Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-13T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
178683
Očekávaná návratnost
- 26448
Očekávaná koncová cena
152235

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Sandals - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Sandals - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Sandals - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Wristguards - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Shoes - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Pants - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Pants - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mantle - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Circlet - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mask - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Pants - Prodáváno za 271 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Pants - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Pants - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Pants - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Feathered Headpiece - Prodáváno za 281 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Feathered Headpiece - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Feathered Headpiece - Prodáváno za 240 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Headpiece - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Feathered Headpiece - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Mask - Prodáváno za 2346 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mask - Prodáváno za 1453 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 2513 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Headpiece - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Feathered Gloves - Prodáváno za 268 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Gloves - Prodáváno za 382 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Gloves - Prodáváno za 3333 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Gloves - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Gloves - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Gloves - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Mantle - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Mantle - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Mantle - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Feathered Mantle - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Mantle - Prodáváno za 234 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 275 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Mantle - Prodáváno za 2453 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Boots - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Coat - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Coat - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Air - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Wristguards - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Coat - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Headpiece - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Headpiece - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Headpiece - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Pants - Prodáváno za 402 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Pants - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Gloves - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Gloves - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Gloves - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Linen Patch - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
178683

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
178683

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (36 za)
Rawhide Leather Section (17 za)
Thin Leather Section (33 za)
Thick Leather Section (49 za)
Coarse Leather Section (59 za)
Rugged Leather Section (202 za)
Wool Scrap (94 za)
Cotton Scrap (22 za)
Bolt of Cotton (23 za)
Linen Scrap (73 za)
Silk Scrap (20 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (66 za)
Potent Venom Sac (82 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (70 za)
Smooth Scale (401 za)
Large Scale (90 za)
Vial of Weak Blood (9 za)
Vial of Potent Blood (145 za)
Tiny Totem (8 za)
Totem (252 za)
Intricate Totem (126 za)
Large Bone (81 za)
Tiny Claw (8 za)
Large Claw (90 za)
Large Fang (82 za)
Charged Shard (147 za)
Remaining Cost
178683

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Sandal Sole (9 za)
Jute Headpiece Strap (58 za)
Jute Headpiece Padding (44 za)
Jute Epaulet Padding (80 za)
Jute Epaulet Panel (4 za)
Wool Footwear Sole (93 za)
Wool Headpiece Strap (220 za)
Wool Headpiece Padding (173 za)
Cotton Coat Panel (199 za)
Cotton Coat Lining (7 za)
Mighty Jute Insignia (60 za)
Precise Jute Insignia (58 za)
Resilient Jute Insignia (49 za)
Vital Jute Insignia (66 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (115 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (129 za)
Vigorous Wool Insignia (344 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (578 za)
Strong Wool Insignia (279 za)
Honed Wool Insignia (329 za)
Strong Cotton Insignia (891 za)
Hearty Cotton Insignia (894 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (2567 za)
Hunter's Cotton Insignia (709 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (3990 za)
Berserker's Linen Insignia (1076 za)
Cleric's Linen Insignia (990 za)
Rampager's Linen Insignia (1336 za)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1244 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1260 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (100 za)
Malign Jute Insignia (55 za)
Ravaging Wool Insignia (341 za)
Hearty Wool Insignia (306 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (582 za)
Assassin's Linen Insignia (1308 za)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (3899 za)
Valkyrie Linen Insignia (1261 za)
Rejuvenating Wool Insignia (279 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (585 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (85 za)
Wool Patch (20 za)
Jute Patch (70 za)
Charm of Brilliance (2137 za)
Lucent Mote (77 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jute Sandal Sole (9 za)
7 Jute Headpiece Strap (58 za)
5 Jute Headpiece Padding (44 za)
9 Jute Epaulet Padding (80 za)
8 Jute Epaulet Panel (4 za)
72 Jute Scrap (36 za)
16 Rawhide Leather Section (17 za)
15 Spool of Jute Thread (8 za)
3 Mighty Jute Insignia (60 za)
2 Precise Jute Insignia (58 za)
2 Resilient Jute Insignia (49 za)
3 Vital Jute Insignia (66 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (115 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (129 za)
2 Healing Embroidered Jute Insignia (100 za)
2 Malign Jute Insignia (55 za)
14 Tiny Venom Sac (5 za)
14 Tiny Scale (5 za)
4 Vial of Weak Blood (9 za)
6 Tiny Totem (8 za)
3 Tiny Claw (8 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (85 za)
2 Jute Patch (70 za)

Cena: 6174 (Kumulativní cena: 6174)


