Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-23T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
229291
Očekávaná návratnost
- 16260
Očekávaná koncová cena
213031

5 Rough Sharpening Stone - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
5 Standard Sharpening Stone - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
5 Quality Sharpening Stone - Prodáváno za 307 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Shield - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Shield - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Shield - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Shield - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Shield - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Shield - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Axe - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Hammer - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Spear - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Axe - Prodáváno za 302 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Axe - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Dagger - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Dagger - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Dagger - Prodáváno za 351 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Dagger - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Dagger - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Dagger - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 827 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Sword - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Sword - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Machete - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Mace - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Shield - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Shield - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Shield - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2235 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Greatsword - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Greatsword - Prodáváno za 198 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Krait Slayer - Prodáváno za 1390 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Hammer - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Hammer - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Spear - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Steel Mace - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Steel Axe - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Steel Hammer - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Spear - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
3 Bronze Ingot - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Sword - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Mace - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 775 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Axe - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Greatsword - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Hammer - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Iron Spear - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
229291

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
229291

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (48 za)
Iron Ore (122 za)
Mithril Ore (30 za)
Platinum Ore (132 za)
Elder Wood Log (75 za)
Green Wood Log (13 za)
Hard Wood Log (110 za)
Soft Wood Log (19 za)
Seasoned Wood Log (99 za)
Pile of Glittering Dust (41 za)
Pile of Radiant Dust (450 za)
Pile of Luminous Dust (473 za)
Venom Sac (298 za)
Full Venom Sac (318 za)
Potent Venom Sac (55 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (41 za)
Scale (319 za)
Smooth Scale (289 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (37 za)
Vial of Blood (311 za)
Vial of Thick Blood (281 za)
Vial of Potent Blood (96 za)
Tiny Totem (9 za)
Small Totem (33 za)
Totem (305 za)
Intricate Totem (89 za)
Heavy Bone (300 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (29 za)
Claw (287 za)
Large Claw (54 za)
Fang (377 za)
Large Fang (44 za)
Engraved Totem (295 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
210 Copper Ore (48 za)
21 Lump of Tin (8 za)
177 Green Wood Log (13 za)
3 Pile of Glittering Dust (41 za)
39 Tiny Scale (5 za)
36 Vial of Weak Blood (5 za)
6 Tiny Totem (9 za)
15 Tiny Claw (8 za)

Cena: 13221 (Kumulativní cena: 13221)


Level: 0

Vytvoř: 59 Green Wood Plank
Vytvoř: 19 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 13 Green Wood Dowel
Vytvoř: 10 Small Green Haft
Vytvoř: 6 Large Green Haft
Vytvoř: 5 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 5 Bronze Shield Backing
Vytvoř: 5 Bronze Shield Boss
Vytvoř: 5 Bronze Mace Head
Vytvoř: 4 Bronze Spear Head
Vytvoř: 2 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 1 Mighty Green Inscription
Objev:

Bronze Ingot (3)
Pile of Glittering Dust (3)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 5 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 5 Precise Green Inscription
Vytvoř: 2 Healing Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 7 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 4 Mighty Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 3 Resilient Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
243 Iron Ore (122 za)
134 Soft Wood Log (19 za)
12 Small Scale (41 za)
12 Vial of Thin Blood (37 za)
36 Small Totem (33 za)
35 Small Claw (29 za)

Cena: 35331 (Kumulativní cena: 48552)


Level: 75

Vytvoř: 81 Iron Ingot
Vytvoř: 67 Soft Wood Plank
Vytvoř: 13 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 11 Small Soft Haft
Vytvoř: 9 Large Soft Haft
Vytvoř: 6 Iron Mace Head
Vytvoř: 5 Iron Axe Blade
Vytvoř: 5 Iron Hammer Head
Vytvoř: 4 Iron Spear Head
Vytvoř: 1 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 4 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 4 Hearty Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 7 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 4 Hunter's Iron Plated Inscription
Vytvoř: 3 Rejuvenating Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
264 Iron Ore (122 za)
150 Seasoned Wood Log (99 za)
88 Lump of Coal (16 za)
3 Pile of Radiant Dust (450 za)
8 Venom Sac (298 za)
3 Scale (319 za)
15 Vial of Blood (311 za)
23 Totem (305 za)
40 Claw (287 za)
3 Fang (377 za)

Cena: 77448 (Kumulativní cena: 126000)


Level:150

Vytvoř: 88 Steel Ingot
Vytvoř: 50 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 12 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 7 Steel Shield Backing
Vytvoř: 7 Steel Shield Boss
Vytvoř: 6 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 6 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 3 Steel Mace Head
Vytvoř: 3 Steel Axe Blade
Vytvoř: 3 Steel Hammer Head
Vytvoř: 3 Steel Spear Head
Objev:

Steel Ingot (3)
Pile of Radiant Dust (3)


Level:175

Vytvoř: 5 Rejuvenating Seasoned Inscription
Vytvoř: 5 Strong Seasoned Inscription
Vytvoř: 1 Hearty Seasoned Inscription
Vytvoř: 1 Honed Seasoned Inscription
Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 7 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 5 Hunter's Steel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Ravaging Steel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
198 Platinum Ore (132 za)
129 Hard Wood Log (110 za)
99 Lump of Primordium (48 za)
3 Pile of Luminous Dust (473 za)
11 Full Venom Sac (318 za)
11 Smooth Scale (289 za)
42 Vial of Thick Blood (281 za)
8 Heavy Bone (300 za)
23 Engraved Totem (295 za)

Cena: 74161 (Kumulativní cena: 200161)


Level:225

Vytvoř: 99 Darksteel Ingot
Vytvoř: 43 Hard Wood Plank
Vytvoř: 13 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 9 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 5 Small Hard Haft
Vytvoř: 3 Darksteel Dagger Blade
Vytvoř: 3 Darksteel Dagger Hilt
Vytvoř: 3 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 3 Large Hard Haft
Vytvoř: 2 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 2 Darksteel Hammer Head
Vytvoř: 1 Darksteel Spear Head
Vytvoř: 1 Knight's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Ingot (3)
Pile of Luminous Dust (3)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 6 Berserker's Hard Inscription
Vytvoř: 5 Cleric's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 7 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 3 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
340 Mithril Ore (30 za)
138 Elder Wood Log (75 za)
20 Potent Venom Sac (55 za)
6 Vial of Potent Blood (96 za)
6 Intricate Totem (89 za)
43 Large Claw (54 za)
92 Large Fang (44 za)

Cena: 29130 (Kumulativní cena: 229291)


Level:300

Vytvoř:170 Mithril Ingot
Vytvoř: 46 Elder Wood Plank
Vytvoř: 12 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 9 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 9 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 7 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 7 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 4 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 4 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 4 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 4 Mithril Greatsword Hilt

Level:325

Vytvoř: 4 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 4 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Cleric's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Elder Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 17 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 4 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 4 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!