Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-08T16:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
230509
Očekávaná návratnost
- 29161
Očekávaná koncová cena
201348

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Pauldrons - Prodáváno za 262 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 227 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 267 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Boots - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Boots - Prodáváno za 229 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 268 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Gloves - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Gloves - Prodáváno za 265 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 298 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 515 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 301 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 432 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 512 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 442 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1296 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Boots - Prodáváno za 2130 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 2153 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Helm - Prodáváno za 1201 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Gladiator Helm - Prodáváno za 1241 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
3 Bronze Ingot - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Helm - Prodáváno za 5547 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Gladiator Helm - Prodáváno za 128 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 361 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
4 Wool Patch - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
4 Jute Patch - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
4 Silk Patch - Prodáváno za 462 za pomocí Max Buyout
3 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Linen Patch - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
2359

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1694
Remaining Cost
2359

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (139 za)
Copper Ore (53 za)
Iron Ore (154 za)
Mithril Ore (43 za)
Platinum Ore (228 za)
Jute Scrap (33 za)
Rawhide Leather Section (15 za)
Thin Leather Section (33 za)
Thick Leather Section (42 za)
Coarse Leather Section (48 za)
Rugged Leather Section (194 za)
Wool Scrap (79 za)
Cotton Scrap (9 za)
Linen Scrap (59 za)
Silk Scrap (25 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (56 za)
Potent Venom Sac (45 za)
Tiny Scale (8 za)
Small Scale (96 za)
Smooth Scale (504 za)
Large Scale (32 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (55 za)
Vial of Blood (440 za)
Vial of Thick Blood (490 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (52 za)
Totem (517 za)
Large Bone (31 za)
Tiny Claw (7 za)
Small Claw (51 za)
Large Claw (35 za)
Large Fang (32 za)
Engraved Totem (487 za)
Remaining Cost
2359

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (90 za)
Bronze Helmet Casing (96 za)
Bronze Pauldron Lining (31 za)
Bronze Chain Boot Panel (250 za)
Bronze Pauldron Casing (146 za)
Iron Casque Casing (384 za)
Steel Splint Helmet Casing (354 za)
Vital Jute Insignia (79 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (594 za)
Vigorous Wool Insignia (331 za)
Healing Jute Insignia (48 za)
Strong Wool Insignia (206 za)
Honed Wool Insignia (258 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (516 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (730 za)
Honed Cotton Insignia (1510 za)
Hearty Cotton Insignia (1409 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (4023 za)
Vigorous Cotton Insignia (200 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (4013 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (4120 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3997 za)
Berserker's Linen Insignia (1357 za)
Cleric's Linen Insignia (1237 za)
Rampager's Linen Insignia (1594 za)
Cleric's Silk Insignia (293 za)
Ravaging Cotton Insignia (176 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3969 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (126 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (550 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (578 za)
Assassin's Linen Insignia (1867 za)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (4561 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (4682 za)
Valkyrie Linen Insignia (1572 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4875 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (508 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1302 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3981 za)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (4120 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (82 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (7044 za)
Wool Patch (148 za)
Jute Patch (85 za)
Silk Patch (681 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Bronze Helmet Lining (90 za)
8 Bronze Helmet Casing (96 za)
6 Bronze Pauldron Lining (31 za)
1 Bronze Chain Boot Panel (250 za)
7 Bronze Pauldron Casing (146 za)
17 Bronze Ingot (139 za)
10 Copper Ore (53 za)
1 Lump of Tin (8 za)
88 Jute Scrap (33 za)
20 Rawhide Leather Section (15 za)
43 Spool of Jute Thread (8 za)
3 Vital Jute Insignia (79 za)
2 Healing Jute Insignia (48 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (126 za)
28 Tiny Venom Sac (5 za)
14 Tiny Scale (8 za)
9 Vial of Weak Blood (8 za)
14 Tiny Totem (7 za)
12 Tiny Claw (7 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (82 za)
3 Jute Patch (85 za)

Cena: 10157 (Kumulativní cena: 10157)


Level: 0

Vytvoř: 44 Bolt of Jute
Vytvoř: 10 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 5 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 4 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 3 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 7 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 4 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 2 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 1 Bronze Helmet Casing
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Iron Casque Casing (384 za)
87 Iron Ore (154 za)
20 Thin Leather Section (33 za)
102 Wool Scrap (79 za)
48 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (594 za)
1 Vigorous Wool Insignia (331 za)
2 Strong Wool Insignia (206 za)
3 Honed Wool Insignia (258 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (516 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (730 za)
1 Ravaging Embroidered Wool Insignia (550 za)
1 Hearty Embroidered Wool Insignia (578 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (508 za)
3 Small Venom Sac (56 za)
3 Small Scale (96 za)
6 Vial of Thin Blood (55 za)
12 Small Totem (52 za)
26 Small Claw (51 za)
2 Wool Patch (148 za)

Cena: 31677 (Kumulativní cena: 41834)


Level: 75

Vytvoř: 51 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Iron Ingot
Vytvoř: 10 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 15 Iron Casque Lining
Vytvoř: 13 Iron Casque Casing
Vytvoř: 3 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 3 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 2 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Hunter's Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 2 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Hunter's Intricate Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Steel Splint Helmet Casing (354 za)
96 Iron Ore (154 za)
20 Coarse Leather Section (48 za)
94 Cotton Scrap (9 za)
32 Lump of Coal (16 za)
49 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Honed Cotton Insignia (1510 za)
4 Hearty Cotton Insignia (1409 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (4023 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (200 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (4013 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (4120 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3997 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (176 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3969 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (1302 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3981 za)
28 Vial of Blood (440 za)
3 Totem (517 za)
1 Giver's Embroidered Cotton Insignia (4120 za)

Cena: 72508 (Kumulativní cena: 114342)


Level:150

Vytvoř: 47 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Steel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 14 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 12 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Lining
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Strong Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
68 Platinum Ore (228 za)
20 Rugged Leather Section (194 za)
92 Linen Scrap (59 za)
48 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Linen Insignia (1357 za)
1 Cleric's Linen Insignia (1237 za)
4 Rampager's Linen Insignia (1594 za)
1 Assassin's Linen Insignia (1867 za)
2 Cleric's Embroidered Linen Insignia (4561 za)
1 Assassin's Embroidered Linen Insignia (4682 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1572 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4875 za)
34 Lump of Primordium (48 za)
11 Smooth Scale (504 za)
17 Vial of Thick Blood (490 za)
17 Engraved Totem (487 za)
1 Giver's Embroidered Linen Insignia (7044 za)

Cena: 88265 (Kumulativní cena: 202607)


Level:225

Vytvoř: 46 Bolt of Linen
Vytvoř: 34 Darksteel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 12 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 12 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 3 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
82 Mithril Ore (43 za)
120 Thick Leather Section (42 za)
165 Silk Scrap (25 za)
100 Spool of Silk Thread (48 za)
4 Cleric's Silk Insignia (293 za)
12 Potent Venom Sac (45 za)
31 Large Scale (32 za)
95 Large Bone (31 za)
12 Large Claw (35 za)
8 Large Fang (32 za)
6 Silk Patch (681 za)

Cena: 27902 (Kumulativní cena: 230509)


Level:300

Vytvoř: 55 Bolt of Silk
Vytvoř: 41 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 9 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 9 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 6 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 5 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Carrion Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 3 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Carrion Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 2 Knight's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 4 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!