Level: 0

Vytvoř: 36 Bolt of Jute
Vytvoř: 8 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 4 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 6 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 6 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 6 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Sandals

Level: 25

Vytvoř: 3 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 2 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 1 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Wool Footwear Sole (93 za)
2 Wool Headpiece Strap (220 za)
2 Wool Headpiece Padding (173 za)
44 Thin Leather Section (33 za)
96 Wool Scrap (94 za)
23 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Vigorous Wool Insignia (344 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (578 za)
4 Strong Wool Insignia (279 za)
3 Honed Wool Insignia (329 za)
1 Ravaging Wool Insignia (341 za)
1 Hearty Wool Insignia (306 za)
3 Hearty Embroidered Wool Insignia (582 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (279 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (585 za)
16 Small Venom Sac (66 za)
6 Small Scale (70 za)
2 Wool Patch (20 za)

Cena: 21672 (Kumulativní cena: 27846)


Level: 75

Vytvoř: 48 Bolt of Wool
Vytvoř: 22 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 8 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 8 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 7 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 7 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Wool Footwear Upper
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Vigorous Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 2 Hearty Wool Insignia
Objev:

Wool Footwear Sole (2)
Wool Footwear Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Cotton Coat Panel (199 za)
1 Cotton Coat Lining (7 za)
76 Coarse Leather Section (59 za)
74 Cotton Scrap (22 za)
39 Bolt of Cotton (23 za)
84 Spool of Cotton Thread (24 za)
4 Strong Cotton Insignia (891 za)
4 Hearty Cotton Insignia (894 za)
2 Strong Embroidered Cotton Insignia (2567 za)
3 Hunter's Cotton Insignia (709 za)
63 Totem (252 za)

Cena: 39707 (Kumulativní cena: 67553)


Level:150

Vytvoř: 38 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 37 Bolt of Cotton
Vytvoř: 5 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 5 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 5 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 5 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 5 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 5 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 5 Cotton Pants Lining
Vytvoř: 2 Cotton Coat Lining
Vytvoř: 1 Cotton Coat Panel
Vytvoř: 1 Cotton Shoe Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 1 Cotton Shoe Upper
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Coat Panel (1)
Cotton Coat Lining (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 5 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Coat Panel (1)
Cotton Coat Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 6 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Shoe Sole (2)
Cotton Shoe Upper (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Coat Panel (1)
Cotton Coat Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
56 Rugged Leather Section (202 za)
130 Linen Scrap (73 za)
58 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (3990 za)
4 Berserker's Linen Insignia (1076 za)
4 Cleric's Linen Insignia (990 za)
3 Rampager's Linen Insignia (1336 za)
3 Assassin's Linen Insignia (1308 za)
4 Cleric's Embroidered Linen Insignia (3899 za)
2 Valkyrie Linen Insignia (1261 za)
16 Smooth Scale (401 za)
2 Charged Shard (147 za)
1 Charm of Brilliance (2137 za)
40 Lucent Mote (77 za)

Cena: 72889 (Kumulativní cena: 140442)


Level:225

Vytvoř: 65 Bolt of Linen
Vytvoř: 28 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 7 Linen Helm Strap
Vytvoř: 7 Linen Helm Padding
Vytvoř: 6 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 6 Linen Gloves Padding
Vytvoř: 5 Linen Pants Panel
Vytvoř: 5 Linen Pants Lining
Vytvoř: 5 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Linen Epaulet Panel
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)


Level:250

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Charged Shard (2)
Charm of Brilliance (1)
Pile of Lucent Crystal (4)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
216 Thick Leather Section (49 za)
249 Silk Scrap (20 za)
105 Spool of Silk Thread (48 za)
3 Assassin's Embroidered Silk Insignia (1244 za)
1 Rampager's Embroidered Silk Insignia (1260 za)
27 Potent Venom Sac (82 za)
8 Large Scale (90 za)
3 Vial of Potent Blood (145 za)
9 Intricate Totem (126 za)
72 Large Bone (81 za)
12 Large Claw (90 za)
15 Large Fang (82 za)

Cena: 38241 (Kumulativní cena: 178683)


Level:300

Vytvoř: 83 Bolt of Silk
Vytvoř: 54 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 12 Silk Helm Strap
Vytvoř: 12 Silk Helm Padding
Vytvoř: 6 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 6 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 6 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Silk Pants Panel
Vytvoř: 2 Silk Pants Lining
Vytvoř: 1 Carrion Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Cleric's Silk Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Silk Insignia
Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 3 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Carrion Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!