Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-08-09T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
308391
Očekávaná návratnost
- 20599
Očekávaná koncová cena
287792

10 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
19 Strong Student Gloves - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
19 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
15 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
9 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Winged Pants - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
10 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 1326 za pomocí Max Buyout
3 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 486 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mantle - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Water - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout
2 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
6 Hunter's Masquerade Mantle - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mantle - Prodáváno za 872 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mask - Prodáváno za 1025 za pomocí Max Buyout
4 Silk Patch - Prodáváno za 583 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
308391

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1694
Remaining Cost
308391

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Rawhide Leather Section (39 za)
Bolt of Jute (128 za)
Thin Leather Section (93 za)
Thick Leather Section (65 za)
Coarse Leather Section (139 za)
Stretched Rawhide Leather Square (51 za)
Wool Scrap (233 za)
Cotton Scrap (56 za)
Bolt of Cotton (77 za)
Linen Scrap (157 za)
Silk Scrap (35 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Vial of Thin Blood (31 za)
Vial of Blood (294 za)
Small Claw (22 za)
Claw (273 za)
Large Claw (17 za)
Large Fang (17 za)
Engraved Totem (337 za)
Glacial Shard (545 za)
Remaining Cost
308391

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Epaulet Padding (179 za)
Wool Epaulet Panel (95 za)
Linen Helm Strap (996 za)
Mighty Jute Insignia (99 za)
Vital Jute Insignia (105 za)
Hunter's Wool Insignia (486 za)
Carrion Linen Insignia (1199 za)
Wool Patch (309 za)
Jute Patch (127 za)
Silk Patch (866 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (3950 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Jute Epaulet Padding (179 za)
50 Rawhide Leather Section (39 za)
50 Bolt of Jute (128 za)
9 Stretched Rawhide Leather Square (51 za)
25 Spool of Jute Thread (8 za)
15 Mighty Jute Insignia (99 za)
10 Vital Jute Insignia (105 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
9 Jute Patch (127 za)

Cena: 14658 (Kumulativní cena: 14658)


Level: 0

Vytvoř: 32 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 25 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 10 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 10 Jute Wristguard Padding
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Vital Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 15 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 15 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Mighty Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 9 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Wool Epaulet Panel (95 za)
50 Thin Leather Section (93 za)
146 Wool Scrap (233 za)
27 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Hunter's Wool Insignia (486 za)
57 Vial of Thin Blood (31 za)
90 Small Claw (22 za)
12 Wool Patch (309 za)

Cena: 47717 (Kumulativní cena: 62375)


Level: 75

Vytvoř: 73 Bolt of Wool
Vytvoř: 25 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 19 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 19 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 8 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Wool Epaulet Panel
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Vytvoř: 1 Hunter's Student Mantle

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 6 Hunter's Intricate Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)

Vytvoř: 5 Hunter's Masquerade Mantle


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (139 za)
196 Cotton Scrap (56 za)
19 Bolt of Cotton (77 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Vial of Blood (294 za)
80 Claw (273 za)

Cena: 93595 (Kumulativní cena: 155970)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 98 Bolt of Cotton
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 10 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 10 Cotton Epaulet Panel

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Acolyte Gloves

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Linen Helm Strap (996 za)
234 Linen Scrap (157 za)
60 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Carrion Linen Insignia (1199 za)
16 Glacial Shard (545 za)
57 Engraved Totem (337 za)
320 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Skill (3950 za)

Cena: 107972 (Kumulativní cena: 263942)


Level:225

Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř: 19 Linen Pants Panel
Vytvoř: 19 Linen Pants Lining
Vytvoř: 3 Linen Helm Padding
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 2 Carrion Winged Headpiece

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Winged Pants

Level:275

Objev:

Glacial Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
220 Thick Leather Section (65 za)
294 Silk Scrap (35 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
87 Large Claw (17 za)
128 Large Fang (17 za)
14 Silk Patch (866 za)

Cena: 44449 (Kumulativní cena: 308391)


Level:300

Vytvoř: 98 Bolt of Silk
Vytvoř: 55 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 21 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 21 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 13 Silk Helm Strap
Vytvoř: 13 Silk Helm Padding
Vytvoř: 1 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 1 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Feathered Mantle

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Valkyrie Feathered Headpiece

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!