Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-08T16:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
145643
Očekávaná návratnost
- 19053
Očekávaná koncová cena
126590

10 Powerful Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
48 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 2383 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 2510 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 2685 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 2613 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 2566 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 2628 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
145643

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
145643

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (257 za)
Mithril Ore (43 za)
Orichalcum Ore (126 za)
Ancient Wood Plank (498 za)
Pile of Crystalline Dust (1694 za)
Glob of Ectoplasm (2993 za)
Ruby Orb (811 za)
Omnomberry (65 za)
Lotus Root (15 za)
Remaining Cost
145643

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (501 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (178 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1136 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (171 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (468 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (782 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (175 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 6 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 1 Ancient Focus Core
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 10 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Ancient Focus Core (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Ruby Orb (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 5 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!