Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
110951
Očekávaná návratnost
- 37162
Očekávaná koncová cena
73789

1 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
1 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
20 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Weak Potion of Ice Brood Slaying - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
1 Weak Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
1 Weak Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Minor Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
24 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Ice Brood Slaying - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
54 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 303 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Destroyer Slaying - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
60 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Destroyer Slaying - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
42 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
60 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Destroyer Slaying - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Ice Brood Slaying - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
24 Potent Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
5 Artisan Tuning Crystal - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
25 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Staff - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Staff - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Scepter - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Scepter - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Focus - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Focus - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Trident - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Trident - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Trident - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Staff - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Staff - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Staff - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Trident - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Trident - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Scepter - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Scepter - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Scepter - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Scepter - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Focus - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Focus - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Focus - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Staff - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Trident - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Focus - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Focus - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Wand - Prodáváno za 743 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Scepter - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Scepter - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Scepter - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Focus - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Star - Prodáváno za 487 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Trident - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Trident - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Trident - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 703 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 867 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Trident - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Soft Wood Staff - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Trident - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Scepter - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Focus - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
27 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Giver's Green Wood Focus - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Scepter - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 892 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Focus - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
11951

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
11951

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (50 za)
Gold Ore (36 za)
Iron Ore (130 za)
Mithril Ore (26 za)
Platinum Ore (144 za)
Silver Ore (10 za)
Elder Wood Log (75 za)
Green Wood Log (8 za)
Hard Wood Log (105 za)
Soft Wood Log (12 za)
Seasoned Wood Log (69 za)
Thin Leather Section (80 za)
Thick Leather Section (40 za)
Coarse Leather Section (72 za)
Rugged Leather Section (258 za)
Pile of Glittering Dust (42 za)
Pile of Shimmering Dust (130 za)
Pile of Radiant Dust (398 za)
Pile of Luminous Dust (263 za)
Pile of Incandescent Dust (80 za)
Venom Sac (274 za)
Full Venom Sac (286 za)
Potent Venom Sac (34 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (47 za)
Smooth Scale (251 za)
Large Scale (70 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (42 za)
Vial of Blood (292 za)
Vial of Thick Blood (271 za)
Vial of Potent Blood (80 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (40 za)
Totem (296 za)
Intricate Totem (78 za)
Large Bone (88 za)
Bone Shard (97 za)
Heavy Bone (261 za)
Tiny Claw (6 za)
Claw (254 za)
Large Claw (30 za)
Small Fang (55 za)
Large Fang (30 za)
Engraved Totem (255 za)
Destroyer Fragment (263 za)
Destroyer Shard (508 za)
Destroyer Core (267 za)
Pile of Soiled Essence (84 za)
Pile of Filthy Essence (62 za)
Pile of Vile Essence (51 za)
Corrupted Sliver (58 za)
Corrupted Core (131 za)
Carnelian Nugget (55 za)
Lapis Nugget (50 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (130 za)
Peridot Lump (63 za)
Lapis Lump (74 za)
Amethyst Lump (91 za)
Beryl Shard (104 za)
Ruby Shard (59 za)
Opal Shard (64 za)
Carrot (100 za)
Mushroom (46 za)
Head of Lettuce (129 za)
Spinach Leaf (80 za)
Sage Leaf (89 za)
Slab of Red Meat (34 za)
Remaining Cost
11951

Předchystáno (Kup na tržišti)

