Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-08-09T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
307769
Očekávaná návratnost
- 20216
Očekávaná koncová cena
287553

10 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
40 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
19 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
19 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
3 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 23 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ravaging Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
9 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 926 za pomocí Max Buyout
9 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1046 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 3055 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 1073 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1230 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
307769

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
307769

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ingot (320 za)
Iron Ore (165 za)
Mithril Ore (64 za)
Platinum Ore (287 za)
Green Wood Plank (21 za)
Elder Wood Log (93 za)
Hard Wood Log (162 za)
Soft Wood Log (29 za)
Seasoned Wood Log (115 za)
Thin Leather Section (92 za)
Stretched Rawhide Leather Square (50 za)
Pile of Shimmering Dust (145 za)
Pile of Luminous Dust (333 za)
Small Venom Sac (22 za)
Full Venom Sac (335 za)
Potent Venom Sac (16 za)
Vial of Thin Blood (29 za)
Vial of Blood (243 za)
Tiny Claw (5 za)
Large Claw (16 za)
Large Fang (17 za)
Corrupted Fragment (25 za)
Corrupted Shard (248 za)
Remaining Cost
307769

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Plated Dowel (205 za)
Iron Plated Dowel (536 za)
Elder Wood Dowel (127 za)
Seasoned Wood Dowel (99 za)
Soft Wood Dowel (22 za)
Malign Green Inscription (14 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Pain (2812 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
10 Bronze Plated Dowel (205 za)
147 Green Wood Plank (21 za)
64 Stretched Rawhide Leather Square (50 za)
3 Malign Green Inscription (14 za)
137 Tiny Claw (5 za)

Cena: 9064 (Kumulativní cena: 9064)


Level: 0

Vytvoř: 41 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 19 Green Wood Dowel
Vytvoř: 32 Rawhide String
Vytvoř: 29 Green Longbow Stave
Vytvoř: 3 Green Short-Bow Stave
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 2 Malign Green Wood Short Bow

Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Green Wood Longbow

Level: 50

Vytvoř: 10 Precise Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 9 Precise Green Wood Longbow


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
10 Iron Plated Dowel (536 za)
38 Iron Ingot (320 za)
156 Soft Wood Log (29 za)
60 Thin Leather Section (92 za)
19 Soft Wood Dowel (22 za)
8 Pile of Shimmering Dust (145 za)
80 Small Venom Sac (22 za)
57 Vial of Thin Blood (29 za)

Cena: 32651 (Kumulativní cena: 41715)


Level: 75

Vytvoř: 78 Soft Wood Plank
Vytvoř: 30 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 19 Soft Torch Handle
Vytvoř: 19 Iron Torch Head
Vytvoř: 10 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 10 Thin String
Objev:

Jug of Water (6)
Pile of Shimmering Dust (4)

Vytvoř: 1 Journeyman Maintenance Oil

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Soft Inscription
Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Soft Wood Torch

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Soft Wood Short Bow


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
249 Iron Ore (165 za)
222 Seasoned Wood Log (115 za)
83 Lump of Coal (16 za)
19 Seasoned Wood Dowel (99 za)
129 Vial of Blood (243 za)
1 Corrupted Fragment (25 za)
10 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Pain (2812 za)

Cena: 104108 (Kumulativní cena: 145823)


Level:150

Vytvoř: 83 Steel Ingot
Vytvoř: 74 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 19 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 19 Steel Torch Head
Vytvoř: 9 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Steel Horn
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Seasoned Wood Torch

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Strong Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Strong Seasoned Wood Warhorn


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
96 Jug of Water (8 za)
90 Platinum Ore (287 za)
108 Hard Wood Log (162 za)
45 Lump of Primordium (48 za)
32 Pile of Luminous Dust (333 za)
72 Full Venom Sac (335 za)
16 Corrupted Shard (248 za)
400 Lucent Mote (10 za)
8 Symbol of Pain (2812 za)

Cena: 111494 (Kumulativní cena: 257317)


Level:225

Vytvoř: 45 Darksteel Ingot
Vytvoř: 36 Hard Wood Plank
Vytvoř: 9 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Darksteel Horn
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Vytvoř: 7 Artisan Maintenance Oil

Level:250

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Rampager's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Rampager's Hard Wood Warhorn


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
246 Mithril Ore (64 za)
312 Elder Wood Log (93 za)
19 Elder Wood Dowel (127 za)
159 Potent Venom Sac (16 za)
30 Large Claw (16 za)
15 Large Fang (17 za)

Cena: 50452 (Kumulativní cena: 307769)


Level:300

Vytvoř:123 Mithril Ingot
Vytvoř:104 Elder Wood Plank
Vytvoř: 30 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 30 Mithril Horn
Vytvoř: 3 Elder Torch Handle
Vytvoř: 3 Mithril Torch Head

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Rampager's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Rampager's Elder Wood Warhorn

Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!