Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-09-21T18:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
105866
Očekávaná návratnost
- 78933
Očekávaná koncová cena
26933

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 5546 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 6128 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 5558 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 6872 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 6008 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 5319 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5130 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5955 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5723 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 6428 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 6035 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 7004 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 7227 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
105866

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
105866

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (369 za)
Bolt of Gossamer (175 za)
Remaining Cost
105866

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Gauntlet Lining (163 za)
Orichalcum Gauntlet Plates (459 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (7262 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (7849 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (7094 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (7277 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Gauntlet Plates
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!