Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-23T07:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
292694
Očekávaná návratnost
- 40574
Očekávaná koncová cena
252120

5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
19 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
9 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Whelk - Prodáváno za 2655 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 2643 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 374 za pomocí Max Buyout
9 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Brazier - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Brazier - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 3230 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
9 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
3 Bronze Ingot - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
292694

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
292694

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (38 za)
Iron Ore (95 za)
Mithril Ore (50 za)
Platinum Ore (175 za)
Rawhide Leather Section (14 za)
Elder Wood Log (30 za)
Green Wood Log (14 za)
Hard Wood Log (120 za)
Soft Wood Log (21 za)
Seasoned Wood Log (65 za)
Thin Leather Section (28 za)
Coarse Leather Section (36 za)
Pile of Luminous Dust (719 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Large Scale (64 za)
Small Totem (76 za)
Totem (389 za)
Large Bone (66 za)
Tiny Claw (7 za)
Small Claw (75 za)
Large Claw (66 za)
Large Fang (64 za)
Engraved Totem (409 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
90 Copper Ore (38 za)
9 Lump of Tin (8 za)
112 Rawhide Leather Section (14 za)
447 Green Wood Log (14 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Claw (7 za)

Cena: 12077 (Kumulativní cena: 12077)


Level: 0

Vytvoř:149 Green Wood Plank
Vytvoř: 56 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 19 Green Wood Dowel
Vytvoř: 6 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 28 Rawhide String
Vytvoř: 19 Green Longbow Stave
Vytvoř: 9 Green Short-Bow Stave

Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Green Wood Longbow

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Green Wood Short Bow


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
81 Iron Ore (95 za)
298 Soft Wood Log (21 za)
168 Thin Leather Section (28 za)
57 Small Totem (76 za)
72 Small Claw (75 za)

Cena: 28389 (Kumulativní cena: 40466)


Level: 75

Vytvoř:149 Soft Wood Plank
Vytvoř: 84 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 27 Iron Ingot
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 28 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 28 Thin String

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Soft Wood Short Bow

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Soft Wood Short Bow


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
81 Iron Ore (95 za)
447 Seasoned Wood Log (65 za)
168 Coarse Leather Section (36 za)
27 Lump of Coal (16 za)
129 Totem (389 za)

Cena: 93411 (Kumulativní cena: 133877)


Level:150

Vytvoř:149 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 84 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 27 Steel Ingot
Vytvoř: 19 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 28 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 28 Coarse String

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
166 Platinum Ore (175 za)
279 Hard Wood Log (120 za)
83 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (719 za)
129 Engraved Totem (409 za)

Cena: 122247 (Kumulativní cena: 256124)


Level:225

Vytvoř: 93 Hard Wood Plank
Vytvoř: 83 Darksteel Ingot
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 28 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 28 Darksteel Horn
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)


Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Hard Wood Warhorn

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Cleric's Hard Wood Warhorn


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
246 Mithril Ore (50 za)
369 Elder Wood Log (30 za)
102 Large Scale (64 za)
15 Large Bone (66 za)
57 Large Claw (66 za)
30 Large Fang (64 za)

Cena: 36570 (Kumulativní cena: 292694)


Level:300

Vytvoř:123 Mithril Ingot
Vytvoř:123 Elder Wood Plank
Vytvoř: 19 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 30 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 30 Mithril Horn
Vytvoř: 3 Elder Torch Handle
Vytvoř: 3 Mithril Torch Head

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Knight's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Elder Wood Warhorn

Level:375

Vytvoř: 2 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!