Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
47418
Očekávaná návratnost
- 18320
Očekávaná koncová cena
29098

20 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
5 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
26 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
36 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
21 Pile of Paprika - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
2 Spinach Burger - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Sage-Stuffed Mushroom - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
18 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Orange - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
2 Blackberry Cookie - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
4 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Roast Meat with Mint Sauce - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
3 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
23 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Steak and Asparagus - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
20 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
7 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
19 Roasted Parsnip - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Stuffed Mushroom - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
26 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
18 Jar of Orange Sauce - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
2 Orange Cake - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
20 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
1 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
47418

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 588
Remaining Cost
47418

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (6 za)
Stick of Butter (238 za)
Onion (130 za)
Egg (136 za)
Mushroom (45 za)
Turnip (10 za)
Head of Garlic (115 za)
Chocolate Bar (337 za)
Vanilla Bean (77 za)
Black Peppercorn (77 za)
Spinach Leaf (80 za)
Bay Leaf (22 za)
Thyme Leaf (109 za)
Raspberry (82 za)
Yam (16 za)
Zucchini (8 za)
Chili Pepper (100 za)
Head of Cabbage (8 za)
Portobello Mushroom (23 za)
Rosemary Sprig (94 za)
Dill Sprig (7 za)
Sesame Seed (53 za)
Orange (79 za)
Cayenne Pepper (135 za)
Asparagus Spear (12 za)
Tarragon Leaves (96 za)
Parsnip (23 za)
Coriander Seed (8 za)
Head of Cauliflower (8 za)
Clove (33 za)
Rutabaga (133 za)
Mint Leaf (15 za)
Blackberry (45 za)
Slab of Red Meat (35 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
47418

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (24 za)
Slice of Garlic Bread (297 za)
Raspberry Peach Compote (120 za)
Sesame Seed Bun (2 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (297 za)
Orange Cake (199 za)
Bowl of Orange Coconut Frosting (38 za)
Bowl of Eztlitl Stuffing (278 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 20 Loaf of Bread
Vytvoř: 71 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 28 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 17 Roasted Meaty Sandwich
Vytvoř: 1 Ball of Cookie Dough

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Mushroom (3)
Bowl of Sage Stuffing (1)

Vytvoř: 21 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 17 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Chocolate Bar (1)
Orange (1)

Objev:

Ball of Cookie Dough (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 19 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Head of Cauliflower (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Orange (1)

Vytvoř: 19 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Jar of Mint Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Vytvoř: 1 Orange Coconut Cake
Vytvoř: 21 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 6 Loaf of Tarragon Bread
Vytvoř: 18 Roasted Parsnip

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Portobello Mushroom (2)
Cayenne Pepper (1)
Bowl of Eztlitl Stuffing (1)

Vytvoř: 19 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 22 Spicier Flank Steak

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!