Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-08-09T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce

Základní cena
17111
Očekávaná návratnost
- 10745
Očekávaná koncová cena
6366

28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
27 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 37 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 2 za pomocí Minimální prodejní cena
54 Spinach Burger - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
13 Bowl of Grilled Bananas with Passion Fruit Sauce - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
17111

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

49 za 25
Deputy Jenks - Giant's Passage (Kessex Hills 15-25)
Sangdo Swiftwing - Cereboth Canyon(Kessex Hills 15-25)
Seraph Soldier Goran - The Wendon Steps(Brisban Wildlands 15-25)
Security Captain Vejj - Almuten Estates(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 448
Remaining Cost
17111

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (4 za)
Stick of Butter (284 za)
Vanilla Bean (87 za)
Spinach Leaf (107 za)
Blueberry (32 za)
Slab of Red Meat (104 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
17111

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (10 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 28 Loaf of Bread

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Vytvoř: 26 Cup of Potato Fries

Level: 50

Vytvoř: 28 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Spinach Burger

Level:125

Objev:

Stick of Butter (1)
Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Banana (1)
Bottle of Passion Fruit Sauce (1)

Vytvoř: 12 Bottle of Passion Fruit Sauce
Vytvoř: 12 Bowl of Grilled Bananas with Passion Fruit Sauce

Level:150

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Nic. Vše hotovo!