Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-23T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
134942
Očekávaná návratnost
- 43204
Očekávaná koncová cena
91738

1 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
24 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
22 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Weak Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Weak Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
36 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
54 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 318 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 224 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
54 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
54 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
60 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
48 Potent Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
5 Apprentice Tuning Crystal - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
5 Standard Tuning Crystal - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
5 Artisan Tuning Crystal - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
20 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Scepter - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Scepter - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Focus - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Focus - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Staff - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Staff - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Scepter - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Scepter - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Focus - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Focus - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Focus - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Focus - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Wand - Prodáváno za 773 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Scepter - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Scepter - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Focus - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Star - Prodáváno za 739 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Trident - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Trident - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 703 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 654 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Trident - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Staff - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Scepter - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Focus - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
30 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Focus - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
134942

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
134942

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (48 za)
Gold Ore (34 za)
Iron Ore (122 za)
Mithril Ore (30 za)
Platinum Ore (132 za)
Silver Ore (12 za)
Elder Wood Log (75 za)
Green Wood Log (13 za)
Hard Wood Log (110 za)
Soft Wood Log (19 za)
Seasoned Wood Log (99 za)
Thin Leather Section (65 za)
Thick Leather Section (45 za)
Coarse Leather Section (73 za)
Rugged Leather Section (249 za)
Pile of Glittering Dust (41 za)
Pile of Shimmering Dust (136 za)
Pile of Radiant Dust (450 za)
Pile of Luminous Dust (473 za)
Pile of Incandescent Dust (88 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (35 za)
Venom Sac (298 za)
Full Venom Sac (318 za)
Potent Venom Sac (55 za)
Small Scale (41 za)
Smooth Scale (289 za)
Large Scale (104 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (37 za)
Vial of Blood (311 za)
Vial of Thick Blood (281 za)
Vial of Potent Blood (96 za)
Tiny Totem (9 za)
Small Totem (33 za)
Totem (305 za)
Intricate Totem (89 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (300 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (29 za)
Claw (287 za)
Sharp Claw (409 za)
Large Claw (54 za)
Sharp Fang (402 za)
Large Fang (44 za)
Engraved Totem (295 za)
Peridot Nugget (73 za)
Carnelian Nugget (72 za)
Lapis Nugget (66 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (130 za)
Peridot Lump (81 za)
Lapis Lump (98 za)
Amethyst Lump (163 za)
Beryl Shard (113 za)
Ruby Shard (77 za)
Opal Shard (78 za)
Carrot (118 za)
Mushroom (61 za)
Head of Lettuce (192 za)
Spinach Leaf (77 za)
Sage Leaf (123 za)
Slab of Red Meat (48 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mushroom (61 za)
49 Jug of Water (8 za)
1 Copper Ore (48 za)
1 Lump of Tin (8 za)
108 Green Wood Log (13 za)
55 Pile of Glittering Dust (41 za)
6 Tiny Venom Sac (5 za)
29 Vial of Weak Blood (5 za)
47 Tiny Totem (9 za)
6 Bone Chip (6 za)
24 Tiny Claw (8 za)
1 Slab of Red Meat (48 za)

Cena: 5042 (Kumulativní cena: 5042)


Level: 0

Vytvoř: 36 Green Wood Plank
Vytvoř: 6 Green Wood Dowel
Vytvoř: 3 Green Scepter Rod
Vytvoř: 3 Green Scepter Core
Vytvoř: 3 Green Focus Casing
Vytvoř: 3 Green Focus Core
Vytvoř: 2 Mighty Green Inscription
Vytvoř: 2 Malign Green Inscription
Vytvoř: 2 Vital Green Inscription
Objev:

Pile of Glittering Dust (6)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 23 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Copper Ore (1)
Lump of Tin (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Vytvoř: 21 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mushroom (61 za)
25 Jug of Water (8 za)
1 Sage Leaf (123 za)
1 Iron Ore (122 za)
1 Silver Ore (12 za)
166 Soft Wood Log (19 za)
1 Thin Leather Section (65 za)
25 Pile of Shimmering Dust (136 za)
6 Small Venom Sac (35 za)
9 Small Scale (41 za)
28 Vial of Thin Blood (37 za)
29 Small Totem (33 za)
7 Small Claw (29 za)
1 Slab of Red Meat (48 za)
1 Peridot Nugget (73 za)
1 Carnelian Nugget (72 za)
1 Lapis Nugget (66 za)

Cena: 10171 (Kumulativní cena: 15213)


