Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-16T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
233939
Očekávaná návratnost
- 28925
Očekávaná koncová cena
205014

27 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
27 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
4 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
2 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
13 Ravaging Outlaw Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
27 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Gloves - Prodáváno za 3146 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Shoulders - Prodáváno za 1700 za pomocí Max Buyout
4 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Prowler Helm - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Mask - Prodáváno za 1595 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 1393 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Noble Mask - Prodáváno za 1376 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
13 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of Speed - Prodáváno za 353 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 416 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
233939

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
233939

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (23 za)
Rawhide Leather Section (11 za)
Thin Leather Section (25 za)
Thick Leather Section (30 za)
Coarse Leather Section (40 za)
Rugged Leather Section (146 za)
Bolt of Cotton (15 za)
Linen Scrap (58 za)
Silk Scrap (19 za)
Potent Venom Sac (67 za)
Large Scale (66 za)
Large Bone (61 za)
Engraved Totem (428 za)
Charged Shard (89 za)
Remaining Cost
233939

Předchystáno (Kup na tržišti)

Rawhide Shoulderguard Padding (21 za)
Rawhide Boot Sole (23 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (22 za)
Mighty Jute Insignia (35 za)
Healing Jute Insignia (25 za)
Strong Wool Insignia (245 za)
Ravaging Cotton Insignia (261 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (594 za)
Knight's Linen Insignia (1349 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1028 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2613 za)
Charm of Brilliance (2852 za)
Lucent Mote (50 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Rawhide Shoulderguard Padding (21 za)
54 Rawhide Boot Sole (23 za)
27 Rawhide Shoulderguard Panel (22 za)
8 Jute Scrap (23 za)
124 Rawhide Leather Section (11 za)
31 Spool of Jute Thread (8 za)
4 Mighty Jute Insignia (35 za)
54 Healing Jute Insignia (25 za)

Cena: 5689 (Kumulativní cena: 5689)


Level: 0

Vytvoř: 62 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 32 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 4 Bolt of Jute
Vytvoř: 27 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 4 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 4 Rawhide Glove Strap
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 3 Mighty Seeker Gloves

Level: 25

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Healing Seeker Boots

Level: 50

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Healing Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
320 Thin Leather Section (25 za)
40 Spool of Wool Thread (16 za)
27 Strong Wool Insignia (245 za)
13 Ravaging Embroidered Wool Insignia (594 za)

Cena: 22977 (Kumulativní cena: 28666)


Level: 75

Vytvoř:160 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 40 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 40 Thin Boot Upper

Level:100

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Outlaw Boots

Level:125

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Ravaging Outlaw Boots


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
84 Coarse Leather Section (40 za)
84 Bolt of Cotton (15 za)
42 Spool of Cotton Thread (24 za)
2 Ravaging Cotton Insignia (261 za)
27 Rejuvenating Cotton Insignia (1028 za)
13 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2613 za)

Cena: 67875 (Kumulativní cena: 96541)


Level:150

Vytvoř: 42 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 42 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 42 Coarse Goggle Strap
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 1 Ravaging Leather Mask

Level:175

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Leather Mask

Level:200

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Rejuvenating Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
46 Rugged Leather Section (146 za)
130 Linen Scrap (58 za)
23 Spool of Linen Thread (32 za)
4 Knight's Linen Insignia (1349 za)
16 Charged Shard (89 za)
57 Engraved Totem (428 za)
8 Charm of Brilliance (2852 za)
320 Lucent Mote (50 za)

Cena: 85024 (Kumulativní cena: 181565)


Level:225

Vytvoř: 65 Bolt of Linen
Vytvoř: 23 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 23 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 23 Rugged Goggle Strap
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 3 Knight's Rascal Mask

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Rascal Mask

Level:275

Objev:

Charged Shard (2)
Charm of Brilliance (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of Speed


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
580 Thick Leather Section (30 za)
381 Silk Scrap (19 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
72 Potent Venom Sac (67 za)
15 Large Scale (66 za)
117 Large Bone (61 za)

Cena: 52374 (Kumulativní cena: 233939)


Level:300

Vytvoř:145 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:127 Bolt of Silk
Vytvoř: 31 Thick Mask Padding
Vytvoř: 31 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Padding

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Carrion Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Carrion Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 3 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!