Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-09-21T19:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
227692
Očekávaná návratnost
- 73390
Očekávaná koncová cena
154302

27 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
27 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
54 Minor Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
54 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
81 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
81 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
72 Potent Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
9 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Wand - Prodáváno za 3038 za pomocí Max Buyout
5 Valkyrie Elder Wood Trident - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 979 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1151 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1047 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1038 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
9 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
227692

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
227692

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (190 za)
Mithril Ore (49 za)
Platinum Ore (232 za)
Elder Wood Log (56 za)
Green Wood Log (12 za)
Hard Wood Log (316 za)
Soft Wood Log (38 za)
Seasoned Wood Log (144 za)
Rugged Leather Section (308 za)
Pile of Glittering Dust (67 za)
Pile of Shimmering Dust (247 za)
Pile of Radiant Dust (589 za)
Pile of Luminous Dust (685 za)
Pile of Incandescent Dust (125 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Venom Sac (505 za)
Full Venom Sac (480 za)
Potent Venom Sac (43 za)
Smooth Scale (412 za)
Large Scale (47 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (54 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (58 za)
Intricate Totem (96 za)
Large Bone (56 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (42 za)
Claw (448 za)
Large Claw (92 za)
Large Fang (45 za)
Beryl Shard (140 za)
Opal Shard (83 za)
Mushroom (107 za)
Head of Lettuce (192 za)
Spinach Leaf (129 za)
Slab of Red Meat (95 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
162 Green Wood Log (12 za)
54 Pile of Glittering Dust (67 za)
27 Tiny Venom Sac (5 za)
27 Vial of Weak Blood (8 za)
54 Tiny Totem (7 za)
27 Tiny Claw (8 za)

Cena: 6939 (Kumulativní cena: 6939)


Level: 0

Vytvoř: 54 Green Wood Plank
Vytvoř: 9 Green Wood Dowel
Vytvoř: 9 Green Scepter Rod
Vytvoř: 9 Green Scepter Core
Vytvoř: 9 Malign Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
108 Soft Wood Log (38 za)
54 Pile of Shimmering Dust (247 za)
27 Vial of Thin Blood (54 za)
54 Small Totem (58 za)
54 Small Claw (42 za)

Cena: 24732 (Kumulativní cena: 31671)


Level: 75

Vytvoř: 54 Soft Wood Plank
Vytvoř: 9 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 9 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 9 Soft Scepter Core
Vytvoř: 9 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Soft Wood Scepter

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)
Small Claw (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Sons of Svanir Slaying

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Demon Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (192 za)
27 Spinach Leaf (129 za)
54 Iron Ore (190 za)
81 Seasoned Wood Log (144 za)
13 Rugged Leather Section (308 za)
18 Lump of Coal (16 za)
13 Pile of Radiant Dust (589 za)
27 Venom Sac (505 za)
27 Claw (448 za)
13 Slab of Red Meat (95 za)

Cena: 69826 (Kumulativní cena: 101497)


Level:150

Vytvoř: 27 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 18 Steel Ingot
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Steel Trident Head
Vytvoř: 9 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 9 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Trident

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (192 za)
27 Spinach Leaf (129 za)
36 Platinum Ore (232 za)
81 Hard Wood Log (316 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (685 za)
27 Full Venom Sac (480 za)
27 Smooth Scale (412 za)
27 Beryl Shard (140 za)
27 Opal Shard (83 za)

Cena: 92511 (Kumulativní cena: 194008)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Knight's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
24 Mushroom (107 za)
51 Jug of Water (8 za)
96 Mithril Ore (49 za)
144 Elder Wood Log (56 za)
51 Pile of Incandescent Dust (125 za)
30 Potent Venom Sac (43 za)
15 Large Scale (47 za)
51 Intricate Totem (96 za)
15 Large Bone (56 za)
27 Large Claw (92 za)
30 Large Fang (45 za)

Cena: 33684 (Kumulativní cena: 227692)


Level:300

Vytvoř: 48 Mithril Ingot
Vytvoř: 48 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 9 Mithril Trident Head
Vytvoř: 9 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 5 Valkyrie Elder Inscription
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Vytvoř: 4 Valkyrie Elder Wood Trident

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)
Large Claw (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Grawl Slaying

Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!