Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-09-21T18:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
348581
Očekávaná návratnost
- 25371
Očekávaná koncová cena
323210

5 Standard Sharpening Stone - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
5 Quality Sharpening Stone - Prodáváno za 606 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Shield - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Shield - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Shield - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Spear - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Mace - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Shield - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Shield - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Axe - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 516 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Iron Hammer - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Shield - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Axe - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Dagger - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Dagger - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Dagger - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Dagger - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Dagger - Prodáváno za 346 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Dagger - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Mithril Dagger - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Dagger - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Ripper - Prodáváno za 1444 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 1364 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Sword - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Sword - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Sword - Prodáváno za 2805 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Sword - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Sword - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Mace - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Shield - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Mithril Shield - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 901 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Shell - Prodáváno za 909 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2978 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Axe - Prodáváno za 706 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Greatsword - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Greatsword - Prodáváno za 357 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Greatsword - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Greatsword - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Hammer - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Spear - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Mace - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Axe - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Hammer - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Spear - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
3 Bronze Ingot - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 357 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Mace - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Axe - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Hammer - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Spear - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Spear - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
348581

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
348581

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (76 za)
Iron Ore (184 za)
Mithril Ore (48 za)
Platinum Ore (228 za)
Elder Wood Log (58 za)
Green Wood Log (14 za)
Hard Wood Log (318 za)
Soft Wood Log (38 za)
Seasoned Wood Log (145 za)
Pile of Radiant Dust (615 za)
Pile of Luminous Dust (682 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Full Venom Sac (478 za)
Potent Venom Sac (50 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (77 za)
Scale (542 za)
Smooth Scale (440 za)
Large Scale (50 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (54 za)
Vial of Blood (472 za)
Vial of Thick Blood (399 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (56 za)
Totem (459 za)
Intricate Totem (99 za)
Large Bone (65 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (43 za)
Claw (448 za)
Large Claw (96 za)
Large Fang (45 za)
Engraved Totem (384 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
210 Copper Ore (76 za)
21 Lump of Tin (8 za)
186 Green Wood Log (14 za)
22 Tiny Venom Sac (5 za)
55 Tiny Scale (5 za)
1 Vial of Weak Blood (8 za)
15 Tiny Totem (7 za)
6 Tiny Claw (8 za)

Cena: 19278 (Kumulativní cena: 19278)


Level: 0

Vytvoř: 62 Green Wood Plank
Vytvoř: 19 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 14 Green Wood Dowel
Vytvoř: 10 Small Green Haft
Vytvoř: 7 Large Green Haft
Vytvoř: 5 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 5 Bronze Shield Backing
Vytvoř: 5 Bronze Shield Boss
Vytvoř: 5 Bronze Mace Head
Vytvoř: 4 Bronze Spear Head
Vytvoř: 3 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 2 Malign Green Inscription
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 5 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 5 Healing Green Inscription
Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 7 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 5 Resilient Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
243 Iron Ore (184 za)
134 Soft Wood Log (38 za)
12 Small Scale (77 za)
36 Vial of Thin Blood (54 za)
12 Small Totem (56 za)
35 Small Claw (43 za)

Cena: 54849 (Kumulativní cena: 74127)


Level: 75

Vytvoř: 81 Iron Ingot
Vytvoř: 67 Soft Wood Plank
Vytvoř: 13 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 11 Small Soft Haft
Vytvoř: 9 Large Soft Haft
Vytvoř: 6 Iron Mace Head
Vytvoř: 5 Iron Axe Blade
Vytvoř: 5 Iron Hammer Head
Vytvoř: 4 Iron Spear Head
Vytvoř: 1 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 4 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 4 Hearty Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 7 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 4 Hunter's Iron Plated Inscription
Vytvoř: 3 Strong Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
261 Iron Ore (184 za)
156 Seasoned Wood Log (145 za)
87 Lump of Coal (16 za)
3 Pile of Radiant Dust (615 za)
6 Scale (542 za)
23 Vial of Blood (472 za)
23 Totem (459 za)
40 Claw (448 za)

Cena: 116466 (Kumulativní cena: 190593)


Level:150

Vytvoř: 87 Steel Ingot
Vytvoř: 52 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 12 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 7 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 6 Steel Shield Backing
Vytvoř: 6 Steel Shield Boss
Vytvoř: 6 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 4 Steel Mace Head
Vytvoř: 3 Steel Axe Blade
Vytvoř: 3 Steel Hammer Head
Vytvoř: 3 Steel Spear Head
Objev:

Steel Ingot (3)
Pile of Radiant Dust (3)


Level:175

Vytvoř: 5 Rejuvenating Seasoned Inscription
Vytvoř: 5 Strong Seasoned Inscription
Vytvoř: 2 Hearty Seasoned Inscription
Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 7 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 5 Hunter's Steel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Strong Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
238 Platinum Ore (228 za)
78 Hard Wood Log (318 za)
119 Lump of Primordium (48 za)
3 Pile of Luminous Dust (682 za)
20 Full Venom Sac (478 za)
8 Smooth Scale (440 za)
28 Vial of Thick Blood (399 za)
36 Engraved Totem (384 za)

Cena: 124902 (Kumulativní cena: 315495)


Level:225

Vytvoř:119 Darksteel Ingot
Vytvoř: 26 Hard Wood Plank
Vytvoř: 12 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 7 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 7 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 5 Darksteel Dagger Blade
Vytvoř: 5 Darksteel Dagger Hilt
Vytvoř: 4 Darksteel Sword Hilt
Vytvoř: 4 Darksteel Sword Blade
Vytvoř: 3 Darksteel Greatsword Blade
Vytvoř: 3 Darksteel Greatsword Hilt
Objev:

Darksteel Ingot (3)
Pile of Luminous Dust (3)


Level:250

Vytvoř: 4 Cleric's Hard Inscription
Vytvoř: 4 Berserker's Hard Inscription
Vytvoř: 4 Rampager's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Sword Hilt (1)
Darksteel Sword Blade (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Sword Hilt (1)
Darksteel Sword Blade (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Sword Hilt (1)
Darksteel Sword Blade (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Greatsword Blade (1)
Darksteel Greatsword Hilt (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Greatsword Blade (1)
Darksteel Greatsword Hilt (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Greatsword Blade (1)
Darksteel Greatsword Hilt (1)
Rampager's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 7 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 3 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Sword Hilt (1)
Darksteel Sword Blade (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
310 Mithril Ore (48 za)
162 Elder Wood Log (58 za)
70 Potent Venom Sac (50 za)
31 Large Scale (50 za)
6 Intricate Totem (99 za)
8 Large Bone (65 za)
6 Large Claw (96 za)
46 Large Fang (45 za)

Cena: 33086 (Kumulativní cena: 348581)


Level:300

Vytvoř:155 Mithril Ingot
Vytvoř: 54 Elder Wood Plank
Vytvoř: 12 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 10 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 10 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 8 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 8 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 2 Small Elder Haft
Vytvoř: 2 Large Elder Haft
Vytvoř: 1 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 1 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 1 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 1 Mithril Greatsword Hilt
Vytvoř: 1 Mithril Mace Head
Vytvoř: 1 Mithril Axe Blade
Vytvoř: 1 Mithril Hammer Head
Vytvoř: 1 Mithril Spear Head

Level:325

Vytvoř: 8 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Cleric's Elder Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Mace Head (1)
Small Elder Haft (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Axe Blade (1)
Small Elder Haft (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Hammer Head (1)
Large Elder Haft (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Large Elder Haft (1)
Mithril Spear Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 17 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Knight's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!