Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-16T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
175210
Očekávaná návratnost
- 24401
Očekávaná koncová cena
150809

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Sandals - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Wristguards - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Sandals - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Shoes - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Coat - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Pants - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Pants - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mantle - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mantle - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Shoes - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mask - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mask - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Feathered Boots - Prodáváno za 535 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Boots - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Feathered Pants - Prodáváno za 509 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Pants - Prodáváno za 427 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Pants - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Pants - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Pants - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Pants - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Pants - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Pants - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Feathered Headpiece - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Feathered Headpiece - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Feathered Headpiece - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Mask - Prodáváno za 1966 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Feathered Gloves - Prodáváno za 265 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Feathered Gloves - Prodáváno za 262 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Gloves - Prodáváno za 2803 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Gloves - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Gloves - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Gloves - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Tunic - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Mantle - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Mantle - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Mantle - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Feathered Mantle - Prodáváno za 261 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 319 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Boots - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Boots - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Shoes - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Coat - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Coat - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Air - Prodáváno za 335 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Wristguards - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mantle - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 253 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mantle - Prodáváno za 1234 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Boots - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Headpiece - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Headpiece - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mask - Prodáváno za 1882 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Pants - Prodáváno za 402 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Gloves - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Gloves - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Gloves - Prodáváno za 1881 za pomocí Max Buyout
4 Wool Patch - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
4 Silk Patch - Prodáváno za 416 za pomocí Max Buyout
4 Linen Patch - Prodáváno za 6 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
175210

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
175210

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (24 za)
Rawhide Leather Section (11 za)
Thin Leather Section (25 za)
Thick Leather Section (31 za)
Coarse Leather Section (40 za)
Rugged Leather Section (145 za)
Wool Scrap (69 za)
Cotton Scrap (15 za)
Bolt of Cotton (12 za)
Linen Scrap (53 za)
Silk Scrap (19 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (71 za)
Tiny Scale (7 za)
Small Totem (73 za)
Large Bone (62 za)
Large Claw (61 za)
Engraved Totem (424 za)
Charged Shard (89 za)
Remaining Cost
175210

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Sandal Sole (41 za)
Jute Epaulet Padding (65 za)
Jute Epaulet Panel (4 za)
Wool Footwear Sole (58 za)
Cotton Shoe Sole (70 za)
Linen Pants Panel (340 za)
Mighty Jute Insignia (43 za)
Precise Jute Insignia (37 za)
Resilient Jute Insignia (43 za)
Vital Jute Insignia (64 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (118 za)
Healing Jute Insignia (25 za)
Hunter's Wool Insignia (296 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (714 za)
Strong Wool Insignia (245 za)
Honed Wool Insignia (330 za)
Honed Cotton Insignia (1139 za)
Strong Cotton Insignia (1112 za)
Hearty Cotton Insignia (1130 za)
Berserker's Linen Insignia (1190 za)
Cleric's Linen Insignia (1158 za)
Rampager's Linen Insignia (1264 za)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (930 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (983 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (838 za)
Berserker's Silk Insignia (441 za)
Ravaging Cotton Insignia (261 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3000 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (118 za)
Malign Jute Insignia (41 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (596 za)
Hearty Wool Insignia (349 za)
Assassin's Linen Insignia (1354 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (4043 za)
Knight's Linen Insignia (1349 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (3806 za)
Rejuvenating Wool Insignia (254 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (704 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1028 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2613 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (56 za)
Jute Patch (66 za)
Charm of Brilliance (2602 za)
Lucent Mote (51 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Jute Sandal Sole (41 za)
9 Jute Epaulet Padding (65 za)
2 Jute Epaulet Panel (4 za)
74 Jute Scrap (24 za)
52 Rawhide Leather Section (11 za)
17 Spool of Jute Thread (8 za)
4 Mighty Jute Insignia (43 za)
4 Precise Jute Insignia (37 za)
2 Resilient Jute Insignia (43 za)
1 Vital Jute Insignia (64 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (118 za)
4 Healing Jute Insignia (25 za)
2 Healing Embroidered Jute Insignia (118 za)
2 Malign Jute Insignia (41 za)
14 Tiny Venom Sac (5 za)
3 Tiny Scale (7 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (56 za)
1 Jute Patch (66 za)

Cena: 4434 (Kumulativní cena: 4434)


