Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-16T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
258536
Očekávaná návratnost
- 28562
Očekávaná koncová cena
229974

5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Longbow - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Longbow - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Longbow - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 446 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Whelk - Prodáváno za 1649 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Whelk - Prodáváno za 3103 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 374 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 375 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Torch - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Torch - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Torch - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Brazier - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1645 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Brazier - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Pistol - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Bandit Short Bow - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Strong Bandit Short Bow - Prodáváno za 1762 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
6 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Longbow - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Warhorn - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Sentinel's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Longbow - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Longbow - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
258536

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2366
Remaining Cost
258536

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (73 za)
Iron Ore (115 za)
Mithril Ore (56 za)
Platinum Ore (195 za)
Rawhide Leather Section (11 za)
Elder Wood Log (30 za)
Green Wood Log (13 za)
Hard Wood Log (131 za)
Soft Wood Log (20 za)
Seasoned Wood Log (83 za)
Thin Leather Section (25 za)
Coarse Leather Section (40 za)
Pile of Luminous Dust (748 za)
Pile of Incandescent Dust (125 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (75 za)
Potent Venom Sac (67 za)
Tiny Scale (7 za)
Small Scale (94 za)
Smooth Scale (506 za)
Large Scale (66 za)
Vial of Weak Blood (6 za)
Vial of Thin Blood (78 za)
Small Totem (76 za)
Large Bone (61 za)
Large Claw (69 za)
Engraved Totem (428 za)
Corrupted Fragment (31 za)
Corrupted Shard (242 za)
Remaining Cost
258536

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Warhorn Mouthpiece (38 za)
Iron Warhorn Mouthpiece (184 za)
Mithril Warhorn Mouthpiece (110 za)
Rawhide String (37 za)
Rugged String (445 za)
Green Torch Handle (47 za)
Iron Plated Dowel (150 za)
Iron Torch Head (616 za)
Green Wood Dowel (28 za)
Berserker's Elder Inscription (240 za)
Knight's Hard Inscription (1595 za)
Strong Steel Plated Inscription (4179 za)
Strong Seasoned Inscription (1142 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (940 za)
Knight's Darksteel Plated Inscription (5042 za)
Rampager's Elder Inscription (227 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (1275 za)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (5029 za)
Hearty Steel Plated Inscription (4320 za)
Cleric's Elder Inscription (224 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (884 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Strong Iron Plated Inscription (1400 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1421 za)
Hunter's Soft Inscription (243 za)
Honed Soft Inscription (255 za)
Hearty Seasoned Inscription (1190 za)
Vigorous Steel Plated Inscription (4328 za)
Carrion Darksteel Plated Inscription (5011 za)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (4848 za)
Rampager's Hard Inscription (1286 za)
Cleric's Hard Inscription (1122 za)
Knight's Mithril Plated Inscription (899 za)
Assassin's Elder Inscription (199 za)
Malign Green Inscription (18 za)
Healing Bronze Plated Inscription (328 za)
Rejuvenating Soft Inscription (169 za)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1403 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (998 za)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (4173 za)
Strong Iron Imbued Inscription (2103 za)
Giver's Green Inscription (29 za)
Sentinel's Elder Inscription (399 za)
Lucent Mote (50 za)
Symbol of Pain (1262 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Bronze Warhorn Mouthpiece (38 za)
1 Rawhide String (37 za)
3 Green Torch Handle (47 za)
28 Bronze Ingot (73 za)
56 Rawhide Leather Section (11 za)
240 Green Wood Log (13 za)
2 Green Wood Dowel (28 za)
4 Precise Green Inscription (7 za)
2 Resilient Green Inscription (7 za)
3 Healing Green Inscription (7 za)
2 Malign Green Inscription (18 za)
1 Healing Bronze Plated Inscription (328 za)
16 Tiny Venom Sac (5 za)
22 Tiny Scale (7 za)
16 Vial of Weak Blood (6 za)
2 Giver's Green Inscription (29 za)

Cena: 6981 (Kumulativní cena: 6981)


