Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-12-08T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
48693
Očekávaná návratnost
- 21867
Očekávaná koncová cena
26826

27 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
24 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
26 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Garlic Bread - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
36 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Pepper - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
21 Pile of Paprika - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
2 Spinach Burger - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
18 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Roast Meat with Mint Sauce - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
3 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
23 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
25 Plate of Steak and Asparagus - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
25 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
20 Jar of Orange Sauce - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
23 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
1 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
48693

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 700
Remaining Cost
48693

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (9 za)
Stick of Butter (245 za)
Onion (105 za)
Egg (144 za)
Turnip (8 za)
Head of Garlic (119 za)
Chocolate Bar (368 za)
Vanilla Bean (59 za)
Black Peppercorn (94 za)
Spinach Leaf (118 za)
Parsley Leaf (45 za)
Bay Leaf (19 za)
Thyme Leaf (86 za)
Raspberry (86 za)
Yam (11 za)
Zucchini (9 za)
Chili Pepper (97 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (24 za)
Rosemary Sprig (87 za)
Dill Sprig (7 za)
Sesame Seed (49 za)
Orange (109 za)
Cayenne Pepper (107 za)
Asparagus Spear (36 za)
Tarragon Leaves (78 za)
Parsnip (16 za)
Coriander Seed (8 za)
Head of Cauliflower (8 za)
Clove (47 za)
Rutabaga (103 za)
Mint Leaf (8 za)
Slab of Red Meat (39 za)
Passion Fruit (13 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Loaf of Bread (1)
Stick of Butter (1)

Vytvoř: 21 Loaf of Bread
Vytvoř: 84 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 28 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 17 Roasted Meaty Sandwich

Level: 75

Objev:

Head of Garlic (2)
Slice of Buttered Toast (1)
Parsley Leaf (2)

Vytvoř: 25 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Jar of Tomato Sauce

Level:100

Objev:

Rice Ball (1)
Jar of Tomato Sauce (1)
Bell Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 21 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 17 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 26 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Head of Cauliflower (1)

Vytvoř: 21 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Jar of Mint Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Vytvoř: 24 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 24 Plate of Steak and Asparagus

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 22 Spicier Flank Steak

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!