Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-16T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
301028
Očekávaná návratnost
- 32250
Očekávaná koncová cena
268778

19 Healing Chain Helm - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
3 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
27 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
10 Malign Chain Boots - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Helm - Prodáváno za 1325 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1557 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
13 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1759 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Boots - Prodáváno za 1346 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 544 za pomocí Max Buyout
9 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 312 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 1627 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 416 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
301028

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
301028

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (116 za)
Mithril Ore (53 za)
Platinum Ore (194 za)
Jute Scrap (24 za)
Thin Leather Section (25 za)
Thick Leather Section (31 za)
Rugged Leather Section (145 za)
Wool Scrap (69 za)
Bolt of Wool (120 za)
Cotton Scrap (15 za)
Bolt of Cotton (12 za)
Linen Scrap (53 za)
Silk Scrap (19 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Totem (73 za)
Totem (418 za)
Large Bone (62 za)
Large Claw (61 za)
Large Fang (63 za)
Engraved Totem (424 za)
Remaining Cost
301028

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (61 za)
Bronze Pauldron Lining (4 za)
Bronze Chain Boot Panel (100 za)
Bronze Pauldron Casing (96 za)
Healing Jute Insignia (25 za)
Ravaging Cotton Insignia (261 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2613 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
19 Bronze Helmet Casing (61 za)
27 Bronze Pauldron Lining (4 za)
10 Bronze Chain Boot Panel (100 za)
27 Bronze Pauldron Casing (96 za)
116 Jute Scrap (24 za)
29 Spool of Jute Thread (8 za)
46 Healing Jute Insignia (25 za)
30 Tiny Venom Sac (5 za)

Cena: 9175 (Kumulativní cena: 9175)


Level: 0

Vytvoř: 58 Bolt of Jute
Vytvoř: 10 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 10 Malign Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 19 Bronze Helmet Lining
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Healing Chain Helm

Level: 50

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Healing Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (116 za)
200 Thin Leather Section (25 za)
196 Wool Scrap (69 za)
19 Bolt of Wool (120 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
137 Small Totem (73 za)

Cena: 45361 (Kumulativní cena: 54536)


Level: 75

Vytvoř:100 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 98 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Iron Ingot
Vytvoř: 29 Iron Casque Lining
Vytvoř: 29 Iron Casque Casing

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Scale Helm

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Scale Helm


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
105 Iron Ore (116 za)
38 Cotton Scrap (15 za)
70 Bolt of Cotton (12 za)
35 Lump of Coal (16 za)
35 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Ravaging Cotton Insignia (261 za)
13 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2613 za)
57 Totem (418 za)

Cena: 73568 (Kumulativní cena: 128104)


Level:150

Vytvoř: 35 Steel Ingot
Vytvoř: 19 Bolt of Cotton
Vytvoř: 35 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 35 Steel Splint Helmet Casing
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 2 Ravaging Splint Helm

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Splint Helm

Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Rejuvenating Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Platinum Ore (194 za)
200 Rugged Leather Section (145 za)
234 Linen Scrap (53 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
29 Lump of Primordium (48 za)
137 Engraved Totem (424 za)

Cena: 121062 (Kumulativní cena: 249166)


Level:225

Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Darksteel Ingot
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Casing

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Tempered Scale Helm

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Tempered Scale Helm


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
70 Mithril Ore (53 za)
440 Thick Leather Section (31 za)
381 Silk Scrap (19 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
15 Large Bone (62 za)
174 Large Claw (61 za)
15 Large Fang (63 za)

Cena: 51862 (Kumulativní cena: 301028)


Level:300

Vytvoř:127 Bolt of Silk
Vytvoř:110 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 35 Mithril Ingot
Vytvoř: 31 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 31 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 1 Mithril Boot Lining

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Barbaric Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Assassin's Barbaric Helm

Level:375

Vytvoř: 3 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!