Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-23T11:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
218006
Očekávaná návratnost
- 17412
Očekávaná koncová cena
200594

5 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
5 Standard Maintenance Oil - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Pistol - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Pistol - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Pistol - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Torch - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Torch - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Longbow - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Longbow - Prodáváno za 47 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Pistol - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 2388 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2613 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Pistol - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Pistol - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Handgun - Prodáváno za 782 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Pistol - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Pistol - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Rifle - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 774 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 765 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
21806

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
21806

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (48 za)
Iron Ore (112 za)
Mithril Ore (28 za)
Platinum Ore (132 za)
Rawhide Leather Section (19 za)
Elder Wood Log (74 za)
Green Wood Log (13 za)
Hard Wood Log (110 za)
Soft Wood Log (19 za)
Seasoned Wood Log (104 za)
Thin Leather Section (64 za)
Coarse Leather Section (71 za)
Pile of Glittering Dust (40 za)
Pile of Shimmering Dust (137 za)
Pile of Radiant Dust (453 za)
Pile of Luminous Dust (474 za)
Pile of Incandescent Dust (87 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (32 za)
Venom Sac (297 za)
Full Venom Sac (318 za)
Potent Venom Sac (54 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (41 za)
Scale (318 za)
Smooth Scale (288 za)
Vial of Weak Blood (6 za)
Vial of Thin Blood (37 za)
Vial of Blood (310 za)
Vial of Thick Blood (311 za)
Vial of Potent Blood (99 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (35 za)
Totem (305 za)
Intricate Totem (84 za)
Bone Chip (7 za)
Heavy Bone (299 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (27 za)
Claw (285 za)
Sharp Claw (409 za)
Large Claw (53 za)
Small Fang (51 za)
Fang (376 za)
Large Fang (44 za)
Engraved Totem (295 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Jug of Water (8 za)
170 Copper Ore (48 za)
17 Lump of Tin (8 za)
28 Rawhide Leather Section (19 za)
243 Green Wood Log (13 za)
4 Pile of Glittering Dust (40 za)
11 Tiny Venom Sac (5 za)
39 Tiny Scale (5 za)
8 Vial of Weak Blood (6 za)
6 Tiny Totem (8 za)
8 Bone Chip (7 za)
23 Tiny Claw (8 za)

Cena: 12757 (Kumulativní cena: 12757)


Level: 0

Vytvoř: 81 Green Wood Plank
Vytvoř: 14 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 13 Green Wood Dowel
Vytvoř: 11 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 7 Rawhide String
Vytvoř: 7 Green Torch Handle
Vytvoř: 7 Bronze Torch Head
Vytvoř: 4 Green Longbow Stave
Vytvoř: 4 Bronze Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Green Pistol Frame
Vytvoř: 3 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 2 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 2 Bronze Horn
Vytvoř: 1 Malign Green Inscription
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 5 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 5 Precise Green Inscription
Vytvoř: 2 Healing Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 7 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 3 Resilient Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Malign Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Mighty Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Vital Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Precise Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Jug of Water (8 za)
87 Iron Ore (112 za)
188 Soft Wood Log (19 za)
90 Thin Leather Section (64 za)
4 Pile of Shimmering Dust (137 za)
16 Small Venom Sac (32 za)
6 Small Scale (41 za)
20 Vial of Thin Blood (37 za)
28 Small Totem (35 za)
16 Small Claw (27 za)
6 Small Fang (51 za)

Cena: 22888 (Kumulativní cena: 35645)


Level: 75

Vytvoř: 94 Soft Wood Plank
Vytvoř: 45 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Iron Ingot
Vytvoř: 12 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 15 Thin String
Vytvoř: 8 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 7 Soft Longbow Stave
Vytvoř: 2 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 2 Iron Horn
Vytvoř: 2 Soft Torch Handle
Vytvoř: 2 Iron Torch Head
Objev:

Jug of Water (6)
Pile of Shimmering Dust (4)


Level:100

Vytvoř: 4 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 4 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 2 Hearty Soft Inscription
Vytvoř: 2 Honed Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 7 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 2 Hunter's Iron Plated Inscription
Vytvoř: 2 Ravaging Iron Plated Inscription
Vytvoř: 2 Rejuvenating Iron Plated Inscription
Vytvoř: 1 Strong Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Jug of Water (8 za)
147 Iron Ore (112 za)
222 Seasoned Wood Log (104 za)
30 Coarse Leather Section (71 za)
49 Lump of Coal (16 za)
4 Pile of Radiant Dust (453 za)
16 Venom Sac (297 za)
6 Scale (318 za)
12 Vial of Blood (310 za)
28 Totem (305 za)
24 Claw (285 za)
6 Fang (376 za)

Cena: 72366 (Kumulativní cena: 108011)


Level:150

Vytvoř: 74 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 49 Steel Ingot
Vytvoř: 15 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 12 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 7 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Steel Horn
Vytvoř: 7 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 7 Steel Torch Head
Vytvoř: 5 Coarse String
Vytvoř: 3 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 2 Seasoned Longbow Stave
Objev:

Jug of Water (9)
Pile of Radiant Dust (4)


Level:175

Vytvoř: 4 Rejuvenating Seasoned Inscription
Vytvoř: 4 Strong Seasoned Inscription
Vytvoř: 2 Hearty Seasoned Inscription
Vytvoř: 2 Honed Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 7 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 3 Hunter's Steel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Ravaging Steel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
130 Platinum Ore (132 za)
204 Hard Wood Log (110 za)
65 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (474 za)
9 Full Venom Sac (318 za)
19 Smooth Scale (288 za)
17 Vial of Thick Blood (311 za)
16 Heavy Bone (299 za)
6 Sharp Claw (409 za)
28 Engraved Totem (295 za)

Cena: 73831 (Kumulativní cena: 181842)


Level:225

Vytvoř: 68 Hard Wood Plank
Vytvoř: 65 Darksteel Ingot
Vytvoř: 13 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Darksteel Horn
Vytvoř: 7 Hard Torch Handle
Vytvoř: 7 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 3 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 3 Hard Pistol Frame
Vytvoř: 1 Darksteel Rifle Barrel
Vytvoř: 1 Hard Rifle Stock
Vytvoř: 1 Knight's Hard Inscription
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 4 Cleric's Hard Inscription
Vytvoř: 3 Berserker's Hard Inscription
Vytvoř: 3 Rampager's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 7 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Knight's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Carrion Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
210 Mithril Ore (28 za)
282 Elder Wood Log (74 za)
4 Pile of Incandescent Dust (87 za)
25 Potent Venom Sac (54 za)
9 Vial of Potent Blood (99 za)
9 Intricate Totem (84 za)
55 Large Claw (53 za)
69 Large Fang (44 za)

Cena: 36164 (Kumulativní cena: 218006)


Level:300

Vytvoř:105 Mithril Ingot
Vytvoř: 94 Elder Wood Plank
Vytvoř: 12 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 9 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Mithril Horn
Vytvoř: 9 Elder Torch Handle
Vytvoř: 9 Mithril Torch Head
Vytvoř: 6 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 6 Elder Pistol Frame
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 3 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 3 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 3 Cleric's Elder Inscription
Vytvoř: 3 Berserker's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 17 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 3 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!