Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-08-09T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
275480
Očekávaná návratnost
- 21886
Očekávaná koncová cena
253594

5 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
5 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
5 Standard Maintenance Oil - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
10 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Short Bow - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Short Bow - Prodáváno za 23 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Torch - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Longbow - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Soft Wood Longbow - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Pistol - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Pistol - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Pistol - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 23 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Longbow - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 926 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1046 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 3055 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Pistol - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Pistol - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
6 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Apothecary's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 335 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Short Bow - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 1073 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Ogre Harbinger - Prodáváno za 2412 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1230 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
275480

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
275480

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (126 za)
Iron Ingot (320 za)
Iron Ore (165 za)
Mithril Ore (64 za)
Platinum Ore (287 za)
Green Wood Plank (21 za)
Elder Wood Log (93 za)
Green Wood Log (15 za)
Hard Wood Log (162 za)
Soft Wood Log (29 za)
Seasoned Wood Log (115 za)
Thin Leather Section (92 za)
Coarse Leather Section (123 za)
Stretched Rawhide Leather Square (50 za)
Pile of Glittering Dust (44 za)
Pile of Shimmering Dust (145 za)
Pile of Radiant Dust (509 za)
Pile of Luminous Dust (333 za)
Pile of Incandescent Dust (90 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (22 za)
Full Venom Sac (335 za)
Potent Venom Sac (16 za)
Tiny Scale (8 za)
Vial of Thin Blood (29 za)
Vial of Blood (243 za)
Tiny Totem (5 za)
Tiny Claw (5 za)
Large Claw (16 za)
Small Fang (34 za)
Large Fang (17 za)
Corrupted Fragment (25 za)
Corrupted Shard (248 za)
Remaining Cost
275480

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Warhorn Mouthpiece (64 za)
Darksteel Warhorn Mouthpiece (290 za)
Iron Warhorn Mouthpiece (298 za)
Mithril Warhorn Mouthpiece (127 za)
Darksteel Horn (1377 za)
Iron Horn (488 za)
Seasoned Pistol Frame (363 za)
Rawhide String (97 za)
Bronze Plated Dowel (205 za)
Iron Plated Dowel (536 za)
Hard Torch Handle (647 za)
Darksteel Torch Head (928 za)
Elder Wood Dowel (127 za)
Seasoned Wood Dowel (99 za)
Soft Wood Dowel (22 za)
Berserker's Elder Inscription (143 za)
Mighty Green Inscription (20 za)
Knight's Hard Inscription (1007 za)
Berserker's Mithril Plated Inscription (930 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (239 za)
Strong Steel Plated Inscription (3511 za)
Strong Seasoned Inscription (617 za)
Knight's Darksteel Plated Inscription (4643 za)
Rampager's Elder Inscription (58 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (596 za)
Cleric's Elder Inscription (164 za)
Vital Green Inscription (26 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (891 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Strong Iron Plated Inscription (1150 za)
Honed Iron Plated Inscription (1171 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1187 za)
Hearty Soft Inscription (73 za)
Honed Soft Inscription (50 za)
Hearty Seasoned Inscription (716 za)
Ravaging Steel Plated Inscription (3555 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (3332 za)
Carrion Darksteel Plated Inscription (4440 za)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (4384 za)
Carrion Hard Inscription (1045 za)
Cleric's Hard Inscription (615 za)
Berserker's Hard Inscription (580 za)
Assassin's Mithril Plated Inscription (831 za)
Assassin's Elder Inscription (67 za)
Malign Bronze Plated Inscription (240 za)
Healing Bronze Plated Inscription (247 za)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (4708 za)
Rejuvenating Soft Inscription (64 za)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1188 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (674 za)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (3587 za)
Assassin's Darksteel Imbued Inscription (7377 za)
Apothecary's Elder Inscription (425 za)
Giver's Green Inscription (32 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Pain (2812 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Jug of Water (8 za)
3 Bronze Warhorn Mouthpiece (64 za)
1 Rawhide String (97 za)
4 Bronze Plated Dowel (205 za)
7 Bronze Ingot (126 za)
87 Green Wood Plank (21 za)
18 Green Wood Log (15 za)
36 Stretched Rawhide Leather Square (50 za)
1 Mighty Green Inscription (20 za)
2 Mighty Bronze Plated Inscription (239 za)
2 Precise Green Inscription (7 za)
1 Vital Green Inscription (26 za)
2 Resilient Green Inscription (7 za)
1 Healing Green Inscription (7 za)
1 Malign Bronze Plated Inscription (240 za)
1 Healing Bronze Plated Inscription (247 za)
4 Pile of Glittering Dust (44 za)
11 Tiny Venom Sac (5 za)
6 Tiny Scale (8 za)
14 Tiny Totem (5 za)
22 Tiny Claw (5 za)
2 Giver's Green Inscription (32 za)

Cena: 7481 (Kumulativní cena: 7481)


