Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
218348
Očekávaná návratnost
- 23703
Očekávaná koncová cena
194645

14 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
27 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
10 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
19 Strong Splint Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 442 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 362 za pomocí Max Buyout
10 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 697 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Boots - Prodáváno za 1170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1517 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Helm - Prodáváno za 732 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
6 Ravaging Gladiator Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 217 za pomocí Max Buyout
3 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 725 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
218348

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1694
Remaining Cost
218348

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (106 za)
Iron Ore (132 za)
Mithril Ore (25 za)
Platinum Ore (140 za)
Jute Scrap (43 za)
Thick Leather Section (39 za)
Coarse Leather Section (74 za)
Wool Scrap (126 za)
Cotton Scrap (22 za)
Linen Scrap (88 za)
Silk Scrap (16 za)
Small Venom Sac (24 za)
Potent Venom Sac (26 za)
Tiny Scale (6 za)
Vial of Blood (297 za)
Small Totem (39 za)
Claw (256 za)
Large Claw (33 za)
Large Fang (28 za)
Engraved Totem (258 za)
Crystal Shard (122 za)
Remaining Cost
218348

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (88 za)
Bronze Helmet Casing (46 za)
Iron Pauldron Casing (677 za)
Iron Pauldron Lining (170 za)
Mighty Jute Insignia (48 za)
Resilient Jute Insignia (32 za)
Hunter's Wool Insignia (283 za)
Wool Patch (299 za)
Jute Patch (103 za)
Silk Patch (757 za)
Linen Patch (138 za)
Charm of Potence (2677 za)
Pile of Lucent Crystal (110 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
37 Bronze Helmet Lining (88 za)
37 Bronze Helmet Casing (46 za)
28 Bronze Ingot (106 za)
28 Jute Scrap (43 za)
14 Spool of Jute Thread (8 za)
14 Mighty Jute Insignia (48 za)
27 Resilient Jute Insignia (32 za)
80 Tiny Scale (6 za)
10 Jute Patch (103 za)

Cena: 12288 (Kumulativní cena: 12288)


Level: 0

Vytvoř: 14 Bolt of Jute
Vytvoř: 14 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 14 Bronze Chain Glove Panel
Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 13 Mighty Chain Gauntlets

Level: 25

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Resilient Chain Helm

Level: 50

Vytvoř: 10 Resilient Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Resilient Chain Helm


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Iron Pauldron Casing (677 za)
3 Iron Pauldron Lining (170 za)
75 Iron Ore (132 za)
138 Wool Scrap (126 za)
25 Spool of Wool Thread (16 za)
3 Hunter's Wool Insignia (283 za)
90 Small Venom Sac (24 za)
57 Small Totem (39 za)
12 Wool Patch (299 za)

Cena: 39049 (Kumulativní cena: 51337)


Level: 75

Vytvoř: 69 Bolt of Wool
Vytvoř: 25 Iron Ingot
Vytvoř: 25 Iron Casque Lining
Vytvoř: 25 Iron Casque Casing
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Vytvoř: 2 Hunter's Scale Pauldrons

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Scale Helm

Level:125

Vytvoř: 6 Ravaging Intricate Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Intricate Wool Insignia (1)

Vytvoř: 5 Ravaging Gladiator Helm


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (132 za)
200 Coarse Leather Section (74 za)
234 Cotton Scrap (22 za)
29 Lump of Coal (16 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Vial of Blood (297 za)
80 Claw (256 za)

Cena: 76001 (Kumulativní cena: 127338)


Level:150

Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř:100 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 29 Steel Ingot
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Casing

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Splint Helm

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Platinum Ore (140 za)
154 Linen Scrap (88 za)
29 Spool of Linen Thread (32 za)
29 Lump of Primordium (48 za)
2 Crystal Shard (122 za)
137 Engraved Totem (258 za)
10 Linen Patch (138 za)
1 Charm of Potence (2677 za)
4 Pile of Lucent Crystal (110 za)

Cena: 64079 (Kumulativní cena: 191417)


Level:225

Vytvoř: 77 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Darksteel Ingot
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Casing
Objev:

Crystal Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)


Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Tempered Scale Helm

Level:275

Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Tempered Scale Helm


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
76 Mithril Ore (25 za)
80 Thick Leather Section (39 za)
285 Silk Scrap (16 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
197 Potent Venom Sac (26 za)
15 Large Claw (33 za)
3 Large Fang (28 za)
10 Silk Patch (757 za)

Cena: 26931 (Kumulativní cena: 218348)


Level:300

Vytvoř: 95 Bolt of Silk
Vytvoř: 38 Mithril Ingot
Vytvoř: 20 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 32 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 32 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 1 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Barbaric Helm

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rampager's Barbaric Helm

Level:375

Vytvoř: 4 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!