Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-16T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
244711
Očekávaná návratnost
- 26513
Očekávaná koncová cena
218198

1 Ravaging Acolyte Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
6 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
15 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
19 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Mask - Prodáváno za 1966 za pomocí Max Buyout
4 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Gloves - Prodáváno za 2803 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
13 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Air - Prodáváno za 335 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 253 za pomocí Max Buyout
9 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mantle - Prodáváno za 1234 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mask - Prodáváno za 1882 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Gloves - Prodáváno za 1881 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 416 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
244711

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
244711

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (24 za)
Rawhide Leather Section (11 za)
Thin Leather Section (25 za)
Thick Leather Section (31 za)
Coarse Leather Section (40 za)
Rugged Leather Section (145 za)
Wool Scrap (69 za)
Bolt of Wool (120 za)
Cotton Scrap (15 za)
Bolt of Cotton (12 za)
Linen Scrap (53 za)
Silk Scrap (19 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Totem (73 za)
Large Bone (62 za)
Large Claw (61 za)
Engraved Totem (424 za)
Charged Shard (89 za)
Remaining Cost
244711

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Epaulet Padding (65 za)
Healing Jute Insignia (25 za)
Ravaging Cotton Insignia (261 za)
Knight's Linen Insignia (1349 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1028 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2613 za)
Charm of Brilliance (2602 za)
Lucent Mote (51 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
19 Jute Epaulet Padding (65 za)
96 Jute Scrap (24 za)
80 Rawhide Leather Section (11 za)
21 Spool of Jute Thread (8 za)
34 Healing Jute Insignia (25 za)
18 Tiny Venom Sac (5 za)

Cena: 5527 (Kumulativní cena: 5527)


Level: 0

Vytvoř: 48 Bolt of Jute
Vytvoř: 40 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 32 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 6 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 6 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 6 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 5 Malign Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 15 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 15 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Healing Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 19 Jute Epaulet Panel
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Healing Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Thin Leather Section (25 za)
196 Wool Scrap (69 za)
19 Bolt of Wool (120 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
137 Small Totem (73 za)

Cena: 36719 (Kumulativní cena: 42246)


Level: 75

Vytvoř:129 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 98 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 29 Wool Epaulet Panel

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Student Mantle

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Student Mantle


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
82 Coarse Leather Section (40 za)
52 Cotton Scrap (15 za)
56 Bolt of Cotton (12 za)
41 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (261 za)
27 Rejuvenating Cotton Insignia (1028 za)
13 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2613 za)

Cena: 67702 (Kumulativní cena: 109948)


Level:150

Vytvoř: 41 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 26 Bolt of Cotton
Vytvoř: 28 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 28 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 13 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 13 Cotton Helm Padding
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Acolyte Mantle

Level:200

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Rejuvenating Acolyte Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
46 Rugged Leather Section (145 za)
130 Linen Scrap (53 za)
23 Spool of Linen Thread (32 za)
4 Knight's Linen Insignia (1349 za)
16 Charged Shard (89 za)
57 Engraved Totem (424 za)
8 Charm of Brilliance (2602 za)
320 Lucent Mote (51 za)

Cena: 82420 (Kumulativní cena: 192368)


Level:225

Vytvoř: 65 Bolt of Linen
Vytvoř: 23 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 23 Linen Helm Strap
Vytvoř: 23 Linen Helm Padding
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 3 Knight's Winged Headpiece

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Winged Headpiece

Level:275

Objev:

Charged Shard (2)
Charm of Brilliance (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Air


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
572 Thick Leather Section (31 za)
387 Silk Scrap (19 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
30 Large Bone (62 za)
174 Large Claw (61 za)

Cena: 52343 (Kumulativní cena: 244711)


Level:300

Vytvoř:143 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:129 Bolt of Silk
Vytvoř: 29 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 29 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Silk Helm Strap
Vytvoř: 2 Silk Helm Padding
Vytvoř: 2 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 2 Silk Gloves Padding

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Feathered Mantle

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Assassin's Feathered Mantle

Level:375

Vytvoř: 3 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Carrion Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!