Level: 0

Vytvoř: 37 Bolt of Jute
Vytvoř: 26 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 4 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 4 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 3 Jute Sandal Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 6 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 6 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 1 Resilient Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 7 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Wool Footwear Sole (58 za)
66 Thin Leather Section (25 za)
110 Wool Scrap (69 za)
49 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Hunter's Wool Insignia (296 za)
2 Hunter's Embroidered Wool Insignia (714 za)
4 Strong Wool Insignia (245 za)
3 Honed Wool Insignia (330 za)
4 Ravaging Embroidered Wool Insignia (596 za)
2 Hearty Wool Insignia (349 za)
1 Rejuvenating Wool Insignia (254 za)
2 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (704 za)
17 Small Totem (73 za)

Cena: 20231 (Kumulativní cena: 24665)


Level: 75

Vytvoř: 55 Bolt of Wool
Vytvoř: 33 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 8 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 8 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 7 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 7 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 6 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 6 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 3 Wool Footwear Upper
Vytvoř: 1 Wool Footwear Sole (Vytvoří 2x najednou)
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Wool Footwear Sole (2)
Wool Footwear Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Footwear Sole (2)
Wool Footwear Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Footwear Sole (2)
Wool Footwear Upper (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Cotton Shoe Sole (70 za)
44 Coarse Leather Section (40 za)
68 Cotton Scrap (15 za)
39 Bolt of Cotton (12 za)
40 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Honed Cotton Insignia (1139 za)
4 Strong Cotton Insignia (1112 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1130 za)
3 Ravaging Cotton Insignia (261 za)
3 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3000 za)
6 Rejuvenating Cotton Insignia (1028 za)
6 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2613 za)

Cena: 44954 (Kumulativní cena: 69619)


Level:150

Vytvoř: 34 Bolt of Cotton
Vytvoř: 22 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 6 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 6 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 6 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 5 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 5 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 4 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 4 Cotton Pants Lining
Vytvoř: 3 Cotton Coat Panel
Vytvoř: 3 Cotton Coat Lining
Vytvoř: 2 Cotton Shoe Upper
Vytvoř: 1 Cotton Shoe Sole (Vytvoří 2x najednou)
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Shoe Sole (2)
Cotton Shoe Upper (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Coat Panel (1)
Cotton Coat Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Cotton Coat Panel (1)
Cotton Coat Lining (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Shoe Sole (2)
Cotton Shoe Upper (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Coat Panel (1)
Cotton Coat Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Linen Pants Panel (340 za)
54 Rugged Leather Section (145 za)
134 Linen Scrap (53 za)
56 Spool of Linen Thread (32 za)
4 Berserker's Linen Insignia (1190 za)
1 Cleric's Linen Insignia (1158 za)
4 Rampager's Linen Insignia (1264 za)
1 Assassin's Linen Insignia (1354 za)
2 Rampager's Embroidered Linen Insignia (4043 za)
3 Knight's Linen Insignia (1349 za)
5 Carrion Embroidered Linen Insignia (3806 za)
2 Charged Shard (89 za)
17 Engraved Totem (424 za)
1 Charm of Brilliance (2602 za)
40 Lucent Mote (51 za)

Cena: 73263 (Kumulativní cena: 142882)


Level:225

Vytvoř: 67 Bolt of Linen
Vytvoř: 27 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 7 Linen Pants Lining
Vytvoř: 6 Linen Helm Strap
Vytvoř: 6 Linen Helm Padding
Vytvoř: 5 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 5 Linen Gloves Padding
Vytvoř: 5 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 4 Linen Pants Panel
Vytvoř: 1 Linen Coat Panel
Vytvoř: 1 Linen Coat Lining
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Coat Panel (1)
Linen Coat Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Charged Shard (2)
Charm of Brilliance (1)
Pile of Lucent Crystal (4)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
228 Thick Leather Section (31 za)
258 Silk Scrap (19 za)
108 Spool of Silk Thread (48 za)
2 Assassin's Embroidered Silk Insignia (930 za)
1 Rampager's Embroidered Silk Insignia (983 za)
5 Carrion Embroidered Silk Insignia (838 za)
2 Berserker's Silk Insignia (441 za)
15 Potent Venom Sac (71 za)
33 Large Bone (62 za)
68 Large Claw (61 za)

Cena: 32328 (Kumulativní cena: 175210)


Level:300

Vytvoř: 86 Bolt of Silk
Vytvoř: 57 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 9 Silk Helm Strap
Vytvoř: 9 Silk Helm Padding
Vytvoř: 7 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 7 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 5 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 3 Silk Shoe Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 3 Silk Shoe Upper
Vytvoř: 3 Silk Pants Panel
Vytvoř: 3 Silk Pants Lining
Vytvoř: 1 Carrion Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 5 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 5 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Silk Shoe Sole (2)
Silk Shoe Upper (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Shoe Sole (2)
Silk Shoe Upper (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 3 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Shoe Sole (2)
Silk Shoe Upper (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Carrion Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!