Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-02-22T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
98392
Očekávaná návratnost
- 25585
Očekávaná koncová cena
72807

27 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
2 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 269 za pomocí Max Buyout
13 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
13 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 2629 za pomocí Max Buyout
10 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
7 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 459 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 3921 za pomocí Max Buyout
13 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Brilliant Ruby Jewel - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
11 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Embellished Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 458 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1121 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 555 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
98392

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (41 za)
Gold Ore (31 za)
Mithril Ore (44 za)
Platinum Ore (184 za)
Silver Ore (12 za)
Glob of Ectoplasm (2733 za)
Garnet Pebble (77 za)
Tiger's Eye Pebble (96 za)
Peridot Nugget (83 za)
Ruby Crystal (130 za)
Topaz Lump (122 za)
Lapis Lump (89 za)
Beryl Crystal (130 za)
Topaz Nugget (86 za)
Chrysocola Shard (66 za)
Remaining Cost
98392

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Setting (104 za)
Copper Filigree (104 za)
Platinum Filigree (610 za)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (1432 za)
Azurite Crystal (206 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (1447 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Copper Setting (104 za)
13 Copper Filigree (104 za)
224 Copper Ore (41 za)
15 Garnet Pebble (77 za)
27 Tiger's Eye Pebble (96 za)

Cena: 14491 (Kumulativní cena: 14491)


Level: 0

Vytvoř:112 Copper Ingot
Vytvoř: 29 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Vytvoř: 1 Garnet Copper Stud

Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Vytvoř: 26 Tiger's Eye Copper Stud

Level: 50

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Vytvoř: 12 Adorned Garnet Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Silver Ore (12 za)
13 Peridot Nugget (83 za)
5 Topaz Nugget (86 za)

Cena: 3861 (Kumulativní cena: 18352)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 4 Topaz Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Peridot Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Vytvoř: 12 Peridot Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Gold Ore (31 za)
5 Topaz Lump (122 za)
13 Lapis Lump (89 za)

Cena: 7843 (Kumulativní cena: 26195)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Lapis Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 12 Lapis Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
11 Platinum Filigree (610 za)
116 Platinum Ore (184 za)
66 Chrysocola Shard (66 za)

Cena: 32410 (Kumulativní cena: 58605)


Level:225

Vytvoř: 58 Platinum Ingot
Vytvoř: 10 Platinum Hook
Vytvoř: 10 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Vytvoř: 9 Chrysocola Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 9 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Vytvoř: 10 Ornate Chrysocola Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Chrysocola Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
186 Mithril Ore (44 za)
4 Glob of Ectoplasm (2733 za)
9 Ruby Crystal (130 za)
22 Beryl Crystal (130 za)
6 Embellished Brilliant Beryl Jewel (1432 za)
18 Azurite Crystal (206 za)
3 Embellished Brilliant Azurite Jewel (1447 za)

Cena: 39787 (Kumulativní cena: 98392)


Level:300

Vytvoř: 93 Mithril Ingot
Vytvoř: 10 Mithril Setting
Vytvoř: 9 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)

Vytvoř: 6 Beryl Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 26 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Vytvoř: 8 Brilliant Ruby Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 3 Embellished Brilliant Beryl Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!