Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-12-08T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
192276
Očekávaná návratnost
- 16439
Očekávaná koncová cena
175837

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Boots - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Boots - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Outlaw Boots - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Outlaw Boots - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 18 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Shoulders - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 210 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Gloves - Prodáváno za 328 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Gloves - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Gloves - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Gloves - Prodáváno za 349 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 301 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 300 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Shoulders - Prodáváno za 313 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Shoulders - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Shoulders - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Shoulders - Prodáváno za 244 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 336 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 304 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 300 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 250 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 211 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 341 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 305 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 289 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Helm - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 935 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 421 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Leather Shoes - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 455 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Noble Mask - Prodáváno za 290 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Gloves - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 303 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Boots - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Noble Boots - Prodáváno za 1301 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 331 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 337 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 470 za pomocí Max Buyout
2 Wool Patch - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
4 Jute Patch - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 516 za pomocí Max Buyout
3 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Linen Patch - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
192276

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
567 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2933
Remaining Cost
192276

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (68 za)
Rawhide Leather Section (25 za)
Thin Leather Section (72 za)
Thick Leather Section (58 za)
Coarse Leather Section (84 za)
Rugged Leather Section (292 za)
Wool Scrap (190 za)
Cotton Scrap (31 za)
Linen Scrap (116 za)
Silk Scrap (19 za)
Tiny Venom Sac (7 za)
Small Venom Sac (34 za)
Venom Sac (270 za)
Full Venom Sac (311 za)
Potent Venom Sac (33 za)
Tiny Scale (7 za)
Small Scale (46 za)
Scale (347 za)
Smooth Scale (297 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (34 za)
Vial of Blood (282 za)
Vial of Thick Blood (314 za)
Vial of Potent Blood (124 za)
Tiny Totem (9 za)
Small Totem (34 za)
Totem (255 za)
Intricate Totem (99 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (305 za)
Tiny Claw (7 za)
Small Claw (32 za)
Claw (266 za)
Sharp Claw (491 za)
Large Claw (37 za)
Small Fang (38 za)
Fang (277 za)
Sharp Fang (303 za)
Large Fang (31 za)
Engraved Totem (298 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
72 Jute Scrap (68 za)
164 Rawhide Leather Section (25 za)
71 Spool of Jute Thread (8 za)
14 Tiny Venom Sac (7 za)
20 Tiny Scale (7 za)
11 Vial of Weak Blood (8 za)
14 Tiny Totem (9 za)
14 Bone Chip (6 za)
20 Tiny Claw (7 za)

Cena: 10240 (Kumulativní cena: 10240)


Level: 0

Vytvoř: 82 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 36 Bolt of Jute
Vytvoř: 12 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 12 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 3 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 3 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 4 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 4 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 4 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
172 Thin Leather Section (72 za)
62 Wool Scrap (190 za)
71 Spool of Wool Thread (16 za)
11 Small Venom Sac (34 za)
9 Small Scale (46 za)
17 Vial of Thin Blood (34 za)
17 Small Totem (34 za)
34 Small Claw (32 za)
17 Small Fang (38 za)

Cena: 28978 (Kumulativní cena: 39218)


Level: 75

Vytvoř: 86 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 31 Bolt of Wool
Vytvoř: 12 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 12 Thin Boot Upper
Vytvoř: 5 Thin Glove Strap
Vytvoř: 5 Thin Glove Lining
Vytvoř: 4 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Hunter's Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 3 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 3 Honed Wool Insignia
Vytvoř: 3 Hearty Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Strong Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Intricate Wool Insignia
Vytvoř: 1 Honed Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
108 Coarse Leather Section (84 za)
104 Cotton Scrap (31 za)
71 Spool of Cotton Thread (24 za)
11 Venom Sac (270 za)
6 Scale (347 za)
9 Vial of Blood (282 za)
36 Totem (255 za)
19 Claw (266 za)
17 Fang (277 za)

Cena: 40533 (Kumulativní cena: 79751)


Level:150

Vytvoř: 54 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 52 Bolt of Cotton
Vytvoř: 10 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 10 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 6 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 6 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 4 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Coarse Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 1 Coarse Boot Upper
Vytvoř: 1 Hunter's Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Honed Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 2 Hearty Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 2 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Honed Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
98 Rugged Leather Section (292 za)
112 Linen Scrap (116 za)
71 Spool of Linen Thread (32 za)
17 Full Venom Sac (311 za)
26 Smooth Scale (297 za)
17 Vial of Thick Blood (314 za)
8 Heavy Bone (305 za)
9 Sharp Claw (491 za)
11 Sharp Fang (303 za)
17 Engraved Totem (298 za)

Cena: 77485 (Kumulativní cena: 157236)


Level:225

Vytvoř: 56 Bolt of Linen
Vytvoř: 49 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 13 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 13 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 4 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 4 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 3 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 3 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 3 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Intricate Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Intricate Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
316 Thick Leather Section (58 za)
195 Silk Scrap (19 za)
125 Spool of Silk Thread (48 za)
48 Potent Venom Sac (33 za)
9 Vial of Potent Blood (124 za)
9 Intricate Totem (99 za)
32 Large Claw (37 za)
72 Large Fang (31 za)

Cena: 35040 (Kumulativní cena: 192276)


Level:300

Vytvoř: 79 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 65 Bolt of Silk
Vytvoř: 11 Thick Mask Padding
Vytvoř: 11 Thick Mask Strap
Vytvoř: 7 Thick Glove Lining
Vytvoř: 7 Thick Glove Panel
Vytvoř: 7 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 7 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Cleric's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Berserker's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 3 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!