Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-08-09T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
326359
Očekávaná návratnost
- 17809
Očekávaná koncová cena
308550

5 Rough Sharpening Stone - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
19 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
10 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Strong Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
3 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Ripper - Prodáváno za 1035 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
9 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 861 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2559 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Ripper - Prodáváno za 1035 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1105 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
326359

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (126 za)
Iron Ingot (320 za)
Mithril Ore (64 za)
Green Wood Plank (21 za)
Elder Wood Log (93 za)
Soft Wood Log (29 za)
Pile of Glittering Dust (44 za)
Small Venom Sac (22 za)
Potent Venom Sac (16 za)
Vial of Thin Blood (29 za)
Tiny Claw (5 za)
Large Claw (16 za)
Large Fang (17 za)
Onyx Shard (1405 za)
Molten Fragment (175 za)
Molten Shard (1538 za)
Destroyer Fragment (174 za)
Destroyer Shard (600 za)
Crystal Shard (97 za)
Remaining Cost
326359

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Plated Dowel (205 za)
Iron Plated Dowel (536 za)
Elder Wood Dowel (127 za)
Green Wood Dowel (20 za)
Soft Wood Dowel (22 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Enhancement (1646 za)
Symbol of Pain (2812 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
10 Bronze Plated Dowel (205 za)
90 Bronze Ingot (126 za)
58 Green Wood Plank (21 za)
19 Green Wood Dowel (20 za)
3 Pile of Glittering Dust (44 za)
137 Tiny Claw (5 za)

Cena: 15805 (Kumulativní cena: 15805)


Level: 0

Vytvoř:186 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 29 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 29 Small Green Haft
Objev:

Bronze Ingot (3)
Pile of Glittering Dust (3)


Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Bronze Axe

Level: 50

Vytvoř: 10 Precise Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 9 Precise Bronze Axe


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
10 Iron Plated Dowel (536 za)
96 Iron Ingot (320 za)
134 Soft Wood Log (29 za)
19 Soft Wood Dowel (22 za)
89 Small Venom Sac (22 za)
57 Vial of Thin Blood (29 za)

Cena: 43995 (Kumulativní cena: 59800)


Level: 75

Vytvoř: 67 Soft Wood Plank
Vytvoř: 3 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 32 Iron Mace Head
Vytvoř: 32 Small Soft Haft
Vytvoř: 3 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 2 Ravaging Iron Mace

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Iron Mace

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Iron Mace


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
16 Onyx Shard (1405 za)
13 Molten Fragment (175 za)
13 Destroyer Fragment (174 za)
660 Lucent Mote (10 za)
8 Symbol of Enhancement (1646 za)
26 Symbol of Pain (2812 za)

Cena: 119897 (Kumulativní cena: 179697)


Level:150

Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Destroyer Slaying

Level:175

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Doom

Level:200

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Strength


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
16 Molten Shard (1538 za)
16 Destroyer Shard (600 za)
16 Crystal Shard (97 za)
1200 Lucent Mote (10 za)
8 Symbol of Enhancement (1646 za)
16 Symbol of Pain (2812 za)

Cena: 105920 (Kumulativní cena: 285617)


Level:225

Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Benevolence

Level:250

Objev:

Destroyer Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Destroyer Slaying

Level:275

Objev:

Molten Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Doom


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
382 Mithril Ore (64 za)
114 Elder Wood Log (93 za)
19 Elder Wood Dowel (127 za)
159 Potent Venom Sac (16 za)
30 Large Claw (16 za)
15 Large Fang (17 za)

Cena: 40742 (Kumulativní cena: 326359)


Level:300

Vytvoř:191 Mithril Ingot
Vytvoř: 38 Elder Wood Plank
Vytvoř: 31 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 31 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Hilt

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Rampager's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Rampager's Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!