Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
306064
Očekávaná návratnost
- 46526
Očekávaná koncová cena
259538

10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Pearl Rod - Prodáváno za 2234 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Pearl Conch - Prodáváno za 2144 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Pearl Trident - Prodáváno za 1439 za pomocí Max Buyout
45 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 1967 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 1922 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 2621 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 2872 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 1707 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 1734 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 1856 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 1790 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 1722 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 1609 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 2052 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Rod - Prodáváno za 1898 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 1874 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Rod - Prodáváno za 1319 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Rod - Prodáváno za 1381 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 1721 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 1364 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Conch - Prodáváno za 1870 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Conch - Prodáváno za 1730 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Conch - Prodáváno za 1568 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Conch - Prodáváno za 1530 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Conch - Prodáváno za 1707 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
306064

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
306064

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (542 za)
Mithril Ore (26 za)
Orichalcum Ore (263 za)
Ancient Wood Plank (525 za)
Pile of Crystalline Dust (776 za)
Glob of Ectoplasm (1430 za)
Omnomberry (66 za)
Remaining Cost
306064

Předchystáno (Kup na tržišti)

Ancient Focus Casing (542 za)
Ancient Focus Core (100 za)
Ancient Trident Shaft (30 za)
Ancient Scepter Core (63 za)
Knight's Orichalcum Imbued Inscription (10599 za)
Unidentified Dye (377 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1298 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (2935 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1178 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1826 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (2800 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1466 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 7 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 6 Ancient Focus Core
Vytvoř: 5 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 4 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 4 Ancient Staff Shaft
Vytvoř: 4 Ancient Staff Head
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 5 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 9 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Knight's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Knight's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Knight's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!