Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-23T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
281871
Očekávaná návratnost
- 18675
Očekávaná koncová cena
263196

19 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
27 Strong Steel Shield - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
13 Honed Iron Spear - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
13 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Ravaging Iron Spear - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 827 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Machete - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
9 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
12 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2235 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Slayer - Prodáváno za 1390 za pomocí Max Buyout
2 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Iron Spear - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 775 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
281871

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
281871

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (110 za)
Iron Ore (122 za)
Mithril Ore (30 za)
Platinum Ore (132 za)
Elder Wood Log (75 za)
Green Wood Log (13 za)
Hard Wood Log (110 za)
Soft Wood Log (19 za)
Tiny Scale (5 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thick Blood (281 za)
Small Totem (33 za)
Large Claw (54 za)
Large Fang (44 za)
Onyx Shard (1722 za)
Destroyer Fragment (152 za)
Destroyer Shard (447 za)
Crystal Shard (171 za)
Remaining Cost
281871

Předchystáno (Kup na tržišti)

Iron Spear Head (555 za)
Elder Wood Dowel (100 za)
Green Wood Dowel (18 za)
Strong Seasoned Inscription (758 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (702 za)
Honed Iron Plated Inscription (1176 za)
Healing Bronze Plated Inscription (325 za)
Ravaging Soft Inscription (87 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Enhancement (1406 za)
Symbol of Pain (2398 za)
Pile of Lucent Crystal (100 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
102 Bronze Ingot (110 za)
204 Green Wood Log (13 za)
19 Green Wood Dowel (18 za)
13 Healing Bronze Plated Inscription (325 za)
57 Tiny Scale (5 za)
2 Vial of Weak Blood (5 za)

Cena: 18734 (Kumulativní cena: 18734)


Level: 0

Vytvoř: 68 Green Wood Plank
Vytvoř: 1 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 32 Small Green Haft
Vytvoř: 19 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 13 Bronze Mace Head
Vytvoř: 2 Large Green Haft
Vytvoř: 2 Bronze Spear Head
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)

Vytvoř: 1 Mighty Bronze Spear

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Bronze Axe

Level: 50

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Healing Bronze Mace


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
36 Iron Spear Head (555 za)
182 Soft Wood Log (19 za)
13 Honed Iron Plated Inscription (1176 za)
4 Ravaging Soft Inscription (87 za)
57 Small Totem (33 za)

Cena: 40955 (Kumulativní cena: 59689)


Level: 75

Vytvoř: 91 Soft Wood Plank
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 36 Large Soft Haft
Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 3 Ravaging Iron Spear

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Iron Spear

Level:125

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Honed Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Honed Iron Spear


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
324 Iron Ore (122 za)
108 Lump of Coal (16 za)
27 Strong Seasoned Inscription (758 za)
16 Onyx Shard (1722 za)
1 Destroyer Fragment (152 za)
10 Lucent Mote (11 za)
8 Symbol of Enhancement (1406 za)
1 Symbol of Pain (2398 za)
40 Pile of Lucent Crystal (100 za)

Cena: 107182 (Kumulativní cena: 166871)


Level:150

Vytvoř:108 Steel Ingot
Vytvoř: 27 Steel Shield Backing
Vytvoř: 27 Steel Shield Boss
Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Strong Steel Shield

Level:200

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Strength


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
126 Platinum Ore (132 za)
54 Hard Wood Log (110 za)
63 Lump of Primordium (48 za)
72 Vial of Thick Blood (281 za)
16 Destroyer Shard (447 za)
6 Crystal Shard (171 za)
3 Symbol of Enhancement (1406 za)
8 Symbol of Pain (2398 za)
55 Pile of Lucent Crystal (100 za)

Cena: 82908 (Kumulativní cena: 249779)


Level:225

Vytvoř: 63 Darksteel Ingot
Vytvoř: 18 Hard Wood Plank
Vytvoř: 9 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 9 Darksteel Shield Boss
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Benevolence

Level:250

Objev:

Destroyer Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Destroyer Slaying

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Berserker's Darksteel Shield


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
358 Mithril Ore (30 za)
60 Elder Wood Log (75 za)
19 Elder Wood Dowel (100 za)
12 Valkyrie Mithril Plated Inscription (702 za)
72 Large Claw (54 za)
60 Large Fang (44 za)

Cena: 32092 (Kumulativní cena: 281871)


Level:300

Vytvoř:179 Mithril Ingot
Vytvoř: 20 Elder Wood Plank
Vytvoř: 33 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 33 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 1 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 1 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 1 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 1 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 1 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 1 Mithril Greatsword Hilt

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 11 Valkyrie Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 4 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!