Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-11T19:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
292531
Očekávaná návratnost
- 25008
Očekávaná koncová cena
267523

15 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
19 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
9 Malign Chain Boots - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
10 Carrion Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 228 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
10 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1702 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1354 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Boots - Prodáváno za 2138 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Boots - Prodáváno za 1522 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 2157 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
2 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
6 Hunter's Gladiator Helm - Prodáváno za 128 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Silk Patch - Prodáváno za 492 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
292531

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1694
Remaining Cost
292531

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (126 za)
Iron Ore (149 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (212 za)
Jute Scrap (25 za)
Thick Leather Section (41 za)
Coarse Leather Section (36 za)
Rugged Leather Section (177 za)
Wool Scrap (70 za)
Cotton Scrap (10 za)
Linen Scrap (43 za)
Silk Scrap (27 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Vial of Thick Blood (390 za)
Small Totem (52 za)
Totem (471 za)
Large Bone (32 za)
Small Claw (49 za)
Large Claw (37 za)
Large Fang (32 za)
Remaining Cost
292531

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Pauldron Casing (139 za)
Iron Casque Casing (399 za)
Resilient Jute Insignia (12 za)
Wool Patch (152 za)
Silk Patch (681 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
19 Bronze Pauldron Casing (139 za)
33 Bronze Ingot (126 za)
134 Jute Scrap (25 za)
43 Spool of Jute Thread (8 za)
34 Resilient Jute Insignia (12 za)
27 Tiny Venom Sac (5 za)

Cena: 11036 (Kumulativní cena: 11036)


Level: 0

Vytvoř: 67 Bolt of Jute
Vytvoř: 9 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 9 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 9 Malign Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 15 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 15 Bronze Helmet Casing
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Resilient Chain Helm

Level: 50

Vytvoř: 19 Bronze Pauldron Lining
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Resilient Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Iron Casque Casing (399 za)
75 Iron Ore (149 za)
150 Wool Scrap (70 za)
27 Spool of Wool Thread (16 za)
57 Small Totem (52 za)
96 Small Claw (49 za)
12 Wool Patch (152 za)

Cena: 32397 (Kumulativní cena: 43433)


Level: 75

Vytvoř: 75 Bolt of Wool
Vytvoř: 25 Iron Ingot
Vytvoř: 27 Iron Casque Lining
Vytvoř: 25 Iron Casque Casing
Vytvoř: 2 Hunter's Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Vytvoř: 1 Hunter's Scale Helm

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Scale Helm

Level:125

Vytvoř: 6 Hunter's Intricate Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)

Vytvoř: 5 Hunter's Gladiator Helm


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (149 za)
200 Coarse Leather Section (36 za)
234 Cotton Scrap (10 za)
29 Lump of Coal (16 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
137 Totem (471 za)

Cena: 94190 (Kumulativní cena: 137623)


Level:150

Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř:100 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 29 Steel Ingot
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Casing

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Splint Helm

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Platinum Ore (212 za)
200 Rugged Leather Section (177 za)
234 Linen Scrap (43 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
29 Lump of Primordium (48 za)
137 Vial of Thick Blood (390 za)

Cena: 121508 (Kumulativní cena: 259131)


Level:225

Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Darksteel Ingot
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Casing

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Tempered Scale Helm

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Berserker's Tempered Scale Helm


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
140 Mithril Ore (40 za)
80 Thick Leather Section (41 za)
189 Silk Scrap (27 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
125 Large Bone (32 za)
57 Large Claw (37 za)
33 Large Fang (32 za)
12 Silk Patch (681 za)

Cena: 33400 (Kumulativní cena: 292531)


Level:300

Vytvoř: 70 Mithril Ingot
Vytvoř: 63 Bolt of Silk
Vytvoř: 20 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 32 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 32 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 2 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 2 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Barbaric Pauldrons

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Carrion Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Carrion Barbaric Pauldrons

Level:375

Vytvoř: 3 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!