Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-13T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
196327
Očekávaná návratnost
- 75668
Očekávaná koncová cena
120659

27 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
54 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
81 Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
81 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
72 Potent Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
19 Hearty Soft Wood Scepter - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
9 Ravaging Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
9 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
2 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
5 Carrion Elder Wood Trident - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 2060 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 2063 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1753 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1714 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1666 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
196327

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
196327

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Gold Ore (39 za)
Iron Ore (98 za)
Mithril Ore (57 za)
Platinum Ore (165 za)
Silver Ore (14 za)
Elder Wood Log (42 za)
Green Wood Log (13 za)
Hard Wood Log (95 za)
Soft Wood Log (20 za)
Seasoned Wood Log (75 za)
Coarse Leather Section (60 za)
Rugged Leather Section (204 za)
Pile of Glittering Dust (57 za)
Pile of Shimmering Dust (225 za)
Pile of Radiant Dust (620 za)
Pile of Luminous Dust (550 za)
Pile of Incandescent Dust (155 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (67 za)
Venom Sac (547 za)
Full Venom Sac (520 za)
Potent Venom Sac (90 za)
Small Scale (66 za)
Smooth Scale (399 za)
Large Scale (90 za)
Vial of Weak Blood (9 za)
Tiny Totem (5 za)
Intricate Totem (133 za)
Large Bone (84 za)
Tiny Claw (8 za)
Large Claw (85 za)
Large Fang (84 za)
Carrot (171 za)
Head of Lettuce (194 za)
Spinach Leaf (142 za)
Slab of Red Meat (198 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
162 Green Wood Log (13 za)
54 Pile of Glittering Dust (57 za)
27 Tiny Venom Sac (5 za)
27 Vial of Weak Blood (9 za)
54 Tiny Totem (5 za)
27 Tiny Claw (8 za)

Cena: 6480 (Kumulativní cena: 6480)


Level: 0

Vytvoř: 54 Green Wood Plank
Vytvoř: 9 Green Wood Dowel
Vytvoř: 9 Green Scepter Rod
Vytvoř: 9 Green Scepter Core
Vytvoř: 9 Malign Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Jug of Water (8 za)
27 Iron Ore (98 za)
27 Silver Ore (14 za)
252 Soft Wood Log (20 za)
27 Pile of Shimmering Dust (225 za)
6 Small Venom Sac (67 za)
57 Small Scale (66 za)

Cena: 18519 (Kumulativní cena: 24999)


Level: 75

Vytvoř:126 Soft Wood Plank
Vytvoř: 21 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 21 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 21 Soft Scepter Core
Vytvoř: 2 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 1 Ravaging Soft Wood Scepter

Level:100

Vytvoř: 19 Hearty Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Hearty Soft Wood Scepter

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Dredge Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Carrot (171 za)
40 Jug of Water (8 za)
162 Seasoned Wood Log (75 za)
27 Coarse Leather Section (60 za)
13 Rugged Leather Section (204 za)
40 Pile of Radiant Dust (620 za)
27 Venom Sac (547 za)
13 Slab of Red Meat (198 za)

Cena: 63502 (Kumulativní cena: 88501)


Level:150

Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 9 Ravaging Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Seasoned Wood Scepter

Level:175

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Vytvoř: 26 Potion of Centaur Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (194 za)
27 Spinach Leaf (142 za)
27 Gold Ore (39 za)
63 Platinum Ore (165 za)
81 Hard Wood Log (95 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (550 za)
27 Full Venom Sac (520 za)
27 Smooth Scale (399 za)

Cena: 69174 (Kumulativní cena: 157675)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Knight's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Dredge Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
51 Jug of Water (8 za)
124 Mithril Ore (57 za)
24 Platinum Ore (165 za)
135 Elder Wood Log (42 za)
51 Pile of Incandescent Dust (155 za)
15 Potent Venom Sac (90 za)
15 Large Scale (90 za)
27 Intricate Totem (133 za)
30 Large Bone (84 za)
42 Large Claw (85 za)
15 Large Fang (84 za)

Cena: 38652 (Kumulativní cena: 196327)


Level:300

Vytvoř: 50 Mithril Ingot
Vytvoř: 45 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 10 Mithril Trident Head
Vytvoř: 10 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 5 Carrion Elder Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Vytvoř: 4 Carrion Elder Wood Trident

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)
Large Claw (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Dredge Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!