Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-08-09T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
426145
Očekávaná návratnost
- 131117
Očekávaná koncová cena
295028

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4367 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3092 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3070 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3155 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3319 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4401 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4081 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4339 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3148 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4310 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2559 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4270 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 3932 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 3616 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3389 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3076 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3068 za pomocí Max Buyout
20 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3305 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
426145

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
426145

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3744 za)
Bolt of Gossamer (202 za)
Remaining Cost
426145

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Padding (9 za)
Hardened Helmet Strap (2808 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (5063 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (8066 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (5191 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (6091 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (7814 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (11859 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (5163 za)
Cleric's Adventurer's Spectacles (5800 za)
Rampager's Adventurer's Scarf (6898 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 24 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 14 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 3 Shaman's Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Shaman's Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cleric's Adventurer's Spectacles (1)
Rampager's Adventurer's Scarf (1)

Vytvoř: 15 Shaman's Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!