Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-12-08T02:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
30580
Očekávaná návratnost
- 19734
Očekávaná koncová cena
10846

1 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
26 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Garlic Bread - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
21 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Minotaur Steak - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
24 Pile of Paprika - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
2 Spinach Burger - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
20 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Mushroom Pizza - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
11 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
2 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Horseradish Burger - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Fancy Veggie Pizza - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Roast Meat with Mint Sauce - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
3 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Pesto Pasta Salad - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Eztlitl Stuffed Mushroom - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Hummus - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
2 Tarragon Stuffed Poultry - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Super Veggie Pizza - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
14 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
24 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Eggplant Sautee - Prodáváno za 197 za pomocí Max Buyout
22 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
2 Orange Cake - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
9 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
1 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
3580

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
112 za 25
Lionscout Tunnira - Archen Foreland(Bloodtide Coast 45-55)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Scholar Tholin - Krongar Pass(Timberline Falls 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
112 za 25
Laudren - Thundertroll Swamp(Sparkfly Fen 55-65)
Wupwup Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 2233
Remaining Cost
3580

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (9 za)
Stick of Butter (245 za)
Onion (103 za)
Egg (144 za)
Mushroom (49 za)
Turnip (12 za)
Head of Garlic (120 za)
Vanilla Bean (59 za)
Black Peppercorn (93 za)
Head of Lettuce (137 za)
Spinach Leaf (118 za)
Parsley Leaf (31 za)
Bay Leaf (19 za)
Thyme Leaf (73 za)
Raspberry (86 za)
Blueberry (18 za)
Zucchini (9 za)
Chili Pepper (93 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (25 za)
Rosemary Sprig (86 za)
Dill Sprig (7 za)
Sesame Seed (49 za)
Orange (110 za)
Cayenne Pepper (99 za)
Tarragon Leaves (77 za)
Parsnip (9 za)
Artichoke (9 za)
Coriander Seed (8 za)
Head of Cauliflower (8 za)
Green Onion (8 za)
Clove (47 za)
Rutabaga (70 za)
Mint Leaf (8 za)
Blackberry (97 za)
Slab of Red Meat (37 za)
Slab of Poultry Meat (297 za)
Passion Fruit (12 za)
Remaining Cost
3580

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (7 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Loaf of Bread (1)
Stick of Butter (1)

Vytvoř: 5 Loaf of Bread
Vytvoř: 1 Ball of Dough
Vytvoř: 33 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Lemon (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 1 Pasta Noodles
Vytvoř: 21 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Objev:

Head of Garlic (2)
Slice of Buttered Toast (1)
Parsley Leaf (2)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Ball of Dough (1)
Jar of Tomato Sauce (1)

Vytvoř: 23 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Jar of Tomato Sauce

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 24 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 19 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Objev:

Mushroom (1)
Cheese Pizza (1)
Portobello Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 24 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Spinach Leaf (1)
Mushroom Pizza (1)
Shallot (1)

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Head of Cauliflower (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Lemon (1)
Sesame Seed (1)
Chickpea (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Orange (1)

Vytvoř: 10 Bowl of Blackberry Pear Compote
Vytvoř: 1 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Horseradish Root (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Objev:

Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Horseradish Root (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Jar of Mint Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Objev:

Tomato (1)
Pasta Noodles (1)
Pinenut (1)
Bowl of Pesto (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Portobello Mushroom (2)
Bowl of Eztlitl Stuffing (1)

Vytvoř: 1 Bowl of Orange Coconut Frosting
Vytvoř: 1 Bowl of Eztlitl Stuffing
Vytvoř: 1 Bowl of Pesto
Vytvoř: 10 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Loaf of Tarragon Bread (1)
Shallot (1)
Slab of Poultry Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Fancy Veggie Pizza (1)
Eggplant (1)
Artichoke (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Onion (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Head of Garlic (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 13 Spicier Flank Steak

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!