Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-08-09T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
198047
Očekávaná návratnost
- 64916
Očekávaná koncová cena
133131

27 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
54 Minor Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
54 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
81 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
81 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
72 Potent Potion of Destroyer Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
135 Artisan Tuning Crystal - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
55 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
12 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
9 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Wand - Prodáváno za 2747 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Star - Prodáváno za 1076 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1220 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1161 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1131 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
198047

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
198047

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Mithril Ore (64 za)
Green Wood Plank (21 za)
Elder Wood Log (93 za)
Soft Wood Log (29 za)
Seasoned Wood Log (115 za)
Rugged Leather Section (404 za)
Pile of Glittering Dust (44 za)
Pile of Shimmering Dust (145 za)
Pile of Radiant Dust (509 za)
Pile of Luminous Dust (333 za)
Pile of Incandescent Dust (90 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (22 za)
Venom Sac (300 za)
Full Venom Sac (335 za)
Potent Venom Sac (16 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (29 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (37 za)
Intricate Totem (163 za)
Tiny Claw (5 za)
Small Claw (22 za)
Claw (271 za)
Large Claw (16 za)
Large Fang (17 za)
Destroyer Core (181 za)
Beryl Shard (100 za)
Opal Shard (78 za)
Head of Lettuce (197 za)
Spinach Leaf (107 za)
Slab of Red Meat (104 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
72 Green Wood Plank (21 za)
54 Pile of Glittering Dust (44 za)
36 Tiny Venom Sac (5 za)
27 Vial of Weak Blood (7 za)
54 Tiny Totem (5 za)
27 Tiny Claw (5 za)

Cena: 5094 (Kumulativní cena: 5094)


Level: 0

Vytvoř: 12 Green Wood Dowel
Vytvoř: 12 Green Scepter Rod
Vytvoř: 12 Green Scepter Core
Vytvoř: 12 Malign Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 11 Malign Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
108 Soft Wood Log (29 za)
54 Pile of Shimmering Dust (145 za)
27 Small Venom Sac (22 za)
27 Vial of Thin Blood (29 za)
54 Small Totem (37 za)
27 Small Claw (22 za)

Cena: 15363 (Kumulativní cena: 20457)


Level: 75

Vytvoř: 54 Soft Wood Plank
Vytvoř: 9 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 9 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 9 Soft Scepter Core
Vytvoř: 9 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Soft Wood Scepter

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)
Small Claw (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Sons of Svanir Slaying

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Demon Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (197 za)
27 Spinach Leaf (107 za)
162 Seasoned Wood Log (115 za)
13 Rugged Leather Section (404 za)
13 Pile of Radiant Dust (509 za)
27 Venom Sac (300 za)
27 Claw (271 za)
13 Slab of Red Meat (104 za)

Cena: 55796 (Kumulativní cena: 76253)


Level:150

Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 9 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Scepter

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (197 za)
27 Spinach Leaf (107 za)
189 Pile of Luminous Dust (333 za)
27 Full Venom Sac (335 za)
27 Beryl Shard (100 za)
27 Opal Shard (78 za)

Cena: 85428 (Kumulativní cena: 161681)


Level:225

Objev:

Pile of Luminous Dust (6)

Vytvoř: 26 Artisan Tuning Crystal

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
51 Jug of Water (8 za)
72 Mithril Ore (64 za)
108 Elder Wood Log (93 za)
24 Lump of Coal (16 za)
117 Pile of Incandescent Dust (90 za)
45 Potent Venom Sac (16 za)
27 Intricate Totem (163 za)
24 Destroyer Core (181 za)
42 Large Claw (16 za)
15 Large Fang (17 za)

Cena: 36366 (Kumulativní cena: 198047)


Level:300

Vytvoř: 36 Mithril Ingot
Vytvoř: 36 Elder Wood Plank
Vytvoř: 3 Mithril Trident Head
Vytvoř: 3 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Vytvoř: 1 Elder Focus Casing
Vytvoř: 1 Elder Focus Core
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Vytvoř: 10 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)
Large Claw (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Lump of Coal (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Destroyer Core (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Destroyer Slaying

Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!