Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-02-22T02:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
87451
Očekávaná návratnost
- 27269
Očekávaná koncová cena
60182

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 269 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Silver Ring - Prodáváno za 290 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Silver Ring - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Ring - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 251 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Gold Ring - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 572 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 317 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 265 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 197 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 464 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 2629 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 391 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 374 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 459 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 368 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 935 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 330 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 2365 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 3921 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Amulet - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Gilded Lapis Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Tiger's Eye Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Ruby Jewel - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Embellished Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 458 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 427 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1121 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 555 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Ring - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 637 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
87451

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (37 za)
Gold Ore (31 za)
Mithril Ore (45 za)
Platinum Ore (180 za)
Silver Ore (11 za)
Glob of Ectoplasm (2749 za)
Garnet Pebble (75 za)
Turquoise Pebble (82 za)
Malachite Pebble (97 za)
Tiger's Eye Pebble (100 za)
Peridot Nugget (83 za)
Carnelian Nugget (86 za)
Lapis Nugget (86 za)
Carnelian Lump (94 za)
Emerald Crystal (133 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (130 za)
Pearl (136 za)
Amethyst Nugget (86 za)
Peridot Lump (92 za)
Topaz Lump (119 za)
Lapis Lump (89 za)
Coral Tentacle (130 za)
Chrysocola Crystal (142 za)
Beryl Crystal (130 za)
Opal Crystal (130 za)
Spinel Lump (92 za)
Amethyst Lump (238 za)
Amber Pebble (77 za)
Topaz Nugget (86 za)
Chrysocola Shard (67 za)
Emerald Shard (70 za)
Beryl Shard (118 za)
Ruby Shard (77 za)
Coral Chunk (171 za)
Opal Shard (75 za)
Sapphire Shard (76 za)
Spinel Nugget (86 za)
Remaining Cost
87451

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Setting (104 za)
Platinum Setting (587 za)
Platinum Chain (1079 za)
Copper Filigree (50 za)
Gold Filigree (97 za)
Platinum Filigree (610 za)
Gilded Sunstone Jewel (100 za)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (1432 za)
Embellished Brilliant Emerald Jewel (1450 za)
Azurite Crystal (199 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (1447 za)
Snowflake (92 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Copper Setting (104 za)
10 Copper Filigree (50 za)
182 Copper Ore (37 za)
5 Garnet Pebble (75 za)
1 Turquoise Pebble (82 za)
18 Malachite Pebble (97 za)
3 Tiger's Eye Pebble (100 za)
3 Pearl (136 za)
2 Amber Pebble (77 za)
1 Snowflake (92 za)

Cena: 10599 (Kumulativní cena: 10599)


Level: 0

Vytvoř: 91 Copper Ingot
Vytvoř: 21 Copper Setting
Vytvoř: 20 Copper Hook
Vytvoř: 3 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Vytvoř: 3 Adorned Garnet Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
150 Silver Ore (11 za)
2 Peridot Nugget (83 za)
2 Carnelian Nugget (86 za)
1 Lapis Nugget (86 za)
4 Amethyst Nugget (86 za)
3 Topaz Nugget (86 za)
1 Spinel Nugget (86 za)

Cena: 2762 (Kumulativní cena: 13361)


Level: 75

Vytvoř: 75 Silver Ingot
Vytvoř: 13 Silver Setting
Vytvoř: 8 Silver Hook
Vytvoř: 5 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 9 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 1 Intricate Carnelian Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Amethyst Jewel

Level:125

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Gold Filigree (97 za)
150 Gold Ore (31 za)
1 Carnelian Lump (94 za)
2 Peridot Lump (92 za)
4 Topaz Lump (119 za)
5 Lapis Lump (89 za)
1 Spinel Lump (92 za)
2 Amethyst Lump (238 za)
2 Gilded Sunstone Jewel (100 za)

Cena: 7005 (Kumulativní cena: 20366)


Level:150

Vytvoř: 75 Gold Ingot
Vytvoř: 14 Gold Setting
Vytvoř: 8 Gold Hook
Vytvoř: 5 Gold Band
Vytvoř: 1 Gold Chain
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 6 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 1 Gilded Peridot Jewel
Vytvoř: 4 Gilded Lapis Jewel

Level:200

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Platinum Setting (587 za)
2 Platinum Chain (1079 za)
5 Platinum Filigree (610 za)
98 Platinum Ore (180 za)
50 Chrysocola Shard (67 za)
4 Emerald Shard (70 za)
3 Beryl Shard (118 za)
1 Ruby Shard (77 za)
1 Coral Chunk (171 za)
1 Opal Shard (75 za)
1 Sapphire Shard (76 za)

Cena: 28992 (Kumulativní cena: 49358)


Level:225

Vytvoř: 49 Platinum Ingot
Vytvoř: 5 Platinum Setting
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 3 Platinum Band
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 12 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 1 Ornate Chrysocola Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Chrysocola Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
184 Mithril Ore (45 za)
3 Glob of Ectoplasm (2749 za)
2 Emerald Crystal (133 za)
2 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (130 za)
1 Coral Tentacle (130 za)
2 Chrysocola Crystal (142 za)
13 Beryl Crystal (130 za)
1 Opal Crystal (130 za)
6 Embellished Brilliant Beryl Jewel (1432 za)
3 Embellished Brilliant Emerald Jewel (1450 za)
7 Azurite Crystal (199 za)
3 Embellished Brilliant Azurite Jewel (1447 za)

Cena: 38093 (Kumulativní cena: 87451)


Level:300

Vytvoř: 92 Mithril Ingot
Vytvoř: 16 Mithril Setting
Vytvoř: 14 Mithril Hook
Vytvoř: 2 Mithril Band
Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 13 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Ruby Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Emerald Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 2 Embellished Brilliant Beryl Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!