Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-05-19T02:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
195786
Očekávaná návratnost
- 26992
Očekávaná koncová cena
168794

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Boots - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Gauntlets - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 202 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 310 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 223 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 267 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Boots - Prodáváno za 246 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Boots - Prodáváno za 335 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 450 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 396 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 222 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 222 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 234 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 371 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 345 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 497 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 300 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 655 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 669 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Helm - Prodáváno za 1327 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Helm - Prodáváno za 1811 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Gladiator Helm - Prodáváno za 1547 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1539 za pomocí Max Buyout
2 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 341 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 304 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Legplates - Prodáváno za 240 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 381 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Gauntlets - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 439 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 361 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 571 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 315 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 1620 za pomocí Max Buyout
4 Wool Patch - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
2 Silk Patch - Prodáváno za 352 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
195786

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
195786

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (75 za)
Iron Ingot (169 za)
Iron Ore (105 za)
Mithril Ore (52 za)
Platinum Ore (144 za)
Jute Scrap (29 za)
Thin Leather Section (30 za)
Thick Leather Section (33 za)
Wool Scrap (73 za)
Cotton Scrap (17 za)
Bolt of Cotton (18 za)
Linen Scrap (54 za)
Silk Scrap (27 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (64 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (72 za)
Large Scale (59 za)
Vial of Weak Blood (11 za)
Vial of Thin Blood (73 za)
Vial of Thick Blood (530 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (69 za)
Large Bone (59 za)
Large Claw (59 za)
Large Fang (58 za)
Engraved Totem (499 za)
Remaining Cost
195786

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (72 za)
Bronze Pauldron Lining (23 za)
Bronze Chain Boot Panel (109 za)
Bronze Pauldron Casing (106 za)
Iron Scale Armguard Lining (118 za)
Mithril Legging Panel (266 za)
Mighty Jute Insignia (50 za)
Precise Jute Insignia (44 za)
Vital Jute Insignia (55 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (115 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (123 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (636 za)
Vigorous Wool Insignia (218 za)
Healing Jute Insignia (50 za)
Hunter's Wool Insignia (201 za)
Strong Wool Insignia (255 za)
Honed Wool Insignia (286 za)
Honed Cotton Insignia (1164 za)
Strong Cotton Insignia (1159 za)
Hearty Cotton Insignia (1183 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (2999 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (2999 za)
Hunter's Cotton Insignia (677 za)
Vigorous Cotton Insignia (706 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2995 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3000 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (3800 za)
Berserker's Linen Insignia (1345 za)
Cleric's Linen Insignia (1247 za)
Rampager's Linen Insignia (1389 za)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (999 za)
Cleric's Silk Insignia (400 za)
Ravaging Cotton Insignia (647 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2993 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (113 za)
Hearty Wool Insignia (274 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (577 za)
Assassin's Linen Insignia (1413 za)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (3735 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (3800 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (3900 za)
Carrion Linen Insignia (1698 za)
Knight's Linen Insignia (1698 za)
Valkyrie Linen Insignia (1702 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (3999 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (3900 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3900 za)
Rejuvenating Wool Insignia (260 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1087 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2800 za)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (2996 za)
Jute Patch (79 za)
Silk Patch (570 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
8 Bronze Helmet Lining (72 za)
5 Bronze Pauldron Lining (23 za)
4 Bronze Chain Boot Panel (109 za)
5 Bronze Pauldron Casing (106 za)
26 Bronze Ingot (75 za)
52 Jute Scrap (29 za)
14 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Mighty Jute Insignia (50 za)
2 Precise Jute Insignia (44 za)
3 Vital Jute Insignia (55 za)
2 Mighty Embroidered Jute Insignia (115 za)
2 Vital Embroidered Jute Insignia (123 za)
1 Healing Jute Insignia (50 za)
2 Healing Embroidered Jute Insignia (113 za)
9 Tiny Venom Sac (5 za)
28 Tiny Scale (5 za)
8 Vial of Weak Blood (11 za)
3 Tiny Totem (8 za)
2 Jute Patch (79 za)