Soft Focus Casing (62 za)
Bronze Trident Head (73 za)
Darksteel Trident Head (270 za)
Iron Trident Head (120 za)
Mithril Trident Head (33 za)
Steel Trident Head (495 za)
Hard Focus Core (494 za)
Seasoned Focus Core (235 za)
Green Trident Shaft (20 za)
Elder Trident Shaft (300 za)
Seasoned Trident Shaft (328 za)
Hard Scepter Core (443 za)
Seasoned Scepter Core (134 za)
Soft Staff Head (24 za)
Mighty Green Inscription (10 za)
Knight's Hard Inscription (892 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Vital Green Inscription (12 za)
Valkyrie Elder Inscription (163 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Hunter's Seasoned Inscription (740 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Strong Soft Inscription (48 za)
Hunter's Soft Inscription (82 za)
Hearty Soft Inscription (52 za)
Honed Soft Inscription (55 za)
Ravaging Seasoned Inscription (774 za)
Vigorous Seasoned Inscription (772 za)
Valkyrie Hard Inscription (923 za)
Carrion Hard Inscription (958 za)
Carrion Elder Inscription (178 za)
Knight's Elder Inscription (178 za)
Malign Green Inscription (7 za)
Ravaging Soft Inscription (60 za)
Rejuvenating Soft Inscription (46 za)
Adorned Pearl (149 za)
Intricate Sunstone Jewel (168 za)
Giver's Green Inscription (22 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mushroom (46 za)
25 Jug of Water (8 za)
7 Bronze Trident Head (73 za)
7 Green Trident Shaft (20 za)
1 Copper Ore (50 za)
1 Lump of Tin (8 za)
171 Green Wood Log (8 za)
1 Mighty Green Inscription (10 za)
4 Precise Green Inscription (7 za)
1 Vital Green Inscription (12 za)
4 Resilient Green Inscription (7 za)
2 Healing Green Inscription (7 za)
3 Malign Green Inscription (7 za)
25 Pile of Glittering Dust (42 za)
1 Tiny Scale (5 za)
22 Vial of Weak Blood (7 za)
22 Tiny Totem (5 za)
1 Corrupted Sliver (58 za)
1 Tiny Claw (6 za)
1 Slab of Red Meat (34 za)
2 Giver's Green Inscription (22 za)

Cena: 3897 (Kumulativní cena: 3897)


Level: 0

Vytvoř: 57 Green Wood Plank
Vytvoř: 5 Green Scepter Rod
Vytvoř: 5 Green Scepter Core
Vytvoř: 4 Green Focus Casing
Vytvoř: 4 Green Focus Core
Vytvoř: 2 Green Staff Shaft
Vytvoř: 2 Green Staff Head
Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Scale (1)
Corrupted Sliver (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Copper Ore (1)
Lump of Tin (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Vytvoř: 19 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mushroom (46 za)
19 Jug of Water (8 za)
1 Sage Leaf (89 za)
1 Soft Focus Casing (62 za)
2 Iron Trident Head (120 za)
1 Soft Staff Head (24 za)
1 Iron Ore (130 za)
1 Silver Ore (10 za)
168 Soft Wood Log (12 za)
1 Thin Leather Section (80 za)
4 Strong Soft Inscription (48 za)
1 Hunter's Soft Inscription (82 za)
3 Hearty Soft Inscription (52 za)
3 Honed Soft Inscription (55 za)
3 Ravaging Soft Inscription (60 za)
4 Rejuvenating Soft Inscription (46 za)
19 Pile of Shimmering Dust (130 za)
1 Small Scale (47 za)
12 Vial of Thin Blood (42 za)
13 Small Totem (40 za)
1 Pile of Soiled Essence (84 za)
1 Corrupted Sliver (58 za)
1 Bone Shard (97 za)
1 Small Fang (55 za)
1 Carnelian Nugget (55 za)
1 Lapis Nugget (50 za)
1 Adorned Pearl (149 za)

Cena: 7897 (Kumulativní cena: 11794)


Level: 75

Vytvoř: 84 Soft Wood Plank
Vytvoř: 6 Soft Focus Core
Vytvoř: 5 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 5 Soft Scepter Core
Vytvoř: 5 Soft Focus Casing
Vytvoř: 5 Soft Staff Shaft
Vytvoř: 4 Soft Staff Head
Vytvoř: 2 Soft Trident Shaft
Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Carnelian Nugget (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thin Leather Section (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Scale (1)
Corrupted Sliver (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Fang (1)
Adorned Pearl (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Pile of Soiled Essence (1)
Bone Shard (1)

Vytvoř: 11 Minor Potion of Demon Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (100 za)
35 Jug of Water (8 za)
18 Head of Lettuce (129 za)
18 Spinach Leaf (80 za)
1 Sage Leaf (89 za)
2 Steel Trident Head (495 za)
1 Seasoned Focus Core (235 za)
1 Seasoned Trident Shaft (328 za)
1 Seasoned Scepter Core (134 za)
1 Gold Ore (36 za)
1 Iron Ore (130 za)
93 Seasoned Wood Log (69 za)
2 Coarse Leather Section (72 za)
9 Rugged Leather Section (258 za)
1 Lump of Coal (16 za)
2 Hunter's Seasoned Inscription (740 za)
2 Ravaging Seasoned Inscription (774 za)
3 Vigorous Seasoned Inscription (772 za)
17 Pile of Radiant Dust (398 za)
18 Venom Sac (274 za)
1 Vial of Blood (292 za)
1 Totem (296 za)
1 Destroyer Fragment (263 za)
4 Claw (254 za)
10 Slab of Red Meat (34 za)
1 Peridot Lump (63 za)
1 Lapis Lump (74 za)
1 Amethyst Lump (91 za)

