Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-12-08T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
345684
Očekávaná návratnost
- 80850
Očekávaná koncová cena
264834

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2722 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3320 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3193 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3433 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3706 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3431 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3465 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2928 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3230 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3324 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3404 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2720 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 3181 za pomocí Max Buyout
8 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2856 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3406 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2977 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3077 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3404 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3081 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 516 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
345684

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
345684

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Thick Leather Section (58 za)
Cured Thick Leather Square (219 za)
Cured Hardened Leather Square (2985 za)
Bolt of Gossamer (117 za)
Silk Scrap (19 za)
Pile of Incandescent Dust (87 za)
Glob of Ectoplasm (1314 za)
Remaining Cost
345684

Předchystáno (Kup na tržišti)

Thick Boot Sole (387 za)
Thick Glove Lining (97 za)
Thick Glove Panel (448 za)
Thick Mask Strap (220 za)
Thick Trouser Padding (151 za)
Thick Trouser Panel (967 za)
Thick Shoulderguard Padding (96 za)
Hardened Helmet Padding (43 za)
Hardened Helmet Strap (1999 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4463 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (6629 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4786 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5445 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (5996 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (10556 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4399 za)
Silk Patch (805 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 2 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 22 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 1 Thick Boot Sole
Vytvoř: 2 Thick Boot Upper
Vytvoř: 12 Bolt of Silk
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Thick Mask Padding
Vytvoř: 2 Silk Patch

Level:400

Vytvoř: 12 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 6 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 5 Ineffable Silk Insignia
Vytvoř: 3 Ineffable Embroidered Silk Insignia
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 4 Dire Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Dire Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Sole (2)
Thick Boot Upper (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Silk Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Trouser Padding (1)
Thick Trouser Panel (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Sole (2)
Thick Boot Upper (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 2 Dire Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!