Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-08T15:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
1077533
Očekávaná návratnost
- 1608
Očekávaná koncová cena
1075925

10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
78 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
1077533

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Thermocatalytic Reagent (150 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
1077533

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (60 za)
Iron Ore (133 za)
Mithril Ore (42 za)
Orichalcum Ore (127 za)
Elder Wood Log (59 za)
Pile of Incandescent Dust (111 za)
Pile of Crystalline Dust (1696 za)
Glob of Ectoplasm (2998 za)
Omnomberry (66 za)
Remaining Cost
1077533

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (498 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 2 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 28 Elder Wood Plank
Vytvoř: 2 Elder Scepter Core
Vytvoř: 12 Mithril Ingot
Vytvoř: 2 Elder Focus Casing
Vytvoř: 2 Elder Focus Core
Vytvoř: 4 Mithril Plated Dowel

Level:400

Vytvoř: 2 Ineffable Elder Inscription
Vytvoř: 2 Ineffable Mithril Plated Inscription
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 12 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 13 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (12)
Ineffable Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (10)
Ineffable Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (10)
Ineffable Elder Inscription (1)

Objev:

Copper Ore (100)
Iron Ore (100)
Lump of Coal (10)
Thermocatalytic Reagent (10)

Vytvoř: 2 Vial of Cadmium Salts

Level:450

Vytvoř: 18 Vial of Cadmium Salts

Level:475

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (12)
Ineffable Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 19 Vial of Cadmium Salts

Level:500

Nic. Vše hotovo!