Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-10-03T07:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
123204
Očekávaná návratnost
- 16653
Očekávaná koncová cena
106551

1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
12 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
11 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
7 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
8 Coral Platinum Earring - Prodáváno za 265 za pomocí Max Buyout
4 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
13 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 295 za pomocí Max Buyout
10 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 464 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
12324

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (53 za)
Gold Ore (42 za)
Mithril Ore (24 za)
Platinum Ore (180 za)
Silver Ore (12 za)
Pile of Glittering Dust (49 za)
Pile of Shimmering Dust (150 za)
Pile of Radiant Dust (516 za)
Pile of Luminous Dust (397 za)
Glob of Ectoplasm (1497 za)
Garnet Pebble (38 za)
Turquoise Pebble (66 za)
Malachite Pebble (44 za)
Lapis Nugget (45 za)
Peridot Lump (56 za)
Topaz Lump (52 za)
Topaz Nugget (52 za)
Chrysocola Shard (60 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
264 Copper Ore (53 za)
11 Garnet Pebble (38 za)
27 Malachite Pebble (44 za)

Cena: 15598 (Kumulativní cena: 15598)


Level: 0

Vytvoř:132 Copper Ingot
Vytvoř: 28 Copper Hook
Vytvoř: 28 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 17 Amethyst Nugget
Vytvoř: 10 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Vytvoř: 9 Adorned Garnet Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
184 Silver Ore (12 za)
17 Pile of Glittering Dust (49 za)
17 Garnet Pebble (38 za)
17 Turquoise Pebble (66 za)

Cena: 4809 (Kumulativní cena: 20407)


Level: 75

Vytvoř: 92 Silver Ingot
Vytvoř: 17 Silver Hook
Vytvoř: 17 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 12 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 11 Intricate Amethyst Jewel

Level:125

Vytvoř: 11 Lapis Lump
Vytvoř: 5 Topaz Lump
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Vytvoř: 11 Amethyst Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
172 Gold Ore (42 za)
16 Pile of Shimmering Dust (150 za)
22 Lapis Nugget (45 za)
10 Topaz Nugget (52 za)

Cena: 11134 (Kumulativní cena: 31541)


Level:150

Vytvoř: 86 Gold Ingot
Vytvoř: 16 Gold Hook
Vytvoř: 16 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 11 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Vytvoř: 10 Gilded Lapis Jewel

Level:200

Vytvoř: 10 Emerald Shard
Vytvoř: 8 Coral Chunk
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 10 Lapis Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
164 Platinum Ore (180 za)
18 Pile of Radiant Dust (516 za)
20 Peridot Lump (56 za)
16 Topaz Lump (52 za)

Cena: 40760 (Kumulativní cena: 72301)


Level:225

Vytvoř: 82 Platinum Ingot
Vytvoř: 15 Platinum Hook
Vytvoř: 15 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 6 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 11 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 7 Ornate Coral Jewel
Vytvoř: 2 Ornate Emerald Jewel

Level:275

Vytvoř: 62 Chrysocola Crystal
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Coral Jewel (1)

Vytvoř: 7 Coral Platinum Earring


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
224 Mithril Ore (24 za)
9 Glob of Ectoplasm (1497 za)
62 Pile of Luminous Dust (397 za)
124 Chrysocola Shard (60 za)

Cena: 50903 (Kumulativní cena: 123204)


Level:300

Vytvoř:112 Mithril Ingot
Vytvoř: 17 Mithril Hook
Vytvoř: 17 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 3 Chrysocola Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 22 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Vytvoř: 12 Chrysocola Mithril Earring

Level:375

Vytvoř: 9 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!