Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-08-09T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
35383
Očekávaná návratnost
- 16792
Očekávaná koncová cena
18591

1 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
2 Bottle of Ascalonian Dressing - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
17 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 37 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 2 za pomocí Minimální prodejní cena
17 Pile of Paprika - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
2 Strawberry Pie - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
2 Spinach Burger - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Sage-Stuffed Mushroom - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Fancy Veggie Pizza - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
23 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
2 Tarragon Stuffed Poultry - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
4 Super Veggie Pizza - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
24 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
5 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Eggplant Sautee - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Chocolate Raspberry Frosting - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
8 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Grilled Bananas with Passion Fruit Sauce - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Stuffed Artichoke with Tropical Dressing - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
11 Longevity Noodles - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
35383

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
49 za 25
Deputy Jenks - Giant's Passage (Kessex Hills 15-25)
Sangdo Swiftwing - Cereboth Canyon(Kessex Hills 15-25)
Seraph Soldier Goran - The Wendon Steps(Brisban Wildlands 15-25)
Security Captain Vejj - Almuten Estates(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1701
Remaining Cost
35383

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (4 za)
Stick of Butter (284 za)
Onion (195 za)
Mushroom (64 za)
Head of Garlic (126 za)
Vanilla Bean (87 za)
Black Peppercorn (113 za)
Spinach Leaf (107 za)
Oregano Leaf (8 za)
Parsley Leaf (37 za)
Bay Leaf (27 za)
Thyme Leaf (119 za)
Strawberry (205 za)
Raspberry (68 za)
Blueberry (32 za)
Chili Pepper (145 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (28 za)
Rosemary Sprig (89 za)
Cayenne Pepper (92 za)
Tarragon Leaves (60 za)
Parsnip (11 za)
Artichoke (9 za)
Green Onion (8 za)
Rutabaga (136 za)
Blackberry (76 za)
Slab of Red Meat (104 za)
Slab of Poultry Meat (470 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
35383

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (60 za)
Pile of Cinnamon and Sugar (57 za)
Slice of Garlic Bread (177 za)
Bowl of Chocolate Frosting (71 za)
Bottle of Sesame-Ginger Sauce (98 za)
Bowl of Salsa (215 za)
Grape (10 za)
Mushroom Pizza (335 za)
Fancy Veggie Pizza (248 za)
Sesame Seed Bun (2 za)
Bowl of Strawberry Pie Filling (2 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (262 za)
Bottle of Tropical Dressing (2 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Vytvoř: 1 Loaf of Bread
Vytvoř: 1 Ball of Dough
Vytvoř: 29 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Vytvoř: 26 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Vytvoř: 28 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Mushroom (3)
Bowl of Sage Stuffing (1)

Vytvoř: 2 Pile of Ascalonian Herbs
Vytvoř: 17 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Strawberry Pie Filling (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Banana (1)
Bottle of Passion Fruit Sauce (1)

Vytvoř: 2 Bottle of Ascalonian Dressing
Vytvoř: 17 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 21 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Vytvoř: 4 Bowl of Avocado Salsa
Vytvoř: 11 Longevity Noodles

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 22 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Spinach Leaf (1)
Mushroom Pizza (1)
Shallot (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Vytvoř: 21 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 27 Bowl of Blackberry Pie Filling
Vytvoř: 1 Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Loaf of Tarragon Bread (1)
Shallot (1)
Slab of Poultry Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Fancy Veggie Pizza (1)
Eggplant (1)
Artichoke (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Onion (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Head of Garlic (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Artichoke (1)
Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix (1)
Bottle of Tropical Dressing (1)

Vytvoř: 4 Bowl of Mango Salsa
Vytvoř: 7 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Chocolate Raspberry Frosting

Level:400

Nic. Vše hotovo!