Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-06-13T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
99551
Očekávaná návratnost
- 33497
Očekávaná koncová cena
66054

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
6 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
11 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Ring - Prodáváno za 219 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Band - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Ring - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 394 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Amulet - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Pendant - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 211 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 267 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Ring - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Ring - Prodáváno za 1694 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 263 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 552 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 498 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 443 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 426 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 1052 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 515 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 418 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 2429 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 4511 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Amulet - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Amulet - Prodáváno za 1889 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Gilded Peridot Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Gilded Peridot Jewel - Prodáváno za 385 za pomocí Max Buyout
9 Embellished Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Azurite Mithril Amulet - Prodáváno za 1577 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1728 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Ring - Prodáváno za 2762 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 722 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
99551

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (35 za)
Gold Ore (38 za)
Mithril Ore (60 za)
Platinum Ore (192 za)
Silver Ore (17 za)
Garnet Pebble (42 za)
Turquoise Pebble (50 za)
Malachite Pebble (110 za)
Tiger's Eye Pebble (177 za)
Peridot Nugget (70 za)
Carnelian Nugget (85 za)
Lapis Nugget (138 za)
Carnelian Lump (62 za)
Emerald Crystal (130 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (130 za)
Pearl (148 za)
Amethyst Nugget (72 za)
Peridot Lump (60 za)
Topaz Lump (68 za)
Lapis Lump (67 za)
Coral Tentacle (131 za)
Chrysocola Crystal (130 za)
Beryl Crystal (131 za)
Opal Crystal (134 za)
Spinel Lump (66 za)
Amethyst Lump (341 za)
Amber Pebble (44 za)
Topaz Nugget (75 za)
Chrysocola Shard (60 za)
Emerald Shard (74 za)
Beryl Shard (142 za)
Ruby Shard (66 za)
Coral Chunk (260 za)
Opal Shard (62 za)
Sapphire Shard (60 za)
Spinel Nugget (77 za)
Remaining Cost
99551

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (74 za)
Platinum Setting (654 za)
Gold Chain (210 za)
Platinum Chain (1005 za)
Silver Chain (110 za)
Copper Band (99 za)
Gold Band (214 za)
Mithril Band (300 za)
Platinum Band (893 za)
Copper Filigree (100 za)
Silver Filigree (52 za)
Gold Filigree (75 za)
Mithril Filigree (203 za)
Platinum Filigree (650 za)
Gilded Amethyst Jewel (80 za)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (1598 za)
Embellished Brilliant Coral Jewel (1700 za)
Azurite Crystal (283 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (1587 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Copper Hook (74 za)
5 Copper Band (99 za)
12 Copper Filigree (100 za)
166 Copper Ore (35 za)
10 Garnet Pebble (42 za)
2 Turquoise Pebble (50 za)
18 Malachite Pebble (110 za)
2 Tiger's Eye Pebble (177 za)
2 Pearl (148 za)
2 Amber Pebble (44 za)

Cena: 10965 (Kumulativní cena: 10965)


Level: 0

Vytvoř: 83 Copper Ingot
Vytvoř: 24 Copper Setting
Vytvoř: 13 Copper Hook
Vytvoř: 3 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 5 Malachite Copper Ring
Vytvoř: 10 Malachite Copper Stud

Level: 50

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Vytvoř: 8 Adorned Garnet Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Silver Chain (110 za)
2 Silver Filigree (52 za)
146 Silver Ore (17 za)
2 Peridot Nugget (70 za)
1 Carnelian Nugget (85 za)
1 Lapis Nugget (138 za)
5 Amethyst Nugget (72 za)
4 Topaz Nugget (75 za)
1 Spinel Nugget (77 za)

Cena: 3796 (Kumulativní cena: 14761)


Level: 75

Vytvoř: 73 Silver Ingot
Vytvoř: 14 Silver Setting
Vytvoř: 8 Silver Hook
Vytvoř: 5 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 7 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 1 Intricate Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Amethyst Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Topaz Jewel

Level:125

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Gold Chain (210 za)
1 Gold Band (214 za)
12 Gold Filigree (75 za)
106 Gold Ore (38 za)
2 Carnelian Lump (62 za)
11 Peridot Lump (60 za)
4 Topaz Lump (68 za)
1 Lapis Lump (67 za)
1 Spinel Lump (66 za)
3 Amethyst Lump (341 za)
1 Gilded Amethyst Jewel (80 za)

Cena: 7854 (Kumulativní cena: 22615)


Level:150

Vytvoř: 53 Gold Ingot
Vytvoř: 14 Gold Setting
Vytvoř: 8 Gold Hook
Vytvoř: 3 Gold Band
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 1 Gilded Carnelian Jewel
Vytvoř: 5 Gilded Peridot Jewel

Level:200

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Vytvoř: 1 Embellished Gilded Peridot Jewel


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Platinum Setting (654 za)
2 Platinum Chain (1005 za)
2 Platinum Band (893 za)
6 Platinum Filigree (650 za)
86 Platinum Ore (192 za)
50 Chrysocola Shard (60 za)
4 Emerald Shard (74 za)
3 Beryl Shard (142 za)
1 Ruby Shard (66 za)
1 Coral Chunk (260 za)
1 Opal Shard (62 za)
1 Sapphire Shard (60 za)

Cena: 29686 (Kumulativní cena: 52301)


Level:225

Vytvoř: 43 Platinum Ingot
Vytvoř: 6 Platinum Setting
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 1 Platinum Band
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 11 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 1 Ornate Chrysocola Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Chrysocola Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mithril Band (300 za)
5 Mithril Filigree (203 za)
172 Mithril Ore (60 za)
3 Emerald Crystal (130 za)
1 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (130 za)
1 Coral Tentacle (131 za)
3 Chrysocola Crystal (130 za)
2 Beryl Crystal (131 za)
1 Opal Crystal (134 za)
9 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (1598 za)
3 Embellished Brilliant Coral Jewel (1700 za)
1 Azurite Crystal (283 za)
9 Embellished Brilliant Azurite Jewel (1587 za)

Cena: 47250 (Kumulativní cena: 99551)


Level:300

Vytvoř: 86 Mithril Ingot
Vytvoř: 18 Mithril Setting
Vytvoř: 13 Mithril Hook
Vytvoř: 2 Mithril Band
Vytvoř: 2 Mithril Chain
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 5 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Chrysocola Jewel
Vytvoř: 1 Brilliant Emerald Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)


Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)


Level:400

Nic. Vše hotovo!