Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-05-28T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
68525
Očekávaná návratnost
- 18142
Očekávaná koncová cena
50383

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malachite Copper Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Ring - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Ring - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 392 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Amulet - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Ring - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Ring - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Pendant - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 850 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 279 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 337 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 241 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 436 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 285 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 323 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 325 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 2228 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Amulet - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Amulet - Prodáváno za 1065 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Gilded Peridot Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Embellished Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 399 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Copper Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 306 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 383 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
68525

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (44 za)
Gold Ore (36 za)
Mithril Ore (31 za)
Platinum Ore (130 za)
Silver Ore (14 za)
Glob of Ectoplasm (1388 za)
Garnet Pebble (94 za)
Turquoise Pebble (98 za)
Malachite Pebble (101 za)
Tiger's Eye Pebble (221 za)
Peridot Nugget (85 za)
Carnelian Nugget (92 za)
Lapis Nugget (85 za)
Carnelian Lump (83 za)
Emerald Crystal (130 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (130 za)
Pearl (110 za)
Amethyst Nugget (86 za)
Peridot Lump (78 za)
Topaz Lump (91 za)
Lapis Lump (93 za)
Coral Tentacle (130 za)
Chrysocola Crystal (130 za)
Beryl Crystal (130 za)
Opal Crystal (130 za)
Spinel Lump (80 za)
Amethyst Lump (92 za)
Amber Pebble (81 za)
Topaz Nugget (85 za)
Chrysocola Shard (80 za)
Emerald Shard (80 za)
Beryl Shard (88 za)
Ruby Shard (80 za)
Coral Chunk (97 za)
Opal Shard (80 za)
Sapphire Shard (79 za)
Spinel Nugget (97 za)
Remaining Cost
68525

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Setting (135 za)
Copper Chain (104 za)
Copper Band (186 za)
Silver Filigree (40 za)
Gold Filigree (106 za)
Mithril Filigree (90 za)
Platinum Filigree (451 za)
Adorned Amber Jewel (19 za)
Adorned Malachite Jewel (19 za)
Adorned Turquoise Jewel (19 za)
Gilded Sunstone Jewel (122 za)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (770 za)
Adorned Snowflake (19 za)
Azurite Crystal (208 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Copper Setting (135 za)
4 Copper Chain (104 za)
1 Copper Band (186 za)
210 Copper Ore (44 za)
1 Garnet Pebble (94 za)
1 Turquoise Pebble (98 za)
18 Malachite Pebble (101 za)
2 Tiger's Eye Pebble (221 za)
1 Adorned Amber Jewel (19 za)
1 Adorned Malachite Jewel (19 za)
1 Adorned Turquoise Jewel (19 za)
3 Pearl (110 za)
3 Amber Pebble (81 za)
1 Adorned Snowflake (19 za)

Cena: 13348 (Kumulativní cena: 13348)


Level: 0

Vytvoř:105 Copper Ingot
Vytvoř: 24 Copper Setting
Vytvoř: 19 Copper Hook
Vytvoř: 3 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 5 Copper Filigree
Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Malachite Jewel (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Turquoise Jewel (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Amber Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Silver Filigree (40 za)
154 Silver Ore (14 za)
2 Peridot Nugget (85 za)
1 Carnelian Nugget (92 za)
2 Lapis Nugget (85 za)
3 Amethyst Nugget (86 za)
5 Topaz Nugget (85 za)
1 Spinel Nugget (97 za)

Cena: 3448 (Kumulativní cena: 16796)


Level: 75

Vytvoř: 77 Silver Ingot
Vytvoř: 14 Silver Setting
Vytvoř: 8 Silver Hook
Vytvoř: 5 Silver Band
Vytvoř: 1 Silver Chain
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 7 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 1 Intricate Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Lapis Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Topaz Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
11 Gold Filigree (106 za)
124 Gold Ore (36 za)
1 Carnelian Lump (83 za)
5 Peridot Lump (78 za)
4 Topaz Lump (91 za)
1 Lapis Lump (93 za)
2 Spinel Lump (80 za)
3 Amethyst Lump (92 za)
1 Gilded Sunstone Jewel (122 za)

Cena: 7118 (Kumulativní cena: 23914)


Level:150

Vytvoř: 62 Gold Ingot
Vytvoř: 14 Gold Setting
Vytvoř: 9 Gold Hook
Vytvoř: 4 Gold Band
Vytvoř: 1 Gold Chain
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 4 Gilded Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Platinum Filigree (451 za)
122 Platinum Ore (130 za)
4 Chrysocola Shard (80 za)
3 Emerald Shard (80 za)
3 Beryl Shard (88 za)
1 Ruby Shard (80 za)
1 Coral Chunk (97 za)
1 Opal Shard (80 za)
46 Sapphire Shard (79 za)

Cena: 21477 (Kumulativní cena: 45391)


Level:225

Vytvoř: 61 Platinum Ingot
Vytvoř: 7 Platinum Setting
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 3 Platinum Band
Vytvoř: 1 Platinum Chain
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Chrysocola Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 14 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)


Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Sapphire Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
8 Mithril Filigree (90 za)
156 Mithril Ore (31 za)
4 Glob of Ectoplasm (1388 za)
2 Emerald Crystal (130 za)
1 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (130 za)
1 Coral Tentacle (130 za)
4 Chrysocola Crystal (130 za)
18 Beryl Crystal (130 za)
1 Opal Crystal (130 za)
9 Embellished Brilliant Beryl Jewel (770 za)
7 Azurite Crystal (208 za)

Cena: 23134 (Kumulativní cena: 68525)


Level:300

Vytvoř: 78 Mithril Ingot
Vytvoř: 15 Mithril Setting
Vytvoř: 12 Mithril Hook
Vytvoř: 2 Mithril Band
Vytvoř: 1 Mithril Chain
Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 7 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 2 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 3 Embellished Brilliant Beryl Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!