Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
210363
Očekávaná návratnost
- 17645
Očekávaná koncová cena
192718

5 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Pistol - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Longbow - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Longbow - Prodáváno za 47 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Longbow - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 1711 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2300 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Mithril Pistol - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Pistol - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Handgun - Prodáváno za 952 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Pistol - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Longbow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Green Wood Short Bow - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Warhorn - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Sentinel's Elder Wood Torch - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 705 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 851 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
21363

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
21363

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (106 za)
Iron Ore (130 za)
Mithril Ore (26 za)
Platinum Ore (144 za)
Rawhide Leather Section (19 za)
Elder Wood Log (75 za)
Green Wood Log (8 za)
Hard Wood Log (105 za)
Soft Wood Log (12 za)
Seasoned Wood Log (69 za)
Thin Leather Section (80 za)
Coarse Leather Section (72 za)
Pile of Shimmering Dust (130 za)
Pile of Luminous Dust (263 za)
Pile of Incandescent Dust (80 za)
Potent Venom Sac (34 za)
Tiny Scale (5 za)
Smooth Scale (251 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (40 za)
Heavy Bone (261 za)
Tiny Claw (6 za)
Claw (254 za)
Large Claw (30 za)
Large Fang (30 za)
Engraved Totem (255 za)
Corrupted Fragment (36 za)
Corrupted Shard (386 za)
Remaining Cost
21363

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Pistol Barrel (224 za)
Bronze Warhorn Mouthpiece (43 za)
Darksteel Warhorn Mouthpiece (221 za)
Iron Warhorn Mouthpiece (332 za)
Green Pistol Frame (20 za)
Rawhide String (75 za)
Coarse String (365 za)
Elder Wood Dowel (114 za)
Green Wood Dowel (16 za)
Berserker's Elder Inscription (190 za)
Knight's Hard Inscription (892 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (278 za)
Strong Steel Plated Inscription (3212 za)
Strong Seasoned Inscription (669 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (699 za)
Precise Bronze Plated Inscription (288 za)
Rampager's Elder Inscription (149 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (776 za)
Cleric's Elder Inscription (180 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (500 za)
Resilient Bronze Plated Inscription (280 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Strong Iron Plated Inscription (1189 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1169 za)
Strong Soft Inscription (48 za)
Hearty Soft Inscription (52 za)
Honed Soft Inscription (55 za)
Hearty Seasoned Inscription (717 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (3030 za)
Carrion Darksteel Plated Inscription (3379 za)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (3383 za)
Valkyrie Hard Inscription (923 za)
Rampager's Hard Inscription (796 za)
Cleric's Hard Inscription (684 za)
Berserker's Hard Inscription (838 za)
Assassin's Mithril Plated Inscription (713 za)
Malign Green Inscription (7 za)
Malign Bronze Plated Inscription (281 za)
Healing Bronze Plated Inscription (279 za)
Ravaging Iron Plated Inscription (1154 za)
Hearty Iron Plated Inscription (1223 za)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (3440 za)
Assassin's Hard Inscription (838 za)
Rejuvenating Soft Inscription (46 za)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1212 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (673 za)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (3192 za)
Giver's Green Inscription (22 za)
Giver's Steel-Plated Inscription (3228 za)
Sentinel's Elder Inscription (284 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Pain (2272 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Bronze Pistol Barrel (224 za)
4 Bronze Warhorn Mouthpiece (43 za)
1 Green Pistol Frame (20 za)
1 Rawhide String (75 za)
4 Bronze Ingot (106 za)
72 Rawhide Leather Section (19 za)
252 Green Wood Log (8 za)
6 Green Wood Dowel (16 za)
2 Mighty Bronze Plated Inscription (278 za)
1 Precise Bronze Plated Inscription (288 za)
2 Precise Green Inscription (7 za)
2 Resilient Bronze Plated Inscription (280 za)
1 Resilient Green Inscription (7 za)
1 Healing Green Inscription (7 za)
2 Malign Green Inscription (7 za)
2 Malign Bronze Plated Inscription (281 za)
2 Healing Bronze Plated Inscription (279 za)
6 Tiny Scale (5 za)
6 Tiny Totem (5 za)
6 Tiny Claw (6 za)
3 Giver's Green Inscription (22 za)

Cena: 7123 (Kumulativní cena: 7123)


