Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-05-28T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
160216
Očekávaná návratnost
- 18280
Očekávaná koncová cena
141936

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Coat - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 270 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 18 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Coat - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 356 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 353 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Gloves - Prodáváno za 360 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Gloves - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Gloves - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Gloves - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Gloves - Prodáváno za 697 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Gloves - Prodáváno za 765 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Boots - Prodáváno za 354 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 357 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 236 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Shoulders - Prodáváno za 361 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Shoulders - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Shoulders - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Shoulders - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Shoulders - Prodáváno za 694 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 286 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 203 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 245 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 326 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 268 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 341 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 313 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Helm - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 263 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 774 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 423 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoes - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 454 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 190 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 202 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Boots - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Gloves - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Sentinel's Prowler Helm - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Leather Gloves - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Gloves - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Leather Shoulders - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 351 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
4 Linen Patch - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
16216

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
16216

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (44 za)
Rawhide Leather Section (25 za)
Thin Leather Section (65 za)
Thick Leather Section (30 za)
Coarse Leather Section (76 za)
Rugged Leather Section (254 za)
Stretched Rawhide Leather Square (32 za)
Wool Scrap (118 za)
Cotton Scrap (26 za)
Linen Scrap (94 za)
Silk Scrap (17 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (31 za)
Potent Venom Sac (31 za)
Tiny Scale (8 za)
Small Scale (51 za)
Smooth Scale (256 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thick Blood (286 za)
Tiny Totem (8 za)
Totem (227 za)
Bone Chip (7 za)
Tiny Claw (7 za)
Small Claw (28 za)
Large Claw (40 za)
Large Fang (27 za)
Engraved Totem (257 za)
Glacial Shard (1047 za)
Crystal Shard (233 za)
Corrupted Shard (574 za)
Remaining Cost
16216

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Boot Sole (128 za)
Coarse Glove Lining (45 za)
Coarse Glove Panel (224 za)
Thin Boot Sole (185 za)
Thin Shoulderguard Panel (236 za)
Thin Boot Upper (193 za)
Rawhide Mask Padding (75 za)
Rawhide Mask Strap (80 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (62 za)
Rawhide Chestguard Padding (4 za)
Rawhide Boot Sole (39 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (30 za)
Rugged Boot Sole (140 za)
Rugged Goggle Padding (361 za)
Rugged Goggle Strap (443 za)
Mighty Jute Insignia (64 za)
Precise Jute Insignia (55 za)
Resilient Jute Insignia (58 za)
Vital Jute Insignia (72 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (125 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (553 za)
Healing Jute Insignia (60 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (510 za)
Strong Wool Insignia (181 za)
Honed Wool Insignia (297 za)
Honed Cotton Insignia (834 za)
Strong Cotton Insignia (733 za)
Hearty Cotton Insignia (673 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (2003 za)
Hunter's Cotton Insignia (469 za)
Vigorous Cotton Insignia (471 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (2042 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1866 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (2949 za)
Berserker's Linen Insignia (804 za)
Cleric's Linen Insignia (680 za)
Rampager's Linen Insignia (847 za)
Berserker's Silk Insignia (176 za)
Cleric's Silk Insignia (175 za)
Malign Jute Insignia (67 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (515 za)
Hearty Wool Insignia (286 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (551 za)
Assassin's Linen Insignia (1026 za)
Carrion Linen Insignia (976 za)
Valkyrie Linen Insignia (994 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (2928 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3085 za)
Rejuvenating Wool Insignia (219 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (583 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1865 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (80 za)
Sentinel's Silk Insignia (285 za)
Wool Patch (384 za)
Jute Patch (65 za)
Silk Patch (705 za)
Linen Patch (182 za)
Lucent Mote (11 za)
Charm of Skill (1887 za)
Charm of Potence (2068 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Rawhide Mask Padding (75 za)
5 Rawhide Mask Strap (80 za)
6 Rawhide Shoulderguard Padding (62 za)
2 Rawhide Chestguard Padding (4 za)
2 Rawhide Boot Sole (39 za)
7 Rawhide Shoulderguard Panel (30 za)
34 Jute Scrap (44 za)
20 Rawhide Leather Section (25 za)
34 Stretched Rawhide Leather Square (32 za)
19 Spool of Jute Thread (8 za)
5 Mighty Jute Insignia (64 za)
2 Precise Jute Insignia (55 za)
2 Resilient Jute Insignia (58 za)
1 Vital Jute Insignia (72 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (125 za)
3 Healing Jute Insignia (60 za)
1 Malign Jute Insignia (67 za)
14 Tiny Venom Sac (5 za)
3 Tiny Scale (8 za)
8 Vial of Weak Blood (7 za)
8 Tiny Totem (8 za)
8 Bone Chip (7 za)
14 Tiny Claw (7 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (80 za)
5 Jute Patch (65 za)

