Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-05-28T12:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
32002
Očekávaná návratnost
- 16952
Očekávaná koncová cena
15050

24 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
20 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 8 za pomocí Minimální prodejní cena
19 Pile of Paprika - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
2 Spinach Burger - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Sage-Stuffed Mushroom - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
16 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
17 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
2 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Fancy Veggie Pizza - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
4 Raspberry Peach Bar - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
24 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
2 Tarragon Stuffed Poultry - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
4 Super Veggie Pizza - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
5 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Steak and Asparagus Dinner - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
24 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
6 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
19 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
24 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
21 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 7 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Orange Cake - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
24 Bowl of Orange Coconut Frosting - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
1 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Grilled Bananas with Passion Fruit Sauce - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Stuffed Artichoke with Tropical Dressing - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
3202

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
49 za 25
Deputy Jenks - Giant's Passage (Kessex Hills 15-25)
Sangdo Swiftwing - Cereboth Canyon(Kessex Hills 15-25)
Seraph Soldier Goran - The Wendon Steps(Brisban Wildlands 15-25)
Security Captain Vejj - Almuten Estates(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
112 za 25
Lionscout Tunnira - Archen Foreland(Bloodtide Coast 45-55)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1960
Remaining Cost
3202

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (13 za)
Stick of Butter (271 za)
Onion (122 za)
Egg (125 za)
Snow Truffle (27 za)
Mushroom (55 za)
Turnip (9 za)
Head of Garlic (108 za)
Vanilla Bean (76 za)
Black Peppercorn (83 za)
Spinach Leaf (92 za)
Sage Leaf (106 za)
Strawberry (103 za)
Raspberry (86 za)
Blueberry (22 za)
Yam (10 za)
Zucchini (12 za)
Chili Pepper (91 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (13 za)
Rosemary Sprig (89 za)
Dill Sprig (8 za)
Sesame Seed (48 za)
Orange (55 za)
Cayenne Pepper (128 za)
Asparagus Spear (13 za)
Tarragon Leaves (82 za)
Parsnip (18 za)
Artichoke (9 za)
Green Onion (8 za)
Clove (32 za)
Rutabaga (124 za)
Blackberry (56 za)
Slab of Red Meat (48 za)
Slab of Poultry Meat (444 za)
Passion Fruit (15 za)
Remaining Cost
3202

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (10 za)
Pile of Cinnamon and Sugar (47 za)
Slice of Garlic Bread (238 za)
Grape (8 za)
Mushroom Pizza (313 za)
Fancy Veggie Pizza (215 za)
Sesame Seed Bun (18 za)
Bottle of Tropical Dressing (2 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Vytvoř: 3 Loaf of Bread
Vytvoř: 33 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Lemon (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 30 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 5 Bowl of Salsa

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 20 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 27 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Bowl of Baker's Wet Ingredients

Level:100

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Mushroom (3)
Bowl of Sage Stuffing (1)

Vytvoř: 19 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Banana (1)
Bottle of Passion Fruit Sauce (1)

Vytvoř: 21 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 15 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 5 Bowl of Avocado Salsa
Vytvoř: 19 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Spinach Leaf (1)
Mushroom Pizza (1)
Shallot (1)

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Orange (1)

Vytvoř: 16 Bowl of Blackberry Pear Compote
Vytvoř: 1 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Vytvoř: 25 Bowl of Orange Coconut Frosting
Vytvoř: 1 Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 24 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Baker's Wet Ingredients (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Loaf of Tarragon Bread (1)
Shallot (1)
Slab of Poultry Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Fancy Veggie Pizza (1)
Eggplant (1)
Artichoke (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Onion (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Head of Garlic (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Artichoke (1)
Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix (1)
Bottle of Tropical Dressing (1)

Vytvoř: 4 Spicier Flank Steak
Vytvoř: 5 Bowl of Mango Salsa

Level:375

Objev:

Snow Truffle (1)
Plate of Steak and Asparagus (1)
Bowl of Eggplant Sautee (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!