Cena: 6737 (Kumulativní cena: 6737)


Level: 0

Vytvoř: 26 Bolt of Jute
Vytvoř: 8 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 4 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 2 Mighty Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 10 Bronze Helmet Casing
Vytvoř: 4 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 2 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 1 Healing Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Resilient Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Iron Scale Armguard Lining (118 za)
41 Iron Ingot (169 za)
20 Thin Leather Section (30 za)
82 Wool Scrap (73 za)
49 Spool of Wool Thread (16 za)
4 Vigorous Embroidered Wool Insignia (636 za)
1 Vigorous Wool Insignia (218 za)
2 Hunter's Wool Insignia (201 za)
3 Strong Wool Insignia (255 za)
3 Honed Wool Insignia (286 za)
1 Hearty Wool Insignia (274 za)
4 Hearty Embroidered Wool Insignia (577 za)
2 Rejuvenating Wool Insignia (260 za)
3 Small Scale (72 za)
3 Vial of Thin Blood (73 za)
14 Small Totem (69 za)

Cena: 23707 (Kumulativní cena: 30444)


Level: 75

Vytvoř: 41 Bolt of Wool
Vytvoř: 10 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 9 Iron Casque Lining
Vytvoř: 9 Iron Casque Casing
Vytvoř: 6 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 6 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 6 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 5 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Lining
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 2 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Wool Insignia
Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
114 Iron Ore (105 za)
24 Cotton Scrap (17 za)
28 Bolt of Cotton (18 za)
38 Lump of Coal (16 za)
26 Spool of Cotton Thread (24 za)
4 Honed Cotton Insignia (1164 za)
4 Strong Cotton Insignia (1159 za)
2 Hearty Cotton Insignia (1183 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (2999 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (2999 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (677 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (706 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2995 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3000 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (647 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2993 za)
4 Rejuvenating Cotton Insignia (1087 za)
3 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2800 za)
1 Giver's Embroidered Cotton Insignia (2996 za)

Cena: 58532 (Kumulativní cena: 88976)


Level:150

Vytvoř: 38 Steel Ingot
Vytvoř: 12 Bolt of Cotton
Vytvoř: 14 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 14 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 5 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 5 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
72 Platinum Ore (144 za)
82 Linen Scrap (54 za)
25 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Berserker's Embroidered Linen Insignia (3800 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1345 za)
3 Cleric's Linen Insignia (1247 za)
4 Rampager's Linen Insignia (1389 za)
1 Assassin's Linen Insignia (1413 za)
2 Cleric's Embroidered Linen Insignia (3735 za)
1 Assassin's Embroidered Linen Insignia (3800 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (3900 za)
1 Carrion Linen Insignia (1698 za)
1 Knight's Linen Insignia (1698 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1702 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (3999 za)
1 Knight's Embroidered Linen Insignia (3900 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3900 za)
36 Lump of Primordium (48 za)
3 Vial of Thick Blood (530 za)
3 Engraved Totem (499 za)

Cena: 74823 (Kumulativní cena: 163799)


Level:225

Vytvoř: 41 Bolt of Linen
Vytvoř: 36 Darksteel Ingot
Vytvoř: 14 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 14 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 3 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Gauntlet Plates
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 1 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mithril Legging Panel (266 za)
74 Mithril Ore (52 za)
120 Thick Leather Section (33 za)
183 Silk Scrap (27 za)
103 Spool of Silk Thread (48 za)
2 Assassin's Embroidered Silk Insignia (999 za)
3 Cleric's Silk Insignia (400 za)
27 Potent Venom Sac (64 za)
23 Large Scale (59 za)
23 Large Bone (59 za)
38 Large Claw (59 za)
42 Large Fang (58 za)
3 Silk Patch (570 za)

Cena: 31987 (Kumulativní cena: 195786)


Level:300

Vytvoř: 61 Bolt of Silk
Vytvoř: 37 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 13 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 13 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 5 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 5 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 2 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 2 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Mithril Legging Lining
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 5 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Legging Lining (1)
Mithril Legging Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 3 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!