Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-23T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
89843
Očekávaná návratnost
- 53015
Očekávaná koncová cena
36828

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 4250 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 3433 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 3496 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 3961 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 2827 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 4966 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 4880 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 4679 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 3847 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 3830 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 4204 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 5199 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 3443 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
89843

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
89843

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2793 za)
Bolt of Gossamer (168 za)
Remaining Cost
89843

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Gloves Panel (2349 za)
Gossamer Gloves Padding (37 za)
Gossamer Epaulet Padding (50 za)
Gossamer Epaulet Panel (2147 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4735 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (6095 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4590 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5000 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (6255 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4740 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 6 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 3 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 1 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Gloves Padding
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!