Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-10-01T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
370755
Očekávaná návratnost
- 24965
Očekávaná koncová cena
345790

2 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
19 Strong Student Gloves - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
13 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
8 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Cleric's Winged Pants - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Feathered Headpiece - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Mask - Prodáváno za 2422 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Masquerade Mask - Prodáváno za 1117 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Gloves - Prodáváno za 2477 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Masquerade Gloves - Prodáváno za 1149 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Mantle - Prodáváno za 1344 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
2 Jute Patch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 436 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
37755

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
37755

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (54 za)
Rawhide Leather Section (18 za)
Thin Leather Section (61 za)
Thick Leather Section (25 za)
Coarse Leather Section (78 za)
Rugged Leather Section (294 za)
Wool Scrap (150 za)
Cotton Scrap (19 za)
Linen Scrap (92 za)
Silk Scrap (20 za)
Potent Venom Sac (39 za)
Tiny Scale (5 za)
Large Scale (37 za)
Vial of Weak Blood (6 za)
Vial of Thin Blood (54 za)
Totem (421 za)
Large Bone (34 za)
Small Claw (46 za)
Engraved Totem (386 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
186 Jute Scrap (54 za)
206 Rawhide Leather Section (18 za)
223 Spool of Jute Thread (8 za)
103 Tiny Scale (5 za)
6 Vial of Weak Blood (6 za)

Cena: 16087 (Kumulativní cena: 16087)


Level: 0

Vytvoř:103 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 93 Bolt of Jute
Vytvoř: 2 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 2 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 13 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 13 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 13 Resilient Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Resilient Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 8 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 8 Resilient Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Resilient Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Thin Leather Section (61 za)
234 Wool Scrap (150 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
57 Vial of Thin Blood (54 za)
80 Small Claw (46 za)

Cena: 62060 (Kumulativní cena: 78147)


Level: 75

Vytvoř:129 Cured Thin Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Wool
Vytvoř: 19 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 19 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 10 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 10 Wool Epaulet Panel

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Student Mantle


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
238 Coarse Leather Section (78 za)
294 Cotton Scrap (19 za)
299 Spool of Cotton Thread (24 za)
137 Totem (421 za)

Cena: 89003 (Kumulativní cena: 167150)


Level:150

Vytvoř:147 Bolt of Cotton
Vytvoř:119 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 19 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 19 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 10 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 10 Cotton Pants Lining

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Acolyte Mantle

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Acolyte Pants


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
238 Rugged Leather Section (294 za)
294 Linen Scrap (92 za)
299 Spool of Linen Thread (32 za)
137 Engraved Totem (386 za)

Cena: 159470 (Kumulativní cena: 326620)


Level:225

Vytvoř:147 Bolt of Linen
Vytvoř:119 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 19 Linen Helm Strap
Vytvoř: 19 Linen Helm Padding
Vytvoř: 10 Linen Pants Panel
Vytvoř: 10 Linen Pants Lining

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Winged Headpiece

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Winged Pants


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
572 Thick Leather Section (25 za)
387 Silk Scrap (20 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
57 Potent Venom Sac (39 za)
30 Large Scale (37 za)
117 Large Bone (34 za)

Cena: 44135 (Kumulativní cena: 370755)


Level:300

Vytvoř:143 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:129 Bolt of Silk
Vytvoř: 30 Silk Helm Strap
Vytvoř: 30 Silk Helm Padding
Vytvoř: 2 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 2 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Panel

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Feathered Headpiece

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Carrion Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Carrion Feathered Headpiece

Level:375

Vytvoř: 3 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Knight's Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!