Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-12T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
299163
Očekávaná návratnost
- 41900
Očekávaná koncová cena
257263

5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
19 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
9 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
13 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
27 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
3 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
12 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 3405 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Brazier - Prodáváno za 1651 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 3413 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
9 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 2146 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1717 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
299163

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
299163

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (61 za)
Iron Ore (100 za)
Mithril Ore (56 za)
Platinum Ore (174 za)
Elder Wood Log (41 za)
Green Wood Log (14 za)
Hard Wood Log (111 za)
Soft Wood Log (24 za)
Seasoned Wood Log (87 za)
Thin Leather Section (33 za)
Pile of Luminous Dust (515 za)
Tiny Scale (5 za)
Smooth Scale (399 za)
Small Totem (65 za)
Totem (275 za)
Large Bone (90 za)
Large Claw (89 za)
Large Fang (85 za)
Engraved Totem (399 za)
Remaining Cost
299163

Předchystáno (Kup na tržišti)

Darksteel Warhorn Mouthpiece (226 za)
Elder Wood Dowel (69 za)
Green Wood Dowel (26 za)
Honed Seasoned Inscription (824 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (904 za)
Strong Iron Plated Inscription (1115 za)
Malign Green Inscription (15 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
89 Bronze Ingot (61 za)
240 Green Wood Log (14 za)
19 Green Wood Dowel (26 za)
3 Malign Green Inscription (15 za)
129 Tiny Scale (5 za)

Cena: 9973 (Kumulativní cena: 9973)


Level: 0

Vytvoř: 80 Green Wood Plank
Vytvoř: 31 Green Torch Handle
Vytvoř: 31 Bronze Torch Head
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 2 Malign Green Wood Torch

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Green Wood Torch

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Resilient Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Resilient Green Wood Torch


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
294 Soft Wood Log (24 za)
192 Thin Leather Section (33 za)
13 Strong Iron Plated Inscription (1115 za)
57 Small Totem (65 za)

Cena: 31592 (Kumulativní cena: 41565)


Level: 75

Vytvoř:147 Soft Wood Plank
Vytvoř: 96 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 32 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 32 Thin String

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Soft Wood Short Bow

Level:125

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Strong Soft Wood Short Bow


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
297 Iron Ore (100 za)
270 Seasoned Wood Log (87 za)
99 Lump of Coal (16 za)
27 Honed Seasoned Inscription (824 za)
72 Totem (275 za)

Cena: 96822 (Kumulativní cena: 138387)


Level:150

Vytvoř: 99 Steel Ingot
Vytvoř: 90 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 27 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 27 Steel Torch Head
Vytvoř: 9 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Steel Horn

Level:175

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Honed Seasoned Wood Torch

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
19 Darksteel Warhorn Mouthpiece (226 za)
128 Platinum Ore (174 za)
279 Hard Wood Log (111 za)
64 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (515 za)
72 Smooth Scale (399 za)
57 Engraved Totem (399 za)

Cena: 114234 (Kumulativní cena: 252621)


Level:225

Vytvoř: 93 Hard Wood Plank
Vytvoř: 64 Darksteel Ingot
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 28 Darksteel Horn
Vytvoř: 9 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)


Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Hard Wood Warhorn

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Knight's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Hard Wood Warhorn


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
204 Mithril Ore (56 za)
276 Elder Wood Log (41 za)
19 Elder Wood Dowel (69 za)
12 Valkyrie Mithril Plated Inscription (904 za)
15 Large Bone (90 za)
87 Large Claw (89 za)
30 Large Fang (85 za)

Cena: 46542 (Kumulativní cena: 299163)


Level:300

Vytvoř:102 Mithril Ingot
Vytvoř: 92 Elder Wood Plank
Vytvoř: 33 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 33 Mithril Horn
Vytvoř: 3 Elder Torch Handle
Vytvoř: 3 Mithril Torch Head

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 11 Valkyrie Elder Wood Warhorn

Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!