Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-05-19T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
124094
Očekávaná návratnost
- 86552
Očekávaná koncová cena
37542

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 6789 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 6809 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 6104 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 6035 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 6934 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 5983 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 7852 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 6822 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 6310 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 6398 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 7029 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 6062 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 7425 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
124094

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
124094

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (1299 za)
Bolt of Gossamer (112 za)
Remaining Cost
124094

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Helm Strap (696 za)
Gossamer Epaulet Padding (65 za)
Gossamer Epaulet Panel (625 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (8531 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (7999 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (8972 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (8389 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 4 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 3 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 3 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 2 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 2 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 2 Gossamer Gloves Padding
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!