Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-23T12:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
325656
Očekávaná návratnost
- 14850
Očekávaná koncová cena
310806

2 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
19 Strong Student Gloves - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
13 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
8 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Masquerade Leggings - Prodáváno za 1496 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
10 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 850 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mantle - Prodáváno za 850 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mantle - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
2 Jute Patch - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 472 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
325656

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
325656

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (42 za)
Rawhide Leather Section (19 za)
Thin Leather Section (65 za)
Thick Leather Section (44 za)
Coarse Leather Section (70 za)
Rugged Leather Section (238 za)
Wool Scrap (120 za)
Cotton Scrap (25 za)
Linen Scrap (86 za)
Silk Scrap (18 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (31 za)
Smooth Scale (289 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (36 za)
Tiny Totem (8 za)
Totem (304 za)
Claw (282 za)
Large Claw (54 za)
Large Fang (44 za)
Engraved Totem (296 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
186 Jute Scrap (42 za)
206 Rawhide Leather Section (19 za)
223 Spool of Jute Thread (8 za)
64 Tiny Venom Sac (5 za)
6 Vial of Weak Blood (5 za)
39 Tiny Totem (8 za)

Cena: 14172 (Kumulativní cena: 14172)


Level: 0

Vytvoř:103 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 93 Bolt of Jute
Vytvoř: 2 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 2 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 13 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 13 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 13 Healing Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Healing Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 8 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 8 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Thin Leather Section (65 za)
234 Wool Scrap (120 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Venom Sac (31 za)
57 Vial of Thin Blood (36 za)

Cena: 53846 (Kumulativní cena: 68018)


Level: 75

Vytvoř:129 Cured Thin Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 29 Wool Gloves Padding

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (70 za)
234 Cotton Scrap (25 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Totem (304 za)
80 Claw (282 za)

Cena: 70494 (Kumulativní cena: 138512)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 29 Cotton Epaulet Panel

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Acolyte Mantle

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Rugged Leather Section (238 za)
234 Linen Scrap (86 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
80 Smooth Scale (289 za)
57 Engraved Totem (296 za)

Cena: 130448 (Kumulativní cena: 268960)


Level:225

Vytvoř:129 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Linen Helm Strap
Vytvoř: 29 Linen Helm Padding

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Winged Headpiece

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Knight's Winged Headpiece


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
568 Thick Leather Section (44 za)
396 Silk Scrap (18 za)
310 Spool of Silk Thread (48 za)
72 Large Claw (54 za)
132 Large Fang (44 za)

Cena: 56696 (Kumulativní cena: 325656)


Level:300

Vytvoř:142 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:132 Bolt of Silk
Vytvoř: 21 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 21 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 10 Silk Helm Strap
Vytvoř: 10 Silk Helm Padding
Vytvoř: 1 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 1 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Silk Pants Panel
Vytvoř: 1 Silk Pants Lining

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Feathered Mantle

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Feathered Headpiece

Level:375

Vytvoř: 4 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!