Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
173779
Očekávaná návratnost
- 17989
Očekávaná koncová cena
155790

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Legs - Prodáváno za 458 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Legs - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Legs - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Legs - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Pauldrons - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Legs - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Boots - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Gloves - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 453 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 299 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Helm - Prodáváno za 269 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 442 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 362 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 697 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Boots - Prodáváno za 1170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1517 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Helm - Prodáváno za 732 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Gladiator Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Gladiator Helm - Prodáváno za 261 za pomocí Max Buyout
3 Bronze Ingot - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Guardian - Prodáváno za 248 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 217 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 323 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 331 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 725 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
4 Linen Patch - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
173779

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
567 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2261
Remaining Cost
173779

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (106 za)
Copper Ore (45 za)
Iron Ore (132 za)
Mithril Ore (25 za)
Platinum Ore (140 za)
Jute Scrap (43 za)
Thick Leather Section (39 za)
Coarse Leather Section (74 za)
Rugged Leather Section (271 za)
Wool Scrap (126 za)
Cotton Scrap (22 za)
Linen Scrap (88 za)
Silk Scrap (16 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (24 za)
Full Venom Sac (288 za)
Potent Venom Sac (26 za)
Tiny Scale (6 za)
Small Scale (46 za)
Scale (313 za)
Smooth Scale (259 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (41 za)
Vial of Blood (297 za)
Vial of Thick Blood (275 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (39 za)
Totem (299 za)
Bone Chip (9 za)
Tiny Claw (7 za)
Claw (256 za)
Large Claw (33 za)
Small Fang (55 za)
Fang (342 za)
Large Fang (28 za)
Engraved Totem (258 za)
Charged Shard (94 za)
Crystal Shard (122 za)
Remaining Cost
173779

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Chain Leggings Panel (165 za)
Bronze Helmet Lining (88 za)
Bronze Helmet Casing (46 za)
Bronze Pauldron Lining (53 za)
Bronze Chain Glove Lining (33 za)
Bronze Pauldron Casing (107 za)
Iron Pauldron Casing (677 za)
Iron Scale Armguard Lining (148 za)
Iron Pauldron Lining (170 za)
Steel Splint Boot Casing (564 za)
Steel Splint Helmet Lining (107 za)
Mighty Jute Insignia (48 za)
Precise Jute Insignia (62 za)
Resilient Jute Insignia (32 za)
Vital Jute Insignia (70 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (143 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (153 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (468 za)
Vigorous Wool Insignia (297 za)
Healing Jute Insignia (54 za)
Hunter's Wool Insignia (283 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (411 za)
Strong Wool Insignia (202 za)
Honed Wool Insignia (225 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (476 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (446 za)
Honed Cotton Insignia (858 za)
Strong Cotton Insignia (737 za)
Hearty Cotton Insignia (798 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (2207 za)
Hunter's Cotton Insignia (36 za)
Vigorous Cotton Insignia (39 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (2258 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2027 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2359 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (3225 za)
Berserker's Linen Insignia (783 za)
Cleric's Linen Insignia (787 za)
Rampager's Linen Insignia (749 za)
Assassin's Silk Insignia (98 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (897 za)
Berserker's Silk Insignia (149 za)
Ravaging Cotton Insignia (36 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2192 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (141 za)
Malign Jute Insignia (65 za)
Hearty Wool Insignia (220 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (461 za)
Assassin's Linen Insignia (898 za)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (3096 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (3274 za)
Rejuvenating Wool Insignia (199 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (419 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (766 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2197 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (74 za)
Wool Patch (299 za)
Jute Patch (103 za)
Silk Patch (757 za)
Linen Patch (138 za)
Charm of Potence (2677 za)
Pile of Lucent Crystal (110 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
5 Bronze Chain Leggings Panel (165 za)
12 Bronze Helmet Lining (88 za)
12 Bronze Helmet Casing (46 za)
4 Bronze Pauldron Lining (53 za)
3 Bronze Chain Glove Lining (33 za)
4 Bronze Pauldron Casing (107 za)
18 Bronze Ingot (106 za)
10 Copper Ore (45 za)
1 Lump of Tin (8 za)
32 Jute Scrap (43 za)
22 Spool of Jute Thread (8 za)
4 Mighty Jute Insignia (48 za)
2 Precise Jute Insignia (62 za)
5 Resilient Jute Insignia (32 za)
2 Vital Jute Insignia (70 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (143 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (153 za)
4 Healing Jute Insignia (54 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (141 za)
2 Malign Jute Insignia (65 za)
6 Tiny Venom Sac (5 za)
8 Tiny Scale (6 za)
8 Vial of Weak Blood (8 za)
8 Tiny Totem (8 za)
3 Bone Chip (9 za)
11 Tiny Claw (7 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (74 za)
4 Jute Patch (103 za)

