Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-08-09T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
238930
Očekávaná návratnost
- 20249
Očekávaná koncová cena
218681

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Boots - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Boots - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Gloves - Prodáváno za 477 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Gloves - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 449 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 497 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 436 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 491 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Helm - Prodáváno za 247 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 417 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 852 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Boots - Prodáváno za 1021 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 526 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1027 za pomocí Max Buyout
7 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 453 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Pauldrons - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Gladiator Boots - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Greaves - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 292 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1363 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 345 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 491 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 385 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 1024 za pomocí Max Buyout
4 Silk Patch - Prodáváno za 583 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
4 Linen Patch - Prodáváno za 333 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
238930

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1694
Remaining Cost
238930

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (127 za)
Iron Ingot (314 za)
Iron Ore (174 za)
Mithril Ore (57 za)
Platinum Ore (290 za)
Bolt of Jute (128 za)
Thick Leather Section (65 za)
Coarse Leather Section (139 za)
Rugged Leather Section (454 za)
Wool Scrap (233 za)
Cotton Scrap (56 za)
Linen Scrap (157 za)
Silk Scrap (35 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Full Venom Sac (345 za)
Potent Venom Sac (19 za)
Tiny Scale (7 za)
Smooth Scale (340 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (31 za)
Vial of Blood (294 za)
Vial of Thick Blood (344 za)
Tiny Totem (5 za)
Totem (302 za)
Bone Chip (15 za)
Heavy Bone (338 za)
Tiny Claw (5 za)
Small Claw (22 za)
Claw (273 za)
Large Claw (17 za)
Small Fang (34 za)
Fang (299 za)
Large Fang (17 za)
Engraved Totem (337 za)
Remaining Cost
238930

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (200 za)
Bronze Helmet Casing (34 za)
Bronze Chain Boot Lining (101 za)
Bronze Pauldron Lining (90 za)
Bronze Chain Boot Panel (169 za)
Bronze Pauldron Casing (50 za)
Bronze Chain Glove Panel (209 za)
Iron Casque Casing (130 za)
Steel Splint Pauldron Casing (925 za)
Steel Splint Boot Lining (17 za)
Darksteel Boot Casing (1024 za)
Darksteel Helmet Casing (489 za)
Mighty Jute Insignia (99 za)
Precise Jute Insignia (92 za)
Resilient Jute Insignia (99 za)
Vital Jute Insignia (105 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (168 za)
Healing Jute Insignia (95 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (436 za)
Honed Wool Insignia (327 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (437 za)
Honed Cotton Insignia (732 za)
Strong Cotton Insignia (716 za)
Hearty Cotton Insignia (961 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (2506 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (2559 za)
Hunter's Cotton Insignia (462 za)
Vigorous Cotton Insignia (482 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (2644 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2294 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2523 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (4094 za)
Berserker's Linen Insignia (936 za)
Cleric's Linen Insignia (983 za)
Rampager's Linen Insignia (995 za)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (922 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (937 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (940 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (936 za)
Cleric's Silk Insignia (232 za)
Ravaging Cotton Insignia (465 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2587 za)
Malign Jute Insignia (102 za)
Ravaging Wool Insignia (496 za)
Hearty Wool Insignia (426 za)
Assassin's Linen Insignia (1060 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (4226 za)
Knight's Linen Insignia (1230 za)
Valkyrie Linen Insignia (1270 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (3999 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4096 za)
Rejuvenating Wool Insignia (351 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (745 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2545 za)
Wool Patch (309 za)
Jute Patch (127 za)
Silk Patch (866 za)
Linen Patch (483 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
5 Bronze Helmet Lining (200 za)
6 Bronze Helmet Casing (34 za)
6 Bronze Chain Boot Lining (101 za)
9 Bronze Pauldron Lining (90 za)
13 Bronze Chain Boot Panel (169 za)
9 Bronze Pauldron Casing (50 za)
2 Bronze Chain Glove Panel (209 za)
8 Bronze Ingot (127 za)
26 Bolt of Jute (128 za)
14 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Mighty Jute Insignia (99 za)
2 Precise Jute Insignia (92 za)
2 Resilient Jute Insignia (99 za)
2 Vital Jute Insignia (105 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (168 za)
2 Healing Jute Insignia (95 za)
1 Malign Jute Insignia (102 za)
14 Tiny Venom Sac (5 za)
14 Tiny Scale (7 za)
21 Vial of Weak Blood (5 za)
14 Tiny Totem (5 za)
3 Bone Chip (15 za)
14 Tiny Claw (5 za)
5 Jute Patch (127 za)

