Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-08T14:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
140517
Očekávaná návratnost
- 62394
Očekávaná koncová cena
78123

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4941 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5077 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5103 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3828 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4437 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4766 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4251 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 4686 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 4997 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5122 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5201 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 4866 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5119 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
14517

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
14517

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2176 za)
Bolt of Gossamer (146 za)
Remaining Cost
14517

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Shoulderguard Panel (3396 za)
Hardened Shoulderguard Padding (20 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (6997 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (8638 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (6999 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (8194 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (8477 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (6986 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 6 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 3 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 3 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 3 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Hardened Shoulderguard Panel
Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!