Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-02-22T02:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
321608
Očekávaná návratnost
- 21538
Očekávaná koncová cena
300070

19 Strong Student Gloves - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
10 Strong Student Gloves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
5 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
11 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
15 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
10 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Feathered Headpiece - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Mask - Prodáváno za 1232 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 1659 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Gloves - Prodáváno za 2789 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 850 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Mantle - Prodáváno za 962 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 426 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
32168

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
32168

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (24 za)
Rawhide Leather Section (18 za)
Thin Leather Section (34 za)
Thick Leather Section (34 za)
Coarse Leather Section (38 za)
Rugged Leather Section (189 za)
Wool Scrap (65 za)
Cotton Scrap (15 za)
Linen Scrap (53 za)
Silk Scrap (26 za)
Tiny Venom Sac (9 za)
Potent Venom Sac (47 za)
Tiny Scale (5 za)
Vial of Thin Blood (73 za)
Vial of Thick Blood (476 za)
Totem (492 za)
Large Bone (43 za)
Large Fang (45 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
186 Jute Scrap (24 za)
62 Rawhide Leather Section (18 za)
31 Spool of Jute Thread (8 za)
15 Tiny Venom Sac (9 za)
78 Tiny Scale (5 za)

Cena: 6353 (Kumulativní cena: 6353)


Level: 0

Vytvoř: 93 Bolt of Jute
Vytvoř: 31 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 5 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 5 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 5 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 4 Malign Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 26 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 11 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 11 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 10 Resilient Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 15 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 15 Jute Epaulet Panel
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Resilient Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Thin Leather Section (34 za)
234 Wool Scrap (65 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
137 Vial of Thin Blood (73 za)

Cena: 38447 (Kumulativní cena: 44800)


Level: 75

Vytvoř:129 Cured Thin Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 29 Wool Gloves Padding

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Strong Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Strong Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
238 Coarse Leather Section (38 za)
294 Cotton Scrap (15 za)
299 Spool of Cotton Thread (24 za)
137 Totem (492 za)

Cena: 88034 (Kumulativní cena: 132834)


Level:150

Vytvoř:147 Bolt of Cotton
Vytvoř:119 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 19 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 19 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 10 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 10 Cotton Pants Lining

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Acolyte Mantle

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Acolyte Pants


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
200 Rugged Leather Section (189 za)
408 Linen Scrap (53 za)
337 Spool of Linen Thread (32 za)
137 Vial of Thick Blood (476 za)

Cena: 135420 (Kumulativní cena: 268254)


Level:225

Vytvoř:204 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Linen Pants Panel
Vytvoř: 29 Linen Pants Lining

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Winged Pants

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Berserker's Winged Pants


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
572 Thick Leather Section (34 za)
387 Silk Scrap (26 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
57 Potent Venom Sac (47 za)
117 Large Bone (43 za)
30 Large Fang (45 za)

Cena: 53354 (Kumulativní cena: 321608)


Level:300

Vytvoř:143 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:129 Bolt of Silk
Vytvoř: 30 Silk Helm Strap
Vytvoř: 30 Silk Helm Padding
Vytvoř: 2 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 2 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Panel

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Feathered Headpiece

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Carrion Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Carrion Feathered Headpiece

Level:375

Vytvoř: 3 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!