Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
74677
Očekávaná návratnost
- 36225
Očekávaná koncová cena
38452

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2759 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2608 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2637 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 3026 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 2680 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 2825 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2935 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2695 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2665 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 2748 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 2660 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 2990 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 2997 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
74677

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
74677

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (542 za)
Bolt of Gossamer (120 za)
Remaining Cost
74677

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Gauntlet Plates (850 za)
Orichalcum Helmet Lining (279 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4625 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4504 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5520 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4526 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 4 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Gauntlet Plates
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!