Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-16T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
227774
Očekávaná návratnost
- 76036
Očekávaná koncová cena
151738

27 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
54 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
81 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
81 Potent Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
72 Potent Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
2 Vigorous Soft Wood Scepter - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
8 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Wand - Prodáváno za 3253 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Star - Prodáváno za 3269 za pomocí Max Buyout
5 Carrion Elder Wood Trident - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1889 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Soft Wood Scepter - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
227774

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
227774

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (115 za)
Mithril Ore (56 za)
Platinum Ore (195 za)
Silver Ore (13 za)
Elder Wood Log (30 za)
Green Wood Log (13 za)
Hard Wood Log (131 za)
Soft Wood Log (20 za)
Thick Leather Section (30 za)
Rugged Leather Section (146 za)
Pile of Glittering Dust (83 za)
Pile of Shimmering Dust (322 za)
Pile of Radiant Dust (1061 za)
Pile of Luminous Dust (748 za)
Pile of Incandescent Dust (125 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Venom Sac (628 za)
Full Venom Sac (629 za)
Potent Venom Sac (67 za)
Smooth Scale (506 za)
Large Scale (66 za)
Vial of Weak Blood (6 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (76 za)
Large Bone (61 za)
Tiny Claw (8 za)
Glacial Fragment (688 za)
Pile of Vile Essence (179 za)
Beryl Shard (98 za)
Opal Shard (73 za)
Carrot (226 za)
Head of Lettuce (210 za)
Spinach Leaf (184 za)
Slab of Red Meat (202 za)
Remaining Cost
227774

Předchystáno (Kup na tržišti)

Vigorous Soft Inscription (249 za)
Lucent Mote (50 za)
Symbol of Pain (1262 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
144 Green Wood Log (13 za)
54 Pile of Glittering Dust (83 za)
24 Tiny Venom Sac (5 za)
27 Vial of Weak Blood (6 za)
54 Tiny Totem (7 za)
27 Tiny Claw (8 za)

Cena: 7662 (Kumulativní cena: 7662)


Level: 0

Vytvoř: 48 Green Wood Plank
Vytvoř: 13 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 8 Green Wood Dowel
Vytvoř: 8 Green Scepter Rod
Vytvoř: 8 Green Scepter Core
Vytvoř: 8 Malign Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 7 Malign Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Jug of Water (8 za)
27 Iron Ore (115 za)
27 Silver Ore (13 za)
248 Soft Wood Log (20 za)
2 Vigorous Soft Inscription (249 za)
27 Pile of Shimmering Dust (322 za)
57 Small Totem (76 za)

Cena: 22156 (Kumulativní cena: 29818)


Level: 75

Vytvoř:124 Soft Wood Plank
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 21 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 21 Soft Scepter Core
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Vytvoř: 1 Vigorous Soft Wood Scepter

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Soft Wood Scepter

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Dredge Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (210 za)
27 Spinach Leaf (184 za)
13 Rugged Leather Section (146 za)
13 Pile of Radiant Dust (1061 za)
27 Venom Sac (628 za)
13 Glacial Fragment (688 za)
13 Slab of Red Meat (202 za)
130 Lucent Mote (50 za)
13 Symbol of Pain (1262 za)

Cena: 78081 (Kumulativní cena: 107899)


Level:150

Objev:

Glacial Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Elemental Slaying

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (210 za)
27 Spinach Leaf (184 za)
36 Platinum Ore (195 za)
81 Hard Wood Log (131 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (748 za)
27 Full Venom Sac (629 za)
27 Smooth Scale (506 za)
27 Beryl Shard (98 za)
27 Opal Shard (73 za)

Cena: 85023 (Kumulativní cena: 192922)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Knight's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Carrot (226 za)
51 Jug of Water (8 za)
92 Mithril Ore (56 za)
153 Elder Wood Log (30 za)
27 Thick Leather Section (30 za)
51 Pile of Incandescent Dust (125 za)
15 Potent Venom Sac (67 za)
15 Large Scale (66 za)
24 Pile of Vile Essence (179 za)
84 Large Bone (61 za)

Cena: 34852 (Kumulativní cena: 227774)


Level:300

Vytvoř: 51 Elder Wood Plank
Vytvoř: 46 Mithril Ingot
Vytvoř: 5 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 8 Mithril Trident Head
Vytvoř: 8 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 5 Carrion Elder Inscription
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Vytvoř: 1 Elder Focus Casing
Vytvoř: 1 Elder Focus Core
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Vytvoř: 4 Carrion Elder Wood Trident

Level:325

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Centaur Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Pile of Vile Essence (1)
Large Bone (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Undead Slaying

Level:375

Vytvoř: 3 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!