Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-08T18:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
236922
Očekávaná návratnost
- 66548
Očekávaná koncová cena
170374

27 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
54 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
81 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
81 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
72 Potent Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
27 Strong Soft Wood Scepter - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
15 Malign Green Wood Trident - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Trident - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
5 Carrion Elder Wood Trident - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1162 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1535 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1240 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1408 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
12 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1311 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
236922

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
236922

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (130 za)
Mithril Ore (45 za)
Platinum Ore (226 za)
Elder Wood Log (61 za)
Green Wood Log (14 za)
Hard Wood Log (197 za)
Soft Wood Log (36 za)
Seasoned Wood Log (124 za)
Rugged Leather Section (196 za)
Pile of Glittering Dust (95 za)
Pile of Shimmering Dust (261 za)
Pile of Radiant Dust (929 za)
Pile of Luminous Dust (709 za)
Pile of Incandescent Dust (108 za)
Venom Sac (585 za)
Full Venom Sac (705 za)
Potent Venom Sac (48 za)
Smooth Scale (502 za)
Large Scale (34 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (58 za)
Tiny Totem (6 za)
Small Totem (51 za)
Large Bone (32 za)
Tiny Claw (7 za)
Large Claw (37 za)
Large Fang (34 za)
Beryl Shard (129 za)
Opal Shard (71 za)
Head of Lettuce (200 za)
Spinach Leaf (149 za)
Slab of Red Meat (132 za)
Remaining Cost
236922

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Trident Head (95 za)
Iron Trident Head (182 za)
Soft Trident Shaft (105 za)
Hunter's Seasoned Inscription (1370 za)
Strong Soft Inscription (100 za)
Malign Green Inscription (7 za)
Ravaging Soft Inscription (140 za)
Intricate Sunstone Jewel (222 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
15 Bronze Trident Head (95 za)
90 Green Wood Log (14 za)
15 Malign Green Inscription (7 za)
54 Pile of Glittering Dust (95 za)
27 Vial of Weak Blood (8 za)
54 Tiny Totem (6 za)
27 Tiny Claw (7 za)

Cena: 9081 (Kumulativní cena: 9081)


Level: 0

Vytvoř: 30 Green Wood Plank
Vytvoř: 15 Green Trident Shaft
Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 14 Malign Green Wood Trident

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Jug of Water (8 za)
1 Iron Trident Head (182 za)
1 Soft Trident Shaft (105 za)
270 Soft Wood Log (36 za)
27 Strong Soft Inscription (100 za)
1 Ravaging Soft Inscription (140 za)
27 Pile of Shimmering Dust (261 za)
27 Vial of Thin Blood (58 za)
27 Small Totem (51 za)

Cena: 23053 (Kumulativní cena: 32134)


Level: 75

Vytvoř:135 Soft Wood Plank
Vytvoř: 27 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 27 Soft Scepter Core
Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Strong Soft Wood Scepter

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Demon Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (200 za)
27 Spinach Leaf (149 za)
72 Iron Ore (130 za)
72 Seasoned Wood Log (124 za)
13 Rugged Leather Section (196 za)
24 Lump of Coal (16 za)
12 Hunter's Seasoned Inscription (1370 za)
13 Pile of Radiant Dust (929 za)
27 Venom Sac (585 za)
13 Slab of Red Meat (132 za)

Cena: 76991 (Kumulativní cena: 109125)


Level:150

Vytvoř: 24 Steel Ingot
Vytvoř: 24 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 12 Steel Trident Head
Vytvoř: 12 Seasoned Trident Shaft
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 11 Hunter's Seasoned Wood Trident

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (200 za)
27 Spinach Leaf (149 za)
36 Platinum Ore (226 za)
81 Hard Wood Log (197 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (709 za)
27 Full Venom Sac (705 za)
27 Smooth Scale (502 za)
27 Beryl Shard (129 za)
27 Opal Shard (71 za)

Cena: 91944 (Kumulativní cena: 201069)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Knight's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
51 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (200 za)
27 Spinach Leaf (149 za)
100 Mithril Ore (45 za)
135 Elder Wood Log (61 za)
24 Pile of Incandescent Dust (108 za)
42 Potent Venom Sac (48 za)
15 Large Scale (34 za)
30 Large Bone (32 za)
15 Large Claw (37 za)
39 Large Fang (34 za)
24 Intricate Sunstone Jewel (222 za)

Cena: 35853 (Kumulativní cena: 236922)


Level:300

Vytvoř: 50 Mithril Ingot
Vytvoř: 45 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 10 Mithril Trident Head
Vytvoř: 10 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 5 Carrion Elder Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Vytvoř: 4 Carrion Elder Wood Trident

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Nightmare Court Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Large Fang (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Krait Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!