Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
220661
Očekávaná návratnost
- 14317
Očekávaná koncová cena
206344

1 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Mace - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Iron Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Hammer - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Spear - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Spear - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Axe - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Axe - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Spear - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Darksteel Axe - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Axe - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Dagger - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Dagger - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Dagger - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 781 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Sword - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Sword - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Mace - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Mace - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Mace - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Darksteel Shield - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Shield - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 816 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 1795 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Greatsword - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Greatsword - Prodáváno za 198 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Darksteel Hammer - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Spear - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Mace - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Mace - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Axe - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Hammer - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Spear - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
2 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Sentinel's Mithril Shield - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Ripper - Prodáváno za 936 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Sword - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Mace - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 782 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Axe - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Greatsword - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Hammer - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Hammer - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)





The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
22661

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
22661

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (106 za)
Iron Ore (130 za)
Mithril Ore (26 za)
Platinum Ore (144 za)
Elder Wood Log (75 za)
Green Wood Log (8 za)
Hard Wood Log (105 za)
Soft Wood Log (12 za)
Seasoned Wood Log (69 za)
Small Venom Sac (24 za)
Potent Venom Sac (34 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (47 za)
Smooth Scale (251 za)
Vial of Thin Blood (42 za)
Vial of Blood (292 za)
Vial of Thick Blood (271 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (40 za)
Heavy Bone (261 za)
Claw (254 za)
Large Claw (30 za)
Small Fang (55 za)
Large Fang (30 za)
Engraved Totem (255 za)
Onyx Fragment (38 za)
Onyx Shard (1606 za)
Molten Fragment (409 za)
Molten Shard (1385 za)
Destroyer Fragment (263 za)
Destroyer Shard (508 za)
Crystal Fragment (236 za)
Crystal Shard (121 za)
Remaining Cost
22661

Předchystáno (Kup na tržišti)

Iron Mace Head (1025 za)
Darksteel Dagger Hilt (491 za)
Large Seasoned Haft (229 za)
Mithril Shield Backing (100 za)
Bronze Plated Dowel (188 za)
Elder Wood Dowel (114 za)
Green Wood Dowel (16 za)
Hard Wood Dowel (88 za)
Berserker's Elder Inscription (190 za)
Vigorous Soft Inscription (90 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (278 za)
Strong Seasoned Inscription (669 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (699 za)
Rampager's Elder Inscription (149 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Cleric's Mithril Plated Inscription (761 za)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (3483 za)
Cleric's Elder Inscription (180 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (500 za)
Valkyrie Elder Inscription (163 za)
Hunter's Seasoned Inscription (740 za)
Strong Iron Plated Inscription (1189 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1169 za)
Strong Soft Inscription (48 za)
Hearty Soft Inscription (52 za)
Honed Soft Inscription (55 za)
Hearty Seasoned Inscription (717 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (3030 za)
Carrion Darksteel Plated Inscription (3379 za)
Rampager's Hard Inscription (796 za)
Cleric's Hard Inscription (684 za)
Assassin's Mithril Plated Inscription (713 za)
Assassin's Elder Inscription (156 za)
Malign Green Inscription (7 za)
Healing Bronze Plated Inscription (279 za)
Ravaging Iron Plated Inscription (1154 za)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (3440 za)
Assassin's Hard Inscription (838 za)
Rejuvenating Soft Inscription (46 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (673 za)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (3192 za)
Sentinel's Elder Inscription (284 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Enhancement (1469 za)
Symbol of Pain (2272 za)


Vytvoř





Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Bronze Plated Dowel (188 za)
69 Bronze Ingot (106 za)
156 Green Wood Log (8 za)
2 Green Wood Dowel (16 za)
4 Mighty Bronze Plated Inscription (278 za)
4 Precise Green Inscription (7 za)
2 Malign Green Inscription (7 za)
4 Healing Bronze Plated Inscription (279 za)
20 Tiny Scale (5 za)
12 Tiny Totem (5 za)

Cena: 11212 (Kumulativní cena: 11212)


Level: 0

Vytvoř: 52 Green Wood Plank
Vytvoř: 29 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 6 Green Wood Dowel
Vytvoř: 13 Small Green Haft
Vytvoř: 10 Large Green Haft
Vytvoř: 7 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 6 Bronze Mace Head
Vytvoř: 5 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 5 Bronze Spear Head
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 4 Healing Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Resilient Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)



Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
5 Iron Mace Head (1025 za)
162 Iron Ore (130 za)
106 Soft Wood Log (12 za)
1 Vigorous Soft Inscription (90 za)
1 Strong Iron Plated Inscription (1189 za)
2 Hunter's Iron Plated Inscription (1169 za)
2 Strong Soft Inscription (48 za)
1 Hearty Soft Inscription (52 za)
1 Honed Soft Inscription (55 za)
1 Ravaging Iron Plated Inscription (1154 za)
1 Rejuvenating Soft Inscription (46 za)
27 Small Venom Sac (24 za)
3 Small Scale (47 za)
3 Vial of Thin Blood (42 za)
9 Small Totem (40 za)
1 Onyx Fragment (38 za)
1 Crystal Fragment (236 za)
3 Small Fang (55 za)
20 Lucent Mote (11 za)
2 Symbol of Enhancement (1469 za)

