Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-05-28T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
172113
Očekávaná návratnost
- 15353
Očekávaná koncová cena
156760

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Pauldrons - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Boots - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Gloves - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Helm - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 433 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 341 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 648 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Boots - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 617 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Helm - Prodáváno za 761 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 604 za pomocí Max Buyout
2 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Guardian - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Boots - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 264 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
4 Linen Patch - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
172113

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
172113

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (106 za)
Iron Ore (119 za)
Mithril Ore (31 za)
Platinum Ore (130 za)
Jute Scrap (44 za)
Thick Leather Section (30 za)
Coarse Leather Section (76 za)
Rugged Leather Section (254 za)
Wool Scrap (118 za)
Cotton Scrap (26 za)
Linen Scrap (94 za)
Silk Scrap (17 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (31 za)
Potent Venom Sac (31 za)
Small Scale (51 za)
Smooth Scale (256 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thick Blood (286 za)
Small Totem (44 za)
Totem (227 za)
Bone Chip (7 za)
Tiny Claw (7 za)
Small Claw (28 za)
Large Claw (40 za)
Small Fang (55 za)
Large Fang (27 za)
Engraved Totem (257 za)
Charged Shard (100 za)
Crystal Shard (233 za)
Remaining Cost
172113

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (127 za)
Bronze Helmet Casing (27 za)
Bronze Chain Boot Lining (68 za)
Bronze Pauldron Lining (60 za)
Bronze Chain Boot Panel (118 za)
Bronze Pauldron Casing (62 za)
Iron Casque Casing (311 za)
Steel Splint Helmet Lining (103 za)
Darksteel Gauntlet Lining (154 za)
Darksteel Gauntlet Plates (550 za)
Mithril Pauldron Casing (96 za)
Mighty Jute Insignia (64 za)
Precise Jute Insignia (55 za)
Resilient Jute Insignia (58 za)
Vital Jute Insignia (72 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (125 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (553 za)
Vigorous Wool Insignia (344 za)
Healing Jute Insignia (60 za)
Strong Wool Insignia (181 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (561 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (557 za)
Honed Cotton Insignia (834 za)
Strong Cotton Insignia (733 za)
Hearty Cotton Insignia (673 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (2003 za)
Hunter's Cotton Insignia (469 za)
Vigorous Cotton Insignia (471 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (2042 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1866 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2068 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (2949 za)
Berserker's Linen Insignia (804 za)
Cleric's Linen Insignia (680 za)
Rampager's Linen Insignia (847 za)
Berserker's Silk Insignia (176 za)
Cleric's Silk Insignia (175 za)
Ravaging Cotton Insignia (628 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2100 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (152 za)
Malign Jute Insignia (67 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (515 za)
Hearty Wool Insignia (286 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (551 za)
Assassin's Linen Insignia (1026 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (2928 za)
Rejuvenating Wool Insignia (219 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (557 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1865 za)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (2050 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (80 za)
Wool Patch (384 za)
Jute Patch (65 za)
Silk Patch (705 za)
Linen Patch (182 za)
Lucent Mote (11 za)
Charm of Potence (2068 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
5 Bronze Helmet Lining (127 za)
9 Bronze Helmet Casing (27 za)
2 Bronze Chain Boot Lining (68 za)
5 Bronze Pauldron Lining (60 za)
9 Bronze Chain Boot Panel (118 za)
6 Bronze Pauldron Casing (62 za)
10 Bronze Ingot (106 za)
52 Jute Scrap (44 za)
17 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (64 za)
3 Precise Jute Insignia (55 za)
3 Resilient Jute Insignia (58 za)
2 Vital Jute Insignia (72 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (125 za)
2 Healing Jute Insignia (60 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (152 za)
1 Malign Jute Insignia (67 za)
22 Tiny Venom Sac (5 za)
13 Vial of Weak Blood (7 za)
11 Bone Chip (7 za)
11 Tiny Claw (7 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (80 za)
5 Jute Patch (65 za)

