Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-09-21T18:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
82339
Očekávaná návratnost
- 40407
Očekávaná koncová cena
41932

1 Bottle of Simple Dressing - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
17 Pile of Paprika - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
28 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
27 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
28 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
2 Orange Cake - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
27 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
82339

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
112 za 25
Lionscout Tunnira - Archen Foreland(Bloodtide Coast 45-55)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1120
Remaining Cost
82339

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (29 za)
Stick of Butter (319 za)
Egg (166 za)
Turnip (11 za)
Black Peppercorn (119 za)
Strawberry (117 za)
Raspberry (87 za)
Chili Pepper (61 za)
Rosemary Sprig (101 za)
Sesame Seed (60 za)
Orange (83 za)
Cayenne Pepper (98 za)
Tarragon Leaves (92 za)
Parsnip (15 za)
Green Onion (9 za)
Rutabaga (167 za)
Slab of Red Meat (92 za)
Remaining Cost
82339

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (8 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 28 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 28 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 26 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 79 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Vytvoř: 17 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Stick of Butter (1)
Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Orange (1)

Vytvoř: 26 Orange Cake

Level:275

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Vytvoř: 13 Orange Coconut Cake
Vytvoř: 14 Bowl of Orange Coconut Frosting

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Spicier Flank Steak

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!