Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-10-01T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
428757
Očekávaná návratnost
- 23772
Očekávaná koncová cena
404985

5 Standard Sharpening Stone - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
5 Quality Sharpening Stone - Prodáváno za 451 za pomocí Max Buyout
19 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
9 Resilient Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Ripper - Prodáváno za 1445 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 1530 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
9 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Shell - Prodáváno za 1507 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Shell - Prodáváno za 1149 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2332 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Bronze Ingot - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
428757

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
428757

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (75 za)
Iron Ore (174 za)
Mithril Ore (39 za)
Platinum Ore (204 za)
Elder Wood Log (69 za)
Green Wood Log (11 za)
Hard Wood Log (232 za)
Soft Wood Log (46 za)
Seasoned Wood Log (140 za)
Pile of Radiant Dust (718 za)
Pile of Luminous Dust (670 za)
Potent Venom Sac (51 za)
Tiny Scale (5 za)
Large Scale (40 za)
Vial of Weak Blood (6 za)
Small Totem (54 za)
Totem (421 za)
Large Bone (36 za)
Small Claw (46 za)
Claw (402 za)
Large Fang (36 za)
Engraved Totem (384 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
370 Copper Ore (75 za)
37 Lump of Tin (8 za)
285 Green Wood Log (11 za)
129 Tiny Scale (5 za)
1 Vial of Weak Blood (6 za)

Cena: 31832 (Kumulativní cena: 31832)


Level: 0

Vytvoř: 95 Green Wood Plank
Vytvoř: 23 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 19 Green Wood Dowel
Vytvoř: 19 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 19 Small Green Haft
Vytvoř: 10 Large Green Haft
Vytvoř: 10 Bronze Spear Head
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Bronze Axe

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Resilient Bronze Plated Inscription
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Resilient Bronze Spear


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
333 Iron Ore (174 za)
186 Soft Wood Log (46 za)
57 Small Totem (54 za)
72 Small Claw (46 za)

Cena: 72888 (Kumulativní cena: 104720)


Level: 75

Vytvoř:111 Iron Ingot
Vytvoř: 93 Soft Wood Plank
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 28 Iron Mace Head
Vytvoř: 28 Small Soft Haft

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Iron Mace

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Iron Mace


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
426 Iron Ore (174 za)
111 Seasoned Wood Log (140 za)
142 Lump of Coal (16 za)
3 Pile of Radiant Dust (718 za)
57 Totem (421 za)
72 Claw (402 za)

Cena: 147031 (Kumulativní cena: 251751)


Level:150

Vytvoř:142 Steel Ingot
Vytvoř: 37 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 19 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 28 Steel Shield Backing
Vytvoř: 28 Steel Shield Boss
Objev:

Steel Ingot (3)
Pile of Radiant Dust (3)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Steel Shield

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Steel Shield


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
284 Platinum Ore (204 za)
111 Hard Wood Log (232 za)
142 Lump of Primordium (48 za)
3 Pile of Luminous Dust (670 za)
129 Engraved Totem (384 za)

Cena: 142050 (Kumulativní cena: 393801)


Level:225

Vytvoř:142 Darksteel Ingot
Vytvoř: 37 Hard Wood Plank
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 28 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 28 Darksteel Shield Boss
Objev:

Darksteel Ingot (3)
Pile of Luminous Dust (3)


Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Darksteel Shield

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Cleric's Darksteel Shield


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
382 Mithril Ore (39 za)
171 Elder Wood Log (69 za)
57 Potent Venom Sac (51 za)
15 Large Scale (40 za)
102 Large Bone (36 za)
30 Large Fang (36 za)

Cena: 34956 (Kumulativní cena: 428757)


Level:300

Vytvoř:191 Mithril Ingot
Vytvoř: 57 Elder Wood Plank
Vytvoř: 19 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 31 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 31 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Hilt

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Carrion Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 2 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!