Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-06-12T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
168206
Očekávaná návratnost
- 26903
Očekávaná koncová cena
141303

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Sandals - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Wristguards - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Sandals - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Shoes - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Shoes - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Coat - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Pants - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Pants - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Boots - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Boots - Prodáváno za 801 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Boots - Prodáváno za 600 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Pants - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Pants - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Pants - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Feathered Headpiece - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Headpiece - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 278 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mask - Prodáváno za 2266 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 2336 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Gloves - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Gloves - Prodáváno za 383 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Gloves - Prodáváno za 2326 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 2270 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Gloves - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Tunic - Prodáváno za 803 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Tunic - Prodáváno za 378 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Mantle - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Mantle - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Mantle - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 273 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 298 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mantle - Prodáváno za 2336 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Shoes - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Coat - Prodáváno za 206 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Masquerade Mantle - Prodáváno za 430 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Headpiece - Prodáváno za 275 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Pants - Prodáváno za 402 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Gloves - Prodáváno za 219 za pomocí Max Buyout
2 Wool Patch - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 530 za pomocí Max Buyout
3 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Linen Patch - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
16826

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1694
Remaining Cost
16826

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (34 za)
Rawhide Leather Section (14 za)
Thin Leather Section (28 za)
Thick Leather Section (49 za)
Coarse Leather Section (40 za)
Rugged Leather Section (175 za)
Wool Scrap (78 za)
Cotton Scrap (18 za)
Linen Scrap (60 za)
Silk Scrap (22 za)
Tiny Venom Sac (8 za)
Full Venom Sac (516 za)
Potent Venom Sac (79 za)
Tiny Scale (6 za)
Small Scale (80 za)
Smooth Scale (392 za)
Large Scale (80 za)
Vial of Weak Blood (10 za)
Vial of Thin Blood (72 za)
Vial of Blood (320 za)
Vial of Thick Blood (340 za)
Tiny Totem (6 za)
Small Totem (71 za)
Totem (321 za)
Intricate Totem (130 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (78 za)
Claw (482 za)
Large Claw (83 za)
Large Fang (79 za)
Engraved Totem (414 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
124 Jute Scrap (34 za)
70 Rawhide Leather Section (14 za)
46 Spool of Jute Thread (8 za)
17 Tiny Venom Sac (8 za)
20 Tiny Scale (6 za)
9 Vial of Weak Blood (10 za)
28 Tiny Totem (6 za)
14 Tiny Claw (8 za)

Cena: 6190 (Kumulativní cena: 6190)


Level: 0

Vytvoř: 62 Bolt of Jute
Vytvoř: 35 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 5 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 5 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 4 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 4 Jute Sandal Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 3 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 8 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 8 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 4 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 4 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 4 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Healing Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
88 Thin Leather Section (28 za)
128 Wool Scrap (78 za)
71 Spool of Wool Thread (16 za)
12 Small Scale (80 za)
36 Vial of Thin Blood (72 za)
51 Small Totem (71 za)
6 Small Claw (78 za)

Cena: 21225 (Kumulativní cena: 27415)


Level: 75

Vytvoř: 64 Bolt of Wool
Vytvoř: 44 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 7 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 7 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 6 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 6 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 5 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 5 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 3 Wool Footwear Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 3 Wool Footwear Upper
Vytvoř: 2 Hunter's Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 4 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 4 Hearty Wool Insignia
Objev:

Wool Footwear Sole (2)
Wool Footwear Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Footwear Sole (2)
Wool Footwear Upper (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Footwear Sole (2)
Wool Footwear Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 3 Strong Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Intricate Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Intricate Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
80 Coarse Leather Section (40 za)
158 Cotton Scrap (18 za)
81 Spool of Cotton Thread (24 za)
50 Vial of Blood (320 za)
42 Totem (321 za)
6 Claw (482 za)

Cena: 40362 (Kumulativní cena: 67777)


Level:150

Vytvoř: 79 Bolt of Cotton
Vytvoř: 40 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 5 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 5 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 5 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 4 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 4 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 3 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 3 Cotton Pants Lining
Vytvoř: 2 Cotton Shoe Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 2 Cotton Shoe Upper
Vytvoř: 2 Cotton Coat Panel
Vytvoř: 2 Cotton Coat Lining
Vytvoř: 2 Hunter's Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 6 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 6 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Cotton Shoe Sole (2)
Cotton Shoe Upper (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Coat Panel (1)
Cotton Coat Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Shoe Sole (2)
Cotton Shoe Upper (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Coat Panel (1)
Cotton Coat Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Strong Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
78 Rugged Leather Section (175 za)
164 Linen Scrap (60 za)
83 Spool of Linen Thread (32 za)
6 Full Venom Sac (516 za)
14 Smooth Scale (392 za)
66 Vial of Thick Blood (340 za)
12 Engraved Totem (414 za)

Cena: 62138 (Kumulativní cena: 129915)


Level:225

Vytvoř: 82 Bolt of Linen
Vytvoř: 39 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 5 Linen Helm Strap
Vytvoř: 5 Linen Helm Padding
Vytvoř: 5 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 5 Linen Gloves Padding
Vytvoř: 4 Linen Pants Panel
Vytvoř: 4 Linen Pants Lining
Vytvoř: 3 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 3 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Linen Coat Panel
Vytvoř: 2 Linen Coat Lining
Vytvoř: 2 Linen Shoe Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 2 Linen Shoe Upper
Vytvoř: 2 Knight's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 6 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 4 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 2 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Linen Shoe Sole (2)
Linen Shoe Upper (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Coat Panel (1)
Linen Coat Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 6 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Shoe Sole (2)
Linen Shoe Upper (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Coat Panel (1)
Linen Coat Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
256 Thick Leather Section (49 za)
255 Silk Scrap (22 za)
129 Spool of Silk Thread (48 za)
84 Potent Venom Sac (79 za)
8 Large Scale (80 za)
9 Intricate Totem (130 za)
12 Large Claw (83 za)
57 Large Fang (79 za)

Cena: 38291 (Kumulativní cena: 168206)


Level:300

Vytvoř: 85 Bolt of Silk
Vytvoř: 64 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 9 Silk Helm Strap
Vytvoř: 9 Silk Helm Padding
Vytvoř: 7 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 7 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 6 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Silk Pants Panel
Vytvoř: 2 Silk Pants Lining
Vytvoř: 1 Silk Shoe Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 1 Silk Shoe Upper
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 5 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Cleric's Silk Insignia
Objev:

Silk Shoe Sole (2)
Silk Shoe Upper (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 3 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!