Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-06-13T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
178832
Očekávaná návratnost
- 23540
Očekávaná koncová cena
155292

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Boots - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
2 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Boots - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Boots - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoes - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Coat - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Boots - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Boots - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Pants - Prodáváno za 250 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Gloves - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 245 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Gloves - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Gloves - Prodáváno za 1321 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 197 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Shoulders - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 224 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Shoulders - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Shoulders - Prodáváno za 241 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Shoulders - Prodáváno za 1873 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 231 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 190 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Helm - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 210 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 2147 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Noble Mask - Prodáváno za 1535 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 1711 za pomocí Max Buyout
6 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Pants - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Coat - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Leather Shoes - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoes - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
6 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Speed - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Boots - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Sentinel's Prowler Helm - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Boots - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Boots - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 271 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 531 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Linen Patch - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
178832

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
178832

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (33 za)
Rawhide Leather Section (13 za)
Thin Leather Section (22 za)
Thick Leather Section (51 za)
Coarse Leather Section (40 za)
Rugged Leather Section (148 za)
Stretched Rawhide Leather Square (14 za)
Wool Scrap (79 za)
Cotton Scrap (17 za)
Bolt of Cotton (17 za)
Linen Scrap (59 za)
Silk Scrap (23 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (81 za)
Tiny Scale (8 za)
Smooth Scale (450 za)
Large Scale (84 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Blood (324 za)
Vial of Thick Blood (438 za)
Tiny Totem (5 za)
Totem (318 za)
Intricate Totem (133 za)
Tiny Claw (8 za)
Large Claw (84 za)
Large Fang (75 za)
Engraved Totem (411 za)
Charged Shard (100 za)
Remaining Cost
178832

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Boot Sole (70 za)
Thin Mask Panel (118 za)
Rawhide Mask Padding (28 za)
Rawhide Mask Strap (55 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (32 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (17 za)
Thick Shoulderguard Panel (376 za)
Mighty Jute Insignia (50 za)
Resilient Jute Insignia (67 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (94 za)
Healing Jute Insignia (44 za)
Hunter's Wool Insignia (203 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (608 za)
Strong Wool Insignia (236 za)
Honed Wool Insignia (284 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (604 za)
Strong Cotton Insignia (823 za)
Hearty Cotton Insignia (1026 za)
Vigorous Cotton Insignia (699 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2843 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (3985 za)
Berserker's Linen Insignia (1208 za)
Cleric's Linen Insignia (1073 za)
Rampager's Linen Insignia (1404 za)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1209 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1270 za)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (975 za)
Berserker's Silk Insignia (300 za)
Ravaging Cotton Insignia (703 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (97 za)
Malign Jute Insignia (40 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (93 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (605 za)
Hearty Wool Insignia (204 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (539 za)
Assassin's Linen Insignia (1425 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (3997 za)
Valkyrie Linen Insignia (1508 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (4098 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (4160 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3999 za)
Rejuvenating Wool Insignia (189 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (631 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (474 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2710 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (110 za)
Sentinel's Silk Insignia (550 za)
Jute Patch (64 za)
Charm of Brilliance (1971 za)
Lucent Mote (79 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Rawhide Mask Padding (28 za)
4 Rawhide Mask Strap (55 za)
6 Rawhide Shoulderguard Padding (32 za)
4 Rawhide Shoulderguard Panel (17 za)
22 Jute Scrap (33 za)
4 Rawhide Leather Section (13 za)
79 Stretched Rawhide Leather Square (14 za)
23 Spool of Jute Thread (8 za)
3 Mighty Jute Insignia (50 za)
1 Resilient Jute Insignia (67 za)
2 Vital Embroidered Jute Insignia (94 za)
4 Healing Jute Insignia (44 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (97 za)
4 Malign Jute Insignia (40 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (93 za)
8 Tiny Venom Sac (5 za)
6 Tiny Scale (8 za)
6 Vial of Weak Blood (8 za)
14 Tiny Totem (5 za)
6 Tiny Claw (8 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (110 za)
2 Jute Patch (64 za)

Cena: 4083 (Kumulativní cena: 4083)


Level: 0

Vytvoř: 11 Bolt of Jute
Vytvoř: 4 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 2 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 16 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 16 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 4 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 4 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 1 Rawhide Chestguard Padding
Vytvoř: 1 Rawhide Chestguard Panel
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 6 Mighty Seeker Boots

