Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-06-13T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
599600
Očekávaná návratnost
- 89741
Očekávaná koncová cena
509859

10 Powerful Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
36 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 3407 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 3826 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 3160 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 3252 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 3841 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 3835 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 3340 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 4080 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Trident - Prodáváno za 2585 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 3931 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Rod - Prodáváno za 3769 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 3168 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Rod - Prodáváno za 3838 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Rod - Prodáváno za 3166 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 3826 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 3826 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Conch - Prodáváno za 3003 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Conch - Prodáváno za 3513 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Conch - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Conch - Prodáváno za 4324 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Conch - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
59960

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Thermocatalytic Reagent (150 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
59960

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (231 za)
Copper Ore (36 za)
Iron Ore (108 za)
Mithril Ore (58 za)
Orichalcum Ore (114 za)
Ancient Wood Plank (490 za)
Pile of Crystalline Dust (2244 za)
Glob of Ectoplasm (3967 za)
Ruby Orb (487 za)
Omnomberry (74 za)
Remaining Cost
59960

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (335 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (112 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1359 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (122 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (636 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1171 za)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (2374 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (154 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Ancient Focus Core
Vytvoř: 7 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 7 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 6 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 5 Ancient Staff Shaft
Vytvoř: 5 Ancient Staff Head
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 5 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Ancient Focus Core (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Ruby Orb (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 6 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Copper Ore (100)
Iron Ore (100)
Lump of Coal (10)
Thermocatalytic Reagent (10)


Level:450

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!