Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-12T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
39307
Očekávaná návratnost
- 20058
Očekávaná koncová cena
19249

27 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
28 Pile of Paprika - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
18 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Fancy Veggie Pizza - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Hummus - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
25 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
4 Super Veggie Pizza - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Steak and Asparagus Dinner - Prodáváno za 437 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
25 Roasted Parsnip - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
14 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
13 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
24 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
19 Jar of Orange Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
19 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Stuffed Artichoke with Tropical Dressing - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
3937

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1694
Remaining Cost
3937

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (27 za)
Stick of Butter (398 za)
Onion (197 za)
Egg (256 za)
Snow Truffle (25 za)
Turnip (10 za)
Head of Garlic (142 za)
Vanilla Bean (189 za)
Black Peppercorn (114 za)
Spinach Leaf (162 za)
Sage Leaf (186 za)
Strawberry (62 za)
Raspberry (124 za)
Zucchini (38 za)
Chili Pepper (49 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (44 za)
Rosemary Sprig (121 za)
Sesame Seed (44 za)
Orange (86 za)
Cayenne Pepper (101 za)
Asparagus Spear (27 za)
Tarragon Leaves (163 za)
Parsnip (14 za)
Artichoke (9 za)
Green Onion (13 za)
Rutabaga (186 za)
Mint Leaf (20 za)
Blackberry (123 za)
Slab of Red Meat (214 za)
Passion Fruit (16 za)
Remaining Cost
3937

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (22 za)
Grape (14 za)
Mushroom Pizza (420 za)
Fancy Veggie Pizza (345 za)
Sesame Seed Bun (2 za)
Bottle of Tropical Dressing (11 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 56 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Lemon (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 29 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 13 Bowl of Salsa

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 18 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Vytvoř: 28 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 17 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Vytvoř: 13 Bowl of Avocado Salsa
Vytvoř: 13 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Spinach Leaf (1)
Mushroom Pizza (1)
Shallot (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Lemon (1)
Sesame Seed (1)
Chickpea (1)

Vytvoř: 19 Jar of Orange Sauce

Level:275

Vytvoř: 27 Jar of Mint Sauce
Vytvoř: 1 Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Roasted Parsnip

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 24 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Fancy Veggie Pizza (1)
Eggplant (1)
Artichoke (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Onion (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Head of Garlic (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Artichoke (1)
Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix (1)
Bottle of Tropical Dressing (1)

Vytvoř: 13 Bowl of Mango Salsa

Level:375

Objev:

Snow Truffle (1)
Plate of Steak and Asparagus (1)
Bowl of Eggplant Sautee (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!