Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-08-09T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
282257
Očekávaná návratnost
- 17825
Očekávaná koncová cena
264432

5 Rough Sharpening Stone - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Mace - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Spear - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Iron Mace - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Mace - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Shield - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Axe - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Axe - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Axe - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Iron Hammer - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Hammer - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Hammer - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Spear - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Spear - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Axe - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Axe - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Hammer - Prodáváno za 23 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Hammer - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Axe - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Dagger - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Dagger - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Ripper - Prodáváno za 1035 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Sword - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Mace - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Mace - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Shield - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Shield - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Mithril Shield - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 861 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2559 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Greatsword - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Spear - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Spear - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Spear - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Spear - Prodáváno za 378 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Spear - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Axe - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Bandit Mallet - Prodáváno za 385 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Bandit Cleaver - Prodáváno za 850 za pomocí Max Buyout
5 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
5 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Ripper - Prodáváno za 1035 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Sword - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Mace - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Mace - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Mace - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1105 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Axe - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Greatsword - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Hammer - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Spear - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
282257

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
282257

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (126 za)
Iron Ingot (320 za)
Iron Ore (165 za)
Mithril Ore (64 za)
Platinum Ore (287 za)
Green Wood Plank (21 za)
Elder Wood Log (93 za)
Hard Wood Log (162 za)
Soft Wood Log (29 za)
Seasoned Wood Log (115 za)
Pile of Glittering Dust (44 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (22 za)
Potent Venom Sac (16 za)
Tiny Scale (8 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (29 za)
Tiny Totem (5 za)
Tiny Claw (5 za)
Large Claw (16 za)
Small Fang (34 za)
Large Fang (17 za)
Onyx Shard (1405 za)
Molten Fragment (175 za)
Molten Shard (1538 za)
Destroyer Fragment (174 za)
Destroyer Shard (600 za)
Crystal Fragment (87 za)
Crystal Shard (97 za)
Remaining Cost
282257

Předchystáno (Kup na tržišti)

Darksteel Axe Blade (1305 za)
Darksteel Mace Head (1230 za)
Small Seasoned Haft (400 za)
Large Soft Haft (32 za)
Large Seasoned Haft (441 za)
Bronze Plated Dowel (205 za)
Iron Plated Dowel (536 za)
Darksteel Spear Head (1235 za)
Mithril Spear Head (248 za)
Steel Spear Head (1348 za)
Elder Wood Dowel (127 za)
Berserker's Elder Inscription (143 za)
Berserker's Mithril Plated Inscription (930 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (239 za)
Strong Seasoned Inscription (617 za)
Rampager's Elder Inscription (58 za)
Honed Seasoned Inscription (596 za)
Cleric's Mithril Plated Inscription (939 za)
Cleric's Elder Inscription (164 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (891 za)
Valkyrie Elder Inscription (74 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Hunter's Seasoned Inscription (780 za)
Strong Iron Plated Inscription (1150 za)
Hearty Soft Inscription (73 za)
Honed Soft Inscription (50 za)
Hearty Seasoned Inscription (716 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (3332 za)
Carrion Darksteel Plated Inscription (4440 za)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (4384 za)
Rampager's Hard Inscription (735 za)
Cleric's Hard Inscription (615 za)
Berserker's Hard Inscription (580 za)
Assassin's Mithril Plated Inscription (831 za)
Carrion Mithril Plated Inscription (934 za)
Knight's Mithril Plated Inscription (954 za)
Assassin's Elder Inscription (67 za)
Malign Green Inscription (14 za)
Assassin's Hard Inscription (746 za)
Rejuvenating Soft Inscription (64 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (674 za)
Hearty Iron Imbued Inscription (1956 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Enhancement (1646 za)
Symbol of Pain (2812 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
5 Bronze Plated Dowel (205 za)
69 Bronze Ingot (126 za)
53 Green Wood Plank (21 za)
3 Mighty Bronze Plated Inscription (239 za)
3 Resilient Green Inscription (7 za)
1 Malign Green Inscription (14 za)
3 Pile of Glittering Dust (44 za)
8 Tiny Venom Sac (5 za)
3 Tiny Scale (8 za)
1 Vial of Weak Blood (7 za)
12 Tiny Totem (5 za)
44 Tiny Claw (5 za)

Cena: 12067 (Kumulativní cena: 12067)


Level: 0

Vytvoř: 73 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 9 Green Wood Dowel
Vytvoř: 11 Small Green Haft
Vytvoř: 11 Large Green Haft
Vytvoř: 6 Bronze Mace Head
Vytvoř: 6 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 5 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 5 Bronze Spear Head
Objev:

