Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-08-09T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
304198
Očekávaná návratnost
- 30753
Očekávaná koncová cena
273445

15 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
19 Strong Scale Boots - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
15 Precise Chain Helm - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Strong Splint Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
10 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
10 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 497 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 491 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 852 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Boots - Prodáváno za 1021 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 526 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1027 za pomocí Max Buyout
4 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
6 Hunter's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 453 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 491 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 1024 za pomocí Max Buyout
4 Silk Patch - Prodáváno za 583 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
304198

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1694
Remaining Cost
304198

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ingot (314 za)
Iron Ore (174 za)
Mithril Ore (57 za)
Platinum Ore (290 za)
Bolt of Jute (128 za)
Thick Leather Section (65 za)
Coarse Leather Section (139 za)
Wool Scrap (233 za)
Cotton Scrap (56 za)
Bolt of Cotton (77 za)
Linen Scrap (157 za)
Silk Scrap (35 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (31 za)
Vial of Blood (294 za)
Tiny Claw (5 za)
Small Claw (22 za)
Claw (273 za)
Large Claw (17 za)
Large Fang (17 za)
Engraved Totem (337 za)
Remaining Cost
304198

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (34 za)
Bronze Pauldron Lining (90 za)
Bronze Chain Boot Panel (169 za)
Bronze Pauldron Casing (50 za)
Darksteel Helmet Casing (489 za)
Carrion Linen Insignia (1199 za)
Wool Patch (309 za)
Jute Patch (127 za)
Silk Patch (866 za)
Linen Patch (483 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Bronze Helmet Casing (34 za)
10 Bronze Pauldron Lining (90 za)
15 Bronze Chain Boot Panel (169 za)
10 Bronze Pauldron Casing (50 za)
75 Bolt of Jute (128 za)
30 Spool of Jute Thread (8 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
45 Vial of Weak Blood (5 za)
45 Tiny Claw (5 za)
10 Jute Patch (127 za)

Cena: 16405 (Kumulativní cena: 16405)


Level: 0

Vytvoř: 15 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 15 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Mighty Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 15 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 15 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Precise Chain Helm

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Iron Ingot (314 za)
104 Wool Scrap (233 za)
29 Spool of Wool Thread (16 za)
57 Vial of Thin Blood (31 za)
102 Small Claw (22 za)
12 Wool Patch (309 za)

Cena: 50627 (Kumulativní cena: 67032)


Level: 75

Vytvoř: 52 Bolt of Wool
Vytvoř: 19 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 19 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 10 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 10 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Hunter's Wool Insignia
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Vytvoř: 3 Hunter's Scale Pauldrons

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Scale Boots

Level:125

Vytvoř: 6 Hunter's Intricate Wool Insignia
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)

Vytvoř: 5 Hunter's Gladiator Pauldrons


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (174 za)
200 Coarse Leather Section (139 za)
196 Cotton Scrap (56 za)
19 Bolt of Cotton (77 za)
29 Lump of Coal (16 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Vial of Blood (294 za)
80 Claw (273 za)

Cena: 101135 (Kumulativní cena: 168167)


Level:150

Vytvoř:100 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 98 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Steel Ingot
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Casing

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Splint Helm

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Darksteel Helmet Casing (489 za)
58 Platinum Ore (290 za)
158 Linen Scrap (157 za)
30 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Carrion Linen Insignia (1199 za)
29 Lump of Primordium (48 za)
137 Engraved Totem (337 za)
10 Linen Patch (483 za)

Cena: 96665 (Kumulativní cena: 264832)


Level:225

Vytvoř: 79 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Darksteel Ingot
Vytvoř: 30 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Casing
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Tempered Scale Helm

Level:275

Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Tempered Scale Helm


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
76 Mithril Ore (57 za)
80 Thick Leather Section (65 za)
285 Silk Scrap (35 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
72 Large Claw (17 za)
143 Large Fang (17 za)
14 Silk Patch (866 za)

Cena: 39366 (Kumulativní cena: 304198)


Level:300

Vytvoř: 95 Bolt of Silk
Vytvoř: 38 Mithril Ingot
Vytvoř: 20 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 32 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 32 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 1 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Barbaric Helm

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Valkyrie Barbaric Helm

Level:375

Vytvoř: 4 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!