Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-13T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
213971
Očekávaná návratnost
- 1549
Očekávaná koncová cena
212422

10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
69 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
213971

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Thermocatalytic Reagent (150 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
213971

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (36 za)
Iron Ore (98 za)
Mithril Ore (57 za)
Orichalcum Ore (135 za)
Pile of Crystalline Dust (2175 za)
Omnomberry (68 za)
Remaining Cost
213971

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (401 za)


Vytvoř
Level:400

Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 13 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 9 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Copper Ore (100)
Iron Ore (100)
Lump of Coal (10)
Thermocatalytic Reagent (10)

Vytvoř: 9 Vial of Cadmium Salts

Level:450

Nic. Vše hotovo!