 Darksteel Hammer Head
Vytvoř: 2 Darksteel Spear Head
Vytvoř: 1 Darksteel Dagger Blade
Vytvoř: 1 Darksteel Dagger Hilt
Objev:

Darksteel Ingot (3)
Pile of Luminous Dust (3)


Level:250

Vytvoř: 6 Cleric's Hard Inscription
Vytvoř: 5 Berserker's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 7 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 3 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 3 Knight's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
290 Mithril Ore (56 za)
192 Elder Wood Log (41 za)
3 Pile of Incandescent Dust (149 za)
38 Potent Venom Sac (90 za)
3 Intricate Totem (123 za)
23 Large Bone (90 za)
41 Large Claw (89 za)
62 Large Fang (85 za)

Cena: 39337 (Kumulativní cena: 245664)


Level:300

Vytvoř:145 Mithril Ingot
Vytvoř: 64 Elder Wood Plank
Vytvoř: 12 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 11 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 11 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 6 Small Elder Haft
Vytvoř: 4 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 4 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 3 Mithril Mace Head
Vytvoř: 3 Mithril Axe Blade
Vytvoř: 3 Large Elder Haft
Vytvoř: 2 Mithril Hammer Head
Vytvoř: 1 Mithril Spear Head
Objev:

Mithril Ingot (3)
Pile of Incandescent Dust (3)


Level:325

Vytvoř: 6 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 5 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 1 Cleric's Elder Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Mace Head (1)
Small Elder Haft (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Axe Blade (1)
Small Elder Haft (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Hammer Head (1)
Large Elder Haft (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Mace Head (1)
Small Elder Haft (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Axe Blade (1)
Small Elder Haft (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Hammer Head (1)
Large Elder Haft (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Large Elder Haft (1)
Mithril Spear Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 17 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 4 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Mace Head (1)
Small Elder Haft (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Axe Blade (1)
Small Elder Haft (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!