Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-02-22T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
265599
Očekávaná návratnost
- 21308
Očekávaná koncová cena
244291

5 Quality Sharpening Stone - Prodáváno za 462 za pomocí Max Buyout
5 Hardened Sharpening Stone - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Sword - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Shield - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Shield - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Shield - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Dagger - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Shield - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Shield - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Axe - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 443 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Iron Hammer - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Iron Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Shield - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Shield - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Axe - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Axe - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Axe - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Dagger - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Dagger - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Dagger - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Mace - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 278 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Mace - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Mace - Prodáváno za 406 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Mithril Shield - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Shell - Prodáváno za 1152 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1201 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Shell - Prodáváno za 1171 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2511 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Axe - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Axe - Prodáváno za 470 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Hammer - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Hammer - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Hammer - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Spear - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Spear - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Spear - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Spear - Prodáváno za 376 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Dagger - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Mace - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Mace - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Axe - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Hammer - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Hammer - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Spear - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Sword - Prodáváno za 278 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Mace - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1287 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Axe - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Greatsword - Prodáváno za 278 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Hammer - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Spear - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
265599

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
265599

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (40 za)
Iron Ore (115 za)
Mithril Ore (45 za)
Platinum Ore (180 za)
Elder Wood Log (44 za)
Green Wood Log (14 za)
Hard Wood Log (112 za)
Soft Wood Log (18 za)
Seasoned Wood Log (76 za)
Pile of Luminous Dust (649 za)
Pile of Incandescent Dust (92 za)
Tiny Venom Sac (8 za)
Small Venom Sac (73 za)
Venom Sac (689 za)
Potent Venom Sac (50 za)
Tiny Scale (8 za)
Small Scale (163 za)
Large Scale (50 za)
Vial of Weak Blood (10 za)
Vial of Thin Blood (72 za)
Vial of Blood (499 za)
Vial of Thick Blood (439 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (73 za)
Totem (459 za)
Large Bone (46 za)
Tiny Claw (7 za)
Large Claw (45 za)
Large Fang (45 za)
Engraved Totem (429 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
220 Copper Ore (40 za)
22 Lump of Tin (8 za)
174 Green Wood Log (14 za)
6 Tiny Venom Sac (8 za)
3 Tiny Scale (8 za)
1 Vial of Weak Blood (10 za)
31 Tiny Totem (7 za)
58 Tiny Claw (7 za)

Cena: 12117 (Kumulativní cena: 12117)


Level: 0

Vytvoř: 58 Green Wood Plank
Vytvoř: 20 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 14 Green Wood Dowel
Vytvoř: 8 Small Green Haft
Vytvoř: 7 Large Green Haft
Vytvoř: 6 Bronze Shield Backing
Vytvoř: 6 Bronze Shield Boss
Vytvoř: 5 Bronze Mace Head
Vytvoř: 4 Bronze Spear Head
Vytvoř: 3 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 3 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 2 Malign Green Inscription
Vytvoř: 1 Bronze Sword Hilt
Vytvoř: 1 Bronze Sword Blade
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 6 Precise Green Inscription
Vytvoř: 5 Healing Green Inscription
Vytvoř: 1 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Sword Hilt (1)
Bronze Sword Blade (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 7 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 5 Precise Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Healing Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
243 Iron Ore (115 za)
134 Soft Wood Log (18 za)
27 Small Venom Sac (73 za)
12 Small Scale (163 za)
44 Vial of Thin Blood (72 za)
12 Small Totem (73 za)

Cena: 38328 (Kumulativní cena: 50445)


Level: 75

Vytvoř: 81 Iron Ingot
Vytvoř: 67 Soft Wood Plank
Vytvoř: 13 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 11 Small Soft Haft
Vytvoř: 9 Large Soft Haft
Vytvoř: 6 Iron Mace Head
Vytvoř: 5 Iron Axe Blade
Vytvoř: 5 Iron Hammer Head
Vytvoř: 4 Iron Spear Head
Vytvoř: 1 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 4 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 4 Hearty Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 7 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 4 Strong Iron Plated Inscription
Vytvoř: 3 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
276 Iron Ore (115 za)
153 Seasoned Wood Log (76 za)
92 Lump of Coal (16 za)
3 Venom Sac (689 za)
26 Vial of Blood (499 za)
66 Totem (459 za)

Cena: 90175 (Kumulativní cena: 140620)


Level:150

Vytvoř: 92 Steel Ingot
Vytvoř: 51 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 13 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 6 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 6 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 5 Steel Shield Backing
Vytvoř: 5 Steel Shield Boss
Vytvoř: 3 Steel Mace Head
Vytvoř: 3 Steel Axe Blade
Vytvoř: 3 Steel Hammer Head
Vytvoř: 3 Steel Spear Head
Vytvoř: 3 Steel Dagger Blade
Vytvoř: 3 Steel Dagger Hilt
Vytvoř: 1 Ravaging Seasoned Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 6 Rejuvenating Seasoned Inscription
Vytvoř: 6 Strong Seasoned Inscription
Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 7 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 6 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Strong Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
178 Platinum Ore (180 za)
156 Hard Wood Log (112 za)
89 Lump of Primordium (48 za)
3 Pile of Luminous Dust (649 za)
34 Vial of Thick Blood (439 za)
58 Engraved Totem (429 za)

Cena: 95539 (Kumulativní cena: 236159)


Level:225

Vytvoř: 89 Darksteel Ingot
Vytvoř: 52 Hard Wood Plank
Vytvoř: 12 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 7 Large Hard Haft
Vytvoř: 6 Small Hard Haft
Vytvoř: 4 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 4 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 4 Darksteel Spear Head
Vytvoř: 3 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 3 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 3 Darksteel Hammer Head
Vytvoř: 2 Darksteel Dagger Blade
Vytvoř: 2 Darksteel Dagger Hilt
Objev:

Darksteel Ingot (3)
Pile of Luminous Dust (3)


Level:250

Vytvoř: 6 Cleric's Hard Inscription
Vytvoř: 6 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 7 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 5 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
304 Mithril Ore (45 za)
174 Elder Wood Log (44 za)
3 Pile of Incandescent Dust (92 za)
35 Potent Venom Sac (50 za)
23 Large Scale (50 za)
23 Large Bone (46 za)
55 Large Claw (45 za)
31 Large Fang (45 za)

Cena: 29440 (Kumulativní cena: 265599)


Level:300

Vytvoř:152 Mithril Ingot
Vytvoř: 58 Elder Wood Plank
Vytvoř: 12 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 12 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 12 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 4 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 4 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 4 Small Elder Haft
Vytvoř: 2 Mithril Mace Head
Vytvoř: 2 Mithril Axe Blade
Vytvoř: 2 Large Elder Haft
Vytvoř: 1 Mithril Hammer Head
Vytvoř: 1 Mithril Spear Head
Vytvoř: 1 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 1 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 1 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 1 Mithril Greatsword Hilt
Objev:

Mithril Ingot (3)
Pile of Incandescent Dust (3)


Level:325

Vytvoř: 8 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 4 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Mace Head (1)
Small Elder Haft (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Axe Blade (1)
Small Elder Haft (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Mace Head (1)
Small Elder Haft (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Axe Blade (1)
Small Elder Haft (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Hammer Head (1)
Large Elder Haft (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Large Elder Haft (1)
Mithril Spear Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 17 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!