Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-13T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
286836
Očekávaná návratnost
- 28409
Očekávaná koncová cena
258427

19 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
8 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
10 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
15 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
10 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
10 Knight's Winged Pants - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Mask - Prodáváno za 2346 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 2513 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Gloves - Prodáváno za 3333 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 2103 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Mantle - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
13 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 304 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Mantle - Prodáváno za 2453 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
286836

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
286836

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (33 za)
Rawhide Leather Section (19 za)
Thin Leather Section (30 za)
Thick Leather Section (51 za)
Coarse Leather Section (60 za)
Rugged Leather Section (204 za)
Wool Scrap (92 za)
Cotton Scrap (21 za)
Bolt of Cotton (20 za)
Linen Scrap (72 za)
Bolt of Linen (115 za)
Silk Scrap (18 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Scale (66 za)
Smooth Scale (399 za)
Totem (320 za)
Large Bone (84 za)
Large Claw (85 za)
Large Fang (84 za)
Engraved Totem (400 za)
Remaining Cost
286836

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Epaulet Padding (80 za)
Jute Epaulet Panel (4 za)
Wool Epaulet Panel (29 za)
Cotton Pants Lining (11 za)
Cotton Epaulet Padding (97 za)
Cotton Epaulet Panel (104 za)
Silk Epaulet Panel (198 za)
Resilient Jute Insignia (49 za)
Hunter's Cotton Insignia (709 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1258 za)
Ravaging Wool Insignia (341 za)
Wool Patch (19 za)
Jute Patch (70 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
10 Jute Epaulet Padding (80 za)
10 Jute Epaulet Panel (4 za)
108 Jute Scrap (33 za)
46 Rawhide Leather Section (19 za)
23 Spool of Jute Thread (8 za)
15 Resilient Jute Insignia (49 za)
104 Tiny Venom Sac (5 za)
10 Jute Patch (70 za)

Cena: 7417 (Kumulativní cena: 7417)


Level: 0

Vytvoř: 54 Bolt of Jute
Vytvoř: 23 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 8 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 8 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 8 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 15 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 15 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Resilient Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Wool Epaulet Panel (29 za)
58 Thin Leather Section (30 za)
158 Wool Scrap (92 za)
30 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Ravaging Wool Insignia (341 za)
137 Small Scale (66 za)
10 Wool Patch (19 za)

Cena: 26358 (Kumulativní cena: 33775)


Level: 75

Vytvoř: 79 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 29 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 1 Wool Epaulet Padding
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Hearty Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Hearty Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Hearty Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hearty Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
19 Cotton Pants Lining (11 za)
1 Cotton Epaulet Padding (97 za)
1 Cotton Epaulet Panel (104 za)
220 Coarse Leather Section (60 za)
120 Cotton Scrap (21 za)
95 Bolt of Cotton (20 za)
317 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (709 za)
137 Totem (320 za)

Cena: 70187 (Kumulativní cena: 103962)


Level:150

Vytvoř:110 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 60 Bolt of Cotton
Vytvoř: 19 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 10 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 10 Cotton Helm Padding
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Acolyte Pants

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Acolyte Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
238 Rugged Leather Section (204 za)
256 Linen Scrap (72 za)
19 Bolt of Linen (115 za)
299 Spool of Linen Thread (32 za)
80 Smooth Scale (399 za)
57 Engraved Totem (400 za)

Cena: 133457 (Kumulativní cena: 237419)


Level:225

Vytvoř:128 Bolt of Linen
Vytvoř:119 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 19 Linen Helm Strap
Vytvoř: 19 Linen Helm Padding
Vytvoř: 10 Linen Pants Panel
Vytvoř: 10 Linen Pants Lining

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Winged Headpiece

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Knight's Winged Pants


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Silk Epaulet Panel (198 za)
228 Thick Leather Section (51 za)
312 Silk Scrap (18 za)
88 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Rampager's Embroidered Silk Insignia (1258 za)
45 Large Bone (84 za)
57 Large Claw (85 za)
33 Large Fang (84 za)

Cena: 49417 (Kumulativní cena: 286836)


Level:300

Vytvoř:104 Bolt of Silk
Vytvoř: 57 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 34 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 33 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Silk Helm Strap
Vytvoř: 2 Silk Helm Padding
Vytvoř: 2 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 2 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Feathered Mantle

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Rampager's Feathered Mantle

Level:375

Vytvoř: 3 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!