Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-05-19T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
37852
Očekávaná návratnost
- 22468
Očekávaná koncová cena
15384

25 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
28 Pile of Paprika - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
20 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
4 Raspberry Peach Bar - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
26 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
26 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
26 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
25 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
18 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Stuffed Artichoke with Tropical Dressing - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
37852

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1358
Remaining Cost
37852

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (18 za)
Stick of Butter (410 za)
Egg (190 za)
Turnip (13 za)
Vanilla Bean (181 za)
Black Peppercorn (107 za)
Sage Leaf (209 za)
Strawberry (65 za)
Raspberry (94 za)
Yam (22 za)
Zucchini (46 za)
Chili Pepper (31 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (48 za)
Rosemary Sprig (115 za)
Dill Sprig (7 za)
Sesame Seed (46 za)
Cayenne Pepper (74 za)
Asparagus Spear (28 za)
Tarragon Leaves (95 za)
Parsnip (24 za)
Artichoke (9 za)
Green Onion (8 za)
Rutabaga (183 za)
Mint Leaf (14 za)
Blackberry (78 za)
Slab of Red Meat (249 za)
Passion Fruit (13 za)
Remaining Cost
37852

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (30 za)
Grape (11 za)
Sesame Seed Bun (2 za)
Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix (518 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 32 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 30 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 24 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 27 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Bowl of Baker's Wet Ingredients

Level:100

Vytvoř: 28 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 19 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Baker's Wet Ingredients (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Artichoke (1)
Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix (1)
Bottle of Tropical Dressing (1)

Vytvoř: 17 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!