Cena: 8147 (Kumulativní cena: 8147)


Level: 0

Vytvoř: 26 Bolt of Jute
Vytvoř: 8 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 7 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 2 Mighty Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 4 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Iron Casque Casing (311 za)
102 Iron Ore (119 za)
88 Wool Scrap (118 za)
25 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (553 za)
1 Vigorous Wool Insignia (344 za)
4 Strong Wool Insignia (181 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (561 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (557 za)
1 Ravaging Embroidered Wool Insignia (515 za)
3 Hearty Wool Insignia (286 za)
2 Hearty Embroidered Wool Insignia (551 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (219 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (557 za)
11 Small Venom Sac (31 za)
3 Small Scale (51 za)
3 Small Totem (44 za)
11 Small Claw (28 za)
3 Small Fang (55 za)
2 Wool Patch (384 za)

Cena: 31839 (Kumulativní cena: 39986)


Level: 75

Vytvoř: 44 Bolt of Wool
Vytvoř: 34 Iron Ingot
Vytvoř: 14 Iron Casque Lining
Vytvoř: 12 Iron Casque Casing
Vytvoř: 4 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 4 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 1 Hunter's Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Wool Insignia
Vytvoř: 1 Honed Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Steel Splint Helmet Lining (103 za)
102 Iron Ore (119 za)
20 Coarse Leather Section (76 za)
88 Cotton Scrap (26 za)
34 Lump of Coal (16 za)
48 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Honed Cotton Insignia (834 za)
4 Strong Cotton Insignia (733 za)
4 Hearty Cotton Insignia (673 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (2003 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (469 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (471 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (2042 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1866 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2068 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (628 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2100 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1865 za)
20 Totem (227 za)
2 Charged Shard (100 za)
1 Giver's Embroidered Cotton Insignia (2050 za)
40 Lucent Mote (11 za)
1 Charm of Potence (2068 za)

Cena: 47013 (Kumulativní cena: 86999)


Level:150

Vytvoř: 44 Bolt of Cotton
Vytvoř: 34 Steel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 14 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 13 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Charged Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Darksteel Gauntlet Lining (154 za)
1 Darksteel Gauntlet Plates (550 za)
72 Platinum Ore (130 za)
20 Rugged Leather Section (254 za)
74 Linen Scrap (94 za)
47 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Embroidered Linen Insignia (2949 za)
3 Berserker's Linen Insignia (804 za)
3 Cleric's Linen Insignia (680 za)
4 Rampager's Linen Insignia (847 za)
1 Assassin's Linen Insignia (1026 za)
4 Carrion Embroidered Linen Insignia (2928 za)
36 Lump of Primordium (48 za)
11 Smooth Scale (256 za)
3 Vial of Thick Blood (286 za)
2 Crystal Shard (233 za)
11 Engraved Totem (257 za)
1 Linen Patch (182 za)
40 Lucent Mote (11 za)
1 Charm of Potence (2068 za)

Cena: 64414 (Kumulativní cena: 151413)


Level:225

Vytvoř: 37 Bolt of Linen
Vytvoř: 36 Darksteel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 8 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 8 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Crystal Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)


Level:250

Vytvoř: 1 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
5 Mithril Pauldron Casing (96 za)
66 Mithril Ore (31 za)
120 Thick Leather Section (30 za)
171 Silk Scrap (17 za)
101 Spool of Silk Thread (48 za)
2 Berserker's Silk Insignia (176 za)
2 Cleric's Silk Insignia (175 za)
51 Potent Venom Sac (31 za)
12 Large Claw (40 za)
98 Large Fang (27 za)
2 Silk Patch (705 za)

Cena: 20700 (Kumulativní cena: 172113)


Level:300

Vytvoř: 57 Bolt of Silk
Vytvoř: 33 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 9 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 9 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 8 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 5 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 4 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 3 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 3 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 4 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!