Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-05-19T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
140275
Očekávaná návratnost
- 86483
Očekávaná koncová cena
53792

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5826 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 7045 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 6419 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 6315 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 6478 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
14275

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
14275

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (1297 za)
Bolt of Gossamer (111 za)
Remaining Cost
14275

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Shoulderguard Panel (1881 za)
Hardened Helmet Padding (96 za)
Hardened Helmet Strap (750 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (8531 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (9998 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (8324 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (8976 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (9994 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (8294 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 5 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 4 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 4 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 3 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 3 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 3 Hardened Shoulderguard Panel
Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!