Cena: 9285 (Kumulativní cena: 9285)


Level: 0

Vytvoř: 16 Bolt of Jute
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 5 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 5 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 5 Bronze Chain Legging Lining
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Iron Pauldron Casing (677 za)
4 Iron Scale Armguard Lining (148 za)
5 Iron Pauldron Lining (170 za)
93 Iron Ore (132 za)
70 Wool Scrap (126 za)
16 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (468 za)
1 Vigorous Wool Insignia (297 za)
1 Hunter's Wool Insignia (283 za)
1 Hunter's Embroidered Wool Insignia (411 za)
3 Strong Wool Insignia (202 za)
1 Honed Wool Insignia (225 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (476 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (446 za)
2 Hearty Wool Insignia (220 za)
1 Hearty Embroidered Wool Insignia (461 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (199 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (419 za)
29 Small Venom Sac (24 za)
3 Small Scale (46 za)
3 Vial of Thin Blood (41 za)
3 Small Totem (39 za)
3 Small Fang (55 za)
3 Wool Patch (299 za)

Cena: 32090 (Kumulativní cena: 41375)


Level: 75

Vytvoř: 35 Bolt of Wool
Vytvoř: 31 Iron Ingot
Vytvoř: 13 Iron Casque Lining
Vytvoř: 13 Iron Casque Casing
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 3 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 2 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 2 Ravaging Wool Insignia
Vytvoř: 1 Iron Pauldron Lining
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Wool Insignia
Vytvoř: 1 Honed Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Ravaging Intricate Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Intricate Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Steel Splint Boot Casing (564 za)
1 Steel Splint Helmet Lining (107 za)
75 Iron Ore (132 za)
20 Coarse Leather Section (74 za)
88 Cotton Scrap (22 za)
25 Lump of Coal (16 za)
47 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Honed Cotton Insignia (858 za)
2 Strong Cotton Insignia (737 za)
2 Hearty Cotton Insignia (798 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (2207 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (36 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (39 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (2258 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2027 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2359 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (36 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2192 za)
2 Rejuvenating Cotton Insignia (766 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2197 za)
3 Scale (313 za)
6 Vial of Blood (297 za)
6 Totem (299 za)
2 Charged Shard (94 za)
8 Claw (256 za)
3 Fang (342 za)
1 Charm of Potence (2677 za)
4 Pile of Lucent Crystal (110 za)

Cena: 46912 (Kumulativní cena: 88287)


Level:150

Vytvoř: 44 Bolt of Cotton
Vytvoř: 25 Steel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 13 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 12 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 2 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Honed Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Charged Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
68 Platinum Ore (140 za)
20 Rugged Leather Section (271 za)
80 Linen Scrap (88 za)
47 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (3225 za)
3 Berserker's Linen Insignia (783 za)
3 Cleric's Linen Insignia (787 za)
3 Rampager's Linen Insignia (749 za)
1 Assassin's Linen Insignia (898 za)
3 Cleric's Embroidered Linen Insignia (3096 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (3274 za)
34 Lump of Primordium (48 za)
3 Full Venom Sac (288 za)
11 Smooth Scale (259 za)
3 Vial of Thick Blood (275 za)
2 Crystal Shard (122 za)
26 Engraved Totem (258 za)
3 Linen Patch (138 za)
1 Charm of Potence (2677 za)
4 Pile of Lucent Crystal (110 za)

Cena: 63779 (Kumulativní cena: 152066)


Level:225

Vytvoř: 40 Bolt of Linen
Vytvoř: 34 Darksteel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 10 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 10 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Crystal Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)


Level:250

Vytvoř: 1 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Cleric's Intricate Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Intricate Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
84 Mithril Ore (25 za)
120 Thick Leather Section (39 za)
168 Silk Scrap (16 za)
101 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Assassin's Silk Insignia (98 za)
1 Carrion Embroidered Silk Insignia (897 za)
4 Berserker's Silk Insignia (149 za)
104 Potent Venom Sac (26 za)
32 Large Claw (33 za)
19 Large Fang (28 za)
2 Silk Patch (757 za)

Cena: 21713 (Kumulativní cena: 173779)


Level:300

Vytvoř: 56 Bolt of Silk
Vytvoř: 42 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 10 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 10 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 6 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 5 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 3 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 4 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!