Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-12-08T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce

Základní cena
15483
Očekávaná návratnost
- 10774
Očekávaná koncová cena
4709

28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Bottle of Simple Dressing - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
28 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
54 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
27 Pepper Steak - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout





The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
15483

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 525
Remaining Cost
15483

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Black Peppercorn (94 za)
Bay Leaf (19 za)
Thyme Leaf (86 za)
Chili Pepper (97 za)
Head of Cabbage (7 za)
Rosemary Sprig (87 za)
Slab of Red Meat (39 za)


Vytvoř




Level: 0

Vytvoř: 27 Loaf of Bread
Vytvoř: 28 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 28 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Roasted Meaty Sandwich

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pepper Steak

Level:125

Vytvoř: 28 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Nic. Vše hotovo!