Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-08-09T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
466784
Očekávaná návratnost
- 90807
Očekávaná koncová cena
375977

10 Powerful Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
42 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 3829 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 4250 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 3408 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 3409 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Trident - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 3829 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 3829 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Rod - Prodáváno za 3847 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Rod - Prodáváno za 3404 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Rod - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Conch - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Conch - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Conch - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Conch - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Conch - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
466784

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
466784

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (560 za)
Mithril Ore (64 za)
Orichalcum Ore (260 za)
Ancient Wood Plank (512 za)
Pile of Crystalline Dust (1280 za)
Powerful Venom Sac (1256 za)
Glob of Ectoplasm (2233 za)
Omnomberry (64 za)
Head of Lettuce (197 za)
Spinach Leaf (107 za)
Remaining Cost
466784

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (425 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (2493 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (5003 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (2450 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (4404 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (5200 za)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (6273 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (2742 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 7 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 6 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 6 Ancient Focus Core
Vytvoř: 6 Ancient Staff Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Staff Head
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 5 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Powerful Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 8 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!