Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
216548
Očekávaná návratnost
- 14459
Očekávaná koncová cena
202089

10 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
19 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 37 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
19 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
27 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
27 Honed Student Mantle - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Pants - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Winged Pants - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
10 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mask - Prodáváno za 722 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 641 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Gloves - Prodáváno za 935 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mantle - Prodáváno za 850 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mantle - Prodáváno za 592 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Acolyte Pants - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
216548

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
216548

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (43 za)
Rawhide Leather Section (22 za)
Thin Leather Section (80 za)
Thick Leather Section (39 za)
Coarse Leather Section (74 za)
Rugged Leather Section (271 za)
Wool Scrap (126 za)
Cotton Scrap (22 za)
Linen Scrap (88 za)
Silk Scrap (16 za)
Small Venom Sac (24 za)
Potent Venom Sac (26 za)
Vial of Blood (297 za)
Claw (256 za)
Large Claw (33 za)
Large Fang (28 za)
Engraved Totem (258 za)
Remaining Cost
216548

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Headpiece Padding (47 za)
Jute Epaulet Padding (123 za)
Jute Epaulet Panel (4 za)
Wool Epaulet Panel (98 za)
Linen Pants Lining (64 za)
Mighty Jute Insignia (48 za)
Resilient Jute Insignia (32 za)
Hunter's Wool Insignia (283 za)
Honed Wool Insignia (225 za)
Knight's Linen Insignia (900 za)
Wool Patch (299 za)
Silk Patch (757 za)
Linen Patch (138 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
19 Jute Headpiece Padding (47 za)
27 Jute Epaulet Padding (123 za)
27 Jute Epaulet Panel (4 za)
78 Jute Scrap (43 za)
58 Rawhide Leather Section (22 za)
10 Spool of Jute Thread (8 za)
10 Mighty Jute Insignia (48 za)
46 Resilient Jute Insignia (32 za)

Cena: 10984 (Kumulativní cena: 10984)


Level: 0

Vytvoř: 39 Bolt of Jute
Vytvoř: 29 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 10 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 10 Jute Wristguard Padding
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Mighty Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 19 Jute Headpiece Strap
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Resilient Embroidered Mask

Level: 50

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Resilient Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Wool Epaulet Panel (98 za)
74 Thin Leather Section (80 za)
152 Wool Scrap (126 za)
38 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Wool Insignia (283 za)
27 Honed Wool Insignia (225 za)
80 Small Venom Sac (24 za)
10 Wool Patch (299 za)

Cena: 37046 (Kumulativní cena: 48030)


Level: 75

Vytvoř: 76 Bolt of Wool
Vytvoř: 37 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 28 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 27 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 10 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 10 Wool Gloves Padding
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Honed Student Mantle

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
238 Coarse Leather Section (74 za)
294 Cotton Scrap (22 za)
299 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Vial of Blood (297 za)
80 Claw (256 za)

Cena: 68665 (Kumulativní cena: 116695)


Level:150

Vytvoř:147 Bolt of Cotton
Vytvoř:119 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 10 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 10 Cotton Pants Lining

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Acolyte Gloves

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Acolyte Pants


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Linen Pants Lining (64 za)
38 Rugged Leather Section (271 za)
222 Linen Scrap (88 za)
52 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Knight's Linen Insignia (900 za)
137 Engraved Totem (258 za)
10 Linen Patch (138 za)

Cena: 69188 (Kumulativní cena: 185883)


Level:225

Vytvoř:111 Bolt of Linen
Vytvoř: 19 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 19 Linen Helm Strap
Vytvoř: 19 Linen Helm Padding
Vytvoř: 11 Linen Pants Panel
Vytvoř: 10 Linen Pants Lining
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Winged Headpiece

Level:275

Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Winged Pants


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
220 Thick Leather Section (39 za)
294 Silk Scrap (16 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
182 Potent Venom Sac (26 za)
15 Large Claw (33 za)
18 Large Fang (28 za)
10 Silk Patch (757 za)

Cena: 30665 (Kumulativní cena: 216548)


Level:300

Vytvoř: 98 Bolt of Silk
Vytvoř: 55 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 32 Silk Helm Strap
Vytvoř: 32 Silk Helm Padding
Vytvoř: 2 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 2 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 1 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Feathered Headpiece

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rampager's Feathered Headpiece

Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!