Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-05-19T02:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
378501
Očekávaná návratnost
- 193470
Očekávaná koncová cena
185031

1 Rabid Emblazoned Pants - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Pants - Prodáváno za 6556 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Pants - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Pants - Prodáváno za 6244 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Pants - Prodáváno za 5827 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Pants - Prodáváno za 6341 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Coat - Prodáváno za 6230 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Coat - Prodáváno za 6363 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6025 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5600 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6814 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Boots - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Boots - Prodáváno za 6293 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Boots - Prodáváno za 5463 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5816 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5830 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 7045 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 6422 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 6208 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 6315 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 6478 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
37851

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
37851

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (1300 za)
Bolt of Gossamer (112 za)
Remaining Cost
37851

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Strap (750 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (8526 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (9837 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (8624 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (8818 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (9796 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (13791 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (8388 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 6 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 6 Hardened Trouser Padding
Vytvoř: 6 Hardened Trouser Panel
Vytvoř: 3 Hardened Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 3 Hardened Boot Upper
Vytvoř: 2 Hardened Longcoat Padding
Vytvoř: 2 Hardened Longcoat Panel
Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Longcoat Padding (1)
Hardened Longcoat Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Longcoat Padding (1)
Hardened Longcoat Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Boot Sole (2)
Hardened Boot Upper (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Boot Sole (2)
Hardened Boot Upper (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Boot Sole (2)
Hardened Boot Upper (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!