Level: 0

Vytvoř: 80 Green Wood Plank
Vytvoř: 31 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 28 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 14 Rawhide String
Vytvoř: 8 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 7 Green Longbow Stave
Vytvoř: 4 Bronze Horn
Vytvoř: 3 Bronze Torch Head
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 2 Resilient Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 6 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 2 Malign Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Mighty Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Resilient Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Iron Warhorn Mouthpiece (184 za)
2 Iron Plated Dowel (150 za)
1 Iron Torch Head (616 za)
9 Iron Ore (115 za)
174 Soft Wood Log (20 za)
108 Thin Leather Section (25 za)
2 Strong Iron Plated Inscription (1400 za)
2 Hunter's Iron Plated Inscription (1421 za)
2 Hunter's Soft Inscription (243 za)
3 Honed Soft Inscription (255 za)
2 Rejuvenating Soft Inscription (169 za)
2 Rejuvenating Iron Plated Inscription (1403 za)
1 Strong Iron Imbued Inscription (2103 za)
15 Small Venom Sac (75 za)
6 Small Scale (94 za)
9 Vial of Thin Blood (78 za)
6 Small Totem (76 za)

Cena: 23670 (Kumulativní cena: 30651)


Level: 75

Vytvoř: 87 Soft Wood Plank
Vytvoř: 54 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 7 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 3 Iron Ingot
Vytvoř: 18 Thin String
Vytvoř: 10 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 8 Soft Longbow Stave
Vytvoř: 3 Iron Horn
Vytvoř: 1 Soft Torch Handle
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 2 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 2 Hearty Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Ravaging Iron Imbued Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Imbued Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Imbued Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
42 Iron Ore (115 za)
234 Seasoned Wood Log (83 za)
96 Coarse Leather Section (40 za)
14 Lump of Coal (16 za)
2 Strong Steel Plated Inscription (4179 za)
4 Strong Seasoned Inscription (1142 za)
2 Honed Seasoned Inscription (1275 za)
2 Hearty Steel Plated Inscription (4320 za)
4 Hearty Seasoned Inscription (1190 za)
2 Vigorous Steel Plated Inscription (4328 za)
4 Rejuvenating Seasoned Inscription (998 za)
3 Rejuvenating Steel Plated Inscription (4173 za)
1 Corrupted Fragment (31 za)
10 Lucent Mote (50 za)
1 Symbol of Pain (1262 za)

Cena: 84152 (Kumulativní cena: 114803)


Level:150

Vytvoř: 78 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 48 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 14 Steel Ingot
Vytvoř: 16 Coarse String
Vytvoř: 8 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 8 Seasoned Longbow Stave
Vytvoř: 4 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 4 Steel Horn
Vytvoř: 3 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 3 Steel Torch Head
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
1 Rugged String (445 za)
72 Platinum Ore (195 za)
117 Hard Wood Log (131 za)
2 Knight's Hard Inscription (1595 za)
1 Knight's Darksteel Plated Inscription (5042 za)
2 Valkyrie Darksteel Plated Inscription (5029 za)
2 Carrion Darksteel Plated Inscription (5011 za)
2 Berserker's Darksteel Plated Inscription (4848 za)
2 Rampager's Hard Inscription (1286 za)
2 Cleric's Hard Inscription (1122 za)
36 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (748 za)
3 Smooth Scale (506 za)
12 Corrupted Shard (242 za)
16 Engraved Totem (428 za)
300 Lucent Mote (50 za)
6 Symbol of Pain (1262 za)

Cena: 111294 (Kumulativní cena: 226097)


Level:225

Vytvoř: 39 Hard Wood Plank
Vytvoř: 36 Darksteel Ingot
Vytvoř: 1 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 8 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Darksteel Horn
Vytvoř: 7 Hard Torch Handle
Vytvoř: 7 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 1 Knight's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Hard Longbow Stave
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Objev:

Hard Longbow Stave (1)
Rugged String (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 5 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:275

Vytvoř: 2 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
1 Mithril Warhorn Mouthpiece (110 za)
188 Mithril Ore (56 za)
243 Elder Wood Log (30 za)
3 Berserker's Elder Inscription (240 za)
2 Rampager's Mithril Plated Inscription (940 za)
1 Rampager's Elder Inscription (227 za)
3 Cleric's Elder Inscription (224 za)
2 Valkyrie Mithril Plated Inscription (884 za)
1 Knight's Mithril Plated Inscription (899 za)
2 Assassin's Elder Inscription (199 za)
4 Pile of Incandescent Dust (125 za)
21 Potent Venom Sac (67 za)
38 Large Scale (66 za)
46 Large Bone (61 za)
3 Large Claw (69 za)
1 Sentinel's Elder Inscription (399 za)

Cena: 32439 (Kumulativní cena: 258536)


Level:300

Vytvoř: 94 Mithril Ingot
Vytvoř: 81 Elder Wood Plank
Vytvoř: 3 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 11 Mithril Horn
Vytvoř: 11 Elder Torch Handle
Vytvoř: 11 Mithril Torch Head
Vytvoř: 10 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 4 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Elder Pistol Frame
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 2 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Sentinel's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 13 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Carrion Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!