Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-23T11:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
77151
Očekávaná návratnost
- 19970
Očekávaná koncová cena
57181

2 Turquoise Copper Ring - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
13 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
13 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 1274 za pomocí Max Buyout
7 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
3 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 264 za pomocí Max Buyout
13 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout
13 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 293 za pomocí Max Buyout
8 Snowflake Platinum Earring - Prodáváno za 515 za pomocí Max Buyout
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
77151

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (48 za)
Gold Ore (34 za)
Mithril Ore (28 za)
Platinum Ore (132 za)
Silver Ore (13 za)
Glob of Ectoplasm (1260 za)
Turquoise Pebble (65 za)
Malachite Pebble (93 za)
Lapis Nugget (66 za)
Topaz Lump (66 za)
Chrysocola Crystal (130 za)
Topaz Nugget (69 za)
Emerald Shard (75 za)
Remaining Cost
77151

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Setting (158 za)
Copper Band (161 za)
Copper Filigree (148 za)
Silver Filigree (29 za)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (814 za)
Ornate Snowflake (140 za)
Azurite Crystal (230 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Copper Setting (158 za)
2 Copper Band (161 za)
13 Copper Filigree (148 za)
216 Copper Ore (48 za)
15 Turquoise Pebble (65 za)
27 Malachite Pebble (93 za)

Cena: 16416 (Kumulativní cena: 16416)


Level: 0

Vytvoř:108 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Turquoise Pebble (1)

Vytvoř: 1 Turquoise Copper Ring

Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Vytvoř: 12 Adorned Turquoise Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
13 Silver Filigree (29 za)
152 Silver Ore (13 za)
13 Lapis Nugget (66 za)
6 Topaz Nugget (69 za)

Cena: 3625 (Kumulativní cena: 20041)


Level: 75

Vytvoř: 76 Silver Ingot
Vytvoř: 19 Silver Hook
Vytvoř: 19 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 5 Topaz Silver Earring

Level:100

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Lapis Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 12 Lapis Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Gold Ore (34 za)
18 Topaz Lump (66 za)

Cena: 7852 (Kumulativní cena: 27893)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Topaz Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Vytvoř: 12 Topaz Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
164 Platinum Ore (132 za)
18 Emerald Shard (75 za)
8 Ornate Snowflake (140 za)

Cena: 24118 (Kumulativní cena: 52011)


Level:225

Vytvoř: 82 Platinum Ingot
Vytvoř: 15 Platinum Hook
Vytvoř: 15 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 6 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 11 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 10 Ornate Emerald Jewel

Level:275

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Snowflake (1)

Vytvoř: 7 Snowflake Platinum Earring


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
222 Mithril Ore (28 za)
6 Glob of Ectoplasm (1260 za)
41 Chrysocola Crystal (130 za)
6 Embellished Brilliant Beryl Jewel (814 za)
5 Azurite Crystal (230 za)

Cena: 25140 (Kumulativní cena: 77151)


Level:300

Vytvoř:111 Mithril Ingot
Vytvoř: 18 Mithril Setting
Vytvoř: 17 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 2 Chrysocola Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 19 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Vytvoř: 12 Chrysocola Mithril Earring

Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 5 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!