Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
130597
Očekávaná návratnost
- 42135
Očekávaná koncová cena
88462

27 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
54 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
81 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
81 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
72 Potent Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
60 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
9 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Focus - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Wand - Prodáváno za 743 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Star - Prodáváno za 487 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 703 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 867 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Soft Wood Scepter - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 892 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
13597

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
13597

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Mithril Ore (26 za)
Platinum Ore (144 za)
Elder Wood Log (75 za)
Green Wood Log (8 za)
Hard Wood Log (105 za)
Soft Wood Log (12 za)
Seasoned Wood Log (69 za)
Rugged Leather Section (258 za)
Pile of Glittering Dust (42 za)
Pile of Shimmering Dust (130 za)
Pile of Radiant Dust (398 za)
Pile of Luminous Dust (263 za)
Pile of Incandescent Dust (80 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Venom Sac (274 za)
Full Venom Sac (286 za)
Potent Venom Sac (34 za)
Smooth Scale (251 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (42 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (40 za)
Intricate Totem (78 za)
Tiny Claw (6 za)
Claw (254 za)
Large Claw (30 za)
Large Fang (30 za)
Beryl Shard (104 za)
Opal Shard (64 za)
Mushroom (46 za)
Head of Lettuce (129 za)
Spinach Leaf (80 za)
Slab of Red Meat (34 za)
Remaining Cost
13597

Předchystáno (Kup na tržišti)

Soft Focus Casing (62 za)
Elder Trident Shaft (300 za)
Ravaging Soft Inscription (60 za)
Rejuvenating Soft Inscription (46 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
162 Green Wood Log (8 za)
54 Pile of Glittering Dust (42 za)
27 Tiny Venom Sac (5 za)
27 Vial of Weak Blood (7 za)
54 Tiny Totem (5 za)
27 Tiny Claw (6 za)

Cena: 4752 (Kumulativní cena: 4752)


Level: 0

Vytvoř: 54 Green Wood Plank
Vytvoř: 9 Green Wood Dowel
Vytvoř: 9 Green Scepter Rod
Vytvoř: 9 Green Scepter Core
Vytvoř: 9 Malign Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Jug of Water (8 za)
1 Soft Focus Casing (62 za)
274 Soft Wood Log (12 za)
1 Ravaging Soft Inscription (60 za)
27 Rejuvenating Soft Inscription (46 za)
27 Pile of Shimmering Dust (130 za)
27 Vial of Thin Blood (42 za)
27 Small Totem (40 za)

Cena: 10592 (Kumulativní cena: 15344)


Level: 75

Vytvoř:137 Soft Wood Plank
Vytvoř: 27 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 27 Soft Scepter Core
Vytvoř: 1 Soft Focus Core
Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Soft Wood Scepter

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Demon Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (129 za)
27 Spinach Leaf (80 za)
162 Seasoned Wood Log (69 za)
13 Rugged Leather Section (258 za)
13 Pile of Radiant Dust (398 za)
27 Venom Sac (274 za)
27 Claw (254 za)
13 Slab of Red Meat (34 za)

Cena: 40367 (Kumulativní cena: 55711)


Level:150

Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 9 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Scepter

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (129 za)
27 Spinach Leaf (80 za)
36 Platinum Ore (144 za)
81 Hard Wood Log (105 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (263 za)
27 Full Venom Sac (286 za)
27 Smooth Scale (251 za)
27 Beryl Shard (104 za)
27 Opal Shard (64 za)

Cena: 46764 (Kumulativní cena: 102475)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Knight's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
24 Mushroom (46 za)
51 Jug of Water (8 za)
2 Elder Trident Shaft (300 za)
72 Mithril Ore (26 za)
96 Elder Wood Log (75 za)
123 Pile of Incandescent Dust (80 za)
15 Potent Venom Sac (34 za)
51 Intricate Totem (78 za)
42 Large Claw (30 za)
45 Large Fang (30 za)

Cena: 28122 (Kumulativní cena: 130597)


Level:300

Vytvoř: 36 Mithril Ingot
Vytvoř: 32 Elder Wood Plank
Vytvoř: 3 Mithril Trident Head
Vytvoř: 1 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Vytvoř: 1 Elder Focus Casing
Vytvoř: 1 Elder Focus Core
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Vytvoř: 11 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)
Large Claw (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Grawl Slaying

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!