Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-09-21T19:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
98296
Očekávaná návratnost
- 26247
Očekávaná koncová cena
72049

16 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Ring - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 235 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Silver Ring - Prodáváno za 406 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Ring - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 251 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 545 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 274 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Ring - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 262 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 352 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 538 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 446 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 629 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 365 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 300 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 813 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 760 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 349 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 384 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Amulet - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Ring - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Gold Ring - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Tiger's Eye Jewel - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Gilded Spinel Jewel - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Passiflora Mithril Earring - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Gold Earring - Prodáváno za 289 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Amulet - Prodáváno za 1129 za pomocí Max Buyout
4 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1390 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Ring - Prodáváno za 1885 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 549 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 688 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
98296

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ingot (100 za)
Gold Ore (56 za)
Mithril Ore (49 za)
Platinum Ore (232 za)
Silver Ore (14 za)
Glob of Ectoplasm (2500 za)
Garnet Pebble (77 za)
Turquoise Pebble (63 za)
Malachite Pebble (100 za)
Tiger's Eye Pebble (81 za)
Peridot Nugget (61 za)
Carnelian Nugget (59 za)
Lapis Nugget (65 za)
Carnelian Lump (91 za)
Emerald Crystal (130 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (130 za)
Pearl (102 za)
Amethyst Nugget (78 za)
Peridot Lump (99 za)
Topaz Lump (98 za)
Lapis Lump (90 za)
Coral Tentacle (130 za)
Chrysocola Crystal (130 za)
Beryl Crystal (157 za)
Opal Crystal (133 za)
Spinel Lump (85 za)
Amethyst Lump (176 za)
Amber Pebble (62 za)
Topaz Nugget (74 za)
Chrysocola Shard (83 za)
Emerald Shard (83 za)
Beryl Shard (140 za)
Ruby Shard (92 za)
Coral Chunk (134 za)
Opal Shard (83 za)
Sapphire Shard (83 za)
Spinel Nugget (58 za)
Remaining Cost
98296

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Setting (220 za)
Platinum Setting (800 za)
Gold Chain (369 za)
Platinum Chain (1496 za)
Copper Band (280 za)
Gold Band (284 za)
Platinum Band (1196 za)
Copper Filigree (244 za)
Gold Filigree (186 za)
Platinum Filigree (789 za)
Adorned Amber Jewel (19 za)
Adorned Malachite Jewel (20 za)
Adorned Turquoise Jewel (19 za)
Gilded Sunstone Jewel (115 za)
Brilliant Passion Flower (206 za)
Gilded Snowflake (125 za)
Azurite Crystal (221 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (945 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Copper Setting (220 za)
1 Copper Band (280 za)
3 Copper Filigree (244 za)
122 Copper Ingot (100 za)
2 Garnet Pebble (77 za)
3 Turquoise Pebble (63 za)
3 Malachite Pebble (100 za)
18 Tiger's Eye Pebble (81 za)
1 Adorned Amber Jewel (19 za)
1 Adorned Malachite Jewel (20 za)
1 Adorned Turquoise Jewel (19 za)
3 Pearl (102 za)
3 Amber Pebble (62 za)

Cena: 16083 (Kumulativní cena: 16083)


Level: 0

Vytvoř: 28 Copper Setting
Vytvoř: 24 Copper Hook
Vytvoř: 4 Copper Band
Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Tiger's Eye Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 3 Copper Filigree
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Turquoise Jewel (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Malachite Jewel (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Amber Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
150 Silver Ore (14 za)
2 Peridot Nugget (61 za)
2 Carnelian Nugget (59 za)
1 Lapis Nugget (65 za)
3 Amethyst Nugget (78 za)
3 Topaz Nugget (74 za)
2 Spinel Nugget (58 za)

Cena: 2977 (Kumulativní cena: 19060)


Level: 75

Vytvoř: 75 Silver Ingot
Vytvoř: 13 Silver Setting
Vytvoř: 8 Silver Hook
Vytvoř: 5 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 9 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 1 Intricate Carnelian Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Spinel Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Gold Chain (369 za)
1 Gold Band (284 za)
1 Gold Filigree (186 za)
136 Gold Ore (56 za)
1 Carnelian Lump (91 za)
1 Peridot Lump (99 za)
4 Topaz Lump (98 za)
1 Lapis Lump (90 za)
7 Spinel Lump (85 za)
3 Amethyst Lump (176 za)
1 Gilded Sunstone Jewel (115 za)
1 Gilded Snowflake (125 za)

Cena: 10490 (Kumulativní cena: 29550)


Level:150

Vytvoř: 68 Gold Ingot
Vytvoř: 14 Gold Setting
Vytvoř: 10 Gold Hook
Vytvoř: 2 Gold Band
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 7 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Snowflake (1)

Vytvoř: 1 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)

Vytvoř: 1 Embellished Gilded Spinel Jewel


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Platinum Setting (800 za)
2 Platinum Chain (1496 za)
1 Platinum Band (1196 za)
5 Platinum Filigree (789 za)
96 Platinum Ore (232 za)
50 Chrysocola Shard (83 za)
4 Emerald Shard (83 za)
3 Beryl Shard (140 za)
1 Ruby Shard (92 za)
1 Coral Chunk (134 za)
1 Opal Shard (83 za)
1 Sapphire Shard (83 za)

Cena: 37299 (Kumulativní cena: 66849)


Level:225

Vytvoř: 48 Platinum Ingot
Vytvoř: 6 Platinum Setting
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 2 Platinum Band
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 12 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 1 Ornate Chrysocola Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Chrysocola Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
182 Mithril Ore (49 za)
1 Glob of Ectoplasm (2500 za)
2 Emerald Crystal (130 za)
1 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (130 za)
1 Coral Tentacle (130 za)
3 Chrysocola Crystal (130 za)
2 Beryl Crystal (157 za)
1 Opal Crystal (133 za)
1 Brilliant Passion Flower (206 za)
6 Azurite Crystal (221 za)
18 Embellished Brilliant Azurite Jewel (945 za)

Cena: 31447 (Kumulativní cena: 98296)


Level:300

Vytvoř: 91 Mithril Ingot
Vytvoř: 17 Mithril Setting
Vytvoř: 15 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Vytvoř: 1 Mithril Chain
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 10 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Passion Flower (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)


Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 3 Azurite Mithril Earring

Level:400

Nic. Vše hotovo!