Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-08-09T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
228815
Očekávaná návratnost
- 110450
Očekávaná koncová cena
118365

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3406 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3553 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 5951 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2833 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2924 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 4068 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 3747 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 3652 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 3403 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 3876 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 3528 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 4266 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 3516 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 4573 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3413 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3448 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 4475 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3890 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3443 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 3413 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 3461 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Coat - Prodáváno za 3191 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Coat - Prodáváno za 3689 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 4305 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 4584 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 4255 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 4665 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 3420 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 3502 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
228815

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
228815

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (577 za)
Bolt of Gossamer (202 za)
Remaining Cost
228815

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Chestplate Panel (2522 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (5063 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (8066 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (5191 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (6091 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (7814 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (5163 za)
Rampager's Adventurer's Scarf (3983 za)
Cleric's Adventurer's Spectacles (4286 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 7 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 4 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 3 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rampager's Adventurer's Scarf (1)
Cleric's Adventurer's Spectacles (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!