Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-12T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
228318
Očekávaná návratnost
- 28948
Očekávaná koncová cena
199370

5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Torch - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Torch - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 382 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Longbow - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Longbow - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Soft Wood Longbow - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Longbow - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Short Bow - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 3405 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Brazier - Prodáváno za 1651 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 3413 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Pistol - Prodáváno za 427 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 299 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Pistol - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Pistol - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Pistol - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
2 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Longbow - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Torch - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Warhorn - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 2146 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1717 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Longbow - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Rifle - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
228318

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
228318

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (61 za)
Iron Ingot (192 za)
Iron Ore (100 za)
Mithril Ore (56 za)
Platinum Ore (174 za)
Rawhide Leather Section (18 za)
Elder Wood Log (41 za)
Green Wood Log (14 za)
Hard Wood Log (111 za)
Soft Wood Log (24 za)
Seasoned Wood Log (87 za)
Thin Leather Section (33 za)
Coarse Leather Section (59 za)
Pile of Luminous Dust (515 za)
Pile of Incandescent Dust (149 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (67 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (69 za)
Smooth Scale (399 za)
Vial of Thin Blood (70 za)
Vial of Thick Blood (411 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (65 za)
Totem (275 za)
Large Bone (90 za)
Large Claw (89 za)
Large Fang (85 za)
Engraved Totem (399 za)
Corrupted Fragment (69 za)
Corrupted Shard (180 za)
Remaining Cost
228318

Předchystáno (Kup na tržišti)

Darksteel Warhorn Mouthpiece (226 za)
Rugged String (413 za)
Coarse String (199 za)
Darksteel Torch Head (730 za)
Elder Wood Dowel (69 za)
Green Wood Dowel (26 za)
Berserker's Elder Inscription (262 za)
Mighty Green Inscription (35 za)
Knight's Hard Inscription (1379 za)
Berserker's Mithril Plated Inscription (906 za)
Strong Steel Plated Inscription (3449 za)
Strong Seasoned Inscription (915 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1041 za)
Rampager's Elder Inscription (197 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (824 za)
Cleric's Mithril Plated Inscription (1080 za)
Hearty Steel Plated Inscription (3449 za)
Cleric's Elder Inscription (270 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (904 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Strong Iron Plated Inscription (1115 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1346 za)
Strong Soft Inscription (173 za)
Hearty Soft Inscription (160 za)
Honed Soft Inscription (222 za)
Hearty Seasoned Inscription (905 za)
Rampager's Hard Inscription (1236 za)
Cleric's Hard Inscription (1078 za)
Assassin's Elder Inscription (194 za)
Malign Green Inscription (15 za)
Healing Bronze Plated Inscription (249 za)
Hearty Iron Plated Inscription (1218 za)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (4799 za)
Assassin's Hard Inscription (1269 za)
Rejuvenating Soft Inscription (165 za)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1338 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (748 za)
Giver's Green Inscription (23 za)
Lucent Mote (76 za)
Symbol of Pain (1100 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
47 Bronze Ingot (61 za)
28 Rawhide Leather Section (18 za)
210 Green Wood Log (14 za)
4 Green Wood Dowel (26 za)
1 Mighty Green Inscription (35 za)
4 Precise Green Inscription (7 za)
1 Resilient Green Inscription (7 za)
1 Healing Green Inscription (7 za)
1 Malign Green Inscription (15 za)
3 Healing Bronze Plated Inscription (249 za)
16 Tiny Venom Sac (5 za)
22 Tiny Scale (5 za)
14 Tiny Totem (5 za)
3 Giver's Green Inscription (23 za)

Cena: 7583 (Kumulativní cena: 7583)


Level: 0

Vytvoř: 70 Green Wood Plank
Vytvoř: 14 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 7 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 9 Green Torch Handle
Vytvoř: 9 Bronze Torch Head
Vytvoř: 7 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Bronze Horn
Vytvoř: 7 Rawhide String
Vytvoř: 4 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 3 Green Longbow Stave
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 2 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 2 Healing Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 5 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 2 Resilient Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Malign Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Healing Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
11 Iron Ingot (192 za)
12 Iron Ore (100 za)
178 Soft Wood Log (24 za)
102 Thin Leather Section (33 za)
3 Strong Iron Plated Inscription (1115 za)
2 Hunter's Iron Plated Inscription (1346 za)
1 Strong Soft Inscription (173 za)
2 Hearty Soft Inscription (160 za)
3 Honed Soft Inscription (222 za)
2 Hearty Iron Plated Inscription (1218 za)
1 Rejuvenating Soft Inscription (165 za)
1 Rejuvenating Iron Plated Inscription (1338 za)
3 Small Venom Sac (67 za)
6 Small Scale (69 za)
6 Vial of Thin Blood (70 za)
14 Small Totem (65 za)

