Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-13T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
508712
Očekávaná návratnost
- 0
Očekávaná koncová cena
508712

4 Silk Patch - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
508712

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
508712

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Mithril Ore (57 za)
Thick Leather Section (51 za)
Silk Scrap (18 za)
Pile of Incandescent Dust (155 za)
Glob of Ectoplasm (3915 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 3 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 33 Mithril Ingot
Vytvoř: 3 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 40 Bolt of Silk
Vytvoř: 60 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 3 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 2 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 2 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 2 Mithril Legging Lining
Vytvoř: 2 Mithril Legging Panel
Vytvoř: 1 Mithril Chestplate Padding
Vytvoř: 1 Mithril Chestplate Panel
Vytvoř: 6 Silk Patch

Level:400

Vytvoř: 6 Ineffable Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 5 Ineffable Silk Insignia
Vytvoř: 3 Ineffable Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Ineffable Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Ineffable Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Ineffable Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Chestplate Padding (1)
Mithril Chestplate Panel (1)
Glob of Ectoplasm (10)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Glob of Ectoplasm (8)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Legging Lining (1)
Mithril Legging Panel (1)
Glob of Ectoplasm (8)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)


Level:425

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Legging Lining (1)
Mithril Legging Panel (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!