Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-08T16:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
406877
Očekávaná návratnost
- 156486
Očekávaná koncová cena
250391

1 Rabid Emblazoned Pants - Prodáváno za 5046 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Pants - Prodáváno za 4777 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Pants - Prodáváno za 4681 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Pants - Prodáváno za 3701 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Pants - Prodáváno za 4096 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4941 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5077 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4277 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4843 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4250 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5104 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3828 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4437 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4766 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4721 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4297 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4251 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 4686 za pomocí Max Buyout
10 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 4998 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5122 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5200 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 4433 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 4867 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5105 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
406877

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
406877

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2150 za)
Bolt of Gossamer (149 za)
Remaining Cost
406877

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Padding (34 za)
Hardened Helmet Strap (1199 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (6998 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (8999 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (7156 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (8193 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (8712 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (13383 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (6997 za)
Cleric's Adventurer's Spectacles (6799 za)
Rampager's Adventurer's Scarf (8347 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 15 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 12 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 5 Hardened Trouser Padding
Vytvoř: 5 Hardened Trouser Panel
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 3 Dire Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Dire Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cleric's Adventurer's Spectacles (1)
Rampager's Adventurer's Scarf (1)

Vytvoř: 5 Dire Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!