Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-12-08T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
39712
Očekávaná návratnost
- 25789
Očekávaná koncová cena
13923

27 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
28 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
15 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
54 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
27 Minotaur Steak - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
27 Pepper Steak - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
27 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
28 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
39712

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Laudren - Thundertroll Swamp(Sparkfly Fen 55-65)
Wupwup Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1267
Remaining Cost
39712

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (9 za)
Turnip (8 za)
Black Peppercorn (94 za)
Bay Leaf (19 za)
Thyme Leaf (86 za)
Raspberry (86 za)
Chili Pepper (97 za)
Rosemary Sprig (87 za)
Sesame Seed (49 za)
Cayenne Pepper (107 za)
Tarragon Leaves (78 za)
Parsnip (16 za)
Rutabaga (103 za)
Blackberry (97 za)
Slab of Red Meat (39 za)
Remaining Cost
39712

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (7 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 27 Loaf of Bread
Vytvoř: 54 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Vytvoř: 14 Cup of Potato Fries

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Roasted Meaty Sandwich

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pepper Steak

Level:125

Vytvoř: 28 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 26 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Horseradish Root (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Minotaur Steak

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Spicier Flank Steak

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!