Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-12-08T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
126687
Očekávaná návratnost
- 40595
Očekávaná koncová cena
86092

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2720 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3320 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3422 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3465 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2928 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3230 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2720 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 3075 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2854 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3407 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2976 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3404 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3074 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
126687

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
126687

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2990 za)
Bolt of Gossamer (117 za)
Remaining Cost
126687

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Shoulderguard Panel (5475 za)
Hardened Shoulderguard Padding (44 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4557 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (6624 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4789 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5343 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (5888 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4581 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 6 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 3 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 3 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 3 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Hardened Shoulderguard Panel
Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!