Cena: 24030 (Kumulativní cena: 31613)


Level: 75

Vytvoř: 89 Soft Wood Plank
Vytvoř: 51 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 7 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 4 Iron Ingot
Vytvoř: 17 Thin String
Vytvoř: 9 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 8 Soft Longbow Stave
Vytvoř: 5 Soft Torch Handle
Vytvoř: 5 Iron Torch Head
Vytvoř: 1 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 1 Iron Horn
Vytvoř: 1 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 2 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 2 Hearty Soft Inscription
Vytvoř: 2 Strong Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 1 Rejuvenating Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
5 Coarse String (199 za)
120 Iron Ore (100 za)
198 Seasoned Wood Log (87 za)
12 Coarse Leather Section (59 za)
40 Lump of Coal (16 za)
2 Strong Steel Plated Inscription (3449 za)
2 Strong Seasoned Inscription (915 za)
4 Honed Seasoned Inscription (824 za)
2 Hearty Steel Plated Inscription (3449 za)
3 Hearty Seasoned Inscription (905 za)
2 Rejuvenating Seasoned Inscription (748 za)
38 Totem (275 za)
2 Corrupted Fragment (69 za)
20 Lucent Mote (76 za)
2 Symbol of Pain (1100 za)

Cena: 69010 (Kumulativní cena: 100623)


Level:150

Vytvoř: 66 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 40 Steel Ingot
Vytvoř: 6 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 2 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 7 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Steel Horn
Vytvoř: 7 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 7 Steel Torch Head
Vytvoř: 4 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 3 Seasoned Longbow Stave
Vytvoř: 2 Coarse String
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 1 Minor Sigil of Icebrood Slaying

Level:175

Vytvoř: 2 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 4 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 4 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
2 Darksteel Warhorn Mouthpiece (226 za)
2 Rugged String (413 za)
1 Darksteel Torch Head (730 za)
102 Platinum Ore (174 za)
177 Hard Wood Log (111 za)
2 Knight's Hard Inscription (1379 za)
2 Rampager's Hard Inscription (1236 za)
4 Cleric's Hard Inscription (1078 za)
1 Rampager's Darksteel Plated Inscription (4799 za)
2 Assassin's Hard Inscription (1269 za)
51 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (515 za)
16 Smooth Scale (399 za)
22 Vial of Thick Blood (411 za)
2 Corrupted Shard (180 za)
19 Engraved Totem (399 za)
50 Lucent Mote (76 za)
1 Symbol of Pain (1100 za)

Cena: 89153 (Kumulativní cena: 189776)


Level:225

Vytvoř: 59 Hard Wood Plank
Vytvoř: 51 Darksteel Ingot
Vytvoř: 3 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Horn
Vytvoř: 8 Hard Torch Handle
Vytvoř: 7 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 1 Hard Longbow Stave
Vytvoř: 1 Hard Short-Bow Stave
Vytvoř: 1 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Hard Pistol Frame
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 2 Berserker's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Cleric's Hard Inscription
Objev:

Hard Longbow Stave (1)
Rugged String (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Short-Bow Stave (1)
Rugged String (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 6 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Knight's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
182 Mithril Ore (56 za)
225 Elder Wood Log (41 za)
2 Elder Wood Dowel (69 za)
3 Berserker's Elder Inscription (262 za)
3 Berserker's Mithril Plated Inscription (906 za)
2 Rampager's Mithril Plated Inscription (1041 za)
3 Rampager's Elder Inscription (197 za)
1 Cleric's Mithril Plated Inscription (1080 za)
3 Cleric's Elder Inscription (270 za)
3 Valkyrie Mithril Plated Inscription (904 za)
2 Assassin's Elder Inscription (194 za)
4 Pile of Incandescent Dust (149 za)
15 Large Bone (90 za)
36 Large Claw (89 za)
30 Large Fang (85 za)

Cena: 38542 (Kumulativní cena: 228318)


Level:300

Vytvoř: 91 Mithril Ingot
Vytvoř: 75 Elder Wood Plank
Vytvoř: 10 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 10 Mithril Horn
Vytvoř: 10 Elder Torch Handle
Vytvoř: 10 Mithril Torch Head
Vytvoř: 6 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 6 Elder Pistol Frame
Vytvoř: 1 Mithril Rifle Barrel
Vytvoř: 1 Elder Rifle Stock
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 2 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Rifle Barrel (1)
Elder Rifle Stock (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Berserker's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!