Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-08T18:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
284324
Očekávaná návratnost
- 22460
Očekávaná koncová cena
261864

5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Longbow - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Steel Pistol - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 446 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Whelk - Prodáváno za 1224 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Whelk - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Torch - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Torch - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Torch - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Brazier - Prodáváno za 1012 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Brazier - Prodáváno za 812 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2408 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Pistol - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Mithril Pistol - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Pistol - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
7 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Longbow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Green Wood Short Bow - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Bringer's Ogre Blaze - Prodáváno za 458 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Warhorn - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Ogre Harbinger - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Sentinel's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
284324

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 200 za)
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
284324

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (144 za)
Iron Ore (130 za)
Mithril Ore (45 za)
Platinum Ore (226 za)
Rawhide Leather Section (16 za)
Elder Wood Log (61 za)
Green Wood Log (14 za)
Hard Wood Log (197 za)
Soft Wood Log (36 za)
Seasoned Wood Log (124 za)
Thin Leather Section (34 za)
Coarse Leather Section (49 za)
Pile of Luminous Dust (709 za)
Pile of Incandescent Dust (108 za)
Potent Venom Sac (48 za)
Tiny Scale (9 za)
Smooth Scale (502 za)
Large Scale (34 za)
Vial of Thin Blood (58 za)
Tiny Totem (6 za)
Small Totem (51 za)
Large Bone (32 za)
Tiny Claw (7 za)
Large Claw (37 za)
Large Fang (34 za)
Engraved Totem (486 za)
Corrupted Fragment (29 za)
Corrupted Shard (292 za)
Remaining Cost
284324

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Warhorn Mouthpiece (18 za)
Darksteel Warhorn Mouthpiece (85 za)
Iron Warhorn Mouthpiece (278 za)
Mithril Warhorn Mouthpiece (75 za)
Darksteel Horn (1496 za)
Coarse String (172 za)
Hard Torch Handle (951 za)
Green Harpoon (199 za)
Darksteel Torch Head (576 za)
Elder Wood Dowel (102 za)
Green Wood Dowel (21 za)
Soft Wood Dowel (22 za)
Berserker's Elder Inscription (270 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (434 za)
Strong Seasoned Inscription (1093 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (820 za)
Precise Bronze Plated Inscription (342 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (1141 za)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (5898 za)
Cleric's Elder Inscription (294 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (713 za)
Resilient Bronze Plated Inscription (425 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Strong Iron Plated Inscription (1179 za)
Honed Iron Plated Inscription (1205 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1182 za)
Strong Soft Inscription (100 za)
Hearty Soft Inscription (109 za)
Honed Soft Inscription (110 za)
Hearty Seasoned Inscription (1040 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (5041 za)
Vigorous Steel Plated Inscription (4644 za)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (6020 za)
Valkyrie Hard Inscription (2035 za)
Carrion Hard Inscription (1983 za)
Cleric's Hard Inscription (580 za)
Carrion Mithril Plated Inscription (698 za)
Knight's Mithril Plated Inscription (811 za)
Malign Green Inscription (7 za)
Healing Bronze Plated Inscription (317 za)
Ravaging Soft Inscription (140 za)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (5899 za)
Rejuvenating Soft Inscription (100 za)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1199 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1232 za)
Giver's Green Inscription (35 za)
Giver's Iron-Plated Inscription (1200 za)
Sentinel's Elder Inscription (430 za)
Snowflake (146 za)
Lucent Mote (12 za)
Symbol of Pain (2457 za)
Pile of Lucent Crystal (114 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
7 Bronze Warhorn Mouthpiece (18 za)
1 Green Harpoon (199 za)
6 Bronze Ingot (144 za)
64 Rawhide Leather Section (16 za)
243 Green Wood Log (14 za)
6 Green Wood Dowel (21 za)
1 Mighty Bronze Plated Inscription (434 za)
3 Precise Bronze Plated Inscription (342 za)
2 Precise Green Inscription (7 za)
2 Resilient Bronze Plated Inscription (425 za)
1 Resilient Green Inscription (7 za)
1 Healing Green Inscription (7 za)
2 Malign Green Inscription (7 za)
3 Healing Bronze Plated Inscription (317 za)
6 Tiny Scale (9 za)
6 Tiny Totem (6 za)
6 Tiny Claw (7 za)
3 Giver's Green Inscription (35 za)

Cena: 9281 (Kumulativní cena: 9281)


