Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-08-09T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
515811
Očekávaná návratnost
- 94847
Očekávaná koncová cena
420964

10 Master Maintenance Oil - Prodáváno za 524 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Siren - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Siren - Prodáváno za 4251 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Siren - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Siren - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Siren - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Siren - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Brazier - Prodáváno za 2986 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Brazier - Prodáváno za 3444 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Brazier - Prodáváno za 2812 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Brazier - Prodáváno za 2685 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Brazier - Prodáváno za 2467 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Brazier - Prodáváno za 2295 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Handcannon - Prodáváno za 2640 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Handcannon - Prodáváno za 2530 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Handcannon - Prodáváno za 2657 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 2272 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 2739 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Handcannon - Prodáváno za 2772 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3247 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 4641 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3210 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2691 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 4004 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3828 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Speargun - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Speargun - Prodáváno za 2555 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Speargun - Prodáváno za 3205 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Speargun - Prodáváno za 2978 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Speargun - Prodáváno za 2298 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
515811

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
515811

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (560 za)
Ancient Wood Plank (512 za)
Pile of Crystalline Dust (1280 za)
Glob of Ectoplasm (2233 za)
Remaining Cost
515811

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Rifle Barrel (1094 za)
Ancient Rifle Stock (988 za)
Ancient Harpoon (1396 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (2493 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (5003 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (2450 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (4404 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (5200 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (2742 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 10 Ancient Rifle Stock
Vytvoř: 6 Orichalcum Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Orichalcum Horn
Vytvoř: 6 Ancient Torch Handle
Vytvoř: 6 Orichalcum Torch Head
Vytvoř: 6 Orichalcum Pistol Barrel
Vytvoř: 6 Ancient Pistol Frame
Vytvoř: 5 Orichalcum Rifle Barrel
Vytvoř: 4 Ancient Harpoon
Objev:

Jug of Water (20)
Pile of Crystalline Dust (3)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:425

Vytvoř: 1 Master Maintenance Oil
Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!