Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-23T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
68562
Očekávaná návratnost
- 27993
Očekávaná koncová cena
40569

27 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
28 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
34 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
14 Pepper Steak - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Mushroom Pizza - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Fancy Veggie Pizza - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Super Veggie Pizza - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
26 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
68562

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1974
Remaining Cost
68562

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Stick of Butter (239 za)
Onion (135 za)
Mushroom (61 za)
Head of Garlic (103 za)
Black Peppercorn (85 za)
Spinach Leaf (77 za)
Sage Leaf (123 za)
Bay Leaf (12 za)
Thyme Leaf (114 za)
Raspberry (77 za)
Chili Pepper (92 za)
Portobello Mushroom (20 za)
Rosemary Sprig (77 za)
Dill Sprig (7 za)
Asparagus Spear (21 za)
Tarragon Leaves (93 za)
Artichoke (9 za)
Rutabaga (144 za)
Blackberry (75 za)
Slab of Red Meat (48 za)
Passion Fruit (13 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 17 Loaf of Bread
Vytvoř: 53 Ball of Dough
Vytvoř: 80 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 53 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 16 Roasted Meaty Sandwich

Level: 75

Objev:

Cheese Wedge (1)
Ball of Dough (1)
Jar of Tomato Sauce (1)

Vytvoř: 53 Jar of Tomato Sauce
Vytvoř: 52 Cheese Pizza

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 13 Pepper Steak

Level:125

Vytvoř: 28 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Mushroom (1)
Cheese Pizza (1)
Portobello Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Mushroom Pizza

Level:200

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 25 Bottle of Tropical Dressing

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 26 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Bell Pepper (1)
Spinach Leaf (1)
Mushroom Pizza (1)
Shallot (1)

Vytvoř: 26 Fancy Veggie Pizza

Level:275

Vytvoř: 27 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Fancy Veggie Pizza (1)
Eggplant (1)
Artichoke (1)

Vytvoř: 26 Super Veggie Pizza

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Asparagus and Sage Salad

Level:400

Nic. Vše hotovo!