Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-08T15:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
38076
Očekávaná návratnost
- 18762
Očekávaná koncová cena
19314

1 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
21 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Garlic Bread - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
26 Pile of Paprika - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Mushroom Pizza - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
16 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Fancy Veggie Pizza - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
25 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Super Veggie Pizza - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Steak and Asparagus Dinner - Prodáváno za 388 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
14 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
13 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
26 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 14 za pomocí Minimální prodejní cena
26 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Stuffed Artichoke with Tropical Dressing - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
38076

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1666
Remaining Cost
38076

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (38 za)
Stick of Butter (329 za)
Onion (157 za)
Egg (197 za)
Snow Truffle (37 za)
Mushroom (71 za)
Turnip (5 za)
Head of Garlic (135 za)
Vanilla Bean (129 za)
Black Peppercorn (151 za)
Spinach Leaf (172 za)
Parsley Leaf (110 za)
Strawberry (97 za)
Raspberry (91 za)
Blueberry (30 za)
Yam (15 za)
Zucchini (53 za)
Chili Pepper (50 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (12 za)
Rosemary Sprig (115 za)
Sesame Seed (59 za)
Cayenne Pepper (90 za)
Asparagus Spear (44 za)
Tarragon Leaves (121 za)
Parsnip (9 za)
Artichoke (9 za)
Green Onion (8 za)
Rutabaga (168 za)
Mint Leaf (12 za)
Blackberry (80 za)
Slab of Red Meat (120 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
38076

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (14 za)
Slice of Buttered Toast (138 za)
Grape (10 za)
Sesame Seed Bun (2 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (324 za)
Bottle of Tropical Dressing (11 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 1 Ball of Dough
Vytvoř: 27 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Lemon (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 23 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 13 Bowl of Salsa

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 22 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Objev:

Head of Garlic (2)
Slice of Buttered Toast (1)
Parsley Leaf (2)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Ball of Dough (1)
Jar of Tomato Sauce (1)

Vytvoř: 23 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Jar of Tomato Sauce

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 15 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Mushroom (1)
Cheese Pizza (1)
Portobello Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Vytvoř: 13 Bowl of Avocado Salsa
Vytvoř: 13 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 21 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Spinach Leaf (1)
Mushroom Pizza (1)
Shallot (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Vytvoř: 21 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 27 Jar of Mint Sauce
Vytvoř: 1 Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 24 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Fancy Veggie Pizza (1)
Eggplant (1)
Artichoke (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Onion (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Head of Garlic (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Artichoke (1)
Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix (1)
Bottle of Tropical Dressing (1)

Vytvoř: 13 Bowl of Mango Salsa

Level:375

Objev:

Snow Truffle (1)
Plate of Steak and Asparagus (1)
Bowl of Eggplant Sautee (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!