Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-08T16:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
289694
Očekávaná návratnost
- 20170
Očekávaná koncová cena
269524

19 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
10 Strong Acolyte Pants - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
8 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
13 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
15 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
9 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Cleric's Winged Pants - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
10 Carrion Feathered Headpiece - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Feathered Headpiece - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Mask - Prodáváno za 1084 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Masquerade Mask - Prodáváno za 1599 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 1657 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Gloves - Prodáváno za 2144 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Winged Mantle - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Mantle - Prodáváno za 1321 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
2 Silk Patch - Prodáváno za 462 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
289694

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
289694

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (33 za)
Rawhide Leather Section (15 za)
Thin Leather Section (33 za)
Thick Leather Section (42 za)
Coarse Leather Section (48 za)
Rugged Leather Section (194 za)
Stretched Rawhide Leather Square (18 za)
Wool Scrap (79 za)
Cotton Scrap (9 za)
Linen Scrap (59 za)
Silk Scrap (25 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Large Scale (32 za)
Vial of Blood (440 za)
Small Totem (52 za)
Large Bone (31 za)
Large Claw (35 za)
Large Fang (32 za)
Engraved Totem (487 za)
Remaining Cost
289694

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Epaulet Padding (90 za)
Wool Epaulet Panel (46 za)
Linen Epaulet Panel (300 za)
Healing Jute Insignia (48 za)
Hunter's Wool Insignia (301 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (578 za)
Jute Patch (85 za)
Silk Patch (681 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Jute Epaulet Padding (90 za)
108 Jute Scrap (33 za)
46 Rawhide Leather Section (15 za)
9 Stretched Rawhide Leather Square (18 za)
23 Spool of Jute Thread (8 za)
15 Healing Jute Insignia (48 za)
96 Tiny Venom Sac (5 za)
9 Jute Patch (85 za)

Cena: 7375 (Kumulativní cena: 7375)


Level: 0

Vytvoř: 54 Bolt of Jute
Vytvoř: 23 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 8 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 8 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 8 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 15 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 15 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Healing Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 9 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Wool Epaulet Panel (46 za)
64 Thin Leather Section (33 za)
170 Wool Scrap (79 za)
33 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Wool Insignia (301 za)
13 Hearty Embroidered Wool Insignia (578 za)
57 Small Totem (52 za)

Cena: 26895 (Kumulativní cena: 34270)


Level: 75

Vytvoř: 85 Bolt of Wool
Vytvoř: 32 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 20 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 19 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 13 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 13 Wool Gloves Padding
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Student Mantle

Level:125

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Hearty Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
238 Coarse Leather Section (48 za)
294 Cotton Scrap (9 za)
299 Spool of Cotton Thread (24 za)
137 Vial of Blood (440 za)

Cena: 81526 (Kumulativní cena: 115796)


Level:150

Vytvoř:147 Bolt of Cotton
Vytvoř:119 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 10 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 10 Cotton Pants Lining

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Acolyte Gloves

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Strong Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Strong Acolyte Pants


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
19 Linen Epaulet Panel (300 za)
200 Rugged Leather Section (194 za)
294 Linen Scrap (59 za)
299 Spool of Linen Thread (32 za)
137 Engraved Totem (487 za)

Cena: 138133 (Kumulativní cena: 253929)


Level:225

Vytvoř:147 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 19 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 10 Linen Pants Panel
Vytvoř: 10 Linen Pants Lining

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Winged Mantle

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Winged Pants


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
220 Thick Leather Section (42 za)
294 Silk Scrap (25 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
15 Large Scale (32 za)
128 Large Bone (31 za)
57 Large Claw (35 za)
15 Large Fang (32 za)
12 Silk Patch (681 za)

Cena: 35765 (Kumulativní cena: 289694)


Level:300

Vytvoř: 98 Bolt of Silk
Vytvoř: 55 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 20 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 20 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 14 Silk Helm Strap
Vytvoř: 14 Silk Helm Padding
Vytvoř: 1 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 1 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Carrion Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Feathered Mantle

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Carrion Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Carrion Feathered Headpiece

Level:375

Vytvoř: 3 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!