Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-23T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
183566
Očekávaná návratnost
- 19138
Očekávaná koncová cena
164428

1 Mighty Chain Coat - Prodáváno za 596 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Coat - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Coat - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Coat - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Legs - Prodáváno za 464 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Legs - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Legs - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Coat - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Coat - Prodáváno za 462 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Coat - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Legs - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Coat - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Boots - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Boots - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Gloves - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Gloves - Prodáváno za 223 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 356 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 285 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 319 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Boots - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 722 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Gladiator Helm - Prodáváno za 2657 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 722 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Greaves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 352 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Gladiator Helm - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 399 za pomocí Max Buyout
2 Wool Patch - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
3 Jute Patch - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 472 za pomocí Max Buyout
3 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Linen Patch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
183566

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
567 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2261
Remaining Cost
183566

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (48 za)
Iron Ore (122 za)
Mithril Ore (30 za)
Platinum Ore (132 za)
Jute Scrap (42 za)
Rawhide Leather Section (18 za)
Thin Leather Section (65 za)
Thick Leather Section (45 za)
Coarse Leather Section (73 za)
Rugged Leather Section (249 za)
Wool Scrap (120 za)
Cotton Scrap (24 za)
Linen Scrap (89 za)
Silk Scrap (20 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (35 za)
Venom Sac (298 za)
Full Venom Sac (318 za)
Potent Venom Sac (55 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (41 za)
Scale (319 za)
Smooth Scale (289 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (37 za)
Vial of Blood (311 za)
Vial of Thick Blood (281 za)
Tiny Totem (9 za)
Small Totem (33 za)
Totem (305 za)
Intricate Totem (89 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (300 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (29 za)
Claw (287 za)
Large Claw (54 za)
Small Fang (53 za)
Fang (377 za)
Large Fang (44 za)
Engraved Totem (295 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
140 Copper Ore (48 za)
14 Lump of Tin (8 za)
94 Jute Scrap (42 za)
40 Rawhide Leather Section (18 za)
94 Spool of Jute Thread (8 za)
11 Tiny Venom Sac (5 za)
25 Tiny Scale (5 za)
28 Vial of Weak Blood (5 za)
6 Tiny Totem (9 za)
11 Bone Chip (6 za)
14 Tiny Claw (8 za)

Cena: 12804 (Kumulativní cena: 12804)


Level: 0

Vytvoř: 47 Bolt of Jute
Vytvoř: 20 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 14 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 8 Bronze Chain Chest Padding
Vytvoř: 8 Bronze Chain Chest Panel
Vytvoř: 4 Bronze Chain Legging Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Leggings Panel
Vytvoř: 4 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 1 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 1 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 1 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 1 Bronze Chain Glove Panel
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 6 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 6 Bronze Helmet Casing
Vytvoř: 3 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 2 Resilient Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
90 Iron Ore (122 za)
40 Thin Leather Section (65 za)
110 Wool Scrap (120 za)
71 Spool of Wool Thread (16 za)
11 Small Venom Sac (35 za)
17 Small Scale (41 za)
20 Vial of Thin Blood (37 za)
20 Small Totem (33 za)
34 Small Claw (29 za)
3 Small Fang (53 za)

Cena: 31543 (Kumulativní cena: 44347)


Level: 75

Vytvoř: 55 Bolt of Wool
Vytvoř: 30 Iron Ingot
Vytvoř: 20 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 12 Iron Casque Lining
Vytvoř: 12 Iron Casque Casing
Vytvoř: 3 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 3 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 1 Hunter's Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 4 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 3 Hearty Wool Insignia
Vytvoř: 1 Honed Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Strong Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Intricate Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
93 Iron Ore (122 za)
40 Coarse Leather Section (73 za)
108 Cotton Scrap (24 za)
31 Lump of Coal (16 za)
71 Spool of Cotton Thread (24 za)
11 Venom Sac (298 za)
17 Scale (319 za)
20 Vial of Blood (311 za)
20 Totem (305 za)
27 Claw (287 za)
3 Fang (377 za)

Cena: 48959 (Kumulativní cena: 93306)


Level:150

Vytvoř: 54 Bolt of Cotton
Vytvoř: 31 Steel Ingot
Vytvoř: 20 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 11 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 11 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Hunter's Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 4 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Hearty Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Honed Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Strong Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
66 Platinum Ore (132 za)
40 Rugged Leather Section (249 za)
104 Linen Scrap (89 za)
71 Spool of Linen Thread (32 za)
33 Lump of Primordium (48 za)
12 Full Venom Sac (318 za)
11 Smooth Scale (289 za)
59 Vial of Thick Blood (281 za)
3 Heavy Bone (300 za)
20 Engraved Totem (295 za)

Cena: 62158 (Kumulativní cena: 155464)


Level:225

Vytvoř: 52 Bolt of Linen
Vytvoř: 33 Darksteel Ingot
Vytvoř: 20 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 9 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 9 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 4 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 4 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 4 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Intricate Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Intricate Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
90 Mithril Ore (30 za)
160 Thick Leather Section (45 za)
177 Silk Scrap (20 za)
125 Spool of Silk Thread (48 za)
12 Potent Venom Sac (55 za)
12 Intricate Totem (89 za)
51 Large Claw (54 za)
95 Large Fang (44 za)

Cena: 28102 (Kumulativní cena: 183566)


Level:300

Vytvoř: 59 Bolt of Silk
Vytvoř: 45 Mithril Ingot
Vytvoř: 40 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 8 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 8 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 6 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 6 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 6 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 5 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 5 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Cleric's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 3 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 4 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!