Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-12-08T02:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
352824
Očekávaná návratnost
- 19217
Očekávaná koncová cena
333607

10 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
19 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
19 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
19 Honed Leather Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Noble Gloves - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Shoulders - Prodáváno za 935 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
10 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 305 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
9 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 935 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 421 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 470 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 518 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
352824

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
352824

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (65 za)
Rawhide Leather Section (22 za)
Thin Leather Section (59 za)
Thick Leather Section (58 za)
Coarse Leather Section (70 za)
Rugged Leather Section (271 za)
Wool Scrap (185 za)
Cotton Scrap (29 za)
Linen Scrap (115 za)
Silk Scrap (19 za)
Small Venom Sac (28 za)
Potent Venom Sac (35 za)
Tiny Scale (6 za)
Smooth Scale (295 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (33 za)
Claw (256 za)
Large Claw (37 za)
Fang (275 za)
Large Fang (36 za)
Engraved Totem (296 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
118 Jute Scrap (65 za)
432 Rawhide Leather Section (22 za)
279 Spool of Jute Thread (8 za)
57 Tiny Scale (6 za)
80 Vial of Weak Blood (5 za)

Cena: 20148 (Kumulativní cena: 20148)


Level: 0

Vytvoř:216 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 59 Bolt of Jute
Vytvoř: 29 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 29 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Resilient Seeker Boots

Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Mighty Seeker Boots


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
432 Thin Leather Section (59 za)
118 Wool Scrap (185 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Venom Sac (28 za)
57 Vial of Thin Blood (33 za)

Cena: 55903 (Kumulativní cena: 76051)


Level: 75

Vytvoř:216 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 59 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 29 Thin Boot Upper

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Outlaw Boots

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Outlaw Boots


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (70 za)
234 Cotton Scrap (29 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
80 Claw (256 za)
57 Fang (275 za)

Cena: 67697 (Kumulativní cena: 143748)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Strap

Level:175

Vytvoř: 19 Honed Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Leather Mask

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Rugged Leather Section (271 za)
234 Linen Scrap (115 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
80 Smooth Scale (295 za)
57 Engraved Totem (296 za)

Cena: 146228 (Kumulativní cena: 289976)


Level:225

Vytvoř:129 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Strap

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Knight's Rascal Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
580 Thick Leather Section (58 za)
381 Silk Scrap (19 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
174 Potent Venom Sac (35 za)
15 Large Claw (37 za)
15 Large Fang (36 za)

Cena: 62848 (Kumulativní cena: 352824)


Level:300

Vytvoř:145 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:127 Bolt of Silk
Vytvoř: 31 Thick Mask Padding
Vytvoř: 31 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Padding

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Rampager's Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!