Level: 0

Vytvoř: 31 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 7 Green Wood Dowel
Vytvoř: 6 Green Wood Plank
Vytvoř: 18 Rawhide String
Vytvoř: 11 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 8 Green Longbow Stave
Vytvoř: 3 Bronze Horn
Vytvoř: 2 Green Torch Handle
Vytvoř: 2 Bronze Torch Head
Vytvoř: 1 Malign Green Inscription
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Vytvoř: 2 Healing Green Inscription
Vytvoř: 2 Resilient Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Precise Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Malign Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Healing Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Jug of Water (8 za)
1 Iron Warhorn Mouthpiece (298 za)
1 Iron Horn (488 za)
2 Iron Plated Dowel (536 za)
8 Iron Ingot (320 za)
162 Soft Wood Log (29 za)
108 Thin Leather Section (92 za)
6 Soft Wood Dowel (22 za)
2 Strong Iron Plated Inscription (1150 za)
2 Honed Iron Plated Inscription (1171 za)
2 Hunter's Iron Plated Inscription (1187 za)
3 Hearty Soft Inscription (73 za)
1 Honed Soft Inscription (50 za)
3 Rejuvenating Soft Inscription (64 za)
1 Rejuvenating Iron Plated Inscription (1188 za)
4 Pile of Shimmering Dust (145 za)
19 Small Venom Sac (22 za)
9 Vial of Thin Blood (29 za)
9 Small Fang (34 za)

Cena: 29462 (Kumulativní cena: 36943)


Level: 75

Vytvoř: 81 Soft Wood Plank
Vytvoř: 54 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 1 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 18 Thin String
Vytvoř: 10 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 8 Soft Longbow Stave
Vytvoř: 4 Soft Torch Handle
Vytvoř: 4 Iron Torch Head
Vytvoř: 1 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Jug of Water (6)
Pile of Shimmering Dust (4)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 3 Honed Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Jug of Water (8 za)
4 Seasoned Pistol Frame (363 za)
135 Iron Ore (165 za)
132 Seasoned Wood Log (115 za)
18 Coarse Leather Section (123 za)
45 Lump of Coal (16 za)
2 Seasoned Wood Dowel (99 za)
1 Strong Steel Plated Inscription (3511 za)
1 Strong Seasoned Inscription (617 za)
4 Honed Seasoned Inscription (596 za)
3 Hearty Seasoned Inscription (716 za)
2 Ravaging Steel Plated Inscription (3555 za)
4 Hunter's Steel Plated Inscription (3332 za)
3 Rejuvenating Seasoned Inscription (674 za)
1 Rejuvenating Steel Plated Inscription (3587 za)
4 Pile of Radiant Dust (509 za)
14 Vial of Blood (243 za)
1 Corrupted Fragment (25 za)
10 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Pain (2812 za)

Cena: 85193 (Kumulativní cena: 122136)


Level:150

Vytvoř: 45 Steel Ingot
Vytvoř: 44 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 8 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Steel Horn
Vytvoř: 7 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 7 Steel Torch Head
Vytvoř: 4 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 3 Coarse String
Vytvoř: 2 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 1 Seasoned Longbow Stave
Objev:

Jug of Water (9)
Pile of Radiant Dust (4)

Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Strong Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 1 Strong Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
24 Jug of Water (8 za)
4 Darksteel Warhorn Mouthpiece (290 za)
1 Darksteel Horn (1377 za)
3 Hard Torch Handle (647 za)
3 Darksteel Torch Head (928 za)
52 Platinum Ore (287 za)
84 Hard Wood Log (162 za)
2 Knight's Hard Inscription (1007 za)
2 Knight's Darksteel Plated Inscription (4643 za)
2 Carrion Darksteel Plated Inscription (4440 za)
2 Berserker's Darksteel Plated Inscription (4384 za)
2 Carrion Hard Inscription (1045 za)
2 Cleric's Hard Inscription (615 za)
2 Berserker's Hard Inscription (580 za)
1 Rampager's Darksteel Plated Inscription (4708 za)
26 Lump of Primordium (48 za)
1 Assassin's Darksteel Imbued Inscription (7377 za)
8 Pile of Luminous Dust (333 za)
8 Full Venom Sac (335 za)
12 Corrupted Shard (248 za)
300 Lucent Mote (10 za)
6 Symbol of Pain (2812 za)

Cena: 110939 (Kumulativní cena: 233075)


Level:225

Vytvoř: 28 Hard Wood Plank
Vytvoř: 26 Darksteel Ingot
Vytvoř: 8 Darksteel Horn
Vytvoř: 5 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 5 Hard Torch Handle
Vytvoř: 5 Darksteel Torch Head
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 1 Artisan Maintenance Oil

Level:250

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 5 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:275

Vytvoř: 1 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 1 Rampager's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Darksteel Imbued Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
1 Mithril Warhorn Mouthpiece (127 za)
182 Mithril Ore (64 za)
228 Elder Wood Log (93 za)
4 Elder Wood Dowel (127 za)
3 Berserker's Elder Inscription (143 za)
2 Berserker's Mithril Plated Inscription (930 za)
1 Rampager's Elder Inscription (58 za)
3 Cleric's Elder Inscription (164 za)
2 Valkyrie Mithril Plated Inscription (891 za)
2 Assassin's Mithril Plated Inscription (831 za)
1 Assassin's Elder Inscription (67 za)
4 Pile of Incandescent Dust (90 za)
52 Potent Venom Sac (16 za)
36 Large Claw (16 za)
15 Large Fang (17 za)
1 Apothecary's Elder Inscription (425 za)

Cena: 42405 (Kumulativní cena: 275480)


Level:300

Vytvoř: 91 Mithril Ingot
Vytvoř: 76 Elder Wood Plank
Vytvoř: 11 Mithril Horn
Vytvoř: 11 Elder Torch Handle
Vytvoř: 11 Mithril Torch Head
Vytvoř: 10 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 4 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Elder Pistol Frame
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 2 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Apothecary's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 12 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!