Cena: 12385 (Kumulativní cena: 12385)


Level: 0

Vytvoř: 7 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 6 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Mighty Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 2 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 1 Bronze Helmet Lining
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Iron Casque Casing (130 za)
43 Iron Ingot (314 za)
68 Wool Scrap (233 za)
24 Spool of Wool Thread (16 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (436 za)
3 Honed Wool Insignia (327 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (437 za)
1 Ravaging Wool Insignia (496 za)
3 Hearty Wool Insignia (426 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (351 za)
9 Vial of Thin Blood (31 za)
54 Small Claw (22 za)
3 Small Fang (34 za)
6 Wool Patch (309 za)

Cena: 38966 (Kumulativní cena: 51351)


Level: 75

Vytvoř: 34 Bolt of Wool
Vytvoř: 8 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 8 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 7 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 7 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 6 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 3 Iron Casque Lining
Vytvoř: 3 Hunter's Wool Insignia
Vytvoř: 1 Iron Casque Casing
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 1 Honed Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 3 Hunter's Intricate Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Steel Splint Pauldron Casing (925 za)
1 Steel Splint Boot Lining (17 za)
96 Iron Ore (174 za)
20 Coarse Leather Section (139 za)
90 Cotton Scrap (56 za)
32 Lump of Coal (16 za)
49 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (732 za)
3 Strong Cotton Insignia (716 za)
1 Hearty Cotton Insignia (961 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (2506 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (2559 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (462 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (482 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (2644 za)
2 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2294 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2523 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (465 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2587 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (745 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2545 za)
3 Vial of Blood (294 za)
3 Totem (302 za)
8 Claw (273 za)
3 Fang (299 za)

Cena: 61849 (Kumulativní cena: 113200)


Level:150

Vytvoř: 45 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Steel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 14 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 14 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Steel Splint Pauldron Casing
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Honed Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Darksteel Boot Casing (1024 za)
2 Darksteel Helmet Casing (489 za)
50 Platinum Ore (290 za)
20 Rugged Leather Section (454 za)
90 Linen Scrap (157 za)
49 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (4094 za)
3 Berserker's Linen Insignia (936 za)
3 Cleric's Linen Insignia (983 za)
2 Rampager's Linen Insignia (995 za)
2 Assassin's Linen Insignia (1060 za)
1 Assassin's Embroidered Linen Insignia (4226 za)
1 Knight's Linen Insignia (1230 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1270 za)
2 Carrion Embroidered Linen Insignia (3999 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4096 za)
25 Lump of Primordium (48 za)
3 Full Venom Sac (345 za)
8 Smooth Scale (340 za)
3 Vial of Thick Blood (344 za)
11 Heavy Bone (338 za)
11 Engraved Totem (337 za)
2 Linen Patch (483 za)

Cena: 91511 (Kumulativní cena: 204711)


Level:225

Vytvoř: 45 Bolt of Linen
Vytvoř: 25 Darksteel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 13 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 11 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 2 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 2 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 1 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
84 Mithril Ore (57 za)
80 Thick Leather Section (65 za)
168 Silk Scrap (35 za)
77 Spool of Silk Thread (48 za)
4 Berserker's Embroidered Silk Insignia (922 za)
1 Rampager's Embroidered Silk Insignia (937 za)
1 Knight's Embroidered Silk Insignia (940 za)
1 Carrion Embroidered Silk Insignia (936 za)
4 Cleric's Silk Insignia (232 za)
12 Potent Venom Sac (19 za)
35 Large Claw (17 za)
71 Large Fang (17 za)
6 Silk Patch (866 za)

Cena: 34219 (Kumulativní cena: 238930)


Level:300

Vytvoř: 56 Bolt of Silk
Vytvoř: 42 Mithril Ingot
Vytvoř: 20 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 12 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 12 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 5 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 5 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 4 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!