Bronze Ingot (3)
Pile of Glittering Dust (3)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Precise Green Inscription
Vytvoř: 4 Healing Green Inscription
Vytvoř: 1 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 4 Precise Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Large Soft Haft (32 za)
2 Iron Plated Dowel (536 za)
66 Iron Ingot (320 za)
104 Soft Wood Log (29 za)
3 Strong Iron Plated Inscription (1150 za)
3 Hearty Soft Inscription (73 za)
1 Honed Soft Inscription (50 za)
1 Rejuvenating Soft Inscription (64 za)
2 Hearty Iron Imbued Inscription (1956 za)
25 Small Venom Sac (22 za)
12 Vial of Thin Blood (29 za)
1 Crystal Fragment (87 za)
9 Small Fang (34 za)
10 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Enhancement (1646 za)

Cena: 35972 (Kumulativní cena: 48039)


Level: 75

Vytvoř: 52 Soft Wood Plank
Vytvoř: 10 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 15 Small Soft Haft
Vytvoř: 8 Iron Mace Head
Vytvoř: 7 Iron Axe Blade
Vytvoř: 6 Large Soft Haft
Vytvoř: 5 Iron Hammer Head
Vytvoř: 3 Ravaging Soft Inscription
Vytvoř: 2 Iron Spear Head
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 3 Honed Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Iron Imbued Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Iron Imbued Inscription (1)

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Small Seasoned Haft (400 za)
1 Large Seasoned Haft (441 za)
1 Steel Spear Head (1348 za)
168 Iron Ore (165 za)
60 Seasoned Wood Log (115 za)
56 Lump of Coal (16 za)
4 Strong Seasoned Inscription (617 za)
5 Honed Seasoned Inscription (596 za)
2 Hunter's Seasoned Inscription (780 za)
1 Hearty Seasoned Inscription (716 za)
4 Hunter's Steel Plated Inscription (3332 za)
2 Rejuvenating Seasoned Inscription (674 za)
10 Onyx Shard (1405 za)
1 Molten Fragment (175 za)
1 Destroyer Fragment (174 za)
270 Lucent Mote (10 za)
5 Symbol of Enhancement (1646 za)
2 Symbol of Pain (2812 za)

Cena: 91458 (Kumulativní cena: 139497)


Level:150

Vytvoř: 56 Steel Ingot
Vytvoř: 20 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 6 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 5 Steel Shield Backing
Vytvoř: 5 Steel Shield Boss
Vytvoř: 4 Steel Mace Head
Vytvoř: 4 Steel Axe Blade
Vytvoř: 4 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 3 Steel Hammer Head
Vytvoř: 1 Steel Spear Head
Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 4 Major Sigil of Strength


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Darksteel Axe Blade (1305 za)
4 Darksteel Mace Head (1230 za)
3 Darksteel Spear Head (1235 za)
60 Platinum Ore (287 za)
60 Hard Wood Log (162 za)
1 Carrion Darksteel Plated Inscription (4440 za)
3 Berserker's Darksteel Plated Inscription (4384 za)
3 Rampager's Hard Inscription (735 za)
3 Cleric's Hard Inscription (615 za)
4 Berserker's Hard Inscription (580 za)
2 Assassin's Hard Inscription (746 za)
30 Lump of Primordium (48 za)
10 Molten Shard (1538 za)
2 Destroyer Shard (600 za)
6 Crystal Shard (97 za)
450 Lucent Mote (10 za)
3 Symbol of Enhancement (1646 za)
6 Symbol of Pain (2812 za)

Cena: 107236 (Kumulativní cena: 246733)


Level:225

Vytvoř: 30 Darksteel Ingot
Vytvoř: 20 Hard Wood Plank
Vytvoř: 6 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 6 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 6 Small Hard Haft
Vytvoř: 4 Large Hard Haft
Vytvoř: 1 Darksteel Spear Head
Vytvoř: 1 Darksteel Mace Head
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Benevolence

Level:250

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Destroyer Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Molten Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 4 Major Sigil of Doom


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mithril Spear Head (248 za)
304 Mithril Ore (64 za)
72 Elder Wood Log (93 za)
2 Elder Wood Dowel (127 za)
2 Berserker's Elder Inscription (143 za)
1 Berserker's Mithril Plated Inscription (930 za)
4 Rampager's Elder Inscription (58 za)
1 Cleric's Mithril Plated Inscription (939 za)
2 Cleric's Elder Inscription (164 za)
1 Valkyrie Mithril Plated Inscription (891 za)
1 Valkyrie Elder Inscription (74 za)
2 Assassin's Mithril Plated Inscription (831 za)
1 Carrion Mithril Plated Inscription (934 za)
1 Knight's Mithril Plated Inscription (954 za)
3 Assassin's Elder Inscription (67 za)
41 Potent Venom Sac (16 za)
33 Large Claw (16 za)
15 Large Fang (17 za)

Cena: 35524 (Kumulativní cena: 282257)


Level:300

Vytvoř:152 Mithril Ingot
Vytvoř: 24 Elder Wood Plank
Vytvoř: 15 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 15 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 7 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 7 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 2 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 2 Mithril Greatsword Hilt
Vytvoř: 1 Large Elder Haft
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)


Level:325

Vytvoř: 1 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Large Elder Haft (1)
Mithril Spear Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 11 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Berserker's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!