Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
67501
Očekávaná návratnost
- 18242
Očekávaná koncová cena
49259

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malachite Copper Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Turquoise Copper Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Silver Ring - Prodáváno za 245 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Ring - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Gold Band - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 393 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 307 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Ring - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Ring - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Ring - Prodáváno za 299 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 314 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 352 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 271 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 292 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Amulet - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
3 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Gilded Spinel Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
6 Embellished Brilliant Coral Jewel - Prodáváno za 654 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 234 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1122 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 419 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 350 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
6751

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (49 za)
Gold Ore (34 za)
Mithril Ore (24 za)
Platinum Ore (141 za)
Silver Ore (7 za)
Glob of Ectoplasm (1389 za)
Garnet Pebble (69 za)
Turquoise Pebble (98 za)
Malachite Pebble (71 za)
Tiger's Eye Pebble (193 za)
Peridot Nugget (51 za)
Carnelian Nugget (53 za)
Lapis Nugget (52 za)
Carnelian Lump (61 za)
Emerald Crystal (130 za)
Ruby Crystal (131 za)
Sapphire Crystal (130 za)
Pearl (93 za)
Amethyst Nugget (58 za)
Peridot Lump (63 za)
Topaz Lump (69 za)
Lapis Lump (74 za)
Coral Tentacle (130 za)
Chrysocola Crystal (131 za)
Beryl Crystal (131 za)
Opal Crystal (130 za)
Spinel Lump (58 za)
Amethyst Lump (88 za)
Amber Pebble (65 za)
Topaz Nugget (58 za)
Chrysocola Shard (65 za)
Emerald Shard (61 za)
Beryl Shard (104 za)
Ruby Shard (60 za)
Coral Chunk (93 za)
Opal Shard (67 za)
Sapphire Shard (62 za)
Spinel Nugget (72 za)
Remaining Cost
6751

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (142 za)
Copper Setting (156 za)
Platinum Setting (484 za)
Copper Chain (100 za)
Copper Band (170 za)
Gold Filigree (108 za)
Mithril Filigree (79 za)
Platinum Filigree (411 za)
Adorned Malachite Jewel (19 za)
Adorned Turquoise Jewel (19 za)
Gilded Sunstone Jewel (109 za)
Azurite Crystal (180 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (891 za)
Snowflake (86 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Copper Hook (142 za)
3 Copper Setting (156 za)
2 Copper Chain (100 za)
4 Copper Band (170 za)
184 Copper Ore (49 za)
2 Garnet Pebble (69 za)
1 Turquoise Pebble (98 za)
18 Malachite Pebble (71 za)
2 Tiger's Eye Pebble (193 za)
1 Adorned Malachite Jewel (19 za)
1 Adorned Turquoise Jewel (19 za)
3 Pearl (93 za)
3 Amber Pebble (65 za)
1 Snowflake (86 za)

Cena: 13288 (Kumulativní cena: 13288)


Level: 0

Vytvoř: 92 Copper Ingot
Vytvoř: 23 Copper Setting
Vytvoř: 17 Copper Hook
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 6 Copper Filigree
Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Malachite Jewel (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Turquoise Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
150 Silver Ore (7 za)
2 Peridot Nugget (51 za)
2 Carnelian Nugget (53 za)
2 Lapis Nugget (52 za)
3 Amethyst Nugget (58 za)
3 Topaz Nugget (58 za)
1 Spinel Nugget (72 za)

Cena: 1782 (Kumulativní cena: 15070)


Level: 75

Vytvoř: 75 Silver Ingot
Vytvoř: 13 Silver Setting
Vytvoř: 8 Silver Hook
Vytvoř: 5 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 9 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 1 Intricate Carnelian Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Lapis Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Gold Filigree (108 za)
140 Gold Ore (34 za)
2 Carnelian Lump (61 za)
1 Peridot Lump (63 za)
4 Topaz Lump (69 za)
1 Lapis Lump (74 za)
4 Spinel Lump (58 za)
3 Amethyst Lump (88 za)
1 Gilded Sunstone Jewel (109 za)

Cena: 6548 (Kumulativní cena: 21618)


Level:150

Vytvoř: 70 Gold Ingot
Vytvoř: 14 Gold Setting
Vytvoř: 9 Gold Hook
Vytvoř: 4 Gold Band
Vytvoř: 1 Gold Chain
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 1 Gilded Carnelian Jewel
Vytvoř: 3 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Platinum Setting (484 za)
14 Platinum Filigree (411 za)
90 Platinum Ore (141 za)
4 Chrysocola Shard (65 za)
4 Emerald Shard (61 za)
3 Beryl Shard (104 za)
48 Ruby Shard (60 za)
1 Coral Chunk (93 za)
1 Opal Shard (67 za)
1 Sapphire Shard (62 za)

Cena: 22846 (Kumulativní cena: 44464)


Level:225

Vytvoř: 45 Platinum Ingot
Vytvoř: 7 Platinum Setting
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 3 Platinum Band
Vytvoř: 2 Platinum Chain
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 4 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 2 Ornate Ruby Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Ruby Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Mithril Filigree (79 za)
162 Mithril Ore (24 za)
7 Glob of Ectoplasm (1389 za)
3 Emerald Crystal (130 za)
1 Ruby Crystal (131 za)
1 Sapphire Crystal (130 za)
31 Coral Tentacle (130 za)
2 Chrysocola Crystal (131 za)
2 Beryl Crystal (131 za)
1 Opal Crystal (130 za)
7 Azurite Crystal (180 za)
3 Embellished Brilliant Azurite Jewel (891 za)

Cena: 23037 (Kumulativní cena: 67501)


Level:300

Vytvoř: 81 Mithril Ingot
Vytvoř: 13 Mithril Setting
Vytvoř: 12 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 14 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)


Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 6 Embellished Brilliant Coral Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!