Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-08T14:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
413576
Očekávaná návratnost
- 20743
Očekávaná koncová cena
392833

19 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
9 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Ripper - Prodáváno za 1377 za pomocí Max Buyout
27 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Mithril Shield - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Shell - Prodáváno za 1246 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Shell - Prodáváno za 1149 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2451 za pomocí Max Buyout
2 Bronze Ingot - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
7 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
6 Hunter's Bandit Mallet - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1297 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
413576

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3038
Remaining Cost
413576

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (137 za)
Copper Ore (64 za)
Iron Ore (158 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (227 za)
Elder Wood Log (57 za)
Green Wood Log (12 za)
Soft Wood Log (38 za)
Tiny Scale (5 za)
Large Scale (31 za)
Large Bone (32 za)
Small Claw (51 za)
Large Claw (31 za)
Large Fang (31 za)
Onyx Fragment (97 za)
Onyx Shard (2755 za)
Molten Fragment (916 za)
Molten Shard (3108 za)
Destroyer Fragment (832 za)
Crystal Shard (148 za)
Remaining Cost
413576

Předchystáno (Kup na tržišti)

Iron Plated Dowel (318 za)
Elder Wood Dowel (100 za)
Green Wood Dowel (21 za)
Cleric's Hard Inscription (970 za)
Malign Green Inscription (8 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Enhancement (1702 za)
Symbol of Pain (2469 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
111 Bronze Ingot (137 za)
10 Copper Ore (64 za)
1 Lump of Tin (8 za)
228 Green Wood Log (12 za)
19 Green Wood Dowel (21 za)
1 Malign Green Inscription (8 za)
129 Tiny Scale (5 za)

Cena: 19643 (Kumulativní cena: 19643)


Level: 0

Vytvoř:124 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 76 Green Wood Plank
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 29 Small Green Haft
Vytvoř: 28 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 1 Bronze Mace Head
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Bronze Axe

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Resilient Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Resilient Bronze Axe


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Iron Plated Dowel (318 za)
117 Iron Ore (158 za)
66 Soft Wood Log (38 za)
13 Onyx Fragment (97 za)
111 Small Claw (51 za)
130 Lucent Mote (11 za)
13 Symbol of Enhancement (1702 za)

Cena: 55288 (Kumulativní cena: 74931)


Level: 75

Vytvoř: 39 Iron Ingot
Vytvoř: 33 Soft Wood Plank
Vytvoř: 7 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 13 Iron Mace Head
Vytvoř: 13 Small Soft Haft
Vytvoř: 7 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Vytvoř: 6 Hunter's Iron Mace

Level:100

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Strength

Level:125

Vytvoř: 6 Hunter's Iron Imbued Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 5 Hunter's Bandit Mallet


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
16 Onyx Shard (2755 za)
13 Molten Fragment (916 za)
13 Destroyer Fragment (832 za)
660 Lucent Mote (11 za)
8 Symbol of Enhancement (1702 za)
26 Symbol of Pain (2469 za)

Cena: 151874 (Kumulativní cena: 226805)


Level:150

Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Destroyer Slaying

Level:175

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Doom

Level:200

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Strength


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
216 Platinum Ore (227 za)
27 Cleric's Hard Inscription (970 za)
108 Lump of Primordium (48 za)
16 Molten Shard (3108 za)
2 Crystal Shard (148 za)
450 Lucent Mote (11 za)
1 Symbol of Enhancement (1702 za)
8 Symbol of Pain (2469 za)

Cena: 156834 (Kumulativní cena: 383639)


Level:225

Vytvoř:108 Darksteel Ingot
Vytvoř: 27 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 27 Darksteel Shield Boss
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:250

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 26 Cleric's Darksteel Shield

Level:275

Objev:

Molten Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Doom


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
380 Mithril Ore (40 za)
114 Elder Wood Log (57 za)
19 Elder Wood Dowel (100 za)
102 Large Scale (31 za)
15 Large Bone (32 za)
72 Large Claw (31 za)
15 Large Fang (31 za)

Cena: 29937 (Kumulativní cena: 413576)


Level:300

Vytvoř:190 Mithril Ingot
Vytvoř: 38 Elder Wood Plank
Vytvoř: 32 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 32 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 1 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 1 Mithril Dagger Hilt

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Knight's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 2 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!