Cena: 37349 (Kumulativní cena: 48561)


Level: 75

Vytvoř: 54 Iron Ingot
Vytvoř: 53 Soft Wood Plank
Vytvoř: 7 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 13 Small Soft Haft
Vytvoř: 7 Large Soft Haft
Vytvoř: 4 Iron Mace Head
Vytvoř: 4 Iron Axe Blade
Vytvoř: 4 Iron Spear Head
Vytvoř: 3 Iron Hammer Head
Vytvoř: 1 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 1 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 1 Hearty Soft Inscription
Vytvoř: 1 Honed Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Vytvoř: 3 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 3 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)



Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
5 Large Seasoned Haft (229 za)
207 Iron Ore (130 za)
87 Seasoned Wood Log (69 za)
69 Lump of Coal (16 za)
4 Strong Seasoned Inscription (669 za)
1 Hunter's Seasoned Inscription (740 za)
2 Hearty Seasoned Inscription (717 za)
3 Hunter's Steel Plated Inscription (3030 za)
5 Rejuvenating Seasoned Inscription (673 za)
2 Rejuvenating Steel Plated Inscription (3192 za)
3 Vial of Blood (292 za)
2 Onyx Shard (1606 za)
1 Molten Fragment (409 za)
1 Destroyer Fragment (263 za)
16 Claw (254 za)
70 Lucent Mote (11 za)
1 Symbol of Enhancement (1469 za)
2 Symbol of Pain (2272 za)

Cena: 74458 (Kumulativní cena: 123019)


Level:150

Vytvoř: 69 Steel Ingot
Vytvoř: 29 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 1 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 7 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 5 Steel Hammer Head
Vytvoř: 5 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 5 Steel Spear Head
Vytvoř: 4 Steel Mace Head
Vytvoř: 3 Steel Axe Blade
Vytvoř: 3 Steel Shield Backing
Vytvoř: 3 Steel Shield Boss
Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Strong Seasoned Inscription
Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)



Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Darksteel Dagger Hilt (491 za)
152 Platinum Ore (144 za)
69 Hard Wood Log (105 za)
1 Hard Wood Dowel (88 za)
1 Valkyrie Darksteel Plated Inscription (3483 za)
1 Carrion Darksteel Plated Inscription (3379 za)
3 Rampager's Hard Inscription (796 za)
5 Cleric's Hard Inscription (684 za)
1 Rampager's Darksteel Plated Inscription (3440 za)
1 Assassin's Hard Inscription (838 za)
76 Lump of Primordium (48 za)
8 Smooth Scale (251 za)
11 Vial of Thick Blood (271 za)
2 Molten Shard (1385 za)
2 Destroyer Shard (508 za)
4 Crystal Shard (121 za)
8 Heavy Bone (261 za)
11 Engraved Totem (255 za)
200 Lucent Mote (11 za)
2 Symbol of Enhancement (1469 za)
2 Symbol of Pain (2272 za)

Cena: 74142 (Kumulativní cena: 197161)


Level:225

Vytvoř: 76 Darksteel Ingot
Vytvoř: 23 Hard Wood Plank
Vytvoř: 1 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 10 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 10 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 5 Small Hard Haft
Vytvoř: 3 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 2 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 2 Large Hard Haft
Vytvoř: 1 Darksteel Hammer Head
Vytvoř: 1 Darksteel Spear Head
Vytvoř: 1 Darksteel Dagger Blade
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 1 Major Sigil of Benevolence

Level:250

Vytvoř: 1 Cleric's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Destroyer Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 4 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 1 Knight's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Molten Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)



Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Mithril Shield Backing (100 za)
318 Mithril Ore (26 za)
60 Elder Wood Log (75 za)
4 Elder Wood Dowel (114 za)
2 Berserker's Elder Inscription (190 za)
2 Rampager's Mithril Plated Inscription (699 za)
2 Rampager's Elder Inscription (149 za)
1 Cleric's Mithril Plated Inscription (761 za)
2 Cleric's Elder Inscription (180 za)
4 Valkyrie Mithril Plated Inscription (500 za)
1 Valkyrie Elder Inscription (163 za)
2 Assassin's Mithril Plated Inscription (713 za)
2 Assassin's Elder Inscription (156 za)
21 Potent Venom Sac (34 za)
36 Large Claw (30 za)
30 Large Fang (30 za)
1 Sentinel's Elder Inscription (284 za)

Cena: 23500 (Kumulativní cena: 220661)


Level:300

Vytvoř:159 Mithril Ingot
Vytvoř: 20 Elder Wood Plank
Vytvoř: 13 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 11 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 9 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 9 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 3 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 3 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 3 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 3 Mithril Greatsword Hilt
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)


Level:325

Vytvoř: 2 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Sentinel's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!