Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-11T18:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
272408
Očekávaná návratnost
- 23178
Očekávaná koncová cena
249230

19 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
6 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
15 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
10 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
10 Carrion Prowler Helm - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Mask - Prodáváno za 1541 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 1423 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Noble Mask - Prodáváno za 1433 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 1711 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1479 za pomocí Max Buyout
4 Silk Patch - Prodáváno za 491 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
27248

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
27248

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (26 za)
Thin Leather Section (38 za)
Thick Leather Section (41 za)
Coarse Leather Section (37 za)
Rugged Leather Section (180 za)
Stretched Rawhide Leather Square (20 za)
Wool Scrap (72 za)
Cotton Scrap (11 za)
Linen Scrap (41 za)
Silk Scrap (25 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (38 za)
Tiny Scale (5 za)
Smooth Scale (452 za)
Large Scale (33 za)
Vial of Thick Blood (438 za)
Small Totem (50 za)
Totem (476 za)
Large Bone (33 za)
Small Claw (50 za)
Large Claw (34 za)
Large Fang (33 za)
Remaining Cost
27248

Předchystáno (Kup na tržišti)

Rugged Goggle Strap (299 za)
Malign Jute Insignia (47 za)
Wool Patch (152 za)
Silk Patch (579 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
80 Jute Scrap (26 za)
130 Stretched Rawhide Leather Square (20 za)
40 Spool of Jute Thread (8 za)
15 Malign Jute Insignia (47 za)
18 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Scale (5 za)

Cena: 6080 (Kumulativní cena: 6080)


Level: 0

Vytvoř: 40 Bolt of Jute
Vytvoř: 25 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 25 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 6 Malign Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 5 Malign Seeker Boots

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Resilient Seeker Boots

Level: 50

Vytvoř: 15 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 15 Rawhide Shoulderguard Panel
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Malign Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
120 Thin Leather Section (38 za)
100 Wool Scrap (72 za)
30 Spool of Wool Thread (16 za)
137 Small Totem (50 za)
3 Small Claw (50 za)
10 Wool Patch (152 za)

Cena: 20760 (Kumulativní cena: 26840)


Level: 75

Vytvoř: 60 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 50 Bolt of Wool
Vytvoř: 30 Thin Glove Strap
Vytvoř: 30 Thin Glove Lining
Vytvoř: 1 Hunter's Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Outlaw Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Outlaw Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (37 za)
234 Cotton Scrap (11 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
137 Totem (476 za)

Cena: 84028 (Kumulativní cena: 110868)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Strap

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Leather Mask

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
20 Rugged Goggle Strap (299 za)
220 Rugged Leather Section (180 za)
240 Linen Scrap (41 za)
280 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Smooth Scale (452 za)
137 Vial of Thick Blood (438 za)

Cena: 125742 (Kumulativní cena: 236610)


Level:225

Vytvoř:120 Bolt of Linen
Vytvoř:110 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 30 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 10 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Berserker's Rascal Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
220 Thick Leather Section (41 za)
294 Silk Scrap (25 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
15 Potent Venom Sac (38 za)
15 Large Scale (33 za)
95 Large Bone (33 za)
72 Large Claw (34 za)
18 Large Fang (33 za)
14 Silk Patch (579 za)

Cena: 35798 (Kumulativní cena: 272408)


Level:300

Vytvoř: 98 Bolt of Silk
Vytvoř: 55 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 35 Thick Mask Padding
Vytvoř: 35 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Carrion Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Carrion Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 1 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!