Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
257118
Očekávaná návratnost
- 20881
Očekávaná koncová cena
236237

40 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
19 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
10 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
13 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Honed Soft Wood Longbow - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 1711 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
12 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2300 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Handgun - Prodáváno za 952 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 705 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 851 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
257118

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
257118

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (130 za)
Mithril Ore (26 za)
Platinum Ore (144 za)
Rawhide Leather Section (19 za)
Elder Wood Log (75 za)
Green Wood Log (8 za)
Hard Wood Log (105 za)
Soft Wood Log (12 za)
Seasoned Wood Log (69 za)
Thin Leather Section (80 za)
Coarse Leather Section (72 za)
Pile of Luminous Dust (263 za)
Tiny Scale (5 za)
Smooth Scale (251 za)
Vial of Blood (292 za)
Claw (254 za)
Large Claw (30 za)
Large Fang (30 za)
Corrupted Fragment (36 za)
Corrupted Shard (386 za)
Remaining Cost
257118

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Plated Dowel (188 za)
Elder Wood Dowel (114 za)
Green Wood Dowel (16 za)
Seasoned Wood Dowel (103 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (500 za)
Strong Iron Plated Inscription (1189 za)
Honed Soft Inscription (55 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Pain (2272 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
10 Bronze Plated Dowel (188 za)
116 Rawhide Leather Section (19 za)
348 Green Wood Log (8 za)
19 Green Wood Dowel (16 za)
137 Tiny Scale (5 za)

Cena: 7857 (Kumulativní cena: 7857)


Level: 0

Vytvoř:116 Green Wood Plank
Vytvoř: 58 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 41 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 29 Green Longbow Stave
Vytvoř: 29 Rawhide String

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Green Wood Longbow

Level: 50

Vytvoř: 10 Resilient Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 9 Resilient Green Wood Longbow


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
320 Soft Wood Log (12 za)
240 Thin Leather Section (80 za)
13 Strong Iron Plated Inscription (1189 za)
27 Honed Soft Inscription (55 za)

Cena: 39982 (Kumulativní cena: 47839)


Level: 75

Vytvoř:160 Soft Wood Plank
Vytvoř:120 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 40 Soft Longbow Stave
Vytvoř: 40 Thin String

Level:100

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Honed Soft Wood Longbow

Level:125

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Strong Soft Wood Longbow


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
195 Iron Ore (130 za)
276 Seasoned Wood Log (69 za)
54 Coarse Leather Section (72 za)
65 Lump of Coal (16 za)
19 Seasoned Wood Dowel (103 za)
57 Vial of Blood (292 za)
1 Corrupted Fragment (36 za)
72 Claw (254 za)
10 Lucent Mote (11 za)
1 Symbol of Pain (2272 za)

Cena: 88629 (Kumulativní cena: 136468)


Level:150

Vytvoř: 92 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 65 Steel Ingot
Vytvoř: 27 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 19 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 19 Steel Horn
Vytvoř: 9 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 9 Coarse String
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Seasoned Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Seasoned Wood Warhorn

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Short Bow


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
96 Jug of Water (8 za)
90 Platinum Ore (144 za)
108 Hard Wood Log (105 za)
45 Lump of Primordium (48 za)
32 Pile of Luminous Dust (263 za)
72 Smooth Scale (251 za)
16 Corrupted Shard (386 za)
400 Lucent Mote (11 za)
8 Symbol of Pain (2272 za)

Cena: 82468 (Kumulativní cena: 218936)


Level:225

Vytvoř: 45 Darksteel Ingot
Vytvoř: 36 Hard Wood Plank
Vytvoř: 9 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Darksteel Horn
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Vytvoř: 7 Artisan Maintenance Oil

Level:250

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Knight's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Hard Wood Warhorn


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
206 Mithril Ore (26 za)
276 Elder Wood Log (75 za)
19 Elder Wood Dowel (114 za)
12 Valkyrie Mithril Plated Inscription (500 za)
87 Large Claw (30 za)
45 Large Fang (30 za)

Cena: 38182 (Kumulativní cena: 257118)


Level:300

Vytvoř:103 Mithril Ingot
Vytvoř: 92 Elder Wood Plank
Vytvoř: 21 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 21 Mithril Horn
Vytvoř: 14 Elder Torch Handle
Vytvoř: 14 Mithril Torch Head
Vytvoř: 1 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Elder Pistol Frame

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 11 Valkyrie Elder Wood Torch

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!