Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
159381
Očekávaná návratnost
- 13351
Očekávaná koncová cena
146030

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Sandals - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Sandals - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Wristguards - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Sandals - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Shoes - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 37 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Pants - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Pants - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Pants - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Pants - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mantle - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mantle - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Pants - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Pants - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Pants - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Pants - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Pants - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Feathered Headpiece - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Feathered Headpiece - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Headpiece - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mask - Prodáváno za 722 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 641 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Gloves - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Feathered Gloves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Gloves - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Gloves - Prodáváno za 935 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Gloves - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Gloves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Mantle - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Mantle - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Mantle - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Mantle - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Mantle - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Feathered Mantle - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Mantle - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mantle - Prodáváno za 850 za pomocí Max Buyout
4 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Shoes - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Masquerade Leggings - Prodáváno za 282 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Water - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mantle - Prodáváno za 592 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Boots - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Coat - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Headpiece - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Pants - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Pants - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Gloves - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Gloves - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Cotton Patch - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
4 Linen Patch - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
159381

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

567 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2583
Remaining Cost
159381

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (43 za)
Rawhide Leather Section (22 za)
Thin Leather Section (80 za)
Thick Leather Section (39 za)
Coarse Leather Section (74 za)
Rugged Leather Section (271 za)
Wool Scrap (126 za)
Cotton Scrap (22 za)
Linen Scrap (88 za)
Silk Scrap (16 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (24 za)
Potent Venom Sac (26 za)
Tiny Scale (6 za)
Smooth Scale (259 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Blood (297 za)
Bone Chip (9 za)
Tiny Claw (7 za)
Claw (256 za)
Large Claw (33 za)
Large Fang (28 za)
Engraved Totem (258 za)
Glacial Shard (1035 za)
Remaining Cost
159381

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Wristguard Strap (85 za)
Jute Wristguard Padding (60 za)
Jute Sandal Sole (13 za)
Jute Headpiece Strap (83 za)
Jute Headpiece Padding (47 za)
Jute Epaulet Padding (123 za)
Jute Epaulet Panel (4 za)
Wool Footwear Sole (110 za)
Wool Epaulet Panel (98 za)
Cotton Epaulet Panel (139 za)
Linen Pants Lining (64 za)
Linen Epaulet Panel (487 za)
Mighty Jute Insignia (48 za)
Precise Jute Insignia (62 za)
Resilient Jute Insignia (32 za)
Vital Jute Insignia (70 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (143 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (153 za)
Healing Jute Insignia (54 za)
Hunter's Wool Insignia (283 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (411 za)
Strong Wool Insignia (202 za)
Honed Wool Insignia (225 za)
Honed Cotton Insignia (858 za)
Strong Cotton Insignia (737 za)
Hearty Cotton Insignia (798 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (2207 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2027 za)
Berserker's Linen Insignia (783 za)
Cleric's Linen Insignia (787 za)
Rampager's Linen Insignia (749 za)
Assassin's Silk Insignia (98 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (897 za)
Berserker's Silk Insignia (149 za)
Cleric's Silk Insignia (152 za)
Ravaging Cotton Insignia (36 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2192 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (141 za)
Malign Jute Insignia (65 za)
Ravaging Wool Insignia (290 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (418 za)
Hearty Wool Insignia (220 za)
Assassin's Linen Insignia (898 za)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (3096 za)
Knight's Linen Insignia (900 za)
Rejuvenating Wool Insignia (199 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (419 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (766 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2197 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (74 za)
Wool Patch (299 za)
Jute Patch (103 za)
Silk Patch (757 za)
Linen Patch (138 za)
Charm of Skill (2057 za)
Pile of Lucent Crystal (110 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Jute Wristguard Strap (85 za)
7 Jute Wristguard Padding (60 za)
10 Jute Sandal Sole (13 za)
4 Jute Headpiece Strap (83 za)
7 Jute Headpiece Padding (47 za)
8 Jute Epaulet Padding (123 za)
7 Jute Epaulet Panel (4 za)
52 Jute Scrap (43 za)
20 Rawhide Leather Section (22 za)
10 Spool of Jute Thread (8 za)
4 Mighty Jute Insignia (48 za)
2 Precise Jute Insignia (62 za)
4 Resilient Jute Insignia (32 za)
2 Vital Jute Insignia (70 za)
2 Mighty Embroidered Jute Insignia (143 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (153 za)
4 Healing Jute Insignia (54 za)
2 Healing Embroidered Jute Insignia (141 za)
2 Malign Jute Insignia (65 za)
3 Tiny Venom Sac (5 za)
8 Tiny Scale (6 za)
4 Vial of Weak Blood (8 za)
3 Bone Chip (9 za)
8 Tiny Claw (7 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (74 za)
2 Jute Patch (103 za)

