Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-23T12:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
64898
Očekávaná návratnost
- 28414
Očekávaná koncová cena
36484

34 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
26 Minotaur Steak - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
14 Pepper Steak - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Mushroom Pizza - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Fancy Veggie Pizza - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Super Veggie Pizza - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
27 Roasted Parsnip - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
27 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
13 Bowl of Grilled Bananas with Passion Fruit Sauce - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
64898

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

49 za 25
Deputy Jenks - Giant's Passage (Kessex Hills 15-25)
Sangdo Swiftwing - Cereboth Canyon(Kessex Hills 15-25)
Seraph Soldier Goran - The Wendon Steps(Brisban Wildlands 15-25)
Security Captain Vejj - Almuten Estates(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
112 za 25
Laudren - Thundertroll Swamp(Sparkfly Fen 55-65)
Wupwup Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 2352
Remaining Cost
64898

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Stick of Butter (235 za)
Onion (136 za)
Mushroom (62 za)
Head of Garlic (101 za)
Vanilla Bean (91 za)
Black Peppercorn (82 za)
Spinach Leaf (75 za)
Sage Leaf (120 za)
Raspberry (75 za)
Chili Pepper (86 za)
Portobello Mushroom (24 za)
Rosemary Sprig (72 za)
Sesame Seed (45 za)
Asparagus Spear (22 za)
Parsnip (13 za)
Artichoke (9 za)
Green Onion (9 za)
Slab of Red Meat (46 za)
Passion Fruit (14 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 17 Loaf of Bread
Vytvoř: 53 Ball of Dough
Vytvoř:107 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 54 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 16 Roasted Meaty Sandwich

Level: 75

Objev:

Cheese Wedge (1)
Ball of Dough (1)
Jar of Tomato Sauce (1)

Vytvoř: 53 Jar of Tomato Sauce
Vytvoř: 52 Cheese Pizza

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 13 Pepper Steak

Level:125

Objev:

Stick of Butter (1)
Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Banana (1)
Bottle of Passion Fruit Sauce (1)

Vytvoř: 12 Bottle of Passion Fruit Sauce
Vytvoř: 12 Bowl of Grilled Bananas with Passion Fruit Sauce

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Mushroom (1)
Cheese Pizza (1)
Portobello Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Mushroom Pizza

Level:200

Vytvoř: 27 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bell Pepper (1)
Spinach Leaf (1)
Mushroom Pizza (1)
Shallot (1)

Vytvoř: 26 Fancy Veggie Pizza

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Horseradish Root (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 25 Minotaur Steak

Level:300

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 26 Roasted Parsnip

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Fancy Veggie Pizza (1)
Eggplant (1)
Artichoke (1)

Vytvoř: 26 Super Veggie Pizza

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Asparagus and Sage Salad

Level:400

Nic. Vše hotovo!