Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-05-28T12:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce

Základní cena
14710
Očekávaná návratnost
- 7548
Očekávaná koncová cena
7162

28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
27 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
54 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
27 Pepper Steak - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
13 Bowl of Grilled Bananas with Passion Fruit Sauce - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
14710

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

49 za 25
Deputy Jenks - Giant's Passage (Kessex Hills 15-25)
Sangdo Swiftwing - Cereboth Canyon(Kessex Hills 15-25)
Seraph Soldier Goran - The Wendon Steps(Brisban Wildlands 15-25)
Security Captain Vejj - Almuten Estates(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 609
Remaining Cost
14710

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (13 za)
Stick of Butter (271 za)
Vanilla Bean (76 za)
Chili Pepper (91 za)
Slab of Red Meat (48 za)
Passion Fruit (15 za)
Remaining Cost
14710

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (8 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 28 Loaf of Bread

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Vytvoř: 26 Cup of Potato Fries

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Roasted Meaty Sandwich

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pepper Steak

Level:125

Objev:

Stick of Butter (1)
Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Banana (1)
Bottle of Passion Fruit Sauce (1)

Vytvoř: 12 Bottle of Passion Fruit Sauce
Vytvoř: 12 Bowl of Grilled Bananas with Passion Fruit Sauce

Level:150

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Nic. Vše hotovo!