Cena: 7598 (Kumulativní cena: 7598)


Level: 0

Vytvoř: 26 Bolt of Jute
Vytvoř: 10 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 5 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 4 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 3 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 4 Mighty Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 5 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 2 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Wool Footwear Sole (110 za)
2 Wool Epaulet Panel (98 za)
44 Thin Leather Section (80 za)
106 Wool Scrap (126 za)
26 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Wool Insignia (283 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (411 za)
4 Strong Wool Insignia (202 za)
3 Honed Wool Insignia (225 za)
1 Ravaging Wool Insignia (290 za)
2 Ravaging Embroidered Wool Insignia (418 za)
3 Hearty Wool Insignia (220 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (199 za)
3 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (419 za)
11 Small Venom Sac (24 za)
1 Wool Patch (299 za)

Cena: 25329 (Kumulativní cena: 32927)


Level: 75

Vytvoř: 53 Bolt of Wool
Vytvoř: 22 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 9 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 8 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 7 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 2 Wool Footwear Upper
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Wool Footwear Sole (2)
Wool Footwear Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Footwear Sole (2)
Wool Footwear Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Cotton Epaulet Panel (139 za)
54 Coarse Leather Section (74 za)
156 Cotton Scrap (22 za)
65 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Honed Cotton Insignia (858 za)
2 Strong Cotton Insignia (737 za)
4 Hearty Cotton Insignia (798 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (2207 za)
5 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2027 za)
2 Ravaging Cotton Insignia (36 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2192 za)
4 Rejuvenating Cotton Insignia (766 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2197 za)
6 Vial of Blood (297 za)
8 Claw (256 za)

Cena: 38348 (Kumulativní cena: 71275)


Level:150

Vytvoř: 78 Bolt of Cotton
Vytvoř: 27 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 7 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 7 Cotton Pants Lining
Vytvoř: 6 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 6 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 5 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 4 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 4 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 4 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 1 Cotton Coat Panel
Vytvoř: 1 Cotton Coat Lining
Vytvoř: 1 Cotton Shoe Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 1 Cotton Shoe Upper
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Shoe Sole (2)
Cotton Shoe Upper (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Coat Panel (1)
Cotton Coat Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Linen Pants Lining (64 za)
1 Linen Epaulet Panel (487 za)
48 Rugged Leather Section (271 za)
142 Linen Scrap (88 za)
61 Spool of Linen Thread (32 za)
4 Berserker's Linen Insignia (783 za)
1 Cleric's Linen Insignia (787 za)
4 Rampager's Linen Insignia (749 za)
1 Assassin's Linen Insignia (898 za)
3 Cleric's Embroidered Linen Insignia (3096 za)
2 Knight's Linen Insignia (900 za)
11 Smooth Scale (259 za)
2 Glacial Shard (1035 za)
32 Engraved Totem (258 za)
3 Linen Patch (138 za)
1 Charm of Skill (2057 za)
4 Pile of Lucent Crystal (110 za)

Cena: 63058 (Kumulativní cena: 134333)


Level:225

Vytvoř: 71 Bolt of Linen
Vytvoř: 24 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 7 Linen Pants Panel
Vytvoř: 6 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Linen Pants Lining
Vytvoř: 5 Linen Helm Strap
Vytvoř: 5 Linen Helm Padding
Vytvoř: 5 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 4 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 4 Linen Gloves Padding
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Cleric's Intricate Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Intricate Linen Insignia (1)

Objev:

Glacial Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
224 Thick Leather Section (39 za)
228 Silk Scrap (16 za)
104 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Assassin's Silk Insignia (98 za)
1 Carrion Embroidered Silk Insignia (897 za)
3 Berserker's Silk Insignia (149 za)
3 Cleric's Silk Insignia (152 za)
78 Potent Venom Sac (26 za)
32 Large Claw (33 za)
42 Large Fang (28 za)
2 Silk Patch (757 za)

Cena: 25048 (Kumulativní cena: 159381)


Level:300

Vytvoř: 76 Bolt of Silk
Vytvoř: 56 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 10 Silk Helm Strap
Vytvoř: 10 Silk Helm Padding
Vytvoř: 9 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 9 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 7 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 7 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Silk Pants Panel
Vytvoř: 1 Silk Pants Lining
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 3 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 3 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!