Level: 75

Vytvoř: 83 Soft Wood Plank
Vytvoř: 13 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 6 Soft Focus Core
Vytvoř: 5 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 5 Soft Scepter Core
Vytvoř: 5 Soft Focus Casing
Vytvoř: 3 Soft Staff Shaft
Vytvoř: 3 Soft Staff Head
Vytvoř: 2 Hunter's Soft Inscription
Vytvoř: 2 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 3 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 3 Hearty Soft Inscription
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)
Small Claw (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Soft Focus Core (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Carnelian Nugget (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thin Leather Section (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Vytvoř: 17 Minor Potion of Demon Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (118 za)
35 Jug of Water (8 za)
18 Head of Lettuce (192 za)
18 Spinach Leaf (77 za)
1 Sage Leaf (123 za)
1 Gold Ore (34 za)
13 Iron Ore (122 za)
96 Seasoned Wood Log (99 za)
2 Coarse Leather Section (73 za)
10 Rugged Leather Section (249 za)
4 Lump of Coal (16 za)
23 Pile of Radiant Dust (450 za)
27 Venom Sac (298 za)
1 Vial of Blood (311 za)
1 Totem (305 za)
10 Claw (287 za)
11 Slab of Red Meat (48 za)
1 Peridot Lump (81 za)
1 Lapis Lump (98 za)
1 Amethyst Lump (163 za)

Cena: 41939 (Kumulativní cena: 57152)


Level:150

Vytvoř: 32 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 6 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 4 Steel Ingot
Vytvoř: 3 Seasoned Focus Core
Vytvoř: 3 Hunter's Seasoned Inscription
Vytvoř: 3 Ravaging Seasoned Inscription
Vytvoř: 2 Steel Trident Head
Vytvoř: 2 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 2 Seasoned Focus Casing
Objev:

Pile of Radiant Dust (6)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Vial of Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Totem (1)
Claw (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Seasoned Focus Core (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Peridot Lump (1)

Vytvoř: 17 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Lapis Lump (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Iron Ore (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 9 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (118 za)
1 Mushroom (61 za)
44 Jug of Water (8 za)
18 Head of Lettuce (192 za)
18 Spinach Leaf (77 za)
1 Sage Leaf (123 za)
18 Gold Ore (34 za)
30 Platinum Ore (132 za)
87 Hard Wood Log (110 za)
2 Rugged Leather Section (249 za)
6 Lump of Primordium (48 za)
32 Pile of Luminous Dust (473 za)
18 Full Venom Sac (318 za)
9 Smooth Scale (289 za)
2 Vial of Thick Blood (281 za)
6 Heavy Bone (300 za)
1 Sharp Claw (409 za)
3 Sharp Fang (402 za)
1 Slab of Red Meat (48 za)
3 Engraved Totem (295 za)
1 Beryl Shard (113 za)
1 Ruby Shard (77 za)
1 Opal Shard (78 za)

Cena: 49063 (Kumulativní cena: 106215)


Level:225

Vytvoř: 29 Hard Wood Plank
Vytvoř: 6 Darksteel Ingot
Vytvoř: 6 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 3 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 3 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 3 Knight's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Hard Focus Core
Vytvoř: 2 Carrion Hard Inscription
Vytvoř: 2 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 2 Hard Scepter Core
Vytvoř: 1 Hard Focus Casing
Vytvoř: 1 Valkyrie Hard Inscription
Objev:

Pile of Luminous Dust (6)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Sharp Claw (1)
Engraved Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Hard Focus Core (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Ruby Shard (1)

Vytvoř: 17 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Engraved Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Engraved Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 17 Strong Potion of Dredge Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (118 za)
16 Mushroom (61 za)
43 Jug of Water (8 za)
1 Head of Lettuce (192 za)
1 Spinach Leaf (77 za)
1 Sage Leaf (123 za)
81 Mithril Ore (30 za)
1 Platinum Ore (132 za)
126 Elder Wood Log (75 za)
2 Thick Leather Section (45 za)
66 Pile of Incandescent Dust (88 za)
16 Potent Venom Sac (55 za)
3 Large Scale (104 za)
2 Vial of Potent Blood (96 za)
37 Intricate Totem (89 za)
35 Large Claw (54 za)
48 Large Fang (44 za)
1 Slab of Red Meat (48 za)
1 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (130 za)

Cena: 28727 (Kumulativní cena: 134942)


Level:300

Vytvoř: 42 Elder Wood Plank
Vytvoř: 40 Mithril Ingot
Vytvoř: 2 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Vytvoř: 1 Elder Focus Casing
Vytvoř: 1 Elder Focus Core
Vytvoř: 1 Valkyrie Elder Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Elder Inscription
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Vytvoř: 3 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Vial of Potent Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)
Large Claw (1)

Vytvoř: 19 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Ruby Crystal (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Vial of Potent Blood (1)
Intricate Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 15 Potent Potion of Grawl Slaying

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!