Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
163631
Očekávaná návratnost
- 20045
Očekávaná koncová cena
143586

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoes - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 14 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 326 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 18 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Gloves - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Shoulders - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 227 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Gloves - Prodáváno za 326 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Gloves - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Gloves - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Gloves - Prodáváno za 980 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 300 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 301 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Shoulders - Prodáváno za 314 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Shoulders - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Shoulders - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Shoulders - Prodáváno za 861 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 304 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 287 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 301 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 242 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 298 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 287 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 343 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 306 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 293 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Helm - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Helm - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 694 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 486 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Noble Mask - Prodáváno za 2592 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 219 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Boots - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Mask - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Sentinel's Prowler Helm - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Gloves - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Shoulders - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 339 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 689 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
4 Linen Patch - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
163631

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

567 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2583
Remaining Cost
163631

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (43 za)
Rawhide Leather Section (22 za)
Thin Leather Section (80 za)
Thick Leather Section (39 za)
Coarse Leather Section (74 za)
Rugged Leather Section (271 za)
Wool Scrap (126 za)
Cotton Scrap (22 za)
Linen Scrap (88 za)
Silk Scrap (16 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (24 za)
Full Venom Sac (288 za)
Potent Venom Sac (26 za)
Tiny Scale (6 za)
Smooth Scale (259 za)
Vial of Blood (297 za)
Vial of Thick Blood (275 za)
Totem (299 za)
Heavy Bone (261 za)
Claw (256 za)
Large Claw (33 za)
Large Fang (28 za)
Engraved Totem (258 za)
Glacial Shard (1035 za)
Crystal Shard (122 za)
Corrupted Shard (385 za)
Remaining Cost
163631

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Boot Sole (130 za)
Coarse Glove Panel (208 za)
Coarse Goggle Padding (107 za)
Coarse Goggle Strap (128 za)
Thin Boot Sole (233 za)
Thin Shoulderguard Panel (284 za)
Thin Mask Panel (197 za)
Thin Shoulderguard Padding (251 za)
Rawhide Mask Padding (45 za)
Rawhide Mask Strap (81 za)
Rawhide Glove Lining (78 za)
Rawhide Boot Sole (46 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (58 za)
Rugged Goggle Strap (433 za)
Mighty Jute Insignia (48 za)
Precise Jute Insignia (62 za)
Resilient Jute Insignia (32 za)
Vital Jute Insignia (70 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (143 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (153 za)
Healing Jute Insignia (54 za)
Hunter's Wool Insignia (283 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (411 za)
Strong Wool Insignia (202 za)
Honed Wool Insignia (225 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (446 za)
Honed Cotton Insignia (858 za)
Strong Cotton Insignia (737 za)
Hearty Cotton Insignia (798 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (2207 za)
Hunter's Cotton Insignia (36 za)
Vigorous Cotton Insignia (39 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (2258 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2027 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (3225 za)
Berserker's Linen Insignia (783 za)
Cleric's Linen Insignia (787 za)
Rampager's Linen Insignia (749 za)
Assassin's Silk Insignia (98 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (897 za)
Berserker's Silk Insignia (149 za)
Cleric's Silk Insignia (152 za)
Ravaging Cotton Insignia (36 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2192 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (141 za)
Malign Jute Insignia (65 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (418 za)
Hearty Wool Insignia (220 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (461 za)
Assassin's Linen Insignia (898 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (3279 za)
Valkyrie Linen Insignia (944 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (3274 za)
Rejuvenating Wool Insignia (199 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (419 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (766 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2197 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (74 za)
Sentinel's Silk Insignia (202 za)
Jute Patch (103 za)
Silk Patch (757 za)
Linen Patch (138 za)
Charm of Skill (2057 za)
Charm of Potence (2677 za)
Pile of Lucent Crystal (110 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
8 Rawhide Mask Padding (45 za)
8 Rawhide Mask Strap (81 za)
1 Rawhide Glove Lining (78 za)
4 Rawhide Boot Sole (46 za)
1 Rawhide Shoulderguard Panel (58 za)
22 Jute Scrap (43 za)
92 Rawhide Leather Section (22 za)
18 Spool of Jute Thread (8 za)
3 Mighty Jute Insignia (48 za)
3 Precise Jute Insignia (62 za)
4 Resilient Jute Insignia (32 za)
2 Vital Jute Insignia (70 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (143 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (153 za)
3 Healing Jute Insignia (54 za)
2 Healing Embroidered Jute Insignia (141 za)
3 Malign Jute Insignia (65 za)
16 Tiny Venom Sac (5 za)
8 Tiny Scale (6 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (74 za)
3 Jute Patch (103 za)

