Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-16T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
290242
Očekávaná návratnost
- 25904
Očekávaná koncová cena
264338

19 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Outlaw Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
15 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Gloves - Prodáváno za 3146 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Shoulders - Prodáváno za 1700 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 228 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Prowler Helm - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Mask - Prodáváno za 1595 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 1393 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Noble Mask - Prodáváno za 1376 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 416 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
29242

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
29242

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (23 za)
Rawhide Leather Section (11 za)
Thin Leather Section (25 za)
Thick Leather Section (30 za)
Coarse Leather Section (40 za)
Rugged Leather Section (146 za)
Wool Scrap (66 za)
Cotton Scrap (17 za)
Linen Scrap (58 za)
Silk Scrap (19 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (75 za)
Potent Venom Sac (67 za)
Tiny Scale (7 za)
Large Scale (66 za)
Small Totem (76 za)
Totem (431 za)
Large Bone (61 za)
Engraved Totem (428 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
100 Jute Scrap (23 za)
220 Rawhide Leather Section (11 za)
35 Spool of Jute Thread (8 za)
48 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Scale (7 za)

Cena: 5639 (Kumulativní cena: 5639)


Level: 0

Vytvoř:110 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 50 Bolt of Jute
Vytvoř: 20 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 20 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 16 Malign Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Resilient Seeker Boots

Level: 50

Vytvoř: 15 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 15 Rawhide Shoulderguard Panel
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Malign Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
432 Thin Leather Section (25 za)
118 Wool Scrap (66 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Venom Sac (75 za)
57 Small Totem (76 za)

Cena: 33384 (Kumulativní cena: 39023)


Level: 75

Vytvoř:216 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 59 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 29 Thin Boot Upper

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Outlaw Boots

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Outlaw Boots


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (40 za)
234 Cotton Scrap (17 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
137 Totem (431 za)

Cena: 80041 (Kumulativní cena: 119064)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Strap

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Leather Mask

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Rugged Leather Section (146 za)
234 Linen Scrap (58 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
137 Engraved Totem (428 za)

Cena: 118804 (Kumulativní cena: 237868)


Level:225

Vytvoř:129 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Strap

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Rascal Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
580 Thick Leather Section (30 za)
381 Silk Scrap (19 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
72 Potent Venom Sac (67 za)
15 Large Scale (66 za)
117 Large Bone (61 za)

Cena: 52374 (Kumulativní cena: 290242)


Level:300

Vytvoř:145 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:127 Bolt of Silk
Vytvoř: 31 Thick Mask Padding
Vytvoř: 31 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Padding

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Carrion Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Carrion Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 3 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!