Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-12-08T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
302696
Očekávaná návratnost
- 17154
Očekávaná koncová cena
285542

19 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
9 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
13 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Ripper - Prodáváno za 937 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
9 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
12 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 816 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2228 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
2 Bronze Ingot - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Ripper - Prodáváno za 1022 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 876 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
302696

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
302696

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (106 za)
Copper Ore (48 za)
Iron Ore (135 za)
Mithril Ore (27 za)
Platinum Ore (145 za)
Elder Wood Log (71 za)
Green Wood Log (13 za)
Hard Wood Log (125 za)
Soft Wood Log (20 za)
Seasoned Wood Log (85 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (31 za)
Potent Venom Sac (34 za)
Tiny Scale (6 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Claw (248 za)
Large Claw (33 za)
Large Fang (35 za)
Engraved Totem (297 za)
Onyx Fragment (85 za)
Onyx Shard (1781 za)
Molten Fragment (499 za)
Crystal Shard (122 za)
Remaining Cost
302696

Předchystáno (Kup na tržišti)

Elder Wood Dowel (130 za)
Green Wood Dowel (18 za)
Hard Wood Dowel (92 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (675 za)
Ravaging Iron Plated Inscription (1007 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Enhancement (1493 za)
Symbol of Pain (2140 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
111 Bronze Ingot (106 za)
10 Copper Ore (48 za)
1 Lump of Tin (8 za)
228 Green Wood Log (13 za)
19 Green Wood Dowel (18 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Scale (6 za)
1 Vial of Weak Blood (8 za)

Cena: 16270 (Kumulativní cena: 16270)


Level: 0

Vytvoř: 76 Green Wood Plank
Vytvoř: 71 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 28 Small Green Haft
Vytvoř: 19 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 9 Bronze Mace Head
Vytvoř: 1 Large Green Haft
Vytvoř: 1 Bronze Spear Head
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Bronze Axe

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Bronze Mace


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
153 Iron Ore (135 za)
76 Soft Wood Log (20 za)
13 Ravaging Iron Plated Inscription (1007 za)
12 Small Venom Sac (31 za)
13 Onyx Fragment (85 za)
130 Lucent Mote (10 za)
13 Symbol of Enhancement (1493 za)

Cena: 57452 (Kumulativní cena: 73722)


Level: 75

Vytvoř: 51 Iron Ingot
Vytvoř: 38 Soft Wood Plank
Vytvoř: 4 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 17 Iron Mace Head
Vytvoř: 17 Small Soft Haft
Vytvoř: 4 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 3 Ravaging Iron Mace

Level:100

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Strength

Level:125

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Ravaging Iron Mace


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
108 Iron Ore (135 za)
27 Seasoned Wood Log (85 za)
36 Lump of Coal (16 za)
16 Onyx Shard (1781 za)
13 Molten Fragment (499 za)
27 Claw (248 za)
530 Lucent Mote (10 za)
8 Symbol of Enhancement (1493 za)
13 Symbol of Pain (2140 za)

Cena: 104194 (Kumulativní cena: 177916)


Level:150

Vytvoř: 36 Steel Ingot
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Steel Shield Backing
Vytvoř: 9 Steel Shield Boss
Vytvoř: 9 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Steel Shield

Level:175

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Doom

Level:200

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Strength


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
278 Platinum Ore (145 za)
54 Hard Wood Log (125 za)
19 Hard Wood Dowel (92 za)
139 Lump of Primordium (48 za)
2 Crystal Shard (122 za)
129 Engraved Totem (297 za)
50 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Enhancement (1493 za)

Cena: 96030 (Kumulativní cena: 273946)


Level:225

Vytvoř:139 Darksteel Ingot
Vytvoř: 18 Hard Wood Plank
Vytvoř: 28 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 28 Darksteel Shield Boss
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Darksteel Shield

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Cleric's Darksteel Shield


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
352 Mithril Ore (27 za)
60 Elder Wood Log (71 za)
19 Elder Wood Dowel (130 za)
12 Valkyrie Mithril Plated Inscription (675 za)
30 Potent Venom Sac (34 za)
87 Large Claw (33 za)
15 Large Fang (35 za)

Cena: 28750 (Kumulativní cena: 302696)


Level:300

Vytvoř:176 Mithril Ingot
Vytvoř: 20 Elder Wood Plank
Vytvoř: 34 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 34 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Hilt

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 11 Valkyrie Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!