Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-23T11:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
340868
Očekávaná návratnost
- 68980
Očekávaná koncová cena
271888

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3610 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3496 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3407 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3111 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3881 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3231 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3424 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3449 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3304 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3476 za pomocí Max Buyout
2 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2987 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 4019 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3675 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3402 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3417 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3479 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 471 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
34868

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
34868

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Thick Leather Section (46 za)
Cured Thick Leather Square (178 za)
Cured Hardened Leather Square (2802 za)
Bolt of Gossamer (168 za)
Silk Scrap (20 za)
Pile of Incandescent Dust (87 za)
Glob of Ectoplasm (1260 za)
Remaining Cost
34868

Předchystáno (Kup na tržišti)

Thick Boot Sole (311 za)
Thick Shoulderguard Panel (333 za)
Thick Boot Upper (388 za)
Thick Glove Lining (98 za)
Thick Glove Panel (325 za)
Thick Mask Strap (169 za)
Thick Shoulderguard Padding (98 za)
Hardened Helmet Padding (50 za)
Hardened Helmet Strap (2231 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4735 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (6093 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4593 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5543 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (6128 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (10292 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4638 za)
Silk Patch (732 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 1 Thick Mask Padding
Vytvoř: 15 Bolt of Silk
Vytvoř: 1 Thick Boot Sole
Vytvoř: 18 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 1 Thick Boot Upper
Vytvoř: 1 Thick Trouser Padding
Vytvoř: 1 Thick Trouser Panel
Vytvoř: 3 Silk Patch

Level:400

Vytvoř: 7 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 7 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 5 Ineffable Silk Insignia
Vytvoř: 3 Ineffable Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 3 Ineffable Intricate Silk Insignia
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Sole (2)
Thick Boot Upper (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Ineffable Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Ineffable Intricate Silk Insignia (1)


Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Sole (2)
Thick Boot Upper (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Silk Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Ineffable Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Trouser Padding (1)
Thick Trouser Panel (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Sole (2)
Thick Boot Upper (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!