Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-10-01T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
237763
Očekávaná návratnost
- 163257
Očekávaná koncová cena
74506

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 4466 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 5311 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 5115 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 5245 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 5540 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 5527 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 6044 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 5547 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 5660 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 6079 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 5203 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 4770 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 4443 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 5291 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5525 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5567 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5523 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5130 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5651 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5319 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 4085 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 6771 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Coat - Prodáváno za 4709 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Coat - Prodáváno za 5969 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 6653 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 5671 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 5141 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 5564 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 5528 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 6210 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
237763

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
237763

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (382 za)
Bolt of Gossamer (179 za)
Remaining Cost
237763

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Chestplate Panel (1284 za)
Orichalcum Gauntlet Plates (517 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (6670 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (7758 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (6800 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (6497 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (7000 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (6590 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 4 Orichalcum Chestplate Padding
Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!