Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
198495
Očekávaná návratnost
- 22798
Očekávaná koncová cena
175697

5 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
27 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
13 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
19 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
3 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
27 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
15 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Gloves - Prodáváno za 396 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Shoulders - Prodáváno za 289 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 301 za pomocí Max Buyout
27 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 287 za pomocí Max Buyout
10 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 306 za pomocí Max Buyout
10 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 694 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 486 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 689 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
198495

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
198495

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (40 za)
Rawhide Leather Section (19 za)
Thin Leather Section (80 za)
Thick Leather Section (40 za)
Coarse Leather Section (72 za)
Rugged Leather Section (258 za)
Wool Scrap (125 za)
Cotton Scrap (22 za)
Linen Scrap (94 za)
Silk Scrap (16 za)
Potent Venom Sac (34 za)
Smooth Scale (251 za)
Large Claw (30 za)
Large Fang (30 za)
Crystal Shard (121 za)
Remaining Cost
198495

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Goggle Strap (123 za)
Thin Shoulderguard Panel (284 za)
Thin Shoulderguard Padding (251 za)
Rawhide Mask Padding (44 za)
Rugged Goggle Strap (432 za)
Mighty Jute Insignia (48 za)
Precise Jute Insignia (28 za)
Hunter's Wool Insignia (275 za)
Strong Wool Insignia (188 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (398 za)
Hearty Cotton Insignia (730 za)
Cleric's Linen Insignia (583 za)
Ravaging Cotton Insignia (35 za)
Knight's Linen Insignia (900 za)
Silk Patch (773 za)
Linen Patch (252 za)
Lucent Mote (11 za)
Charm of Skill (2155 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
19 Rawhide Mask Padding (44 za)
78 Jute Scrap (40 za)
118 Rawhide Leather Section (19 za)
20 Spool of Jute Thread (8 za)
5 Mighty Jute Insignia (48 za)
34 Precise Jute Insignia (28 za)

Cena: 7550 (Kumulativní cena: 7550)


Level: 0

Vytvoř: 59 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 39 Bolt of Jute
Vytvoř: 32 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 5 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 5 Rawhide Glove Strap
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 4 Mighty Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 19 Rawhide Mask Strap
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Precise Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 15 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 15 Rawhide Shoulderguard Panel
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Precise Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Thin Shoulderguard Panel (284 za)
1 Thin Shoulderguard Padding (251 za)
160 Thin Leather Section (80 za)
80 Wool Scrap (125 za)
40 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Wool Insignia (275 za)
27 Strong Wool Insignia (188 za)
13 Strong Embroidered Wool Insignia (398 za)

Cena: 34500 (Kumulativní cena: 42050)


Level: 75

Vytvoř: 80 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 40 Bolt of Wool
Vytvoř: 40 Thin Glove Strap
Vytvoř: 40 Thin Glove Lining
Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Outlaw Gloves

Level:125

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Strong Outlaw Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Coarse Goggle Strap (123 za)
54 Coarse Leather Section (72 za)
120 Cotton Scrap (22 za)
30 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Hearty Cotton Insignia (730 za)
3 Ravaging Cotton Insignia (35 za)
16 Crystal Shard (121 za)
320 Lucent Mote (11 za)
8 Charm of Skill (2155 za)

Cena: 50128 (Kumulativní cena: 92178)


Level:150

Vytvoř: 60 Bolt of Cotton
Vytvoř: 27 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 30 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 27 Coarse Goggle Strap
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 2 Ravaging Leather Mask

Level:175

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Hearty Leather Mask

Level:200

Objev:

Crystal Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Thief


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Rugged Goggle Strap (432 za)
74 Rugged Leather Section (258 za)
152 Linen Scrap (94 za)
38 Spool of Linen Thread (32 za)
27 Cleric's Linen Insignia (583 za)
1 Knight's Linen Insignia (900 za)
80 Smooth Scale (251 za)
10 Linen Patch (252 za)

Cena: 74269 (Kumulativní cena: 166447)


Level:225

Vytvoř: 76 Bolt of Linen
Vytvoř: 37 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 38 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 37 Rugged Goggle Strap
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 26 Cleric's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 10 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Knight's Rascal Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
228 Thick Leather Section (40 za)
288 Silk Scrap (16 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
15 Potent Venom Sac (34 za)
72 Large Claw (30 za)
128 Large Fang (30 za)
10 Silk Patch (773 za)

Cena: 32048 (Kumulativní cena: 198495)


Level:300

Vytvoř: 96 Bolt of Silk
Vytvoř: 57 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 33 Thick Mask Padding
Vytvoř: 33 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Valkyrie Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!