Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-13T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
297406
Očekávaná návratnost
- 39436
Očekávaná koncová cena
257970

19 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
19 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
10 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Malign Chain Boots - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
10 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
13 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 342 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
10 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 647 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1532 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 2008 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Helm - Prodáváno za 2380 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 2318 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 601 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 2113 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
29746

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
29746

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (86 za)
Iron Ore (98 za)
Mithril Ore (57 za)
Platinum Ore (165 za)
Jute Scrap (33 za)
Thick Leather Section (51 za)
Coarse Leather Section (60 za)
Rugged Leather Section (204 za)
Wool Scrap (92 za)
Cotton Scrap (21 za)
Bolt of Cotton (20 za)
Linen Scrap (72 za)
Bolt of Linen (115 za)
Silk Scrap (18 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (66 za)
Smooth Scale (399 za)
Totem (320 za)
Large Bone (84 za)
Large Claw (85 za)
Large Fang (84 za)
Engraved Totem (400 za)
Remaining Cost
29746

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (80 za)
Bronze Helmet Casing (35 za)
Bronze Pauldron Lining (37 za)
Bronze Pauldron Casing (68 za)
Iron Casque Casing (234 za)
Steel Splint Helmet Lining (105 za)
Hunter's Cotton Insignia (709 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1258 za)
Ravaging Wool Insignia (341 za)
Wool Patch (19 za)
Jute Patch (70 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
19 Bronze Helmet Lining (80 za)
19 Bronze Helmet Casing (35 za)
10 Bronze Pauldron Lining (37 za)
10 Bronze Pauldron Casing (68 za)
20 Bronze Ingot (86 za)
78 Jute Scrap (33 za)
10 Spool of Jute Thread (8 za)
110 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Scale (5 za)
10 Jute Patch (70 za)

Cena: 9144 (Kumulativní cena: 9144)


Level: 0

Vytvoř: 39 Bolt of Jute
Vytvoř: 10 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 10 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 10 Malign Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Resilient Chain Helm

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Iron Casque Casing (234 za)
87 Iron Ore (98 za)
158 Wool Scrap (92 za)
30 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Ravaging Wool Insignia (341 za)
137 Small Scale (66 za)
10 Wool Patch (19 za)

Cena: 33349 (Kumulativní cena: 42493)


Level: 75

Vytvoř: 79 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Iron Ingot
Vytvoř: 30 Iron Casque Lining
Vytvoř: 29 Iron Casque Casing
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Hearty Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Hearty Scale Helm

Level:125

Vytvoř: 10 Hearty Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hearty Scale Helm


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Steel Splint Helmet Lining (105 za)
90 Iron Ore (98 za)
200 Coarse Leather Section (60 za)
118 Cotton Scrap (21 za)
58 Bolt of Cotton (20 za)
30 Lump of Coal (16 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (709 za)
137 Totem (320 za)

Cena: 76288 (Kumulativní cena: 118781)


Level:150

Vytvoř:100 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 59 Bolt of Cotton
Vytvoř: 30 Steel Ingot
Vytvoř: 30 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Lining
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Splint Helm

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Platinum Ore (165 za)
200 Rugged Leather Section (204 za)
196 Linen Scrap (72 za)
19 Bolt of Linen (115 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
29 Lump of Primordium (48 za)
80 Smooth Scale (399 za)
57 Engraved Totem (400 za)

Cena: 131707 (Kumulativní cena: 250488)


Level:225

Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 98 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Darksteel Ingot
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Casing

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Tempered Scale Helm

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Knight's Tempered Scale Helm


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
106 Mithril Ore (57 za)
80 Thick Leather Section (51 za)
267 Silk Scrap (18 za)
88 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Rampager's Embroidered Silk Insignia (1258 za)
30 Large Bone (84 za)
72 Large Claw (85 za)
33 Large Fang (84 za)

Cena: 46918 (Kumulativní cena: 297406)


Level:300

Vytvoř: 89 Bolt of Silk
Vytvoř: 53 Mithril Ingot
Vytvoř: 20 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 23 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 23 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 13 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 13 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Barbaric Helm

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Rampager's Barbaric Gloves

Level:375

Vytvoř: 2 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!