Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
35084
Očekávaná návratnost
- 15319
Očekávaná koncová cena
19765

20 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Garlic Bread - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Ascalonian Salad - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Pepper - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
2 Meatball Dinner - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 22 za pomocí Minimální prodejní cena
19 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 6 za pomocí Minimální prodejní cena
14 Pile of Paprika - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
2 Spinach Burger - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Sage-Stuffed Mushroom - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
18 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
2 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
4 Raspberry Peach Bar - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
26 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
20 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
6 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
20 Roasted Parsnip - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
26 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
26 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
21 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Orange Cake - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
35084

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1253
Remaining Cost
35084

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (7 za)
Stick of Butter (248 za)
Onion (129 za)
Egg (135 za)
Mushroom (46 za)
Beet (5 za)
Turnip (9 za)
Head of Garlic (102 za)
Vanilla Bean (117 za)
Black Peppercorn (79 za)
Head of Lettuce (129 za)
Spinach Leaf (80 za)
Sage Leaf (89 za)
Oregano Leaf (5 za)
Parsley Leaf (55 za)
Thyme Leaf (140 za)
Strawberry (128 za)
Raspberry (82 za)
Blueberry (15 za)
Yam (15 za)
Zucchini (8 za)
Chili Pepper (100 za)
Head of Cabbage (8 za)
Portobello Mushroom (24 za)
Rosemary Sprig (91 za)
Dill Sprig (7 za)
Sesame Seed (52 za)
Orange (79 za)
Cayenne Pepper (134 za)
Asparagus Spear (12 za)
Tarragon Leaves (98 za)
Parsnip (23 za)
Green Onion (8 za)
Rutabaga (132 za)
Blackberry (58 za)
Slab of Red Meat (34 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
35084

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (24 za)
Slice of Garlic Bread (298 za)
Grape (10 za)
Sesame Seed Bun (2 za)
Bowl of Orange Coconut Frosting (38 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Loaf of Bread (1)
Stick of Butter (1)

Vytvoř: 4 Loaf of Bread
Vytvoř: 52 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 31 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 1 Pasta Noodles
Vytvoř: 19 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Objev:

Head of Garlic (2)
Slice of Buttered Toast (1)
Parsley Leaf (2)

Vytvoř: 23 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Bowl of Baker's Wet Ingredients
Vytvoř: 2 Jar of Tomato Sauce

Level:100

Objev:

Egg (1)
Cheese Wedge (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Slab of Red Meat (2)

Objev:

Rice Ball (1)
Jar of Tomato Sauce (1)
Bell Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Pasta Noodles (1)
Jar of Tomato Sauce (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Mushroom (3)
Bowl of Sage Stuffing (1)

Vytvoř: 1 Pile of Ascalonian Herbs
Vytvoř: 14 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Beet (1)
Bottle of Ascalonian Dressing (1)
Head of Lettuce (1)

Objev:

Meatball (1)
Plate of Pasta with Tomato Sauce (1)

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 1 Bottle of Ascalonian Dressing
Vytvoř: 21 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 17 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Orange (1)

Vytvoř: 21 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 5 Loaf of Tarragon Bread
Vytvoř: 19 Roasted Parsnip

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Baker's Wet Ingredients (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 19 Spicier Flank Steak

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!