Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-08-09T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
110247
Očekávaná návratnost
- 20249
Očekávaná koncová cena
89998

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Amulet - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Ring - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 817 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Amulet - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Ring - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Pendant - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
2 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 345 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 433 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 364 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 698 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 271 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 287 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Amulet - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Amulet - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Amulet - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Amulet - Prodáváno za 201 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Amulet - Prodáváno za 298 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Ring - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
2 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Gilded Spinel Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Embellished Gilded Spinel Jewel - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
7 Embellished Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
7 Embellished Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 637 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Copper Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Gold Earring - Prodáváno za 289 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Platinum Earring - Prodáváno za 391 za pomocí Max Buyout
3 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 602 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 328 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 693
Remaining Cost
11247

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Silver Ingot (28 za)
Copper Ore (58 za)
Gold Ore (68 za)
Mithril Ore (57 za)
Platinum Ore (290 za)
Silver Ore (20 za)
Glob of Ectoplasm (2129 za)
Garnet Pebble (83 za)
Turquoise Pebble (104 za)
Malachite Pebble (91 za)
Tiger's Eye Pebble (250 za)
Peridot Nugget (62 za)
Carnelian Nugget (100 za)
Lapis Nugget (60 za)
Carnelian Lump (89 za)
Emerald Crystal (130 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (130 za)
Pearl (128 za)
Amethyst Nugget (75 za)
Peridot Lump (81 za)
Topaz Lump (94 za)
Lapis Lump (77 za)
Coral Tentacle (130 za)
Chrysocola Crystal (130 za)
Beryl Crystal (130 za)
Opal Crystal (130 za)
Spinel Lump (76 za)
Amethyst Lump (116 za)
Amber Pebble (75 za)
Topaz Nugget (64 za)
Chrysocola Shard (87 za)
Emerald Shard (81 za)
Beryl Shard (101 za)
Ruby Shard (80 za)
Coral Chunk (191 za)
Opal Shard (81 za)
Sapphire Shard (85 za)
Spinel Nugget (63 za)
Remaining Cost
11247

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (180 za)
Platinum Hook (796 za)
Copper Setting (216 za)
Platinum Setting (800 za)
Copper Chain (130 za)
Gold Chain (349 za)
Mithril Chain (298 za)
Platinum Chain (1308 za)
Silver Chain (125 za)
Copper Band (241 za)
Gold Band (340 za)
Platinum Band (1051 za)
Silver Filigree (69 za)
Gold Filigree (226 za)
Mithril Filigree (150 za)
Platinum Filigree (1003 za)
Adorned Amber Jewel (19 za)
Adorned Malachite Jewel (28 za)
Adorned Turquoise Jewel (19 za)
Gilded Sunstone Jewel (99 za)
Adorned Snowflake (19 za)
Gilded Snowflake (170 za)
Ornate Snowflake (229 za)
Azurite Crystal (177 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Copper Hook (180 za)
1 Copper Setting (216 za)
4 Copper Chain (130 za)
1 Copper Band (241 za)
200 Copper Ore (58 za)
2 Garnet Pebble (83 za)
1 Turquoise Pebble (104 za)
18 Malachite Pebble (91 za)
2 Tiger's Eye Pebble (250 za)
1 Adorned Amber Jewel (19 za)
1 Adorned Malachite Jewel (28 za)
1 Adorned Turquoise Jewel (19 za)
3 Pearl (128 za)
2 Amber Pebble (75 za)
1 Adorned Snowflake (19 za)

Cena: 16324 (Kumulativní cena: 16324)


Level: 0

Vytvoř:100 Copper Ingot
Vytvoř: 26 Copper Setting
Vytvoř: 16 Copper Hook
Vytvoř: 2 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 5 Copper Filigree
Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Malachite Jewel (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Turquoise Jewel (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Amber Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Silver Chain (125 za)
1 Silver Filigree (69 za)
4 Silver Ingot (28 za)
142 Silver Ore (20 za)
2 Peridot Nugget (62 za)
1 Carnelian Nugget (100 za)
2 Lapis Nugget (60 za)
3 Amethyst Nugget (75 za)
4 Topaz Nugget (64 za)
2 Spinel Nugget (63 za)

Cena: 4097 (Kumulativní cena: 20421)


Level: 75

Vytvoř: 71 Silver Ingot
Vytvoř: 14 Silver Setting
Vytvoř: 8 Silver Hook
Vytvoř: 5 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 8 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 1 Intricate Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Lapis Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Spinel Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Gold Chain (349 za)
1 Gold Band (340 za)
3 Gold Filigree (226 za)
122 Gold Ore (68 za)
1 Carnelian Lump (89 za)
1 Peridot Lump (81 za)
4 Topaz Lump (94 za)
1 Lapis Lump (77 za)
12 Spinel Lump (76 za)
3 Amethyst Lump (116 za)
1 Gilded Sunstone Jewel (99 za)
1 Gilded Snowflake (170 za)

Cena: 11815 (Kumulativní cena: 32236)


Level:150

Vytvoř: 61 Gold Ingot
Vytvoř: 13 Gold Setting
Vytvoř: 10 Gold Hook
Vytvoř: 1 Gold Band
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 6 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Snowflake (1)

Vytvoř: 1 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)

Vytvoř: 2 Embellished Gilded Spinel Jewel


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Platinum Hook (796 za)
9 Platinum Setting (800 za)
3 Platinum Chain (1308 za)
3 Platinum Band (1051 za)
3 Platinum Filigree (1003 za)
68 Platinum Ore (290 za)
4 Chrysocola Shard (87 za)
5 Emerald Shard (81 za)
4 Beryl Shard (101 za)
37 Ruby Shard (80 za)
1 Coral Chunk (191 za)
1 Opal Shard (81 za)
1 Sapphire Shard (85 za)
1 Ornate Snowflake (229 za)

Cena: 43301 (Kumulativní cena: 75537)


Level:225

Vytvoř: 34 Platinum Ingot
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 2 Platinum Setting
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 1 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 12 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 1 Ornate Ruby Jewel

Level:275

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Snowflake (1)

Vytvoř: 7 Embellished Ornate Ruby Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Mithril Chain (298 za)
12 Mithril Filigree (150 za)
124 Mithril Ore (57 za)
8 Glob of Ectoplasm (2129 za)
3 Emerald Crystal (130 za)
1 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (130 za)
1 Coral Tentacle (130 za)
5 Chrysocola Crystal (130 za)
38 Beryl Crystal (130 za)
1 Opal Crystal (130 za)
8 Azurite Crystal (177 za)

Cena: 34710 (Kumulativní cena: 110247)


Level:300

Vytvoř: 62 Mithril Ingot
Vytvoř: 13 Mithril Setting
Vytvoř: 10 Mithril Hook
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Emerald Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 8 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 2 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)

Vytvoř: 2 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 7 Embellished Brilliant Beryl Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!