Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-11T19:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
56899
Očekávaná návratnost
- 17878
Očekávaná koncová cena
39021

21 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
6 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
26 Pile of Paprika - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
20 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
2 Blackberry Cookie - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
2 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
20 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Steak and Asparagus - Prodáváno za 242 za pomocí Max Buyout
20 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Stuffed Mushroom - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
28 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Jar of Orange Sauce - Prodáváno za 7 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
23 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Stuffed Artichoke with Tropical Dressing - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
56899

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 588
Remaining Cost
56899

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (34 za)
Stick of Butter (324 za)
Onion (162 za)
Egg (200 za)
Turnip (10 za)
Chocolate Bar (644 za)
Vanilla Bean (133 za)
Black Peppercorn (139 za)
Strawberry (115 za)
Raspberry (89 za)
Yam (7 za)
Zucchini (57 za)
Chili Pepper (46 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (11 za)
Rosemary Sprig (111 za)
Sesame Seed (58 za)
Orange (79 za)
Cayenne Pepper (100 za)
Asparagus Spear (41 za)
Tarragon Leaves (113 za)
Parsnip (17 za)
Artichoke (9 za)
Rutabaga (166 za)
Mint Leaf (14 za)
Blackberry (79 za)
Slab of Red Meat (120 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
56899

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (3 za)
Slice of Garlic Bread (242 za)
Raspberry Peach Compote (160 za)
Sesame Seed Bun (2 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (310 za)
Bowl of Eztlitl Stuffing (550 za)
Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix (388 za)
Bottle of Tropical Dressing (9 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 51 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 1 Ball of Cookie Dough
Vytvoř: 22 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 19 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Ball of Cookie Dough (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 20 Roasted Rutabaga
Vytvoř: 1 Slice of Pumpkin Bread

Level:250

Vytvoř: 28 Jar of Orange Sauce

Level:275

Vytvoř: 28 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Portobello Mushroom (2)
Cayenne Pepper (1)
Bowl of Eztlitl Stuffing (1)

Vytvoř: 19 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Artichoke (1)
Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix (1)
Bottle of Tropical Dressing (1)

Vytvoř: 19 Spicier Flank Steak

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!