Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-16T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
227586
Očekávaná návratnost
- 73984
Očekávaná koncová cena
153602

27 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
54 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
81 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
81 Potent Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
72 Potent Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
9 Ravaging Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
9 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
5 Carrion Elder Wood Trident - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1889 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1709 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Soft Wood Scepter - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
2 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Wand - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Star - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
227586

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
227586

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (116 za)
Mithril Ore (53 za)
Platinum Ore (194 za)
Silver Ore (12 za)
Elder Wood Log (30 za)
Green Wood Log (14 za)
Hard Wood Log (133 za)
Soft Wood Log (22 za)
Seasoned Wood Log (84 za)
Thick Leather Section (31 za)
Rugged Leather Section (145 za)
Pile of Glittering Dust (83 za)
Pile of Shimmering Dust (323 za)
Pile of Radiant Dust (1054 za)
Pile of Luminous Dust (748 za)
Pile of Incandescent Dust (124 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Venom Sac (624 za)
Full Venom Sac (627 za)
Smooth Scale (504 za)
Vial of Weak Blood (11 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (73 za)
Large Bone (62 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (73 za)
Large Claw (61 za)
Large Fang (63 za)
Beryl Shard (100 za)
Opal Shard (81 za)
Carrot (228 za)
Head of Lettuce (214 za)
Spinach Leaf (185 za)
Slab of Red Meat (211 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
162 Green Wood Log (14 za)
54 Pile of Glittering Dust (83 za)
27 Tiny Venom Sac (5 za)
27 Vial of Weak Blood (11 za)
54 Tiny Totem (7 za)
27 Tiny Claw (8 za)

Cena: 8208 (Kumulativní cena: 8208)


Level: 0

Vytvoř: 54 Green Wood Plank
Vytvoř: 9 Green Wood Dowel
Vytvoř: 9 Green Scepter Rod
Vytvoř: 9 Green Scepter Core
Vytvoř: 9 Malign Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Jug of Water (8 za)
27 Iron Ore (116 za)
27 Silver Ore (12 za)
252 Soft Wood Log (22 za)
27 Pile of Shimmering Dust (323 za)
57 Small Totem (73 za)
6 Small Claw (73 za)

Cena: 22536 (Kumulativní cena: 30744)


Level: 75

Vytvoř:126 Soft Wood Plank
Vytvoř: 21 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 21 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 21 Soft Scepter Core
Vytvoř: 2 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Vytvoř: 1 Hunter's Soft Wood Scepter

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Soft Wood Scepter

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Dredge Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (214 za)
27 Spinach Leaf (185 za)
162 Seasoned Wood Log (84 za)
13 Rugged Leather Section (145 za)
13 Pile of Radiant Dust (1054 za)
54 Venom Sac (624 za)
13 Slab of Red Meat (211 za)

Cena: 76727 (Kumulativní cena: 107471)


Level:150

Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 9 Ravaging Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Seasoned Wood Scepter

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (214 za)
27 Spinach Leaf (185 za)
36 Platinum Ore (194 za)
81 Hard Wood Log (133 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (748 za)
27 Full Venom Sac (627 za)
27 Smooth Scale (504 za)
27 Beryl Shard (100 za)
27 Opal Shard (81 za)

Cena: 85446 (Kumulativní cena: 192917)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Knight's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Carrot (228 za)
51 Jug of Water (8 za)
116 Mithril Ore (53 za)
24 Platinum Ore (194 za)
153 Elder Wood Log (30 za)
27 Thick Leather Section (31 za)
51 Pile of Incandescent Dust (124 za)
30 Large Bone (62 za)
45 Large Claw (61 za)
15 Large Fang (63 za)

Cena: 34669 (Kumulativní cena: 227586)


Level:300

Vytvoř: 51 Elder Wood Plank
Vytvoř: 46 Mithril Ingot
Vytvoř: 5 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 8 Mithril Trident Head
Vytvoř: 8 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 5 Carrion Elder Inscription
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Vytvoř: 1 Elder Focus Casing
Vytvoř: 1 Elder Focus Core
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Vytvoř: 4 Carrion Elder Wood Trident

Level:325

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Centaur Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Dredge Slaying

Level:375

Vytvoř: 3 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!