Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-10-01T02:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
37255
Očekávaná návratnost
- 18737
Očekávaná koncová cena
18518

21 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Garlic Bread - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
26 Pile of Paprika - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Mushroom Pizza - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
16 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
13 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
2 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Fancy Veggie Pizza - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Coriander Crusted Meat - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Hummus - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
25 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
2 Tarragon Stuffed Poultry - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Super Veggie Pizza - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
11 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Steak and Asparagus Dinner - Prodáváno za 262 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
24 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
4 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
22 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
24 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
2 Orange Cake - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
25 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
20 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
37255

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
112 za 25
Lionscout Tunnira - Archen Foreland(Bloodtide Coast 45-55)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1890
Remaining Cost
37255

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (32 za)
Stick of Butter (294 za)
Onion (183 za)
Egg (187 za)
Snow Truffle (24 za)
Mushroom (101 za)
Turnip (21 za)
Head of Garlic (105 za)
Vanilla Bean (123 za)
Black Peppercorn (117 za)
Spinach Leaf (106 za)
Sage Leaf (196 za)
Parsley Leaf (107 za)
Strawberry (99 za)
Raspberry (92 za)
Yam (8 za)
Zucchini (36 za)
Chili Pepper (49 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (39 za)
Rosemary Sprig (95 za)
Sesame Seed (48 za)
Orange (85 za)
Cayenne Pepper (105 za)
Asparagus Spear (109 za)
Tarragon Leaves (87 za)
Parsnip (10 za)
Artichoke (9 za)
Coriander Seed (8 za)
Green Onion (9 za)
Clove (66 za)
Rutabaga (159 za)
Mint Leaf (13 za)
Blackberry (97 za)
Slab of Red Meat (83 za)
Slab of Poultry Meat (416 za)
Passion Fruit (15 za)
Remaining Cost
37255

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (7 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Loaf of Bread (1)
Stick of Butter (1)

Vytvoř: 3 Loaf of Bread
Vytvoř: 1 Ball of Dough
Vytvoř: 32 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Lemon (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 29 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 3 Bowl of Salsa

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 19 Chili Pepper Popper

Level: 75

Objev:

Head of Garlic (2)
Slice of Buttered Toast (1)
Parsley Leaf (2)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Ball of Dough (1)
Jar of Tomato Sauce (1)

Vytvoř: 23 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Jar of Tomato Sauce

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 15 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Mushroom (1)
Cheese Pizza (1)
Portobello Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Vytvoř: 3 Bowl of Avocado Salsa
Vytvoř: 23 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Spinach Leaf (1)
Mushroom Pizza (1)
Shallot (1)

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Lemon (1)
Sesame Seed (1)
Chickpea (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Orange (1)

Vytvoř: 12 Bowl of Blackberry Pear Compote
Vytvoř: 1 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Vytvoř: 1 Bowl of Orange Coconut Frosting
Vytvoř: 25 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 24 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Loaf of Tarragon Bread (1)
Shallot (1)
Slab of Poultry Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Fancy Veggie Pizza (1)
Eggplant (1)
Artichoke (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Onion (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Head of Garlic (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 10 Spicier Flank Steak
Vytvoř: 3 Bowl of Mango Salsa

Level:375

Objev:

Snow Truffle (1)
Plate of Steak and Asparagus (1)
Bowl of Eggplant Sautee (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!