Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-16T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
361288
Očekávaná návratnost
- 27725
Očekávaná koncová cena
333563

5 Quality Sharpening Stone - Prodáváno za 326 za pomocí Max Buyout
19 Resilient Bronze Shield - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Shield - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
9 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Malign Bronze Spear - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Morning Star - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
9 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Shell - Prodáváno za 1889 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Battleaxe - Prodáváno za 2725 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Warhammer - Prodáváno za 2623 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Pilum - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
2 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
9 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
361288

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 672
Remaining Cost
361288

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (36 za)
Iron Ore (115 za)
Mithril Ore (56 za)
Platinum Ore (195 za)
Elder Wood Log (30 za)
Green Wood Log (13 za)
Hard Wood Log (131 za)
Soft Wood Log (20 za)
Seasoned Wood Log (83 za)
Pile of Luminous Dust (748 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (75 za)
Venom Sac (628 za)
Potent Venom Sac (67 za)
Tiny Scale (7 za)
Vial of Weak Blood (6 za)
Small Totem (76 za)
Totem (431 za)
Large Bone (61 za)
Engraved Totem (428 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
390 Copper Ore (36 za)
39 Lump of Tin (8 za)
177 Green Wood Log (13 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Scale (7 za)
2 Vial of Weak Blood (6 za)

Cena: 17424 (Kumulativní cena: 17424)


Level: 0

Vytvoř: 59 Green Wood Plank
Vytvoř: 28 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 19 Green Wood Dowel
Vytvoř: 19 Bronze Shield Backing
Vytvoř: 19 Bronze Shield Boss
Vytvoř: 11 Large Green Haft
Vytvoř: 11 Bronze Spear Head
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)

Vytvoř: 1 Mighty Bronze Spear

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Bronze Shield

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Bronze Spear


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
333 Iron Ore (115 za)
186 Soft Wood Log (20 za)
72 Small Venom Sac (75 za)
57 Small Totem (76 za)

Cena: 51747 (Kumulativní cena: 69171)


Level: 75

Vytvoř:111 Iron Ingot
Vytvoř: 93 Soft Wood Plank
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 28 Iron Mace Head
Vytvoř: 28 Small Soft Haft

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Iron Mace

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Iron Mace


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
429 Iron Ore (115 za)
114 Seasoned Wood Log (83 za)
143 Lump of Coal (16 za)
3 Venom Sac (628 za)
129 Totem (431 za)

Cena: 118568 (Kumulativní cena: 187739)


Level:150

Vytvoř:143 Steel Ingot
Vytvoř: 38 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 20 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 29 Steel Shield Backing
Vytvoř: 29 Steel Shield Boss
Vytvoř: 1 Ravaging Seasoned Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Steel Shield

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Rejuvenating Steel Shield


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
284 Platinum Ore (195 za)
111 Hard Wood Log (131 za)
142 Lump of Primordium (48 za)
3 Pile of Luminous Dust (748 za)
129 Engraved Totem (428 za)

Cena: 134193 (Kumulativní cena: 321932)


Level:225

Vytvoř:142 Darksteel Ingot
Vytvoř: 37 Hard Wood Plank
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 28 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 28 Darksteel Shield Boss
Objev:

Darksteel Ingot (3)
Pile of Luminous Dust (3)


Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Darksteel Shield

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Cleric's Darksteel Shield


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
370 Mithril Ore (56 za)
195 Elder Wood Log (30 za)
57 Potent Venom Sac (67 za)
147 Large Bone (61 za)

Cena: 39356 (Kumulativní cena: 361288)


Level:300

Vytvoř:185 Mithril Ingot
Vytvoř: 65 Elder Wood Plank
Vytvoř: 19 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 29 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 29 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 2 Small Elder Haft
Vytvoř: 2 Large Elder Haft
Vytvoř: 1 Mithril Mace Head
Vytvoř: 1 Mithril Axe Blade
Vytvoř: 1 Mithril Hammer Head
Vytvoř: 1 Mithril Spear Head

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Carrion Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 5 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Mace Head (1)
Small Elder Haft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Axe Blade (1)
Small Elder Haft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Hammer Head (1)
Large Elder Haft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Large Elder Haft (1)
Mithril Spear Head (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!