Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-26T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
106812
Očekávaná návratnost
- 22924
Očekávaná koncová cena
83888

27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
12 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
11 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
5 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
7 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
8 Ruby Platinum Earring - Prodáváno za 197 za pomocí Max Buyout
4 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
13 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 352 za pomocí Max Buyout
10 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Brilliant Ruby Jewel - Prodáváno za 1092 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
106812

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (50 za)
Gold Ore (36 za)
Mithril Ore (26 za)
Platinum Ore (144 za)
Silver Ore (10 za)
Pile of Glittering Dust (42 za)
Pile of Shimmering Dust (130 za)
Pile of Radiant Dust (398 za)
Pile of Luminous Dust (263 za)
Glob of Ectoplasm (1430 za)
Garnet Pebble (66 za)
Turquoise Pebble (85 za)
Malachite Pebble (92 za)
Lapis Nugget (50 za)
Carnelian Lump (61 za)
Peridot Lump (63 za)
Amber Pebble (65 za)
Topaz Nugget (58 za)
Emerald Shard (60 za)
Ruby Shard (59 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
264 Copper Ore (50 za)
27 Malachite Pebble (92 za)
11 Amber Pebble (65 za)

Cena: 16399 (Kumulativní cena: 16399)


Level: 0

Vytvoř:132 Copper Ingot
Vytvoř: 28 Copper Hook
Vytvoř: 28 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 17 Amethyst Nugget
Vytvoř: 10 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Vytvoř: 9 Adorned Amber Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
184 Silver Ore (10 za)
17 Pile of Glittering Dust (42 za)
17 Garnet Pebble (66 za)
17 Turquoise Pebble (85 za)

Cena: 5121 (Kumulativní cena: 21520)


Level: 75

Vytvoř: 92 Silver Ingot
Vytvoř: 17 Silver Hook
Vytvoř: 17 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 12 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 11 Intricate Amethyst Jewel

Level:125

Vytvoř: 11 Lapis Lump
Vytvoř: 5 Topaz Lump
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Vytvoř: 11 Amethyst Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
172 Gold Ore (36 za)
16 Pile of Shimmering Dust (130 za)
22 Lapis Nugget (50 za)
10 Topaz Nugget (58 za)

Cena: 9952 (Kumulativní cena: 31472)


Level:150

Vytvoř: 86 Gold Ingot
Vytvoř: 16 Gold Hook
Vytvoř: 16 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 11 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Vytvoř: 10 Gilded Lapis Jewel

Level:200

Vytvoř: 10 Emerald Shard
Vytvoř: 8 Ruby Shard
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 10 Lapis Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
164 Platinum Ore (144 za)
18 Pile of Radiant Dust (398 za)
16 Carnelian Lump (61 za)
20 Peridot Lump (63 za)

Cena: 33016 (Kumulativní cena: 64488)


Level:225

Vytvoř: 82 Platinum Ingot
Vytvoř: 15 Platinum Hook
Vytvoř: 15 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 6 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 11 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 7 Ornate Ruby Jewel
Vytvoř: 2 Ornate Emerald Jewel

Level:275

Vytvoř: 58 Ruby Crystal
Vytvoř: 4 Emerald Crystal
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Ruby Jewel (1)

Vytvoř: 7 Ruby Platinum Earring


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
224 Mithril Ore (26 za)
9 Glob of Ectoplasm (1430 za)
62 Pile of Luminous Dust (263 za)
8 Emerald Shard (60 za)
116 Ruby Shard (59 za)

Cena: 42324 (Kumulativní cena: 106812)


Level:300

Vytvoř:112 Mithril Ingot
Vytvoř: 17 Mithril Hook
Vytvoř: 17 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 3 Emerald Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 22 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Ruby Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Vytvoř: 12 Ruby Mithril Earring

Level:375

Vytvoř: 9 Embellished Brilliant Ruby Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!