Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
34155
Očekávaná návratnost
- 15181
Očekávaná koncová cena
18974

17 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Garlic Bread - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Ascalonian Salad - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Pepper - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
2 Meatball Dinner - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 22 za pomocí Minimální prodejní cena
18 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 6 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Minotaur Steak - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
13 Pile of Paprika - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
2 Spinach Burger - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Sage-Stuffed Mushroom - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Mushroom Pizza - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
16 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
20 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
2 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Fancy Veggie Pizza - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
4 Raspberry Peach Bar - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
24 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
2 Tarragon Stuffed Poultry - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Super Veggie Pizza - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
10 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Steak and Asparagus Dinner - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Eggplant Fritter - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
6 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
17 Roasted Parsnip - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
24 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
24 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
17 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Orange Cake - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Grilled Bananas with Passion Fruit Sauce - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Stuffed Artichoke with Tropical Dressing - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
34155

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
49 za 25
Deputy Jenks - Giant's Passage (Kessex Hills 15-25)
Sangdo Swiftwing - Cereboth Canyon(Kessex Hills 15-25)
Seraph Soldier Goran - The Wendon Steps(Brisban Wildlands 15-25)
Security Captain Vejj - Almuten Estates(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
112 za 25
Lionscout Tunnira - Archen Foreland(Bloodtide Coast 45-55)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
112 za 25
Laudren - Thundertroll Swamp(Sparkfly Fen 55-65)
Wupwup Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 2107
Remaining Cost
34155

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (7 za)
Stick of Butter (248 za)
Onion (129 za)
Egg (135 za)
Snow Truffle (24 za)
Mushroom (46 za)
Beet (5 za)
Turnip (9 za)
Head of Garlic (102 za)
Vanilla Bean (117 za)
Black Peppercorn (79 za)
Head of Lettuce (129 za)
Spinach Leaf (80 za)
Sage Leaf (89 za)
Oregano Leaf (5 za)
Parsley Leaf (55 za)
Thyme Leaf (140 za)
Strawberry (128 za)
Raspberry (82 za)
Blueberry (15 za)
Yam (15 za)
Zucchini (8 za)
Chili Pepper (100 za)
Head of Cabbage (8 za)
Portobello Mushroom (24 za)
Rosemary Sprig (91 za)
Dill Sprig (7 za)
Sesame Seed (52 za)
Orange (79 za)
Cayenne Pepper (134 za)
Asparagus Spear (12 za)
Tarragon Leaves (98 za)
Parsnip (23 za)
Artichoke (9 za)
Green Onion (8 za)
Rutabaga (132 za)
Blackberry (58 za)
Slab of Red Meat (34 za)
Slab of Poultry Meat (274 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
34155

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (24 za)
Pile of Cinnamon and Sugar (65 za)
Slice of Garlic Bread (298 za)
Grape (10 za)
Sesame Seed Bun (2 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Loaf of Bread (1)
Stick of Butter (1)

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Vytvoř: 4 Loaf of Bread
Vytvoř: 1 Ball of Dough
Vytvoř: 51 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Lemon (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 31 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 1 Pasta Noodles
Vytvoř: 18 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Objev:

Head of Garlic (2)
Slice of Buttered Toast (1)
Parsley Leaf (2)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Ball of Dough (1)
Jar of Tomato Sauce (1)

Vytvoř: 20 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Bowl of Baker's Wet Ingredients
Vytvoř: 3 Jar of Tomato Sauce

Level:100

Objev:

Egg (1)
Cheese Wedge (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Slab of Red Meat (2)

Objev:

Rice Ball (1)
Jar of Tomato Sauce (1)
Bell Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Pasta Noodles (1)
Jar of Tomato Sauce (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Mushroom (3)
Bowl of Sage Stuffing (1)

Vytvoř: 1 Pile of Ascalonian Herbs
Vytvoř: 13 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Beet (1)
Bottle of Ascalonian Dressing (1)
Head of Lettuce (1)

Objev:

Meatball (1)
Plate of Pasta with Tomato Sauce (1)

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Banana (1)
Bottle of Passion Fruit Sauce (1)

Vytvoř: 1 Bottle of Ascalonian Dressing
Vytvoř: 17 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 15 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Mushroom (1)
Cheese Pizza (1)
Portobello Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 24 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Spinach Leaf (1)
Mushroom Pizza (1)
Shallot (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Orange (1)

Vytvoř: 19 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Horseradish Root (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Vytvoř: 1 Bowl of Orange Coconut Frosting
Vytvoř: 22 Bowl of Blackberry Pie Filling
Vytvoř: 1 Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Black Peppercorn (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 6 Loaf of Tarragon Bread
Vytvoř: 16 Roasted Parsnip

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 24 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Baker's Wet Ingredients (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Loaf of Tarragon Bread (1)
Shallot (1)
Slab of Poultry Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Fancy Veggie Pizza (1)
Eggplant (1)
Artichoke (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Onion (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Head of Garlic (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Artichoke (1)
Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix (1)
Bottle of Tropical Dressing (1)

Vytvoř: 9 Spicier Flank Steak

Level:375

Objev:

Snow Truffle (1)
Plate of Steak and Asparagus (1)
Bowl of Eggplant Sautee (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!