Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-02-22T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
286079
Očekávaná návratnost
- 41299
Očekávaná koncová cena
244780

65 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
9 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
19 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
2 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
12 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 2506 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Brazier - Prodáváno za 1034 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2598 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
9 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Strong Bandit Short Bow - Prodáváno za 1338 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
6 Bringer's Ogre Harbinger - Prodáváno za 398 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 1301 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1449 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
286079

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 200 za)
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2366
Remaining Cost
286079

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (72 za)
Iron Ore (115 za)
Mithril Ore (45 za)
Platinum Ore (180 za)
Elder Wood Log (44 za)
Green Wood Log (14 za)
Hard Wood Log (112 za)
Soft Wood Log (18 za)
Seasoned Wood Log (76 za)
Thin Leather Section (29 za)
Coarse Leather Section (43 za)
Stretched Rawhide Leather Square (19 za)
Pile of Luminous Dust (649 za)
Pile of Incandescent Dust (92 za)
Vial of Thin Blood (72 za)
Totem (459 za)
Large Bone (46 za)
Tiny Claw (7 za)
Large Claw (45 za)
Large Fang (45 za)
Corrupted Shard (268 za)
Remaining Cost
286079

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Warhorn Mouthpiece (41 za)
Mithril Warhorn Mouthpiece (40 za)
Iron Plated Dowel (156 za)
Elder Wood Dowel (100 za)
Green Wood Dowel (18 za)
Seasoned Wood Dowel (60 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (649 za)
Malign Green Inscription (14 za)
Ravaging Soft Inscription (234 za)
Snowflake (111 za)
Lucent Mote (14 za)
Symbol of Pain (2056 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
21 Bronze Warhorn Mouthpiece (41 za)
48 Bronze Ingot (72 za)
288 Green Wood Log (14 za)
18 Stretched Rawhide Leather Square (19 za)
19 Green Wood Dowel (18 za)
2 Malign Green Inscription (14 za)
129 Tiny Claw (7 za)

Cena: 9964 (Kumulativní cena: 9964)


Level: 0

Vytvoř: 96 Green Wood Plank
Vytvoř: 40 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 21 Bronze Horn
Vytvoř: 9 Green Longbow Stave
Vytvoř: 9 Rawhide String
Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 1 Malign Green Wood Warhorn

Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Green Wood Warhorn

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Precise Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Precise Green Wood Longbow


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Iron Plated Dowel (156 za)
246 Soft Wood Log (18 za)
156 Thin Leather Section (29 za)
1 Ravaging Soft Inscription (234 za)
147 Vial of Thin Blood (72 za)

Cena: 21642 (Kumulativní cena: 31606)


Level: 75

Vytvoř:123 Soft Wood Plank
Vytvoř: 78 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 26 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 26 Thin String
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Soft Wood Short Bow

Level:125

Vytvoř: 6 Strong Iron Imbued Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 5 Strong Bandit Short Bow


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
81 Iron Ore (115 za)
390 Seasoned Wood Log (76 za)
168 Coarse Leather Section (43 za)
27 Lump of Coal (16 za)
19 Seasoned Wood Dowel (60 za)
129 Totem (459 za)

Cena: 106962 (Kumulativní cena: 138568)


Level:150

Vytvoř:130 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 84 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 27 Steel Ingot
Vytvoř: 28 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 28 Coarse String

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
156 Jug of Water (8 za)
60 Platinum Ore (180 za)
72 Hard Wood Log (112 za)
30 Lump of Primordium (48 za)
52 Pile of Luminous Dust (649 za)
16 Corrupted Shard (268 za)
270 Snowflake (111 za)
400 Lucent Mote (14 za)
8 Symbol of Pain (2056 za)

Cena: 111606 (Kumulativní cena: 250174)


Level:225

Vytvoř: 30 Darksteel Ingot
Vytvoř: 24 Hard Wood Plank
Vytvoř: 6 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Darksteel Horn
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Vytvoř: 12 Artisan Maintenance Oil

Level:250

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:275

Vytvoř: 6 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 6 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 5 Bringer's Ogre Harbinger


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
31 Mithril Warhorn Mouthpiece (40 za)
142 Mithril Ore (45 za)
276 Elder Wood Log (44 za)
19 Elder Wood Dowel (100 za)
12 Valkyrie Mithril Plated Inscription (649 za)
4 Pile of Incandescent Dust (92 za)
15 Large Bone (46 za)
87 Large Claw (45 za)
30 Large Fang (45 za)

Cena: 35905 (Kumulativní cena: 286079)


Level:300

Vytvoř: 92 Elder Wood Plank
Vytvoř: 71 Mithril Ingot
Vytvoř: 33 Mithril Horn
Vytvoř: 3 Elder Torch Handle
Vytvoř: 3 Mithril Torch Head
Vytvoř: 2 Mithril Warhorn Mouthpiece
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 11 Valkyrie Elder Wood Warhorn

Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!