Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-11T18:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
39910
Očekávaná návratnost
- 18263
Očekávaná koncová cena
21647

1 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
24 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
4 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
26 Pile of Paprika - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
18 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
4 Raspberry Peach Bar - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
26 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
2 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
17 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
27 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Stuffed Artichoke with Tropical Dressing - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
39910

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1183
Remaining Cost
39910

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (29 za)
Stick of Butter (330 za)
Onion (164 za)
Egg (200 za)
Turnip (10 za)
Vanilla Bean (133 za)
Black Peppercorn (143 za)
Strawberry (115 za)
Raspberry (89 za)
Blueberry (25 za)
Yam (7 za)
Zucchini (60 za)
Chili Pepper (60 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (12 za)
Rosemary Sprig (111 za)
Sesame Seed (39 za)
Cayenne Pepper (99 za)
Tarragon Leaves (113 za)
Parsnip (17 za)
Artichoke (9 za)
Green Onion (8 za)
Rutabaga (163 za)
Mint Leaf (13 za)
Blackberry (77 za)
Slab of Red Meat (124 za)
Passion Fruit (15 za)
Remaining Cost
39910

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (3 za)
Slice of Garlic Bread (243 za)
Grape (8 za)
Sesame Seed Bun (2 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (308 za)
Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix (388 za)
Bottle of Tropical Dressing (9 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 2 Loaf of Bread
Vytvoř: 26 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Vytvoř: 23 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 3 Cup of Potato Fries

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 27 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Bowl of Baker's Wet Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 17 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 21 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Baker's Wet Ingredients (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Artichoke (1)
Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix (1)
Bottle of Tropical Dressing (1)

Vytvoř: 1 Spicy Cheeseburger
Vytvoř: 16 Spicier Flank Steak

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!