Cena: 6297 (Kumulativní cena: 6297)


Level: 0

Vytvoř: 17 Bolt of Jute
Vytvoř: 12 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 10 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 8 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 8 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 5 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 4 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Rawhide Chestguard Panel
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Chestguard Padding (1)
Rawhide Chestguard Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Chestguard Padding (1)
Rawhide Chestguard Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 3 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Thin Boot Sole (185 za)
1 Thin Shoulderguard Panel (236 za)
2 Thin Boot Upper (193 za)
92 Thin Leather Section (65 za)
60 Wool Scrap (118 za)
24 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (553 za)
2 Hunter's Embroidered Wool Insignia (510 za)
4 Strong Wool Insignia (181 za)
3 Honed Wool Insignia (297 za)
3 Ravaging Embroidered Wool Insignia (515 za)
2 Hearty Wool Insignia (286 za)
2 Hearty Embroidered Wool Insignia (551 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (219 za)
3 Small Venom Sac (31 za)
3 Small Scale (51 za)
14 Small Claw (28 za)
1 Wool Patch (384 za)

Cena: 23111 (Kumulativní cena: 29408)


Level: 75

Vytvoř: 46 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 30 Bolt of Wool
Vytvoř: 9 Thin Glove Strap
Vytvoř: 9 Thin Glove Lining
Vytvoř: 9 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 8 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Thin Mask Panel
Vytvoř: 4 Thin Mask Strap
Vytvoř: 2 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 2 Thin Boot Upper
Vytvoř: 2 Hunter's Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Hearty Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Coarse Boot Sole (128 za)
1 Coarse Glove Lining (45 za)
2 Coarse Glove Panel (224 za)
88 Coarse Leather Section (76 za)
76 Cotton Scrap (26 za)
48 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (834 za)
3 Strong Cotton Insignia (733 za)
3 Hearty Cotton Insignia (673 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (2003 za)
2 Hunter's Cotton Insignia (469 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (471 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (2042 za)
3 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1866 za)
2 Rejuvenating Cotton Insignia (583 za)
2 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1865 za)
14 Totem (227 za)
2 Crystal Shard (233 za)
40 Lucent Mote (11 za)
1 Charm of Skill (1887 za)

Cena: 39204 (Kumulativní cena: 68612)


Level:150

Vytvoř: 44 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 38 Bolt of Cotton
Vytvoř: 10 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 10 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 6 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 6 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 5 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 1 Coarse Boot Upper
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Crystal Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Rugged Boot Sole (140 za)
1 Rugged Goggle Padding (361 za)
1 Rugged Goggle Strap (443 za)
78 Rugged Leather Section (254 za)
74 Linen Scrap (94 za)
45 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (2949 za)
2 Berserker's Linen Insignia (804 za)
3 Cleric's Linen Insignia (680 za)
3 Rampager's Linen Insignia (847 za)
1 Assassin's Linen Insignia (1026 za)
1 Carrion Linen Insignia (976 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (994 za)
3 Carrion Embroidered Linen Insignia (2928 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3085 za)
11 Smooth Scale (256 za)
3 Vial of Thick Blood (286 za)
2 Glacial Shard (1047 za)
2 Corrupted Shard (574 za)
11 Engraved Totem (257 za)
1 Linen Patch (182 za)
80 Lucent Mote (11 za)
1 Charm of Skill (1887 za)
1 Charm of Potence (2068 za)

Cena: 68055 (Kumulativní cena: 136667)


Level:225

Vytvoř: 39 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 37 Bolt of Linen
Vytvoř: 11 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 11 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 4 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 4 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Rugged Boot Upper
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 1 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Boot Sole (2)
Rugged Boot Upper (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Glacial Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
284 Thick Leather Section (30 za)
168 Silk Scrap (17 za)
101 Spool of Silk Thread (48 za)
3 Berserker's Silk Insignia (176 za)
3 Cleric's Silk Insignia (175 za)
63 Potent Venom Sac (31 za)
17 Large Claw (40 za)
72 Large Fang (27 za)
1 Sentinel's Silk Insignia (285 za)
2 Silk Patch (705 za)

Cena: 23549 (Kumulativní cena: 160216)


Level:300

Vytvoř: 71 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 56 Bolt of Silk
Vytvoř: 11 Thick Mask Padding
Vytvoř: 11 Thick Mask Strap
Vytvoř: 8 Thick Glove Lining
Vytvoř: 8 Thick Glove Panel
Vytvoř: 7 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 7 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Sentinel's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 3 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 3 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!