Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-08T18:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
302805
Očekávaná návratnost
- 22012
Očekávaná koncová cena
280793

5 Hardened Sharpening Stone - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Spear - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Steel Dagger - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Mace - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Steel Mace - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Shield - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Steel Shield - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Iron Axe - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 439 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Axe - Prodáváno za 521 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Steel Axe - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Iron Hammer - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Hammer - Prodáváno za 431 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Steel Hammer - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Iron Spear - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Spear - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Steel Spear - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Axe - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Hammer - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Spear - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Axe - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Dagger - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Dagger - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Dagger - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Dagger - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Mithril Dagger - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Dagger - Prodáváno za 236 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Ripper - Prodáváno za 1705 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Sword - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Sword - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Mace - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Shield - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Darksteel Shield - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Shield - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Mithril Shield - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Shell - Prodáváno za 1246 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Shell - Prodáváno za 1149 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2454 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Greatsword - Prodáváno za 437 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Hammer - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Spear - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Spear - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
2 Bronze Ingot - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
2 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Ogre Bulwark - Prodáváno za 1389 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Bronze Axe - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Bronze Hammer - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Dagger - Prodáváno za 296 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Sword - Prodáváno za 362 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1297 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Greatsword - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Iron Spear - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Spear - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
30285

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 200 za)
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
30285

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (144 za)
Copper Ore (60 za)
Iron Ore (130 za)
Mithril Ore (45 za)
Platinum Ore (226 za)
Elder Wood Log (61 za)
Green Wood Log (14 za)
Hard Wood Log (197 za)
Soft Wood Log (36 za)
Seasoned Wood Log (124 za)
Pile of Incandescent Dust (108 za)
Potent Venom Sac (48 za)
Large Scale (34 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thick Blood (494 za)
Tiny Totem (6 za)
Small Totem (51 za)
Large Bone (32 za)
Tiny Claw (7 za)
Large Claw (37 za)
Large Fang (34 za)
Engraved Totem (486 za)
Onyx Fragment (98 za)
Onyx Shard (2754 za)
Molten Fragment (908 za)
Molten Shard (3308 za)
Destroyer Fragment (844 za)
Destroyer Shard (1038 za)
Crystal Shard (122 za)
Remaining Cost
30285

Předchystáno (Kup na tržišti)

Darksteel Hammer Head (1123 za)
Darksteel Sword Blade (919 za)
Bronze Dagger Hilt (81 za)
Darksteel Dagger Hilt (701 za)
Small Soft Haft (91 za)
Small Hard Haft (876 za)
Large Green Haft (79 za)
Large Hard Haft (882 za)
Large Seasoned Haft (551 za)
Steel Shield Backing (764 za)
Steel Shield Boss (650 za)
Darksteel Spear Head (1097 za)
Mithril Spear Head (200 za)
Elder Wood Dowel (102 za)
Green Wood Dowel (21 za)
Soft Wood Dowel (22 za)
Berserker's Elder Inscription (270 za)
Strong Steel Plated Inscription (5259 za)
Strong Seasoned Inscription (1093 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (820 za)
Precise Bronze Plated Inscription (342 za)
Rampager's Elder Inscription (200 za)
Honed Seasoned Inscription (1141 za)
Cleric's Mithril Plated Inscription (848 za)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (5898 za)
Cleric's Elder Inscription (294 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (713 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Hunter's Seasoned Inscription (1370 za)
Strong Iron Plated Inscription (1179 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1182 za)
Strong Soft Inscription (100 za)
Hearty Soft Inscription (109 za)
Hearty Seasoned Inscription (1040 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (5041 za)
Vigorous Steel Plated Inscription (4644 za)
Carrion Darksteel Plated Inscription (6096 za)
Rampager's Hard Inscription (982 za)
Cleric's Hard Inscription (580 za)
Berserker's Hard Inscription (1215 za)
Assassin's Mithril Plated Inscription (815 za)
Carrion Mithril Plated Inscription (698 za)
Assassin's Elder Inscription (179 za)
Malign Green Inscription (7 za)
Healing Bronze Plated Inscription (317 za)
Ravaging Soft Inscription (140 za)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (6295 za)
Assassin's Hard Inscription (974 za)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1199 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1232 za)
Giver's Green Inscription (35 za)
Snowflake (146 za)
Lucent Mote (12 za)
Symbol of Enhancement (1694 za)
Symbol of Pain (2457 za)
Pile of Lucent Crystal (114 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Bronze Dagger Hilt (81 za)
1 Large Green Haft (79 za)
69 Bronze Ingot (144 za)
10 Copper Ore (60 za)
1 Lump of Tin (8 za)
135 Green Wood Log (14 za)
7 Green Wood Dowel (21 za)
4 Precise Bronze Plated Inscription (342 za)
2 Resilient Green Inscription (7 za)
2 Malign Green Inscription (7 za)
5 Healing Bronze Plated Inscription (317 za)
1 Vial of Weak Blood (8 za)
12 Tiny Totem (6 za)
12 Tiny Claw (7 za)
2 Giver's Green Inscription (35 za)

Cena: 15956 (Kumulativní cena: 15956)


Level: 0

Vytvoř: 45 Green Wood Plank
Vytvoř: 18 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 1 Green Wood Dowel
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 12 Large Green Haft
Vytvoř: 10 Small Green Haft
Vytvoř: 7 Bronze Spear Head
Vytvoř: 6 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 6 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 4 Bronze Mace Head
Vytvoř: 1 Bronze Dagger Blade
Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Healing Green Inscription
Vytvoř: 4 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Small Soft Haft (91 za)
198 Iron Ore (130 za)
84 Soft Wood Log (36 za)
4 Soft Wood Dowel (22 za)
4 Strong Iron Plated Inscription (1179 za)
4 Hunter's Iron Plated Inscription (1182 za)
3 Strong Soft Inscription (100 za)
4 Hearty Soft Inscription (109 za)
2 Ravaging Soft Inscription (140 za)
1 Rejuvenating Iron Plated Inscription (1199 za)
12 Small Totem (51 za)
1 Onyx Fragment (98 za)
10 Lucent Mote (12 za)
1 Symbol of Enhancement (1694 za)

