Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-10-01T02:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
114302
Očekávaná návratnost
- 22059
Očekávaná koncová cena
92243

27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
13 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
9 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
7 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 445 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 2287 za pomocí Max Buyout
13 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Brilliant Ruby Jewel - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
10 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
5 Embellished Brilliant Coral Jewel - Prodáváno za 582 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1289 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 554 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
11432

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (74 za)
Gold Ore (49 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (208 za)
Silver Ore (12 za)
Glob of Ectoplasm (2596 za)
Malachite Pebble (114 za)
Emerald Crystal (131 za)
Ruby Crystal (130 za)
Peridot Lump (81 za)
Topaz Lump (107 za)
Coral Tentacle (130 za)
Amber Pebble (85 za)
Topaz Nugget (73 za)
Chrysocola Shard (87 za)
Ruby Shard (73 za)
Spinel Nugget (70 za)
Remaining Cost
11432

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (203 za)
Copper Setting (206 za)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (1398 za)
Azurite Crystal (211 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (1393 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Copper Hook (203 za)
1 Copper Setting (206 za)
260 Copper Ore (74 za)
27 Malachite Pebble (114 za)
12 Amber Pebble (85 za)

Cena: 23747 (Kumulativní cena: 23747)


Level: 0

Vytvoř:130 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Vytvoř: 10 Adorned Amber Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Silver Ore (12 za)
5 Topaz Nugget (73 za)
13 Spinel Nugget (70 za)

Cena: 3627 (Kumulativní cena: 27374)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 4 Topaz Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Spinel Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Vytvoř: 12 Spinel Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Gold Ore (49 za)
13 Peridot Lump (81 za)
5 Topaz Lump (107 za)

Cena: 11192 (Kumulativní cena: 38566)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Peridot Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Vytvoř: 12 Peridot Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
148 Platinum Ore (208 za)
9 Chrysocola Shard (87 za)
55 Ruby Shard (73 za)

Cena: 35582 (Kumulativní cena: 74148)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Vytvoř: 8 Chrysocola Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Ruby Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Ruby Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
180 Mithril Ore (40 za)
6 Glob of Ectoplasm (2596 za)
7 Emerald Crystal (131 za)
8 Ruby Crystal (130 za)
25 Coral Tentacle (130 za)
3 Embellished Brilliant Beryl Jewel (1398 za)
18 Azurite Crystal (211 za)
3 Embellished Brilliant Azurite Jewel (1393 za)

Cena: 40154 (Kumulativní cena: 114302)


Level:300

Vytvoř: 90 Mithril Ingot
Vytvoř: 9 Mithril Hook
Vytvoř: 9 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 6 Emerald Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 27 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Vytvoř: 7 Brilliant Ruby Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 5 Embellished Brilliant Coral Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!