Level: 25

Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 2 Resilient Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Chestguard Padding (1)
Rawhide Chestguard Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 1 Healing Seeker Boots

Level: 50

Vytvoř: 2 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Thin Mask Panel (118 za)
136 Thin Leather Section (22 za)
30 Wool Scrap (79 za)
23 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Hunter's Wool Insignia (203 za)
1 Hunter's Embroidered Wool Insignia (608 za)
3 Strong Wool Insignia (236 za)
3 Honed Wool Insignia (284 za)
3 Strong Embroidered Wool Insignia (604 za)
1 Ravaging Embroidered Wool Insignia (605 za)
4 Hearty Wool Insignia (204 za)
3 Hearty Embroidered Wool Insignia (539 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (189 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (631 za)

Cena: 14777 (Kumulativní cena: 18860)


Level: 75

Vytvoř: 68 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 15 Bolt of Wool
Vytvoř: 10 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 10 Thin Boot Upper
Vytvoř: 7 Thin Glove Strap
Vytvoř: 7 Thin Glove Lining
Vytvoř: 6 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Thin Mask Strap
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Coarse Boot Sole (70 za)
132 Coarse Leather Section (40 za)
36 Cotton Scrap (17 za)
26 Bolt of Cotton (17 za)
80 Spool of Cotton Thread (24 za)
4 Strong Cotton Insignia (823 za)
1 Hearty Cotton Insignia (1026 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (699 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2843 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (703 za)
11 Rejuvenating Cotton Insignia (474 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2710 za)
24 Vial of Blood (324 za)
24 Totem (318 za)

Cena: 40429 (Kumulativní cena: 59289)


Level:150

Vytvoř: 66 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 18 Bolt of Cotton
Vytvoř: 13 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 13 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 4 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 4 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 4 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 3 Coarse Boot Upper
Vytvoř: 1 Coarse Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Padding
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Panel
Vytvoř: 1 Coarse Longcoat Padding
Vytvoř: 1 Coarse Longcoat Panel
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)


Level:175

Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Trouser Padding (1)
Coarse Trouser Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Longcoat Padding (1)
Coarse Longcoat Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 5 Rejuvenating Leather Mask

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Strong Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
92 Rugged Leather Section (148 za)
90 Linen Scrap (59 za)
50 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Embroidered Linen Insignia (3985 za)
1 Berserker's Linen Insignia (1208 za)
1 Cleric's Linen Insignia (1073 za)
3 Rampager's Linen Insignia (1404 za)
3 Assassin's Linen Insignia (1425 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (3997 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1508 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (4098 za)
1 Knight's Embroidered Linen Insignia (4160 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3999 za)
3 Smooth Scale (450 za)
6 Vial of Thick Blood (438 za)
2 Charged Shard (100 za)
17 Engraved Totem (411 za)
1 Charm of Brilliance (1971 za)
40 Lucent Mote (79 za)

Cena: 77307 (Kumulativní cena: 136596)


Level:225

Vytvoř: 46 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 45 Bolt of Linen
Vytvoř: 12 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 12 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 5 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 5 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 5 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 5 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Rugged Trouser Padding
Vytvoř: 1 Rugged Trouser Panel
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 2 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Trouser Padding (1)
Rugged Trouser Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Charged Shard (2)
Charm of Brilliance (1)
Pile of Lucent Crystal (4)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Thick Shoulderguard Panel (376 za)
256 Thick Leather Section (51 za)
186 Silk Scrap (23 za)
102 Spool of Silk Thread (48 za)
3 Assassin's Embroidered Silk Insignia (1209 za)
1 Knight's Embroidered Silk Insignia (1270 za)
3 Cleric's Embroidered Silk Insignia (975 za)
3 Berserker's Silk Insignia (300 za)
32 Potent Venom Sac (81 za)
15 Large Scale (84 za)
6 Intricate Totem (133 za)
9 Large Claw (84 za)
56 Large Fang (75 za)
1 Sentinel's Silk Insignia (550 za)

Cena: 42236 (Kumulativní cena: 178832)


Level:300

Vytvoř: 64 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 62 Bolt of Silk
Vytvoř: 14 Thick Mask Padding
Vytvoř: 14 Thick Mask Strap
Vytvoř: 7 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 6 Thick Glove Lining
Vytvoř: 6 Thick Glove Panel
Vytvoř: 4 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 2 Cleric's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Sentinel's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 3 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!