Cena: 43126 (Kumulativní cena: 59082)


Level: 75

Vytvoř: 66 Iron Ingot
Vytvoř: 42 Soft Wood Plank
Vytvoř: 12 Small Soft Haft
Vytvoř: 9 Large Soft Haft
Vytvoř: 7 Iron Mace Head
Vytvoř: 6 Iron Axe Blade
Vytvoř: 5 Iron Hammer Head
Vytvoř: 4 Iron Spear Head
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Large Seasoned Haft (551 za)
1 Steel Shield Backing (764 za)
1 Steel Shield Boss (650 za)
207 Iron Ore (130 za)
66 Seasoned Wood Log (124 za)
69 Lump of Coal (16 za)
1 Strong Steel Plated Inscription (5259 za)
5 Strong Seasoned Inscription (1093 za)
1 Honed Seasoned Inscription (1141 za)
1 Hunter's Seasoned Inscription (1370 za)
5 Hearty Seasoned Inscription (1040 za)
1 Hunter's Steel Plated Inscription (5041 za)
6 Vigorous Steel Plated Inscription (4644 za)
1 Rejuvenating Seasoned Inscription (1232 za)
2 Onyx Shard (2754 za)
1 Molten Fragment (908 za)
1 Destroyer Fragment (844 za)
70 Lucent Mote (12 za)
1 Symbol of Enhancement (1694 za)
2 Symbol of Pain (2457 za)

Cena: 105443 (Kumulativní cena: 164525)


Level:150

Vytvoř: 69 Steel Ingot
Vytvoř: 22 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 7 Steel Shield Backing
Vytvoř: 7 Steel Shield Boss
Vytvoř: 6 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 5 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 3 Steel Mace Head
Vytvoř: 3 Steel Spear Head
Vytvoř: 3 Steel Axe Blade
Vytvoř: 3 Steel Hammer Head
Vytvoř: 1 Steel Dagger Blade
Vytvoř: 1 Steel Dagger Hilt
Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Darksteel Hammer Head (1123 za)
1 Darksteel Sword Blade (919 za)
2 Darksteel Dagger Hilt (701 za)
1 Small Hard Haft (876 za)
1 Large Hard Haft (882 za)
1 Darksteel Spear Head (1097 za)
138 Platinum Ore (226 za)
30 Hard Wood Log (197 za)
1 Valkyrie Darksteel Plated Inscription (5898 za)
1 Carrion Darksteel Plated Inscription (6096 za)
2 Rampager's Hard Inscription (982 za)
7 Cleric's Hard Inscription (580 za)
1 Berserker's Hard Inscription (1215 za)
1 Rampager's Darksteel Plated Inscription (6295 za)
2 Assassin's Hard Inscription (974 za)
69 Lump of Primordium (48 za)
8 Vial of Thick Blood (494 za)
2 Molten Shard (3308 za)
2 Destroyer Shard (1038 za)
4 Crystal Shard (122 za)
8 Engraved Totem (486 za)
45 Snowflake (146 za)
100 Lucent Mote (12 za)
2 Symbol of Enhancement (1694 za)
2 Symbol of Pain (2457 za)
10 Pile of Lucent Crystal (114 za)

Cena: 108417 (Kumulativní cena: 272942)


Level:225

Vytvoř: 69 Darksteel Ingot
Vytvoř: 10 Hard Wood Plank
Vytvoř: 10 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 10 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 3 Darksteel Dagger Blade
Vytvoř: 1 Large Hard Haft
Vytvoř: 1 Darksteel Sword Hilt
Vytvoř: 1 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 1 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 1 Small Hard Haft
Vytvoř: 1 Darksteel Dagger Hilt
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 1 Major Sigil of Benevolence

Level:250

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Sword Hilt (1)
Darksteel Sword Blade (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Destroyer Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 3 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 1 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Molten Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mithril Spear Head (200 za)
308 Mithril Ore (45 za)
78 Elder Wood Log (61 za)
6 Elder Wood Dowel (102 za)
2 Berserker's Elder Inscription (270 za)
1 Rampager's Mithril Plated Inscription (820 za)
2 Rampager's Elder Inscription (200 za)
1 Cleric's Mithril Plated Inscription (848 za)
2 Cleric's Elder Inscription (294 za)
2 Valkyrie Mithril Plated Inscription (713 za)
1 Assassin's Mithril Plated Inscription (815 za)
1 Carrion Mithril Plated Inscription (698 za)
1 Assassin's Elder Inscription (179 za)
3 Pile of Incandescent Dust (108 za)
6 Potent Venom Sac (48 za)
23 Large Scale (34 za)
38 Large Bone (32 za)
27 Large Claw (37 za)
15 Large Fang (34 za)

Cena: 29863 (Kumulativní cena: 302805)


Level:300

Vytvoř:154 Mithril Ingot
Vytvoř: 26 Elder Wood Plank
Vytvoř: 14 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 14 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 7 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 7 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 2 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 2 Mithril Greatsword Hilt
Vytvoř: 1 Large Elder Haft
Objev:

Mithril Ingot (3)
Pile of Incandescent Dust (3)


Level:325

Vytvoř: 4 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Large Elder Haft (1)
Mithril Spear Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 12 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!