Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-08T15:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
117419
Očekávaná návratnost
- 59085
Očekávaná koncová cena
58334

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 3575 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 4820 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 5100 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 4651 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 4389 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 5135 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 5021 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 4538 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 4441 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 4179 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 4748 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 4106 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 4382 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
117419

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
117419

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2178 za)
Bolt of Gossamer (148 za)
Remaining Cost
117419

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Gloves Panel (1761 za)
Gossamer Epaulet Padding (38 za)
Gossamer Epaulet Panel (1431 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (6998 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (7155 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (8195 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (6987 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 4 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 3 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 3 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 2 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 2 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Gloves Panel
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!