Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-08-09T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
284480
Očekávaná návratnost
- 21059
Očekávaná koncová cena
263421

11 Vital Seeker Boots - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
19 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
27 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Strong Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Strong Leather Mask - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Noble Gloves - Prodáváno za 1057 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Shoulders - Prodáváno za 1205 za pomocí Max Buyout
3 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 289 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 301 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
10 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 1030 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 1275 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 782 za pomocí Max Buyout
4 Silk Patch - Prodáváno za 583 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
284480

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
284480

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Rawhide Leather Section (38 za)
Thin Leather Section (92 za)
Thick Leather Section (62 za)
Coarse Leather Section (123 za)
Rugged Leather Section (404 za)
Stretched Rawhide Leather Square (50 za)
Wool Scrap (228 za)
Cotton Scrap (57 za)
Bolt of Cotton (79 za)
Linen Scrap (159 za)
Silk Scrap (37 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (22 za)
Full Venom Sac (335 za)
Potent Venom Sac (16 za)
Vial of Thin Blood (29 za)
Vial of Blood (243 za)
Heavy Bone (339 za)
Large Claw (16 za)
Large Fang (17 za)
Glacial Shard (543 za)
Remaining Cost
284480

Předchystáno (Kup na tržišti)

Rawhide Mask Padding (46 za)
Rawhide Mask Strap (138 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (102 za)
Vital Jute Insignia (106 za)
Healing Jute Insignia (72 za)
Wool Patch (307 za)
Jute Patch (127 za)
Silk Patch (865 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (3487 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Rawhide Mask Padding (46 za)
27 Rawhide Mask Strap (138 za)
9 Rawhide Shoulderguard Padding (102 za)
44 Rawhide Leather Section (38 za)
40 Stretched Rawhide Leather Square (50 za)
11 Spool of Jute Thread (8 za)
11 Vital Jute Insignia (106 za)
27 Healing Jute Insignia (72 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
9 Jute Patch (127 za)

Cena: 14259 (Kumulativní cena: 14259)


Level: 0

Vytvoř: 32 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 22 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 11 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 11 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Vital Jute Insignia (1)

Vytvoř: 10 Vital Seeker Boots

Level: 25

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Healing Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 9 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
160 Thin Leather Section (92 za)
80 Wool Scrap (228 za)
30 Spool of Wool Thread (16 za)
83 Small Venom Sac (22 za)
57 Vial of Thin Blood (29 za)
10 Wool Patch (307 za)

Cena: 39989 (Kumulativní cena: 54248)


Level: 75

Vytvoř: 80 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 40 Bolt of Wool
Vytvoř: 20 Thin Glove Strap
Vytvoř: 20 Thin Glove Lining
Vytvoř: 10 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 10 Thin Boot Upper
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Outlaw Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Outlaw Boots


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (123 za)
196 Cotton Scrap (57 za)
19 Bolt of Cotton (79 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
137 Vial of Blood (243 za)

Cena: 84394 (Kumulativní cena: 138642)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 98 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Strap

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Leather Mask

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Strong Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Strong Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
44 Rugged Leather Section (404 za)
132 Linen Scrap (159 za)
22 Spool of Linen Thread (32 za)
57 Full Venom Sac (335 za)
16 Glacial Shard (543 za)
9 Heavy Bone (339 za)
320 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Skill (3487 za)

Cena: 101398 (Kumulativní cena: 240040)


Level:225

Vytvoř: 66 Bolt of Linen
Vytvoř: 22 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 22 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 22 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 3 Carrion Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 2 Carrion Rascal Mask

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Rascal Mask

Level:275

Objev:

Glacial Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
228 Thick Leather Section (62 za)
288 Silk Scrap (37 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
182 Potent Venom Sac (16 za)
15 Large Claw (16 za)
18 Large Fang (17 za)
14 Silk Patch (865 za)

Cena: 44440 (Kumulativní cena: 284480)


Level:300

Vytvoř: 96 Bolt of Silk
Vytvoř: 57 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 33 Thick Mask Padding
Vytvoř: 33 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rampager's Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!