Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-08-09T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
147617
Očekávaná návratnost
- 48824
Očekávaná koncová cena
98793

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4365 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3091 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4399 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4080 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4339 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3150 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4269 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 3930 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 3616 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3389 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3068 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3303 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
147617

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
147617

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3744 za)
Bolt of Gossamer (202 za)
Remaining Cost
147617

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Shoulderguard Panel (6512 za)
Hardened Glove Panel (6598 za)
Hardened Shoulderguard Padding (46 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (5166 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (7999 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4687 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5984 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (7099 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (5160 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 6 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 3 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 3 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 1 Hardened Shoulderguard Panel
Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!