Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
340667
Očekávaná návratnost
- 57128
Očekávaná koncová cena
283539

10 Master Maintenance Oil - Prodáváno za 382 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Pearl Siren - Prodáváno za 2232 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Pearl Brazier - Prodáváno za 2042 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Siren - Prodáváno za 1709 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Siren - Prodáváno za 2235 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Siren - Prodáváno za 1462 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Siren - Prodáváno za 2149 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Siren - Prodáváno za 1760 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Siren - Prodáváno za 1628 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Brazier - Prodáváno za 1715 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Brazier - Prodáváno za 1807 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Brazier - Prodáváno za 1286 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Brazier - Prodáváno za 1389 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Brazier - Prodáváno za 1545 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Brazier - Prodáváno za 1625 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Handcannon - Prodáváno za 1603 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Handcannon - Prodáváno za 1620 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Handcannon - Prodáváno za 1902 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 1676 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Handcannon - Prodáváno za 1695 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2548 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2153 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2308 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2475 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 1921 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2482 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Speargun - Prodáváno za 1608 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Speargun - Prodáváno za 2053 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Speargun - Prodáváno za 1423 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Speargun - Prodáváno za 1257 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
34667

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
34667

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (542 za)
Ancient Wood Plank (525 za)
Pile of Crystalline Dust (776 za)
Glob of Ectoplasm (1430 za)
Remaining Cost
34667

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Rifle Barrel (792 za)
Ancient Rifle Stock (905 za)
Ancient Harpoon (1288 za)
Knight's Orichalcum Imbued Inscription (10599 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1298 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (2935 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1178 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1826 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (2800 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1466 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 8 Ancient Rifle Stock
Vytvoř: 7 Orichalcum Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Orichalcum Horn
Vytvoř: 7 Ancient Torch Handle
Vytvoř: 7 Orichalcum Torch Head
Vytvoř: 5 Orichalcum Pistol Barrel
Vytvoř: 5 Ancient Pistol Frame
Vytvoř: 4 Orichalcum Rifle Barrel
Vytvoř: 2 Ancient Harpoon
Objev:

Jug of Water (20)
Pile of Crystalline Dust (3)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:425

Vytvoř: 1 Master Maintenance Oil
Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Knight's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Knight's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!