Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-09-21T18:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
432957
Očekávaná návratnost
- 31008
Očekávaná koncová cena
401949

5 Standard Maintenance Oil - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
19 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
9 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 1048 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 2762 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
9 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1114 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Brazier - Prodáváno za 794 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2773 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
3 Bronze Ingot - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
432957

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
432957

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (76 za)
Iron Ore (184 za)
Mithril Ore (48 za)
Platinum Ore (228 za)
Rawhide Leather Section (19 za)
Elder Wood Log (58 za)
Green Wood Log (14 za)
Hard Wood Log (318 za)
Soft Wood Log (38 za)
Seasoned Wood Log (145 za)
Thin Leather Section (61 za)
Pile of Radiant Dust (615 za)
Pile of Luminous Dust (682 za)
Potent Venom Sac (50 za)
Tiny Scale (5 za)
Large Scale (50 za)
Vial of Thin Blood (54 za)
Totem (459 za)
Small Claw (43 za)
Claw (448 za)
Large Fang (45 za)
Engraved Totem (384 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
90 Copper Ore (76 za)
9 Lump of Tin (8 za)
112 Rawhide Leather Section (19 za)
447 Green Wood Log (14 za)
129 Tiny Scale (5 za)

Cena: 15943 (Kumulativní cena: 15943)


Level: 0

Vytvoř:149 Green Wood Plank
Vytvoř: 56 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 19 Green Wood Dowel
Vytvoř: 6 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 28 Green Longbow Stave
Vytvoř: 28 Rawhide String

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Green Wood Longbow

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Resilient Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Resilient Green Wood Longbow


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
81 Iron Ore (184 za)
298 Soft Wood Log (38 za)
168 Thin Leather Section (61 za)
57 Vial of Thin Blood (54 za)
72 Small Claw (43 za)

Cena: 42650 (Kumulativní cena: 58593)


Level: 75

Vytvoř:149 Soft Wood Plank
Vytvoř: 84 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 27 Iron Ingot
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 28 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 28 Thin String

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Soft Wood Short Bow

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Soft Wood Short Bow


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Jug of Water (8 za)
249 Iron Ore (184 za)
279 Seasoned Wood Log (145 za)
83 Lump of Coal (16 za)
4 Pile of Radiant Dust (615 za)
57 Totem (459 za)
72 Claw (448 za)

Cena: 148550 (Kumulativní cena: 207143)


Level:150

Vytvoř: 93 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 83 Steel Ingot
Vytvoř: 19 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 19 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 19 Steel Torch Head
Vytvoř: 9 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Steel Horn
Objev:

Jug of Water (9)
Pile of Radiant Dust (4)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Seasoned Wood Torch

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Warhorn


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
166 Platinum Ore (228 za)
279 Hard Wood Log (318 za)
83 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (682 za)
129 Engraved Totem (384 za)

Cena: 182914 (Kumulativní cena: 390057)


Level:225

Vytvoř: 93 Hard Wood Plank
Vytvoř: 83 Darksteel Ingot
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 28 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 28 Darksteel Horn
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)


Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Hard Wood Warhorn

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Cleric's Hard Wood Warhorn


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
246 Mithril Ore (48 za)
369 Elder Wood Log (58 za)
87 Potent Venom Sac (50 za)
15 Large Scale (50 za)
102 Large Fang (45 za)

Cena: 42900 (Kumulativní cena: 432957)


Level:300

Vytvoř:123 Mithril Ingot
Vytvoř:123 Elder Wood Plank
Vytvoř: 19 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 30 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 30 Mithril Horn
Vytvoř: 3 Elder Torch Handle
Vytvoř: 3 Mithril Torch Head

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Elder Wood Warhorn

Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!