Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-23T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
282329
Očekávaná návratnost
- 22322
Očekávaná koncová cena
260007

5 Standard Maintenance Oil - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
19 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Mighty Green Wood Longbow - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 2387 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
9 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2613 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Handgun - Prodáváno za 782 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
3 Bronze Ingot - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 774 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 765 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
282329

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
282329

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (48 za)
Iron Ore (122 za)
Mithril Ore (30 za)
Platinum Ore (132 za)
Rawhide Leather Section (18 za)
Elder Wood Log (75 za)
Green Wood Log (13 za)
Hard Wood Log (110 za)
Soft Wood Log (19 za)
Seasoned Wood Log (99 za)
Thin Leather Section (65 za)
Pile of Radiant Dust (450 za)
Pile of Luminous Dust (473 za)
Tiny Scale (5 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thick Blood (281 za)
Small Totem (33 za)
Totem (305 za)
Small Claw (29 za)
Claw (287 za)
Large Claw (54 za)
Large Fang (44 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
90 Copper Ore (48 za)
9 Lump of Tin (8 za)
112 Rawhide Leather Section (18 za)
447 Green Wood Log (13 za)
57 Tiny Scale (5 za)
72 Vial of Weak Blood (5 za)

Cena: 12864 (Kumulativní cena: 12864)


Level: 0

Vytvoř:149 Green Wood Plank
Vytvoř: 56 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 19 Green Wood Dowel
Vytvoř: 6 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 28 Green Longbow Stave
Vytvoř: 28 Rawhide String

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Green Wood Longbow

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Mighty Green Wood Longbow


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
81 Iron Ore (122 za)
298 Soft Wood Log (19 za)
168 Thin Leather Section (65 za)
57 Small Totem (33 za)
72 Small Claw (29 za)

Cena: 30433 (Kumulativní cena: 43297)


Level: 75

Vytvoř:149 Soft Wood Plank
Vytvoř: 84 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 27 Iron Ingot
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 28 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 28 Thin String

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Soft Wood Short Bow

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Soft Wood Short Bow


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Jug of Water (8 za)
249 Iron Ore (122 za)
279 Seasoned Wood Log (99 za)
83 Lump of Coal (16 za)
4 Pile of Radiant Dust (450 za)
57 Totem (305 za)
72 Claw (287 za)

Cena: 99248 (Kumulativní cena: 142545)


Level:150

Vytvoř: 93 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 83 Steel Ingot
Vytvoř: 19 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 19 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 19 Steel Torch Head
Vytvoř: 9 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Steel Horn
Objev:

Jug of Water (9)
Pile of Radiant Dust (4)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Seasoned Wood Torch

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Warhorn


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
166 Platinum Ore (132 za)
279 Hard Wood Log (110 za)
83 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (473 za)
129 Vial of Thick Blood (281 za)

Cena: 94823 (Kumulativní cena: 237368)


Level:225

Vytvoř: 93 Hard Wood Plank
Vytvoř: 83 Darksteel Ingot
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 28 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 28 Darksteel Horn
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)


Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Hard Wood Warhorn

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Berserker's Hard Wood Warhorn


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
248 Mithril Ore (30 za)
369 Elder Wood Log (75 za)
87 Large Claw (54 za)
117 Large Fang (44 za)

Cena: 44961 (Kumulativní cena: 282329)


Level:300

Vytvoř:124 Mithril Ingot
Vytvoř:123 Elder Wood Plank
Vytvoř: 19 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 30 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 30 Mithril Horn
Vytvoř: 2 Elder Torch Handle
Vytvoř: 2 Mithril Torch Head
Vytvoř: 1 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Elder Pistol Frame

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Elder Wood Warhorn

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!