Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-23T11:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
44419
Očekávaná návratnost
- 26025
Očekávaná koncová cena
18394

27 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
28 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
34 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
27 Minotaur Steak - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
27 Pepper Steak - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
27 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
27 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
44419

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Laudren - Thundertroll Swamp(Sparkfly Fen 55-65)
Wupwup Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1302
Remaining Cost
44419

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Black Peppercorn (85 za)
Sage Leaf (120 za)
Bay Leaf (14 za)
Thyme Leaf (114 za)
Raspberry (77 za)
Chili Pepper (91 za)
Rosemary Sprig (76 za)
Dill Sprig (7 za)
Cayenne Pepper (109 za)
Asparagus Spear (20 za)
Tarragon Leaves (75 za)
Rutabaga (144 za)
Blackberry (76 za)
Slab of Red Meat (48 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
44419

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (9 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 17 Loaf of Bread
Vytvoř:108 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 54 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 16 Roasted Meaty Sandwich

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pepper Steak

Level:125

Vytvoř: 28 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Bottle of Tropical Dressing

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 26 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Horseradish Root (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Minotaur Steak

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Spicier Flank Steak

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Asparagus and Sage Salad

Level:400

Nic. Vše hotovo!