Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
193444
Očekávaná návratnost
- 81956
Očekávaná koncová cena
111488

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2761 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2608 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2700 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2591 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2663 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2639 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 2585 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 3026 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 2680 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 2725 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 2673 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Boots - Prodáváno za 2701 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 2825 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2936 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2696 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3001 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2175 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2595 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2666 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 3471 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 3827 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 2749 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 2660 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 2990 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 2580 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 2635 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 2998 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
193444

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
193444

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (540 za)
Bolt of Gossamer (127 za)
Remaining Cost
193444

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Chestplate Panel (2541 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4625 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (5562 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4423 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5525 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (6126 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4524 za)
Rampager's Adventurer's Scarf (2469 za)
Cleric's Adventurer's Spectacles (3116 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 7 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 2 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 1 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rampager's Adventurer's Scarf (1)
Cleric's Adventurer's Spectacles (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!