Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-23T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
326494
Očekávaná návratnost
- 17639
Očekávaná koncová cena
308855

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
19 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
8 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Noble Gloves - Prodáváno za 875 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Shoulders - Prodáváno za 825 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
10 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 263 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 731 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 683 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 841 za pomocí Max Buyout
2 Jute Patch - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 472 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
326494

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
326494

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (42 za)
Rawhide Leather Section (18 za)
Thin Leather Section (65 za)
Thick Leather Section (45 za)
Coarse Leather Section (73 za)
Rugged Leather Section (249 za)
Wool Scrap (120 za)
Cotton Scrap (24 za)
Linen Scrap (89 za)
Silk Scrap (20 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (55 za)
Tiny Scale (5 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thick Blood (281 za)
Small Totem (33 za)
Totem (305 za)
Small Claw (29 za)
Claw (287 za)
Large Claw (54 za)
Large Fang (44 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
120 Jute Scrap (42 za)
352 Rawhide Leather Section (18 za)
228 Spool of Jute Thread (8 za)
64 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Scale (5 za)
3 Vial of Weak Blood (5 za)

Cena: 13820 (Kumulativní cena: 13820)


Level: 0

Vytvoř:176 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 60 Bolt of Jute
Vytvoř: 20 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 20 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Resilient Seeker Boots

Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 8 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 8 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 8 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
316 Thin Leather Section (65 za)
176 Wool Scrap (120 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
57 Small Totem (33 za)
80 Small Claw (29 za)

Cena: 50325 (Kumulativní cena: 64145)


Level: 75

Vytvoř:158 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 88 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Thin Glove Strap
Vytvoř: 29 Thin Glove Lining

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Outlaw Gloves

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Outlaw Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (73 za)
234 Cotton Scrap (24 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Totem (305 za)
80 Claw (287 za)

Cena: 71491 (Kumulativní cena: 135636)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Strap

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Leather Mask

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Rugged Leather Section (249 za)
234 Linen Scrap (89 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
137 Vial of Thick Blood (281 za)

Cena: 132493 (Kumulativní cena: 268129)


Level:225

Vytvoř:129 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Strap

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Berserker's Rascal Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
580 Thick Leather Section (45 za)
381 Silk Scrap (20 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
15 Potent Venom Sac (55 za)
72 Large Claw (54 za)
117 Large Fang (44 za)

Cena: 58365 (Kumulativní cena: 326494)


Level:300

Vytvoř:145 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:127 Bolt of Silk
Vytvoř: 31 Thick Mask Padding
Vytvoř: 31 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Padding

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!