Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-12T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
200541
Očekávaná návratnost
- 77761
Očekávaná koncová cena
122780

27 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
54 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
81 Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
81 Potent Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
72 Potent Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
12 Vigorous Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
2 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Wand - Prodáváno za 1727 za pomocí Max Buyout
6 Knight's Elder Wood Trident - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 2060 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 2063 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1715 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
13 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Soft Wood Scepter - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1666 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
20541

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
20541

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (61 za)
Gold Ore (36 za)
Iron Ore (100 za)
Mithril Ore (56 za)
Platinum Ore (174 za)
Silver Ore (15 za)
Elder Wood Log (41 za)
Green Wood Log (14 za)
Hard Wood Log (111 za)
Soft Wood Log (24 za)
Seasoned Wood Log (87 za)
Thick Leather Section (39 za)
Coarse Leather Section (59 za)
Rugged Leather Section (204 za)
Pile of Glittering Dust (55 za)
Pile of Shimmering Dust (227 za)
Pile of Radiant Dust (606 za)
Pile of Luminous Dust (515 za)
Pile of Incandescent Dust (149 za)
Small Venom Sac (67 za)
Potent Venom Sac (90 za)
Smooth Scale (399 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (65 za)
Intricate Totem (123 za)
Large Bone (90 za)
Tiny Claw (8 za)
Large Claw (89 za)
Large Fang (85 za)
Carrot (171 za)
Mushroom (101 za)
Slab of Red Meat (214 za)
Remaining Cost
20541

Předchystáno (Kup na tržišti)

Vigorous Seasoned Inscription (1222 za)
Knight's Elder Inscription (272 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
26 Bronze Ingot (61 za)
78 Green Wood Log (14 za)
54 Pile of Glittering Dust (55 za)
40 Vial of Weak Blood (8 za)
54 Tiny Totem (5 za)
27 Tiny Claw (8 za)

Cena: 6886 (Kumulativní cena: 6886)


Level: 0

Vytvoř: 26 Green Wood Plank
Vytvoř: 13 Bronze Trident Head
Vytvoř: 13 Green Trident Shaft
Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vial of Weak Blood (1)

Vytvoř: 12 Mighty Green Wood Trident

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Jug of Water (8 za)
27 Iron Ore (100 za)
27 Silver Ore (15 za)
252 Soft Wood Log (24 za)
27 Pile of Shimmering Dust (227 za)
6 Small Venom Sac (67 za)
57 Small Totem (65 za)

Cena: 19605 (Kumulativní cena: 26491)


Level: 75

Vytvoř:126 Soft Wood Plank
Vytvoř: 21 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 21 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 21 Soft Scepter Core
Vytvoř: 2 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 1 Ravaging Soft Wood Scepter

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Soft Wood Scepter

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Dredge Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Carrot (171 za)
40 Jug of Water (8 za)
72 Iron Ore (100 za)
72 Seasoned Wood Log (87 za)
27 Coarse Leather Section (59 za)
13 Rugged Leather Section (204 za)
24 Lump of Coal (16 za)
12 Vigorous Seasoned Inscription (1222 za)
40 Pile of Radiant Dust (606 za)
13 Slab of Red Meat (214 za)

Cena: 64716 (Kumulativní cena: 91207)


Level:150

Vytvoř: 24 Steel Ingot
Vytvoř: 24 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 12 Steel Trident Head
Vytvoř: 12 Seasoned Trident Shaft
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 11 Vigorous Seasoned Wood Trident

Level:175

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Vytvoř: 26 Potion of Centaur Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Carrot (171 za)
54 Jug of Water (8 za)
27 Gold Ore (36 za)
63 Platinum Ore (174 za)
81 Hard Wood Log (111 za)
27 Rugged Leather Section (204 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
54 Pile of Luminous Dust (515 za)
27 Smooth Scale (399 za)

Cena: 70929 (Kumulativní cena: 162136)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Knight's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Centaur Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Dredge Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Carrot (171 za)
24 Mushroom (101 za)
51 Jug of Water (8 za)
100 Mithril Ore (56 za)
135 Elder Wood Log (41 za)
27 Thick Leather Section (39 za)
6 Knight's Elder Inscription (272 za)
51 Pile of Incandescent Dust (149 za)
15 Potent Venom Sac (90 za)
24 Intricate Totem (123 za)
15 Large Bone (90 za)
15 Large Claw (89 za)
30 Large Fang (85 za)

Cena: 38405 (Kumulativní cena: 200541)


Level:300

Vytvoř: 50 Mithril Ingot
Vytvoř: 45 Elder Wood Plank
Vytvoř: 10 Mithril Trident Head
Vytvoř: 10 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 5 Knight's Elder Wood Trident

Level:325

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Centaur Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Grawl Slaying

Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!