Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-12-08T02:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
31387
Očekávaná návratnost
- 19801
Očekávaná koncová cena
11586

1 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
26 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Garlic Bread - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Pepper - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
17 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
21 Pile of Paprika - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
2 Spinach Burger - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
20 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Roast Meat with Mint Sauce - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
3 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
17 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Hummus - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
23 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
27 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
23 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
31387

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1113
Remaining Cost
31387

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (9 za)
Stick of Butter (245 za)
Onion (103 za)
Turnip (12 za)
Head of Garlic (120 za)
Vanilla Bean (59 za)
Black Peppercorn (93 za)
Spinach Leaf (118 za)
Parsley Leaf (31 za)
Bay Leaf (19 za)
Thyme Leaf (73 za)
Raspberry (86 za)
Blueberry (18 za)
Zucchini (9 za)
Chili Pepper (93 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (25 za)
Rosemary Sprig (86 za)
Sesame Seed (49 za)
Orange (110 za)
Cayenne Pepper (99 za)
Tarragon Leaves (77 za)
Parsnip (9 za)
Coriander Seed (8 za)
Head of Cauliflower (8 za)
Green Onion (8 za)
Clove (47 za)
Rutabaga (70 za)
Mint Leaf (8 za)
Slab of Red Meat (37 za)
Passion Fruit (12 za)
Remaining Cost
31387

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (7 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Loaf of Bread (1)
Stick of Butter (1)

Vytvoř: 4 Loaf of Bread
Vytvoř: 47 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 42 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 17 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Objev:

Head of Garlic (2)
Slice of Buttered Toast (1)
Parsley Leaf (2)

Vytvoř: 25 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Jar of Tomato Sauce

Level:100

Objev:

Rice Ball (1)
Jar of Tomato Sauce (1)
Bell Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 21 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 19 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Head of Cauliflower (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Lemon (1)
Sesame Seed (1)
Chickpea (1)

Vytvoř: 16 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad
Vytvoř: 1 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Jar of Mint Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Vytvoř: 24 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 22 Spicier Flank Steak

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!