Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-12T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
290675
Očekávaná návratnost
- 27364
Očekávaná koncová cena
263311

19 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
4 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
9 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Noble Gloves - Prodáváno za 1319 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Mask - Prodáváno za 1903 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 2044 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 2065 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 186 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Boots - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1727 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
29675

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
29675

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (32 za)
Rawhide Leather Section (18 za)
Thin Leather Section (33 za)
Thick Leather Section (39 za)
Coarse Leather Section (59 za)
Rugged Leather Section (204 za)
Wool Scrap (96 za)
Cotton Scrap (21 za)
Bolt of Cotton (23 za)
Linen Scrap (75 za)
Bolt of Linen (120 za)
Bolt of Silk (61 za)
Silk Scrap (23 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (90 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Totem (65 za)
Totem (275 za)
Large Bone (90 za)
Large Claw (89 za)
Large Fang (85 za)
Engraved Totem (399 za)
Remaining Cost
29675

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Goggle Padding (81 za)
Coarse Goggle Strap (98 za)
Thin Boot Sole (93 za)
Thin Boot Upper (119 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (27 za)
Rawhide Glove Strap (55 za)
Hunter's Wool Insignia (339 za)
Hunter's Cotton Insignia (709 za)
Malign Jute Insignia (50 za)
Wool Patch (19 za)
Jute Patch (70 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Rawhide Shoulderguard Panel (27 za)
4 Rawhide Glove Strap (55 za)
102 Jute Scrap (32 za)
76 Rawhide Leather Section (18 za)
32 Spool of Jute Thread (8 za)
4 Malign Jute Insignia (50 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Scale (5 za)
9 Jute Patch (70 za)

Cena: 6826 (Kumulativní cena: 6826)


Level: 0

Vytvoř: 51 Bolt of Jute
Vytvoř: 38 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 23 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 19 Rawhide Glove Strap
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 3 Malign Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Resilient Seeker Gloves

Level: 50

Vytvoř: 9 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Thin Boot Sole (93 za)
1 Thin Boot Upper (119 za)
156 Thin Leather Section (33 za)
76 Wool Scrap (96 za)
29 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Wool Insignia (339 za)
137 Small Totem (65 za)
10 Wool Patch (19 za)

Cena: 22647 (Kumulativní cena: 29473)


Level: 75

Vytvoř: 78 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 38 Bolt of Wool
Vytvoř: 19 Thin Glove Strap
Vytvoř: 19 Thin Glove Lining
Vytvoř: 10 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 10 Thin Boot Upper
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Outlaw Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Outlaw Boots


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Coarse Goggle Padding (81 za)
1 Coarse Goggle Strap (98 za)
258 Coarse Leather Section (59 za)
118 Cotton Scrap (21 za)
58 Bolt of Cotton (23 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (709 za)
137 Totem (275 za)

Cena: 64293 (Kumulativní cena: 93766)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 59 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Strap
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Leather Mask

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Rugged Leather Section (204 za)
196 Linen Scrap (75 za)
19 Bolt of Linen (120 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
137 Engraved Totem (399 za)

Cena: 133203 (Kumulativní cena: 226969)


Level:225

Vytvoř:129 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 98 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Strap

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Rascal Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
576 Thick Leather Section (39 za)
19 Bolt of Silk (61 za)
327 Silk Scrap (23 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
15 Potent Venom Sac (90 za)
15 Large Bone (90 za)
72 Large Claw (89 za)
102 Large Fang (85 za)

Cena: 63706 (Kumulativní cena: 290675)


Level:300

Vytvoř:144 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:109 Bolt of Silk
Vytvoř: 32 Thick Mask Padding
Vytvoř: 32 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!