Cena: 34460 (Kumulativní cena: 46254)


Level:150

Vytvoř: 31 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 1 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 3 Seasoned Focus Core
Vytvoř: 3 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 3 Seasoned Focus Casing
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 1 Hunter's Seasoned Inscription
Vytvoř: 1 Seasoned Trident Shaft
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Vial of Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Totem (1)
Claw (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Seasoned Focus Core (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Peridot Lump (1)

Vytvoř: 17 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Lump of Coal (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Destroyer Fragment (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Lapis Lump (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Iron Ore (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 8 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (100 za)
1 Mushroom (46 za)
43 Jug of Water (8 za)
20 Head of Lettuce (129 za)
20 Spinach Leaf (80 za)
1 Sage Leaf (89 za)
1 Darksteel Trident Head (270 za)
1 Hard Focus Core (494 za)
1 Hard Scepter Core (443 za)
1 Gold Ore (36 za)
9 Platinum Ore (144 za)
81 Hard Wood Log (105 za)
2 Rugged Leather Section (258 za)
1 Lump of Coal (16 za)
1 Knight's Hard Inscription (892 za)
2 Valkyrie Hard Inscription (923 za)
1 Carrion Hard Inscription (958 za)
4 Lump of Primordium (48 za)
29 Pile of Luminous Dust (263 za)
20 Full Venom Sac (286 za)
6 Smooth Scale (251 za)
2 Vial of Thick Blood (271 za)
1 Destroyer Shard (508 za)
1 Pile of Filthy Essence (62 za)
4 Heavy Bone (261 za)
1 Slab of Red Meat (34 za)
2 Engraved Totem (255 za)
14 Beryl Shard (104 za)
1 Ruby Shard (59 za)
14 Opal Shard (64 za)

Cena: 40187 (Kumulativní cena: 86441)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 4 Darksteel Ingot
Vytvoř: 3 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 3 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 3 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 2 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 2 Knight's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Hard Scepter Core
Vytvoř: 1 Hard Focus Core
Vytvoř: 1 Carrion Hard Inscription
Vytvoř: 1 Hard Focus Casing
Objev:

Pile of Luminous Dust (6)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Hard Focus Core (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Ruby Shard (1)

Vytvoř: 19 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Lump of Coal (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Destroyer Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Engraved Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Engraved Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Pile of Filthy Essence (1)
Heavy Bone (1)

Vytvoř: 13 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (100 za)
8 Mushroom (46 za)
39 Jug of Water (8 za)
1 Head of Lettuce (129 za)
1 Spinach Leaf (80 za)
1 Sage Leaf (89 za)
2 Mithril Trident Head (33 za)
5 Elder Trident Shaft (300 za)
77 Mithril Ore (26 za)
1 Platinum Ore (144 za)
96 Elder Wood Log (75 za)
2 Thick Leather Section (40 za)
1 Lump of Coal (16 za)
1 Valkyrie Elder Inscription (163 za)
1 Carrion Elder Inscription (178 za)
1 Knight's Elder Inscription (178 za)
68 Pile of Incandescent Dust (80 za)
16 Potent Venom Sac (34 za)
1 Large Scale (70 za)
2 Vial of Potent Blood (80 za)
29 Intricate Totem (78 za)
1 Destroyer Core (267 za)
1 Pile of Vile Essence (51 za)
1 Corrupted Core (131 za)
1 Large Bone (88 za)
35 Large Claw (30 za)
46 Large Fang (30 za)
1 Slab of Red Meat (34 za)
1 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (130 za)
1 Intricate Sunstone Jewel (168 za)

Cena: 24510 (Kumulativní cena: 110951)


Level:300

Vytvoř: 38 Mithril Ingot
Vytvoř: 32 Elder Wood Plank
Vytvoř: 4 Mithril Trident Head
Vytvoř: 1 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Vytvoř: 1 Elder Focus Casing
Vytvoř: 1 Elder Focus Core
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Vytvoř: 4 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Vial of Potent Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)
Large Claw (1)

Vytvoř: 19 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Lump of Coal (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Destroyer Core (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Ruby Crystal (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Vial of Potent Blood (1)
Intricate Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Large Scale (1)
Corrupted Core (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Large Fang (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Pile of Vile Essence (1)
Large Bone (1)

Vytvoř: 7 Potent Potion of Grawl Slaying

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!