Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-23T11:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
154661
Očekávaná návratnost
- 52986
Očekávaná koncová cena
101675

27 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
54 Minor Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
54 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
81 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
81 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
72 Potent Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
55 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
9 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Wand - Prodáváno za 773 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Star - Prodáváno za 739 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 703 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 654 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
9 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
154661

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
154661

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Gold Ore (34 za)
Iron Ore (112 za)
Mithril Ore (28 za)
Platinum Ore (132 za)
Elder Wood Log (74 za)
Green Wood Log (13 za)
Hard Wood Log (110 za)
Soft Wood Log (19 za)
Seasoned Wood Log (104 za)
Rugged Leather Section (237 za)
Pile of Glittering Dust (40 za)
Pile of Shimmering Dust (137 za)
Pile of Radiant Dust (453 za)
Pile of Luminous Dust (474 za)
Pile of Incandescent Dust (87 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Venom Sac (297 za)
Full Venom Sac (318 za)
Potent Venom Sac (54 za)
Smooth Scale (288 za)
Vial of Weak Blood (6 za)
Vial of Thin Blood (37 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (35 za)
Intricate Totem (84 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (27 za)
Claw (285 za)
Large Claw (53 za)
Large Fang (44 za)
Mushroom (62 za)
Head of Lettuce (190 za)
Spinach Leaf (77 za)
Slab of Red Meat (48 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
162 Green Wood Log (13 za)
54 Pile of Glittering Dust (40 za)
27 Tiny Venom Sac (5 za)
27 Vial of Weak Blood (6 za)
54 Tiny Totem (8 za)
27 Tiny Claw (8 za)

Cena: 5643 (Kumulativní cena: 5643)


Level: 0

Vytvoř: 54 Green Wood Plank
Vytvoř: 9 Green Wood Dowel
Vytvoř: 9 Green Scepter Rod
Vytvoř: 9 Green Scepter Core
Vytvoř: 9 Malign Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
108 Soft Wood Log (19 za)
54 Pile of Shimmering Dust (137 za)
27 Vial of Thin Blood (37 za)
54 Small Totem (35 za)
54 Small Claw (27 za)

Cena: 14229 (Kumulativní cena: 19872)


Level: 75

Vytvoř: 54 Soft Wood Plank
Vytvoř: 9 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 9 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 9 Soft Scepter Core
Vytvoř: 9 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Soft Wood Scepter

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)
Small Claw (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Sons of Svanir Slaying

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Demon Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (190 za)
27 Spinach Leaf (77 za)
54 Iron Ore (112 za)
81 Seasoned Wood Log (104 za)
13 Rugged Leather Section (237 za)
18 Lump of Coal (16 za)
13 Pile of Radiant Dust (453 za)
27 Venom Sac (297 za)
27 Claw (285 za)
13 Slab of Red Meat (48 za)

Cena: 47597 (Kumulativní cena: 67469)


Level:150

Vytvoř: 27 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 18 Steel Ingot
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Steel Trident Head
Vytvoř: 9 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 9 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Trident

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (190 za)
27 Spinach Leaf (77 za)
27 Gold Ore (34 za)
63 Platinum Ore (132 za)
81 Hard Wood Log (110 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (474 za)
27 Full Venom Sac (318 za)
27 Smooth Scale (288 za)

Cena: 55809 (Kumulativní cena: 123278)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Knight's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Dredge Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
24 Mushroom (62 za)
51 Jug of Water (8 za)
72 Mithril Ore (28 za)
108 Elder Wood Log (74 za)
117 Pile of Incandescent Dust (87 za)
15 Potent Venom Sac (54 za)
51 Intricate Totem (84 za)
42 Large Claw (53 za)
45 Large Fang (44 za)

Cena: 31383 (Kumulativní cena: 154661)


Level:300

Vytvoř: 36 Mithril Ingot
Vytvoř: 36 Elder Wood Plank
Vytvoř: 3 Mithril Trident Head
Vytvoř: 3 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Vytvoř: 1 Elder Focus Casing
Vytvoř: 1 Elder Focus Core
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Vytvoř: 10 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)
Large Claw (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Grawl Slaying

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!