Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-05-28T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
86174
Očekávaná návratnost
- 12229
Očekávaná koncová cena
73945

10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
51 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 1874 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 2113 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 1700 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 2126 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 1564 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 1891 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
86174

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
86174

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (528 za)
Mithril Ore (31 za)
Orichalcum Ore (267 za)
Ancient Wood Plank (471 za)
Pile of Crystalline Dust (822 za)
Glob of Ectoplasm (1388 za)
Omnomberry (64 za)
Lotus Root (15 za)
Remaining Cost
86174

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (478 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1005 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (908 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (989 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 3 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 3 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 2 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 2 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 1 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 1 Ancient Focus Core
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 10 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 6 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!