Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-06-13T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
361858
Očekávaná návratnost
- 218966
Očekávaná koncová cena
142892

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 7678 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 8783 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 7235 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 6801 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 7317 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 6871 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 6991 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 7254 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 8124 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 7695 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 7950 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 7228 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Boots - Prodáváno za 6610 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 7158 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 7350 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 7218 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 6702 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 6644 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 7285 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 7797 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 8696 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Coat - Prodáváno za 6853 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Coat - Prodáváno za 6798 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 8553 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 9435 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 7642 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 7738 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 7720 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 8840 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
361858

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
361858

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (230 za)
Bolt of Gossamer (156 za)
Remaining Cost
361858

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (10744 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (13610 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (10397 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (10995 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (13699 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (10501 za)
Rampager's Adventurer's Scarf (6907 za)
Cleric's Adventurer's Spectacles (5484 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 7 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 4 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 4 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rampager's Adventurer's Scarf (1)
Cleric's Adventurer's Spectacles (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!