Cena: 6560 (Kumulativní cena: 6560)


Level: 0

Vytvoř: 46 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 11 Bolt of Jute
Vytvoř: 9 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 8 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 7 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 5 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 3 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 2 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Thin Boot Sole (233 za)
1 Thin Shoulderguard Panel (284 za)
4 Thin Mask Panel (197 za)
1 Thin Shoulderguard Padding (251 za)
92 Thin Leather Section (80 za)
48 Wool Scrap (126 za)
21 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Hunter's Wool Insignia (283 za)
2 Hunter's Embroidered Wool Insignia (411 za)
4 Strong Wool Insignia (202 za)
3 Honed Wool Insignia (225 za)
2 Honed Embroidered Wool Insignia (446 za)
2 Ravaging Embroidered Wool Insignia (418 za)
3 Hearty Wool Insignia (220 za)
1 Hearty Embroidered Wool Insignia (461 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (199 za)
2 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (419 za)
3 Small Venom Sac (24 za)

Cena: 23425 (Kumulativní cena: 29985)


Level: 75

Vytvoř: 46 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 24 Bolt of Wool
Vytvoř: 11 Thin Glove Strap
Vytvoř: 11 Thin Glove Lining
Vytvoř: 8 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 8 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 4 Thin Mask Strap
Vytvoř: 2 Thin Boot Upper
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Coarse Boot Sole (130 za)
1 Coarse Glove Panel (208 za)
1 Coarse Goggle Padding (107 za)
3 Coarse Goggle Strap (128 za)
82 Coarse Leather Section (74 za)
78 Cotton Scrap (22 za)
48 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (858 za)
3 Strong Cotton Insignia (737 za)
3 Hearty Cotton Insignia (798 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (2207 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (36 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (39 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (2258 za)
2 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2027 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (36 za)
2 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2192 za)
2 Rejuvenating Cotton Insignia (766 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2197 za)
3 Vial of Blood (297 za)
3 Totem (299 za)
2 Crystal Shard (122 za)
8 Claw (256 za)
1 Charm of Skill (2057 za)
4 Pile of Lucent Crystal (110 za)

Cena: 40394 (Kumulativní cena: 70379)


Level:150

Vytvoř: 41 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 39 Bolt of Cotton
Vytvoř: 11 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 9 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 6 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 5 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 5 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 5 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Coarse Boot Upper
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Crystal Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Rugged Goggle Strap (433 za)
70 Rugged Leather Section (271 za)
84 Linen Scrap (88 za)
45 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (3225 za)
2 Berserker's Linen Insignia (783 za)
2 Cleric's Linen Insignia (787 za)
2 Rampager's Linen Insignia (749 za)
2 Assassin's Linen Insignia (898 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (3279 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (944 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (3274 za)
3 Full Venom Sac (288 za)
11 Smooth Scale (259 za)
3 Vial of Thick Blood (275 za)
2 Glacial Shard (1035 za)
2 Corrupted Shard (385 za)
3 Heavy Bone (261 za)
26 Engraved Totem (258 za)
3 Linen Patch (138 za)
1 Charm of Skill (2057 za)
1 Charm of Potence (2677 za)
8 Pile of Lucent Crystal (110 za)

Cena: 66721 (Kumulativní cena: 137100)


Level:225

Vytvoř: 42 Bolt of Linen
Vytvoř: 35 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 13 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 11 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 4 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 4 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 1 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Cleric's Intricate Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Intricate Linen Insignia (1)

Objev:

Glacial Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
284 Thick Leather Section (39 za)
174 Silk Scrap (16 za)
102 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Assassin's Silk Insignia (98 za)
1 Carrion Embroidered Silk Insignia (897 za)
3 Berserker's Silk Insignia (149 za)
3 Cleric's Silk Insignia (152 za)
78 Potent Venom Sac (26 za)
29 Large Claw (33 za)
42 Large Fang (28 za)
1 Sentinel's Silk Insignia (202 za)
2 Silk Patch (757 za)

Cena: 26531 (Kumulativní cena: 163631)


Level:300

Vytvoř: 71 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 58 Bolt of Silk
Vytvoř: 13 Thick Mask Padding
Vytvoř: 13 Thick Mask Strap
Vytvoř: 7 Thick Glove Lining
Vytvoř: 7 Thick Glove Panel
Vytvoř: 7 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 7 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 2 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Sentinel's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 3 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 3 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!