Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-10-01T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
234310
Očekávaná návratnost
- 25025
Očekávaná koncová cena
209285

1 Mighty Chain Coat - Prodáváno za 596 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Coat - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Coat - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Legs - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Legs - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 252 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Coat - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Coat - Prodáváno za 435 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Coat - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Legs - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Legs - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Coat - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Coat - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Coat - Prodáváno za 203 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Boots - Prodáváno za 281 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Boots - Prodáváno za 342 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Boots - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 597 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Gloves - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Gloves - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 247 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 464 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 463 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 508 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 569 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 464 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1112 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1447 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Boots - Prodáváno za 2590 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Helm - Prodáváno za 964 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1133 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Gladiator Helm - Prodáváno za 684 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Gladiator Helm - Prodáváno za 264 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 531 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Greaves - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 264 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Gauntlets - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 263 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Gladiator Helm - Prodáváno za 128 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 361 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 588 za pomocí Max Buyout
2 Wool Patch - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
3 Jute Patch - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 436 za pomocí Max Buyout
3 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Linen Patch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
234310

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
350 , Master Craftsman or Vendor
567 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2611
Remaining Cost
234310

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (75 za)
Iron Ore (174 za)
Mithril Ore (39 za)
Platinum Ore (204 za)
Jute Scrap (53 za)
Rawhide Leather Section (18 za)
Thin Leather Section (65 za)
Thick Leather Section (26 za)
Coarse Leather Section (77 za)
Rugged Leather Section (295 za)
Wool Scrap (147 za)
Cotton Scrap (20 za)
Linen Scrap (87 za)
Silk Scrap (25 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (50 za)
Venom Sac (481 za)
Full Venom Sac (489 za)
Potent Venom Sac (51 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (85 za)
Scale (528 za)
Smooth Scale (440 za)
Vial of Weak Blood (6 za)
Vial of Thin Blood (55 za)
Vial of Blood (474 za)
Vial of Thick Blood (439 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (54 za)
Totem (421 za)
Intricate Totem (77 za)
Large Bone (36 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (46 za)
Claw (402 za)
Large Claw (97 za)
Small Fang (113 za)
Fang (669 za)
Large Fang (36 za)
Engraved Totem (384 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
150 Copper Ore (75 za)
15 Lump of Tin (8 za)
98 Jute Scrap (53 za)
40 Rawhide Leather Section (18 za)
97 Spool of Jute Thread (8 za)
31 Tiny Venom Sac (5 za)
25 Tiny Scale (5 za)
11 Vial of Weak Blood (6 za)
14 Tiny Totem (8 za)
17 Tiny Claw (8 za)

Cena: 18654 (Kumulativní cena: 18654)


Level: 0

Vytvoř: 49 Bolt of Jute
Vytvoř: 20 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 15 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Bronze Chain Chest Padding
Vytvoř: 9 Bronze Chain Chest Panel
Vytvoř: 5 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 4 Bronze Chain Legging Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Leggings Panel
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 1 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 1 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 1 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 1 Bronze Chain Glove Panel
Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 6 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 6 Bronze Helmet Casing
Vytvoř: 3 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 3 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Resilient Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 2 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
84 Iron Ore (174 za)
40 Thin Leather Section (65 za)
108 Wool Scrap (147 za)
70 Spool of Wool Thread (16 za)
26 Small Venom Sac (50 za)
9 Small Scale (85 za)
20 Vial of Thin Blood (55 za)
20 Small Totem (54 za)
26 Small Claw (46 za)
3 Small Fang (113 za)

Cena: 39992 (Kumulativní cena: 58646)


Level: 75

Vytvoř: 54 Bolt of Wool
Vytvoř: 28 Iron Ingot
Vytvoř: 20 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 12 Iron Casque Lining
Vytvoř: 12 Iron Casque Casing
Vytvoř: 3 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 3 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 2 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Hunter's Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 4 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 3 Hearty Wool Insignia
Vytvoř: 1 Honed Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Strong Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Intricate Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Intricate Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Intricate Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
96 Iron Ore (174 za)
40 Coarse Leather Section (77 za)
106 Cotton Scrap (20 za)
32 Lump of Coal (16 za)
71 Spool of Cotton Thread (24 za)
11 Venom Sac (481 za)
9 Scale (528 za)
20 Vial of Blood (474 za)
20 Totem (421 za)
35 Claw (402 za)
3 Fang (669 za)

Cena: 68140 (Kumulativní cena: 126786)


Level:150

Vytvoř: 53 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Steel Ingot
Vytvoř: 20 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 10 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 10 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Hunter's Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 4 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Hearty Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Honed Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Strong Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
68 Platinum Ore (204 za)
40 Rugged Leather Section (295 za)
102 Linen Scrap (87 za)
71 Spool of Linen Thread (32 za)
34 Lump of Primordium (48 za)
12 Full Venom Sac (489 za)
14 Smooth Scale (440 za)
20 Vial of Thick Blood (439 za)
59 Engraved Totem (384 za)

Cena: 81914 (Kumulativní cena: 208700)


Level:225

Vytvoř: 51 Bolt of Linen
Vytvoř: 34 Darksteel Ingot
Vytvoř: 20 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 8 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 8 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Knight's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 4 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 4 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 4 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Cleric's Intricate Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Intricate Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
84 Mithril Ore (39 za)
160 Thick Leather Section (26 za)
186 Silk Scrap (25 za)
125 Spool of Silk Thread (48 za)
12 Potent Venom Sac (51 za)
12 Intricate Totem (77 za)
77 Large Bone (36 za)
12 Large Claw (97 za)
57 Large Fang (36 za)

Cena: 25610 (Kumulativní cena: 234310)


Level:300

Vytvoř: 62 Bolt of Silk
Vytvoř: 42 Mithril Ingot
Vytvoř: 40 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 8 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 8 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 7 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 7 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 6 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 4 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Cleric's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Carrion Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 3 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!