Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-16T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
183845
Očekávaná návratnost
- 36200
Očekávaná koncová cena
147645

1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
12 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
11 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
5 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
7 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
8 Coral Platinum Earring - Prodáváno za 278 za pomocí Max Buyout
4 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 428 za pomocí Max Buyout
13 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 573 za pomocí Max Buyout
10 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
3 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Brilliant Ruby Jewel - Prodáváno za 1906 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
183845

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (36 za)
Gold Ore (38 za)
Mithril Ore (56 za)
Platinum Ore (195 za)
Silver Ore (13 za)
Pile of Glittering Dust (83 za)
Pile of Shimmering Dust (322 za)
Pile of Radiant Dust (1061 za)
Pile of Luminous Dust (748 za)
Glob of Ectoplasm (3262 za)
Garnet Pebble (75 za)
Turquoise Pebble (110 za)
Malachite Pebble (100 za)
Peridot Lump (64 za)
Topaz Lump (61 za)
Lapis Lump (62 za)
Topaz Nugget (63 za)
Emerald Shard (70 za)
Ruby Shard (69 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
264 Copper Ore (36 za)
11 Garnet Pebble (75 za)
27 Malachite Pebble (100 za)

Cena: 13029 (Kumulativní cena: 13029)


Level: 0

Vytvoř:132 Copper Ingot
Vytvoř: 28 Copper Hook
Vytvoř: 28 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 17 Amethyst Nugget
Vytvoř: 10 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Vytvoř: 9 Adorned Garnet Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
184 Silver Ore (13 za)
17 Pile of Glittering Dust (83 za)
17 Garnet Pebble (75 za)
17 Turquoise Pebble (110 za)

Cena: 6948 (Kumulativní cena: 19977)


Level: 75

Vytvoř: 92 Silver Ingot
Vytvoř: 17 Silver Hook
Vytvoř: 17 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 12 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 11 Intricate Amethyst Jewel

Level:125

Vytvoř: 16 Topaz Lump
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Vytvoř: 11 Amethyst Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
172 Gold Ore (38 za)
16 Pile of Shimmering Dust (322 za)
32 Topaz Nugget (63 za)

Cena: 13704 (Kumulativní cena: 33681)


Level:150

Vytvoř: 86 Gold Ingot
Vytvoř: 16 Gold Hook
Vytvoř: 16 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 11 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 10 Gilded Topaz Jewel

Level:200

Vytvoř: 8 Coral Chunk
Vytvoř: 7 Emerald Shard
Vytvoř: 3 Sapphire Shard
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Vytvoř: 10 Topaz Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
164 Platinum Ore (195 za)
18 Pile of Radiant Dust (1061 za)
14 Peridot Lump (64 za)
16 Topaz Lump (61 za)
6 Lapis Lump (62 za)

Cena: 53322 (Kumulativní cena: 87003)


Level:225

Vytvoř: 82 Platinum Ingot
Vytvoř: 15 Platinum Hook
Vytvoř: 15 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 6 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 11 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Vytvoř: 7 Ornate Coral Jewel
Vytvoř: 2 Ornate Sapphire Jewel

Level:275

Vytvoř: 58 Ruby Crystal
Vytvoř: 4 Emerald Crystal
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Coral Jewel (1)

Vytvoř: 7 Coral Platinum Earring


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
224 Mithril Ore (56 za)
9 Glob of Ectoplasm (3262 za)
62 Pile of Luminous Dust (748 za)
8 Emerald Shard (70 za)
116 Ruby Shard (69 za)

Cena: 96842 (Kumulativní cena: 183845)


Level:300

Vytvoř:112 Mithril Ingot
Vytvoř: 17 Mithril Hook
Vytvoř: 17 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 3 Emerald Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 22 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Ruby Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Vytvoř: 12 Ruby Mithril Earring

Level:375

Vytvoř: 9 Embellished Brilliant Ruby Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!