Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-23T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
121843
Očekávaná návratnost
- 45864
Očekávaná koncová cena
75979

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3610 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3881 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3231 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3424 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3449 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3476 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2987 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 4019 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3675 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3408 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3479 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
121843

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
121843

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2793 za)
Bolt of Gossamer (168 za)
Remaining Cost
121843

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Shoulderguard Panel (4795 za)
Hardened Glove Lining (19 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4735 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (6095 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4590 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5000 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (6255 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4740 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 6 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 4 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 3 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 2 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 1 Hardened Shoulderguard Panel
Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!