Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-12T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
308227
Očekávaná návratnost
- 26907
Očekávaná koncová cena
281320

15 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
2 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
15 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Gloves - Prodáváno za 1319 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Mask - Prodáváno za 1903 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 2044 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 2065 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 186 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1727 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
308227

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
308227

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (32 za)
Rawhide Leather Section (18 za)
Thin Leather Section (33 za)
Thick Leather Section (39 za)
Coarse Leather Section (59 za)
Rugged Leather Section (204 za)
Wool Scrap (96 za)
Cotton Scrap (21 za)
Linen Scrap (75 za)
Silk Scrap (23 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (90 za)
Tiny Scale (5 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (65 za)
Totem (275 za)
Large Bone (90 za)
Large Claw (89 za)
Large Fang (85 za)
Engraved Totem (399 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
128 Jute Scrap (32 za)
128 Rawhide Leather Section (18 za)
32 Spool of Jute Thread (8 za)
6 Tiny Venom Sac (5 za)
45 Tiny Scale (5 za)
45 Tiny Totem (5 za)

Cena: 7136 (Kumulativní cena: 7136)


Level: 0

Vytvoř: 64 Bolt of Jute
Vytvoř: 64 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 17 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 17 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 1 Malign Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 15 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 15 Resilient Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Resilient Seeker Gloves

Level: 50

Vytvoř: 15 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 15 Rawhide Shoulderguard Panel
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Healing Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
432 Thin Leather Section (33 za)
118 Wool Scrap (96 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
137 Small Totem (65 za)

Cena: 38953 (Kumulativní cena: 46089)


Level: 75

Vytvoř:216 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 59 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 29 Thin Boot Upper

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Outlaw Boots

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Outlaw Boots


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (59 za)
234 Cotton Scrap (21 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
137 Totem (275 za)

Cena: 64507 (Kumulativní cena: 110596)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Strap

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Leather Mask

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Rugged Leather Section (204 za)
234 Linen Scrap (75 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
137 Engraved Totem (399 za)

Cena: 133773 (Kumulativní cena: 244369)


Level:225

Vytvoř:129 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Strap

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Rascal Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
576 Thick Leather Section (39 za)
384 Silk Scrap (23 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
15 Potent Venom Sac (90 za)
15 Large Bone (90 za)
72 Large Claw (89 za)
102 Large Fang (85 za)

Cena: 63858 (Kumulativní cena: 308227)


Level:300

Vytvoř:144 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:128 Bolt of Silk
Vytvoř: 32 Thick Mask Padding
Vytvoř: 32 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!