Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-09-21T19:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
331399
Očekávaná návratnost
- 22472
Očekávaná koncová cena
308927

5 Standard Maintenance Oil - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Pistol - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Longbow - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Pistol - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Pistol - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 446 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 1048 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 2762 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 230 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Torch - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1114 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Brazier - Prodáváno za 794 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2773 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 397 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Pistol - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Pistol - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Pistol - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Rifle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Rifle - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Rifle - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Steel Pistol - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Pistol - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
331399

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
331399

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (77 za)
Iron Ore (190 za)
Mithril Ore (49 za)
Platinum Ore (232 za)
Rawhide Leather Section (21 za)
Elder Wood Log (56 za)
Green Wood Log (12 za)
Hard Wood Log (316 za)
Soft Wood Log (38 za)
Seasoned Wood Log (144 za)
Thin Leather Section (64 za)
Coarse Leather Section (89 za)
Pile of Radiant Dust (589 za)
Pile of Luminous Dust (685 za)
Pile of Incandescent Dust (125 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (59 za)
Full Venom Sac (480 za)
Potent Venom Sac (43 za)
Tiny Scale (9 za)
Small Scale (80 za)
Scale (543 za)
Smooth Scale (412 za)
Large Scale (47 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (54 za)
Vial of Blood (473 za)
Vial of Thick Blood (397 za)
Vial of Potent Blood (146 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (58 za)
Totem (350 za)
Intricate Totem (96 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (42 za)
Claw (448 za)
Sharp Claw (914 za)
Large Claw (92 za)
Small Fang (129 za)
Large Fang (45 za)
Engraved Totem (386 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
100 Copper Ore (77 za)
10 Lump of Tin (8 za)
52 Rawhide Leather Section (21 za)
288 Green Wood Log (12 za)
30 Tiny Venom Sac (5 za)
6 Tiny Scale (9 za)
8 Vial of Weak Blood (8 za)
31 Tiny Totem (7 za)
23 Tiny Claw (8 za)

Cena: 12997 (Kumulativní cena: 12997)


Level: 0

Vytvoř: 96 Green Wood Plank
Vytvoř: 26 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 14 Green Wood Dowel
Vytvoř: 9 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 13 Rawhide String
Vytvoř: 7 Green Longbow Stave
Vytvoř: 6 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 4 Bronze Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Green Pistol Frame
Vytvoř: 2 Green Torch Handle
Vytvoř: 2 Bronze Torch Head
Vytvoř: 2 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 2 Bronze Horn
Vytvoř: 2 Malign Green Inscription
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 5 Healing Green Inscription
Vytvoř: 5 Precise Green Inscription
Vytvoř: 2 Resilient Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 7 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 3 Malign Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Healing Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Mighty Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Precise Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (190 za)
198 Soft Wood Log (38 za)
96 Thin Leather Section (64 za)
8 Small Venom Sac (59 za)
6 Small Scale (80 za)
28 Vial of Thin Blood (54 za)
28 Small Totem (58 za)
19 Small Claw (42 za)
6 Small Fang (129 za)

Cena: 35858 (Kumulativní cena: 48855)


Level: 75

Vytvoř: 99 Soft Wood Plank
Vytvoř: 48 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Iron Ingot
Vytvoř: 13 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 16 Thin String
Vytvoř: 9 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 7 Soft Longbow Stave
Vytvoř: 2 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 2 Iron Horn
Vytvoř: 2 Soft Torch Handle
Vytvoř: 2 Iron Torch Head
Vytvoř: 1 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 4 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 2 Hearty Soft Inscription
Vytvoř: 2 Honed Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 7 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 2 Hunter's Iron Plated Inscription
Vytvoř: 2 Strong Iron Plated Inscription
Vytvoř: 2 Rejuvenating Iron Plated Inscription
Vytvoř: 1 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Jug of Water (8 za)
141 Iron Ore (190 za)
234 Seasoned Wood Log (144 za)
42 Coarse Leather Section (89 za)
47 Lump of Coal (16 za)
4 Pile of Radiant Dust (589 za)
9 Scale (543 za)
12 Vial of Blood (473 za)
55 Totem (350 za)
16 Claw (448 za)

Cena: 104385 (Kumulativní cena: 153240)


Level:150

Vytvoř: 78 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 47 Steel Ingot
Vytvoř: 21 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 12 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 7 Coarse String
Vytvoř: 5 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 5 Steel Horn
Vytvoř: 5 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 5 Steel Torch Head
Vytvoř: 4 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 3 Seasoned Longbow Stave
Vytvoř: 2 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 2 Seasoned Pistol Frame
Objev:

Jug of Water (9)
Pile of Radiant Dust (4)


Level:175

Vytvoř: 5 Rejuvenating Seasoned Inscription
Vytvoř: 4 Strong Seasoned Inscription
Vytvoř: 3 Hearty Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 7 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 5 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
134 Platinum Ore (232 za)
207 Hard Wood Log (316 za)
67 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (685 za)
9 Full Venom Sac (480 za)
19 Smooth Scale (412 za)
28 Vial of Thick Blood (397 za)
3 Sharp Claw (914 za)
36 Engraved Totem (386 za)

Cena: 142454 (Kumulativní cena: 295694)


Level:225

Vytvoř: 69 Hard Wood Plank
Vytvoř: 67 Darksteel Ingot
Vytvoř: 13 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 8 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Darksteel Horn
Vytvoř: 6 Hard Torch Handle
Vytvoř: 6 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 4 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Hard Pistol Frame
Vytvoř: 2 Darksteel Rifle Barrel
Vytvoř: 2 Hard Rifle Stock
Vytvoř: 1 Knight's Hard Inscription
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 4 Cleric's Hard Inscription
Vytvoř: 4 Berserker's Hard Inscription
Vytvoř: 3 Rampager's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 7 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 3 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Knight's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
208 Mithril Ore (49 za)
285 Elder Wood Log (56 za)
4 Pile of Incandescent Dust (125 za)
66 Potent Venom Sac (43 za)
31 Large Scale (47 za)
6 Vial of Potent Blood (146 za)
9 Intricate Totem (96 za)
9 Large Claw (92 za)
46 Large Fang (45 za)

Cena: 35705 (Kumulativní cena: 331399)


Level:300

Vytvoř:104 Mithril Ingot
Vytvoř: 95 Elder Wood Plank
Vytvoř: 12 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 10 Elder Torch Handle
Vytvoř: 10 Mithril Torch Head
Vytvoř: 9 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Mithril Horn
Vytvoř: 4 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Elder Pistol Frame
Vytvoř: 1 Mithril Rifle Barrel
Vytvoř: 1 Elder Rifle Stock
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 4 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 3 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 3 Cleric's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Rifle Barrel (1)
Elder Rifle Stock (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 17 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 3 Rampager's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Knight's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!