Level: 0

Vytvoř: 81 Green Wood Plank
Vytvoř: 32 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 21 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 16 Rawhide String
Vytvoř: 8 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 8 Green Longbow Stave
Vytvoř: 7 Bronze Horn
Vytvoř: 1 Green Rifle Stock
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 2 Healing Green Inscription
Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Vytvoř: 2 Resilient Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Rifle Stock (1)
Green Harpoon (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Iron Warhorn Mouthpiece (278 za)
18 Iron Ore (130 za)
164 Soft Wood Log (36 za)
108 Thin Leather Section (34 za)
4 Soft Wood Dowel (22 za)
2 Strong Iron Plated Inscription (1179 za)
1 Honed Iron Plated Inscription (1205 za)
2 Hunter's Iron Plated Inscription (1182 za)
2 Strong Soft Inscription (100 za)
3 Hearty Soft Inscription (109 za)
3 Honed Soft Inscription (110 za)
1 Ravaging Soft Inscription (140 za)
1 Rejuvenating Soft Inscription (100 za)
2 Rejuvenating Iron Plated Inscription (1199 za)
6 Vial of Thin Blood (58 za)
6 Small Totem (51 za)
2 Giver's Iron-Plated Inscription (1200 za)

Cena: 25592 (Kumulativní cena: 34873)


Level: 75

Vytvoř: 82 Soft Wood Plank
Vytvoř: 54 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 6 Iron Ingot
Vytvoř: 18 Thin String
Vytvoř: 10 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 8 Soft Longbow Stave
Vytvoř: 4 Iron Horn
Vytvoř: 1 Soft Torch Handle
Vytvoř: 1 Iron Torch Head
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 2 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 2 Strong Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Coarse String (172 za)
81 Iron Ore (130 za)
198 Seasoned Wood Log (124 za)
48 Coarse Leather Section (49 za)
27 Lump of Coal (16 za)
4 Strong Seasoned Inscription (1093 za)
4 Honed Seasoned Inscription (1141 za)
4 Hearty Seasoned Inscription (1040 za)
4 Hunter's Steel Plated Inscription (5041 za)
5 Vigorous Steel Plated Inscription (4644 za)
2 Rejuvenating Seasoned Inscription (1232 za)
1 Corrupted Fragment (29 za)
10 Lucent Mote (12 za)
1 Symbol of Pain (2457 za)

Cena: 99760 (Kumulativní cena: 134633)


Level:150

Vytvoř: 66 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 27 Steel Ingot
Vytvoř: 24 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 8 Coarse String
Vytvoř: 6 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Steel Horn
Vytvoř: 6 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 6 Steel Torch Head
Vytvoř: 5 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 5 Seasoned Longbow Stave
Vytvoř: 1 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Seasoned Pistol Frame
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
2 Darksteel Warhorn Mouthpiece (85 za)
1 Darksteel Horn (1496 za)
2 Hard Torch Handle (951 za)
4 Darksteel Torch Head (576 za)
52 Platinum Ore (226 za)
90 Hard Wood Log (197 za)
2 Valkyrie Darksteel Plated Inscription (5898 za)
1 Berserker's Darksteel Plated Inscription (6020 za)
1 Valkyrie Hard Inscription (2035 za)
2 Carrion Hard Inscription (1983 za)
2 Cleric's Hard Inscription (580 za)
1 Cleric's Darksteel Plated Inscription (5899 za)
26 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (709 za)
6 Smooth Scale (502 za)
14 Corrupted Shard (292 za)
8 Engraved Totem (486 za)
90 Snowflake (146 za)
200 Lucent Mote (12 za)
7 Symbol of Pain (2457 za)
15 Pile of Lucent Crystal (114 za)

Cena: 115847 (Kumulativní cena: 250480)


Level:225

Vytvoř: 30 Hard Wood Plank
Vytvoř: 26 Darksteel Ingot
Vytvoř: 2 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 6 Hard Torch Handle
Vytvoř: 5 Darksteel Horn
Vytvoř: 4 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 4 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 2 Knight's Hard Inscription
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 6 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:275

Vytvoř: 3 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
3 Mithril Warhorn Mouthpiece (75 za)
182 Mithril Ore (45 za)
228 Elder Wood Log (61 za)
6 Elder Wood Dowel (102 za)
3 Berserker's Elder Inscription (270 za)
1 Rampager's Mithril Plated Inscription (820 za)
3 Cleric's Elder Inscription (294 za)
3 Valkyrie Mithril Plated Inscription (713 za)
1 Carrion Mithril Plated Inscription (698 za)
1 Knight's Mithril Plated Inscription (811 za)
4 Pile of Incandescent Dust (108 za)
9 Potent Venom Sac (48 za)
30 Large Scale (34 za)
46 Large Bone (32 za)
9 Large Claw (37 za)
15 Large Fang (34 za)
1 Sentinel's Elder Inscription (430 za)

Cena: 33844 (Kumulativní cena: 284324)


Level:300

Vytvoř: 91 Mithril Ingot
Vytvoř: 76 Elder Wood Plank
Vytvoř: 11 Mithril Horn
Vytvoř: 9 Elder Torch Handle
Vytvoř: 9 Mithril Torch Head
Vytvoř: 8 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 6 Elder Pistol Frame
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 3 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 3 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Sentinel's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 12 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Carrion Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!