Level: 0

Vytvoř: 84 Green Wood Plank
Vytvoř: 36 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 16 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 18 Rawhide String
Vytvoř: 10 Green Longbow Stave
Vytvoř: 9 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 4 Bronze Horn
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 2 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 2 Healing Green Inscription
Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Jug of Water (8 za)
4 Iron Warhorn Mouthpiece (332 za)
24 Iron Ore (130 za)
162 Soft Wood Log (12 za)
102 Thin Leather Section (80 za)
2 Strong Iron Plated Inscription (1189 za)
2 Hunter's Iron Plated Inscription (1169 za)
4 Strong Soft Inscription (48 za)
3 Hearty Soft Inscription (52 za)
3 Honed Soft Inscription (55 za)
2 Ravaging Iron Plated Inscription (1154 za)
1 Hearty Iron Plated Inscription (1223 za)
3 Rejuvenating Soft Inscription (46 za)
2 Rejuvenating Iron Plated Inscription (1212 za)
4 Pile of Shimmering Dust (130 za)
3 Small Totem (40 za)

Cena: 26562 (Kumulativní cena: 33685)


Level: 75

Vytvoř: 81 Soft Wood Plank
Vytvoř: 51 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 8 Iron Ingot
Vytvoř: 1 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 17 Thin String
Vytvoř: 9 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 8 Soft Longbow Stave
Vytvoř: 4 Iron Horn
Vytvoř: 2 Soft Torch Handle
Vytvoř: 2 Iron Torch Head
Objev:

Jug of Water (6)
Pile of Shimmering Dust (4)


Level:100

Vytvoř: 1 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Coarse String (365 za)
66 Iron Ore (130 za)
240 Seasoned Wood Log (69 za)
66 Coarse Leather Section (72 za)
22 Lump of Coal (16 za)
2 Strong Steel Plated Inscription (3212 za)
4 Strong Seasoned Inscription (669 za)
2 Honed Seasoned Inscription (776 za)
4 Hearty Seasoned Inscription (717 za)
2 Hunter's Steel Plated Inscription (3030 za)
4 Rejuvenating Seasoned Inscription (673 za)
2 Rejuvenating Steel Plated Inscription (3192 za)
1 Corrupted Fragment (36 za)
16 Claw (254 za)
1 Giver's Steel-Plated Inscription (3228 za)
10 Lucent Mote (11 za)
1 Symbol of Pain (2272 za)

Cena: 70070 (Kumulativní cena: 103755)


Level:150

Vytvoř: 80 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 33 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 22 Steel Ingot
Vytvoř: 11 Coarse String
Vytvoř: 8 Seasoned Longbow Stave
Vytvoř: 7 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 4 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 4 Steel Torch Head
Vytvoř: 4 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 4 Steel Horn
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
2 Darksteel Warhorn Mouthpiece (221 za)
104 Platinum Ore (144 za)
144 Hard Wood Log (105 za)
1 Knight's Hard Inscription (892 za)
1 Carrion Darksteel Plated Inscription (3379 za)
1 Berserker's Darksteel Plated Inscription (3383 za)
1 Valkyrie Hard Inscription (923 za)
2 Rampager's Hard Inscription (796 za)
3 Cleric's Hard Inscription (684 za)
2 Berserker's Hard Inscription (838 za)
1 Rampager's Darksteel Plated Inscription (3440 za)
2 Assassin's Hard Inscription (838 za)
52 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (263 za)
16 Smooth Scale (251 za)
6 Corrupted Shard (386 za)
8 Heavy Bone (261 za)
16 Engraved Totem (255 za)
150 Lucent Mote (11 za)
3 Symbol of Pain (2272 za)

Cena: 74161 (Kumulativní cena: 177916)


Level:225

Vytvoř: 52 Darksteel Ingot
Vytvoř: 48 Hard Wood Plank
Vytvoř: 11 Darksteel Horn
Vytvoř: 9 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Hard Torch Handle
Vytvoř: 7 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 1 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Hard Pistol Frame
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:275

Vytvoř: 5 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Knight's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
184 Mithril Ore (26 za)
222 Elder Wood Log (75 za)
5 Elder Wood Dowel (114 za)
3 Berserker's Elder Inscription (190 za)
3 Rampager's Mithril Plated Inscription (699 za)
1 Rampager's Elder Inscription (149 za)
3 Cleric's Elder Inscription (180 za)
3 Valkyrie Mithril Plated Inscription (500 za)
3 Assassin's Mithril Plated Inscription (713 za)
4 Pile of Incandescent Dust (80 za)
6 Potent Venom Sac (34 za)
39 Large Claw (30 za)
45 Large Fang (30 za)
1 Sentinel's Elder Inscription (284 za)

Cena: 32447 (Kumulativní cena: 210363)


Level:300

Vytvoř: 92 Mithril Ingot
Vytvoř: 74 Elder Wood Plank
Vytvoř: 10 Elder Torch Handle
Vytvoř: 10 Mithril Torch Head
Vytvoř: 9 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Mithril Horn
Vytvoř: 8 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 8 Elder Pistol Frame
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 3 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Sentinel's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!