Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-06-12T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
328484
Očekávaná návratnost
- 26602
Očekávaná koncová cena
301882

2 Vigorous Iron Axe - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
19 Resilient Bronze Shield - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
9 Strong Steel Shield - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
8 Malign Bronze Shield - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
13 Healing Bronze Shield - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
9 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Shell - Prodáváno za 1252 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1977 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Shell - Prodáváno za 1190 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2821 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
4 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
27 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
12 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1975 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
328484

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
328484

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (85 za)
Iron Ore (109 za)
Mithril Ore (58 za)
Platinum Ore (189 za)
Elder Wood Log (41 za)
Hard Wood Log (103 za)
Soft Wood Log (36 za)
Seasoned Wood Log (76 za)
Potent Venom Sac (79 za)
Tiny Scale (6 za)
Large Scale (80 za)
Vial of Blood (320 za)
Vial of Thick Blood (340 za)
Small Totem (71 za)
Large Bone (85 za)
Large Claw (83 za)
Large Fang (79 za)
Molten Fragment (1122 za)
Destroyer Fragment (205 za)
Crystal Fragment (385 za)
Crystal Shard (176 za)
Remaining Cost
328484

Předchystáno (Kup na tržišti)

Iron Axe Blade (920 za)
Small Soft Haft (75 za)
Bronze Shield Backing (143 za)
Bronze Shield Boss (150 za)
Green Wood Dowel (28 za)
Hard Wood Dowel (92 za)
Vigorous Soft Inscription (265 za)
Assassin's Mithril Plated Inscription (900 za)
Assassin's Elder Inscription (120 za)
Malign Green Inscription (19 za)
Healing Bronze Plated Inscription (164 za)
Lucent Mote (82 za)
Symbol of Enhancement (866 za)
Symbol of Pain (947 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
19 Bronze Shield Backing (143 za)
19 Bronze Shield Boss (150 za)
84 Bronze Ingot (85 za)
19 Green Wood Dowel (28 za)
8 Malign Green Inscription (19 za)
13 Healing Bronze Plated Inscription (164 za)
57 Tiny Scale (6 za)

Cena: 15865 (Kumulativní cena: 15865)


Level: 0

Vytvoř: 35 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 21 Bronze Shield Backing
Vytvoř: 21 Bronze Shield Boss
Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 7 Malign Bronze Shield

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Bronze Shield

Level: 50

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Healing Bronze Shield


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Iron Axe Blade (920 za)
2 Small Soft Haft (75 za)
171 Iron Ore (109 za)
114 Soft Wood Log (36 za)
2 Vigorous Soft Inscription (265 za)
57 Small Totem (71 za)
13 Crystal Fragment (385 za)
130 Lucent Mote (82 za)
13 Symbol of Enhancement (866 za)

Cena: 56233 (Kumulativní cena: 72098)


Level: 75

Vytvoř: 57 Iron Ingot
Vytvoř: 57 Soft Wood Plank
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 19 Iron Mace Head
Vytvoř: 19 Small Soft Haft
Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Vytvoř: 1 Vigorous Iron Axe

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Iron Mace

Level:125

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Benevolence


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
189 Iron Ore (109 za)
54 Seasoned Wood Log (76 za)
63 Lump of Coal (16 za)
72 Vial of Blood (320 za)
13 Molten Fragment (1122 za)
4 Destroyer Fragment (205 za)
170 Lucent Mote (82 za)
17 Symbol of Pain (947 za)

Cena: 94198 (Kumulativní cena: 166296)


Level:150

Vytvoř: 63 Steel Ingot
Vytvoř: 18 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Steel Shield Backing
Vytvoř: 9 Steel Shield Boss
Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 3 Minor Sigil of Destroyer Slaying

Level:175

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Doom

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Strong Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Strong Steel Shield


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
278 Platinum Ore (189 za)
54 Hard Wood Log (103 za)
19 Hard Wood Dowel (92 za)
139 Lump of Primordium (48 za)
129 Vial of Thick Blood (340 za)
2 Crystal Shard (176 za)
50 Lucent Mote (82 za)
1 Symbol of Enhancement (866 za)

Cena: 115702 (Kumulativní cena: 281998)


Level:225

Vytvoř:139 Darksteel Ingot
Vytvoř: 18 Hard Wood Plank
Vytvoř: 28 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 28 Darksteel Shield Boss
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Darksteel Shield

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Berserker's Darksteel Shield


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
412 Mithril Ore (58 za)
60 Elder Wood Log (41 za)
12 Assassin's Mithril Plated Inscription (900 za)
27 Assassin's Elder Inscription (120 za)
15 Potent Venom Sac (79 za)
15 Large Scale (80 za)
15 Large Bone (85 za)
15 Large Claw (83 za)
15 Large Fang (79 za)

Cena: 46486 (Kumulativní cena: 328484)


Level:300

Vytvoř:206 Mithril Ingot
Vytvoř: 20 Elder Wood Plank
Vytvoř: 44 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 44 Mithril Shield Boss

Level:325

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 26 Assassin's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 11 Assassin's Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!