Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-23T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
303515
Očekávaná návratnost
- 16937
Očekávaná koncová cena
286578

5 Standard Sharpening Stone - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
5 Quality Sharpening Stone - Prodáváno za 307 za pomocí Max Buyout
19 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
9 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 827 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Machete - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
9 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2235 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Slayer - Prodáváno za 1390 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Bronze Ingot - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 775 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
303515

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
303515

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (48 za)
Iron Ore (122 za)
Mithril Ore (30 za)
Platinum Ore (132 za)
Elder Wood Log (75 za)
Green Wood Log (13 za)
Hard Wood Log (110 za)
Soft Wood Log (19 za)
Seasoned Wood Log (99 za)
Pile of Radiant Dust (450 za)
Pile of Luminous Dust (473 za)
Tiny Scale (5 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thick Blood (281 za)
Small Totem (33 za)
Totem (305 za)
Small Claw (29 za)
Claw (287 za)
Large Claw (54 za)
Large Fang (44 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
370 Copper Ore (48 za)
37 Lump of Tin (8 za)
285 Green Wood Log (13 za)
57 Tiny Scale (5 za)
73 Vial of Weak Blood (5 za)

Cena: 22411 (Kumulativní cena: 22411)


Level: 0

Vytvoř: 95 Green Wood Plank
Vytvoř: 23 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 19 Green Wood Dowel
Vytvoř: 19 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 19 Small Green Haft
Vytvoř: 10 Large Green Haft
Vytvoř: 10 Bronze Spear Head
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Bronze Axe

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Mighty Bronze Spear


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
333 Iron Ore (122 za)
186 Soft Wood Log (19 za)
57 Small Totem (33 za)
72 Small Claw (29 za)

Cena: 48129 (Kumulativní cena: 70540)


Level: 75

Vytvoř:111 Iron Ingot
Vytvoř: 93 Soft Wood Plank
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 28 Iron Mace Head
Vytvoř: 28 Small Soft Haft

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Iron Mace

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Iron Mace


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
426 Iron Ore (122 za)
111 Seasoned Wood Log (99 za)
142 Lump of Coal (16 za)
3 Pile of Radiant Dust (450 za)
57 Totem (305 za)
72 Claw (287 za)

Cena: 104632 (Kumulativní cena: 175172)


Level:150

Vytvoř:142 Steel Ingot
Vytvoř: 37 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 19 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 28 Steel Shield Backing
Vytvoř: 28 Steel Shield Boss
Objev:

Steel Ingot (3)
Pile of Radiant Dust (3)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Steel Shield

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Steel Shield


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
284 Platinum Ore (132 za)
111 Hard Wood Log (110 za)
142 Lump of Primordium (48 za)
3 Pile of Luminous Dust (473 za)
129 Vial of Thick Blood (281 za)

Cena: 94182 (Kumulativní cena: 269354)


Level:225

Vytvoř:142 Darksteel Ingot
Vytvoř: 37 Hard Wood Plank
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 28 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 28 Darksteel Shield Boss
Objev:

Darksteel Ingot (3)
Pile of Luminous Dust (3)


Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Darksteel Shield

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Berserker's Darksteel Shield


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
388 Mithril Ore (30 za)
171 Elder Wood Log (75 za)
72 Large Claw (54 za)
132 Large Fang (44 za)

Cena: 34161 (Kumulativní cena: 303515)


Level:300

Vytvoř:194 Mithril Ingot
Vytvoř: 57 Elder Wood Plank
Vytvoř: 19 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 30 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 30 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 1 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 1 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 1 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 1 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 1 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 1 Mithril Greatsword Hilt

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 4 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!